Felkoder

Felkoder

PlayStation-support

Sök efter felkoden eller bläddra bland felkoderna.

Lösa PlayStation-felkoder

Läs om hur du löser felkoder för PlayStation®5- och PlayStation®4-konsoler.

PS5 Felkod WS-116331-5  Åtkomsten till PSN har tillfälligt stängts av. 

PS5 Felkod NP-102946-2  Installera den senaste uppdateringsfilen. 

PS5 Felkod NP-102944-0  Installera den senaste systemprogramvaran. 

PS5 Felkod NP-102945-1  Installera den senaste systemprogramvaran. 

PS5 Felkod CE-108889-4  Installera den senaste systemprogramvaran. 

PS5 Felkod WS-116328-1  Installera den senaste systemprogramvaran. 

PS5 Felkod WS-115338-1  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod NP-102947-3  Internetanslutningen är för långsam eller inte tillräckligt stabil för att utföra uppdateringen. 

PS5 Felkod WS-116332-6  Åtkomst från din PS5-konsol kan vara förbjuden eller tillfälligt otillgänglig. 

PS5 Felkod WS-116367-4  Åtkomsten till PSN har stängts av.  

PS5 Felkod NP-102955-2  Kontouppgifterna stämmer inte. 

PS5 Felkod CE-108862-5  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod WS-116330-4  Åtkomsten till PSN har tillfälligt stängts av. 

PS5 Felkod CE-108360-8  Kontrollera anslutningsstatusen för HD-kameran och PS Camera. 

PS5 Felkod NW-102265-6  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod NW-102261-2  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod WV-109144-9  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod WV-109166-3  Det går inte att ansluta till internet. 

PS5 Felkod WV-109145-0  Det går inte att ansluta till internet. 

PS5 Felkod CE-105799-1  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod NW-102315-2  Ett kommunikationsfel har inträffat. 

PS5 Felkod WS-116420-4  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod NW-102308-4  Ett kommunikationsfel har inträffat. 

PS5 Felkod CE-111161-1  Kontrollera anslutningsstatusen för HD-kameran och PS Camera. 

PS5 Felkod WS-116449-5  Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

PS5 Felkod WS-115019-7  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod WS-116521-6  Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

PS5 Felkod NP-103105-0  Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

PS5 Felkod NP-103109-4  Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

PS5 Felkod WV-109153-9  Tidsgränsen för nätverksanslutningen har överskridits. 

PS5 Felkod NP-103111-7  Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

PS5 Felkod NP-103117-3  Vi utför för närvarande underhåll på tjänsten. 

PS5 Felkod CE-117722-0  Det finns ett fel i strömningsanslutningen. 

PS5 Felkod WS-115195-2  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod WS-116439-4  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod NW-102650-4  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod CE-113212-0  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod WV-109146-1  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod NW-102417-5  Tidsgränsen för nätverksanslutningen har överskridits. 

PS5 Felkod CE-107520-5  Installera den senaste systemprogramvaran. 

PS5 Felkod WS-116522-7  Uppdateringen av systemprogramvaran misslyckades. 

PS5 Felkod CE-110538-8  Det gick inte att läsa Blu-Ray-skivan. 

PS5 Felkod WS-117224-7  Det kan vara problem med inställningen för 2-stegsverifiering. 

PS5 Felkod WS-117176-3  Det kan vara problem med inställningarna för 2-stegsverifiering.  

PS5 Felkod CE-108255-1  Det uppstod ett fel i programmet. 

PS5 Felkod CE-100028-1  Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på SSD-enheten. 

PS5 Felkod CE-112069-9  Ett fel inträffade vid dataöverföring via ett nätverk. 

PS5 Felkod CE-108262-9  Det kan ha uppstått ett problem med att läsa systemets programvara eller data. 

PS5 Felkod E2-8223b400  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod E2-8223b089  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod CE-107649-7  Det finns innehåll på den isatta skivan som skiljer sig från installerade data. 

PS5 Felkod CE-100005-6  Det uppstod ett problem med att läsa skivan. 

PS5 Felkod WS-116329-2  Inloggnings-ID eller lösenord till PSN överensstämmer inte. 

PS5 Felkod CE-106485-4  Det kan ha uppstått ett problem med att läsa systemets programvara eller data. 

PS5 Felkod CE-100002-3  Uppdatering av programmet misslyckades. 

PS5 Felkod CE-112839-4  Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network. 

PS5 Felkod CE-107938-8  Uppdatering av programmet misslyckades. 

PS5 Felkod CE-112841-7  Du är inte inloggad. 

PS5 Felkod SU-101495-0  Den här koden indikerar att systemet är uppdaterat. 

PS5 Felkod CE-100096-6  Det uppstod ett problem med ladda programmet. 

PS5 Felkod CE-107857-8  Det uppstod ett problem med att ladda programmet. 

PS5 Felkod CE-100006-7  Den externa lagringsenheten kan inte identifieras. 

PS5 Felkod NP-102937-2  Du är utloggad från PlayStation™Network 

PS5 Felkod CE-109737-7  USB-lagringsenheten kan inte identifieras. 

PS5 Felkod SU-101193-5  Uppdatera till den senaste systemprogramvaran. 

PS5 Felkod CE-113227-6  Ett fel har inträffat. 

PS5 Felkod CE-100008-9  Ett fel har inträffat. 

PS5 Felkod CE-113511-2  Ett fel har inträffat. 

PS5 Felkod NP-103028-4  Det uppstod ett problem med inloggningen. 

PS5 Felkod NP-104433-5  Ett problem kan ha uppstått med inloggningsstatusen. 

PS5 Felkod CE-105771-1  Ett fel har inträffat. 

PS5 Felkod CE-110555-7  Det går inte att läsa skivan. 

PS5 Felkod CE-100022-5  Ett fel har inträffat. 

PS5 Felkod NP-103539-1  Det går inte att ansluta till servern.  

PS5 Felkod E2-817B122B  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod CE-105841-9  Ett fel uppstod i programmet. 

PS5 Felkod CE-110551-3  Det gick inte att läsa skivan. 

PS5 Felkod CE-107750-0  Ett systemfel har inträffat. 

PS5 Felkod NP-102943-9  Programmet kan inte startas med den här användaren. 

PS5 Felkod NP-103047-5  Det går inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod WS-116518-2  Internt fel. 

PS5 Felkod NP-103172-4  Fel på nätverksanslutning. 

PS5 Felkod NP-103019-4  Programfel. 

PS5 Felkod CE-110552-4  Det gick inte att läsa skivan. 

PS5 Felkod CE-106444-9  Ett fel inträffade vid anslutning till PSN. 

PS5 Felkod CE-106439-3  Ett fel uppstod i programmets hantering.  

PS5 Felkod WS-116414-7  Ett fel med nätverksanslutningen har inträffat. 

PS5 Felkod WS-114241-3  Det gick inte att ansluta till servern. 

PS5 Felkod NW-102655-9  Ett fel inträffade med programmet. 

PS5 Felkod CE-107527-2  Installationen misslyckades. 

PS5 Felkod CE-110032-7  Uppgifter för online-ID på PSN stämmer inte överens. 

PS5 Felkod CE-106449-4  Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

PS5 Felkod WS-114298-5  Du kanske inte är online. 

PS5 Felkod CE-105638-3  Aktivering av innehåll misslyckades. 

PS5 Felkod NP-104303-1  Det gick inte att kommunicera med servern. 

PS5 Felkod NP-104291-7  Ett fel uppstod på grund av att innehållets licensinformation inte kunde bekräftas. 

PS5 Felkod CE-107255-0  Det gick inte att bekräfta ditt abonnemang på PlayStation Plus. 

PS5 Felkod CE-109258-5  Det går inte att ansluta till servern.  

PS5 Felkod CE-107622-8  Det gick inte att starta programmet. 

PS5 Felkod WS-116483-3  Ett fel inträffade vid anslutningen till servern. 

PS5 Felkod CE-107872-5  Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme i lagringsutrymmet i konsolen.  

PS5 Felkod SU-101337-5  Om det här felet visas kanske inte din PS5-konsol har startat som den ska. 

PS5 Felkod NW-102216-2  Ett fel inträffade vid anslutning till PSN. 

PS5 Felkod CE-118446-4  Det uppstod ett problem med att uppdatera systemet. 

PS5 Felkod CE-112988-9  Det går inte att köpa det här innehållet.  

PS5 Felkod CE-107863-5  Ett fel med nätverksanslutningen har inträffat. 

PS5 Felkod CE-116799-3  Det gick inte att bekräfta ditt abonnemang på PlayStation®Plus. 

PS5 Felkod CE-109245-1  Det gick inte att bekräfta licensinformationen för materialet. 

PS5 Felkod WS-116486-6  Ett problem inträffade vid anslutningen till servern. 

PS5 Felkod CE-100095-5  Det uppstod ett problem när applikationen startades. 

PS5 Felkod CE-118415-0  Ditt abonnemang kan behöva verifieras. 

PS5 Felkod NP-103191-5  Det gick inte att ansluta till internet. 

PS5 Felkod NW-102379-2  Ett fel uppstod vid anslutning till PlayStation™Network. 

PS5 Felkod CE-109503-8  Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network. 

PS5 Felkod CE-113338-9  Ett fel inträffade när systemprogramvaran för PS5 uppdaterades. 

PS5 Felkod CE-106487-6  Det uppstod ett problem vid nedladdning och installation av innehåll. 

PS5 Felkod WS-116489-9  Ett fel inträffade vid anslutning till PSN från PS5-konsolen. 

PS5 Felkod WS-113947-5  Kontrollera informationen för ditt registrerade betalningssätt. 

PS5 Felkod CE-108863-6  PlayStation®5-konsolen kunde inte ansluta till servern. 

PS5 Felkod CE-100009-0  Det uppstod ett problem med uppdateringsfilen. 

PS5 Felkod CE-117740-0  Ett problem kan ha uppstått med programmet. 

PS5 Felkod CE-118866-0  Det uppstod ett programuppdateringsfel. 

PS5 Felkod CE-119224-9  Ett fel inträffade när programvaran för PS VR2 Sense-handkontrollen uppdaterades. 

PS5 Felkod CE-108877-1  Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

PS5 Felkod SU-101312-8  Blu-ray-skivenheten finns inte. 

PS5 Felkod NP-104627-0  PlayStation®5-konsolen förlorade anslutningen till servern. 

PS5 Felkod CE-112840-6  Ett fel inträffade vid anslutningen till servern. 

PS5 Felkod CE-118527-4  Det uppstod ett problem med att lösa värdnamnet. 

PS5 Felkod NW-102468-1  Det uppstod ett problem när PlayStation®5-konsolen skulle anslutas till nätverket. 

PS5 Felkod CE-107891-6  Innehållet installerades inte korrekt på PlayStation®5-konsolen. 

PS5 Felkod WS-116520-5  Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

PS5 Felkod CE-109573-5   Ett fel inträffade när spelet skulle startas på PlayStation®5-konsolen. 

PS5 Felkod NP-103148-7  Det uppstod ett problem när din PlayStation®5-konsol skulle anslutas till internet. 

PS4 Felkod CE–34878–0  Ett fel har inträffat i programmet. 

PS4 Felkod CE-33984-7  Tidsgränsen överskreds för anslutningstestet när IP-adressen skulle hämtas. 

PS4 Felkod CE–35451–8  Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

PS4 Felkod CE-35239-2  PlayStation®4-konsolens systemprogramvara måste uppdateras för att nätverksfunktionerna ska kunna användas. 

PS4 Felkod NW-31250-1  Internt serverfel. Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

PS4 Felkod NP-31730-4  Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network. 

PS4 Felkod NW–31205–1  Nätverksanslutningen är instabil eller för svag för att nå PlayStation™Network-servern. 

PS4 Felkod NW-31246-6  DNS-inställningarna är ogiltiga. 

PS4 Felkod CE-36329-3  Ett fel har inträffat med systemprogramvaran. 

PS4 Felkod NP-31928-3  Det gick inte att ansluta till nätverket. 

PS4 Felkod NP-39225-1  Ett problem uppstod med internetanslutningen på PlayStation®4-konsolen. 

PS4 Felkod WS-37501-6  Internt serverfel. Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

PS4 Felkod WV-33917-3  An error occurred due to too many redirects. 

PS4 Felkod NP-31739-3  Nedladdning av den senaste uppdateringsfilen pågår fortfarande. Du måste installera den här uppdateringsfilen om du vill använda funktionen. 

PS4 Felkod WV–33898–1  Ett fel inträffade vid anslutningen till servern. 

PS4 Felkod CE-33937-5  Det går inte att använda innehållet. Om du vill använda innehållet måste du köpa det från PlayStation™Store. 

PS4 Felkod CE-32883-4  Ett internt fel inträffade. 

PS4 Felkod CE-30005-8  Ett fel inträffade vid åtkomst till hårddiskenheten (HDD) eller Blu-ray-/DVD-enheten. 

PS4 Felkod NW-31194-8  Ett problem uppstod med internetanslutningen på PlayStation®4-konsolen. 

PS4 Felkod CE-33950-0  Det gick inte att ansluta till servern för att verifiera licensen. 

PS4 Felkod CE-38706-4  Det går inte att ansluta till servern. 

PS4 Felkod NW–31294–9  Tidsgränsen för anslutningen överskreds på grund av instabilitet i den trådlösa anslutningen. 

PS4 Felkod NW-31297-2  Det går inte att ansluta till det trådlösa nätverket. 

PS4 Felkod NW-31247-7  Tidsgränsen för nätverksanslutningen har överskridits. 

PS4 Felkod NP-31980-1  Sessionen är full. 

PS4 Felkod NP-34924-2  Det går inte att söka efter uppdateringar för det här programmet. Nätverksanslutningen kan vara instabil. 

PS4 Felkod CE-39984-3  En IP-adress hämtades på PlayStation®4-konsolen men det gick inte att ansluta till internet. 

PS4 Felkod E-8200012C  Kredit- eller betalkortsinformationen är ogiltig. 

PS4 Felkod CE-37704-1  Nedladdningen har avbrutits eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme på hårddisken. 

PS4 Felkod SU-30645-8  PlayStation®4-konsolen kände inte igen uppdateringsfilen för systemprogramvaran. 

PS4 Felkod WV–33907–2  Det gick inte att ansluta till servern inom tidsgränsen. Anslutningen kan vara upptagen eller tillfälligt instabil. 

PS4 Felkod NW–31456–9  Anslutningsfel. 

PS4 Felkod NW–31253–4  Ett nätverksfel har inträffat. Svaret från DNS-servern är försenat eller instabilt. 

PS4 Felkod NW-31201-7  Det gick inte att ansluta till nätverket. 

PS4 Felkod CE–34305–5  Det gick inte att läsa information från hårddiskenheten 

PS4 Felkod CE–32869–8  Det gick inte att starta programmet eftersom informationen var ogiltig. Databasen är sannolikt delvis skadad. 

PS4 Felkod CE-32894-6  Anslutningen till servern har brutits. Det kan ha inträffat ett problem vid anslutningen till nätverket eller så kan PlayStation™Network eller tjänsteleverantörens server vara upptagen för tillfället. 

PS4 Felkod CE–37700–7  Nedladdningen har avbrutits eftersom materialet inte är tillgängligt på PlayStation Store. 

PS4 Felkod NP-36006-5  Dina trophy-data kan vara skadade. 

PS4 Felkod E-8200002E  Det registrerade kreditkortet är inte giltigt 

PS4 Felkod NW-31374-8  Tidsgränsen överskreds för anslutningen 

PS4 Felkod E-82000113  Det går inte att lösa in kampanjkoden 

PS4 Felkod CE–34861–2  Ett nätverksfel har inträffat. 

PS4 Felkod E-82000134  Produkten eller materialet finns inte för landet eller regionen för ditt konto. 

PS4 Felkod WC-40360-3  Problem med PlayStation™Store. 

PS4 Felkod WC-40371-5  Den kupongkod du angav är inte giltig. 

PS4 Felkod E-82000171  Det registrerade kreditkortet är ogiltigt 

PS4 Felkod NP-37667-9  Anslutningen till Share Play bröts på grund av instabil nätverksanslutning. 

PS4 Felkod CE-33992-6  Fel vid test av internetanslutning. 

PS4 Felkod NW-31295-0  Det går inte att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. Styrkan på Wi-Fi-signalen kan vara för svag. 

PS4 Felkod E-82021088  Kreditkortet du försökte registrera är redan kopplat till ditt konto. 

PS4 Felkod NP–31736–0  Programmet försöker ansluta till en användare som har loggat ut. 

PS4 Felkod E-82000133  Den kupongkod som du har angett har redan upphört eller är inte tillgänglig än. 

PS4 Felkod NP–34994–9  Ett fel uppstod i programmet Party. 

PS4 Felkod E–82000054  Kreditkortet du angav är inte giltigt. 

PS4 Felkod E–82021054  Kreditkortet du angav är inte giltigt. 

PS4 Felkod E-8200012F  The voucher code you entered is not valid. 

PS4 Felkod CE–36275–3  Det gick inte att lägga upp en kommentar om en sändning. 

PS4 Felkod CE–38612–0  Programdata på hårddiskenheten är sannolikt delvis skadade. 

PS4 Felkod E-82000000  Undefined application error. 

PS4 Felkod NP–34957–8  Serverkommunikationsfel. 

PS4 Felkod NP–37637–6  Installera den senaste systemprogramvaran. 

PS4 Felkod NP-34993-8  Det går inte att ansluta till servern. 

PS4 Felkod CE–37732–2  Den nedladdade filen installerades inte ordentligt i systemet. Data har troligen skadats under nedladdningen. 

PS4 Felkod NP-31801-3  An error occurred while using PSN functions. 

PS4 Felkod CE–38604–1  Det går inte att ladda ned applikationen eftersom en skivversion av samma titel finns installerad. 

PS4 Felkod CE-36485-6  Känner inte igen USB-lagringsenheten. 

PS4 Felkod WC–40365–8  Kan inte lägga till artikeln i kundvagnen. Det sammanlagda värdet på artiklarna i kundvagnen uppnår maxgränsen. 

PS4 Felkod CE–36249–4  Det gick inte att hämta materialet. Nedladdningsdatumet har inte infallit än. 

PS4 Felkod CE–32930–7  Hämtade data på hårddisken är sannolikt skadade. 

PS4 Felkod CE–35413–6  PIN-koden för Fjärrspel är felaktig. 

PS4 Felkod NP-35000-8  PSN genomgår underhåll. 

PS4 Felkod NW–31254–5  Ett nätverksfel har inträffat. Svaret från DNS-servern är försenat eller instabilt. 

PS4 Felkod NP–37680–4  Det registrerade kreditkortet är ogiltigt. 

PS4 Felkod CE–33126–5  Det går inte att fortsätta sändningen. Text eller inställningar kopplade till den här kanalen är eventuellt inte giltiga. 

PS4 Felkod E–82000002  Det går inte att ansluta till PSN-servern. 

PS4 Felkod CE–32921–7  Systemet kan inte läsa skivan. 

PS4 Felkod CE–32951–0  Ett nätverksanslutningsfel inträffade. 

PS4 Felkod CE–32937–4  Det gick inte att hämta data. 

PS4 Felkod CE-34867-8  En annan skiva sitter i. 

PS4 Felkod NP–31735–9  Materialet kan inte spelas upp på grund av åldersbegränsningar. 

PS4 Felkod CE–38702–0  Det gick inte att hämta information från servern. Du kan ha nätverks- eller Internetanslutningsproblem. 

PS4 Felkod WC–40378–2  Du har försökt med den här åtgärden för många gånger under kort tid. 

PS4 Felkod E–820001F7  Det gick inte att ansluta till servern (HTTP 503-fel). 

PS4 Felkod NP-33318-8  Anslutningen till Share Play bröts på grund av instabil nätverksanslutning. 

PS4 Felkod WC-40330-0  Timeout error. 

PS4 Felkod WC–40343–4  Uppgifterna om kredit- eller betalkort som är registrerade för ditt konto är ogiltiga. 

PS4 Felkod WC-40375-9  Kupongkoden du angett är antingen ogiltig eller inte aktiverad än. 

PS4 Felkod WC–40349–0  Det registrerade kreditkortet är inte giltigt. 

PS4 Felkod WC–40377–1  Det gick inte att lägga till pengar i plånboken med en kupongkod eller ett PlayStation™Network Card. 

PS4 Felkod WC–40355–7  Problem med att lägga till pengar på ett barnkonto. 

PS4 Felkod WC-40382-7  Det registrerade kreditkortet är ogiltigt. 

PS4 Felkod E–80558337  PlayStation 4 kan inte identifiera materialet. Registreringsinformationen för materialet stämmer eventuellt inte. 

PS4 Felkod WS–36782–6  Det går inte att skicka vänförfrågan. 

PS4 Felkod E-82000130  The voucher code you have entered is invalid or has not become available yet. 

PS4 Felkod E–82000003  Ett fel har inträffat.  

PS4 Felkod CE-33319-9  Det går inte att ladda upp videon/skärmdumpen eftersom du har uppnått gränsen för tjänsten. 

PS4 Felkod CE-37857-0  PlayStation®4-konsolen känner inte igen USB-lagringsenheten. 

PS4 Felkod WC-40372-6  Den kupongkod som du har angett är ogiltig eller inte tillgänglig än. 

PS4 Felkod WS-37504-9  PlayStation™Network-tjänsten genomgår underhåll. 

PS4 Felkod WV-33899-2  Det gick inte att ansluta till PlayStation™Network. 

PS4 Felkod WS-37505-0  Anslutningen mellan PlayStation®4-konsolen och servern misslyckades. 

PS4 Felkod WC-41705-7  Ett betalningssätt krävs för att slutföra transaktionen. 

PS4 Felkod CE-33986-9  Fel vid test av internetanslutning. 

PS4 Felkod CE-32899-1  Det går inte att ansluta till servern. 

PS4 Felkod WC-34731-8  Ogiltiga kreditkortsuppgifter. 

PS4 Felkod CE-41521-3  Bluetooth-enheten är inte kompatibel med din PlayStation®4-konsolmodell.  

PS4 Felkod SU-42481-9  Uppdatering av systemprogramvaran misslyckades. 

PS4 Felkod SU-30746-0  Uppdatering av systemprogramvaran misslyckades. 

PS4 Felkod WS-37469-9  Det gick inte att ansluta till servern. 

PS4 Felkod E-82000102  Problem med att lägga till pengar på ett barnkonto 

PS4 Felkod NP–31952–0  Tidsgränsen för nätverksanslutningen har överskridits. 

PS4 Felkod CE–30774–1  Det går inte att uppdatera 

PS4 Felkod NP-38551-2  You may have activated a primary PS4 console too many times in a short period. 

PS4 Felkod WS-43709-3  Kontrollera kreditkortets giltighetstid. 

PS4 Felkod NP-37602-8  Ett fel inträffade när konton skulle kopplas. 

PS4 Felkod E-8210604A  Ett fel inträffade med betalningen. 

PS4 Felkod WS-43689-0  Ett fel inträffade med betalningen. 

PS4 Felkod NP-32224-3  Det gick inte att ansluta till PSN. 

PS4 Felkod NW-31473-8  Det gick inte att ansluta till servern. 

PS4 Felkod NP-32470-6  Det gick inte att ansluta till PSN. 

PS4 Felkod NW-31175-7  Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

PS4 Felkod NW-31204-0  Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

PS4 Felkod NW-31251-2  Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

PS4 Felkod NW-31308-5  Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

PS4 Felkod NW-34345-9  Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

PS4 Felkod SU-30625-6  Det gick inte att uppdatera systemprogramvaran. 

PS4 Felkod NW-31172-4  Internetanslutningen har brutits. 

PS4 Felkod SU-34914-1  Det gick inte att uppdatera. 

PS4 Felkod CE-30785-3  USB-lagringsenheten kan inte identifieras i felsäkert läge. 

PS4 Felkod CE-30035-1  Please try again after a while. 

PS4 Felkod CE-30022-7  Ett internt fel inträffade. 

PS4 Felkod SU-30627-8  Det gick inte att komma åt datafilen. 

PS4 Felkod CE-30008-1  Ett fel inträffade när innehållet skulle startas. 

PS4 Felkod CE-32809-2  An error occurred while launching the game. 

PS4 Felkod CE-30002-5  Programdata kan vara skadade.  

PS4 Felkod CE-30006-9  Ett fel inträffade med att komma åt data. 

PS4 Felkod CE-30028-3  Ett fel inträffade vid inläsning av lagringsminne eller sparade data. 

PS4 Felkod CE-34568-6  Ett fel har inträffat i systemet. 

PS4 Felkod CE-34224-5  Ett systemfel har inträffat. 

PS4 Felkod SU-30638-0  Det gick inte att starta systemprogramvaran. 

PS4 Felkod NP-31971-1  Det gick inte att ansluta till PSN. 

PS4 Felkod NP-31975-5  Det gick inte att ansluta till Playstation™ Network. 

PS4 Felkod CE-32958-7  Dina data kan vara skadade. 

PS4 Felkod NW-31229-7  Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

PS4 Felkod CE-33383-0  Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

PS4 Felkod NP-37665-7  Programfel. 

PS4 Felkod NP-32167-9  Ett fel inträffade vid anslutningen till servern. 

PS4 Felkod CE-30905-7  Anslutningsprocessen med Bluetooth-enheten kan inte startas. 

PS4 Felkod CE-30012-6  Ett internt fel inträffade. 

PS4 Felkod NP–32370–5  Den här användaren är redan registrerad. 

PS4 Felkod CE-30003-6  Ett fel inträffade med nätverksanslutningen.  

PS4 Felkod CE-30088-9  Ett fel uppstod när spelet skulle startas.  

PS4 Felkod CE-30993-4  Ett fel inträffade under Bluetooth-anslutningen. 

PS4 Felkod CE-32539-2  Det gick inte att läsa data.  

PS4 Felkod CE-33415-6  Ett fel har inträffat. 

PS4 Felkod CE-33678-7  Du har inte rätt till extramaterialet. 

PS4 Felkod WS–37397–9  Det gick inte att ansluta till servern. 

PS4 Felkod NP-40833-8  Ett fel inträffade vid anslutningen till servern. 

PS4 Felkod SU-41350-3  Det går inte att identifiera uppdateringsfilen. 

PS4 Felkod WC-36551-0  Ett serverkommunikationsfel har inträffat. 

PS4 Felkod CE-32928-4  Nedladdningen avbröts. 

PS4 Felkod NP-34388-6  Det gick inte att registrera ett konto. 

PS4 Felkod CE-33108-5  Ett fel inträffade vid läsning av data. 

PS4 Felkod CE-30001-4  Ett fel har inträffat. 

PS4 Felkod CE–35486–6  PS4™-konsolen kan inte läsa skivan. Skivformatet kanske inte kan användas eller så kan skivan vara skadad. 

PS4 Felkod CE–30784–2  PlayStation®4-konsol kunde inte identifiera USB-enheten 

PS4 Felkod CE-33096-1  Det här felet kan inträffa när det uppstår problem vid uppladdning av data. 

PS4 Felkod CE-33103-0  Det går inte att dela med tjänster för socialt nätverkande. 

PS4 Felkod CE-33384-1  Ett fel inträffade med nätverksanslutningen.  

PS4 Felkod NP-32062-3  Data på konsolen kan vara skadade. 

PS4 Felkod CE-32889-0  Ett fel har inträffat i spelet eller programmet. 

PS4 Felkod CE–34788–0  Det går inte att använda den här uppdateringsfilen. 

PS4 Felkod E–82000028  Uppgifterna om kredit- eller betalkort som är registrerade för ditt konto är ogiltiga. 

PS4 Felkod CE–34335–8  Ingen hårddiskenhet hittades i PlayStation®4-konsolen. 

PS4 Felkod CE-33116-4  Ett fel har inträffat i systemet. 

PS4 Felkod CE-33676-5  Objektet är skadat eller kan inte identifieras av systemet.  

PS4 Felkod WC–40383–8  Det gick inte att ansluta till servern (HTTP 503-fel). 

PS4 Felkod CE-33945-4  Anslutningen till servern misslyckades. 

PS4 Felkod CE–35489–9  Ogiltig region 

PS4 Felkod CE–35406–8  Det gick inte att länka PlayStation®Vita till PlayStation®4-konsolen för Fjärrspel eftersom kontona i systemen inte överensstämmer. 

PS4 Felkod CE-33991-5  Det gick inte att ansluta till nätverket 

PS4 Felkod CE–35287–5  Det går inte att ansluta till servern 

PS4 Felkod SU–35931–1  Uppdateringsdata för systemprogramvara är delvis skadade. 

PS4 Felkod NP-38496-0  Det går inte att starta Share Play eftersom uppladdningshastigheten är lägre än 2 Mbit/s.  

PS4 Felkod CE–36244–9  Nedladdningen har stoppats. Det hämtade materialet är sannolikt skadat. 

PS4 Felkod SU-30696-4  Det gick inte att uppdatera systemprogramvaran. Uppdateringsfilen kan vara skadad. 

PS4 Felkod WS–37337–3  Ditt konto har tillfälligt stängts av. 

PS4 Felkod WS-37368-7  Ditt konto har stängts av. 

PS4 Felkod CE–35340–5  Tjänsten kanske genomgår underhåll. Vänta en liten stund innan du försöker komma åt tjänsten igen. 

PS4 Felkod WS-37313-7  Ett fel inträffade när ditt YouTube-konto skulle länkas till PlayStation™Network. 

PS4 Felkod NP-37668-0  Share Play är inte tillgängligt på grund av kvaliteten på nätverksanslutningen. 

PS4 Felkod CE–35327–0  Det går inte att ansluta till servern. 

PS4 Felkod NP–38497–1  Det har uppstått nätverksproblem för Share Play. Det beror eventuellt på din nätverkshastighet.  

PS4 Felkod WS–36812–0  Det går inte att ansluta till partyt. 

PS4 Felkod E–82000168  Det går inte att ansluta till PlayStation™Network. 

PS4 Felkod CE–34544–0  Informationen som krävs för att starta programmet hittades inte. 

PS4 Felkod CE–34632–8  Materialet är inte tillgängligt 

PS4 Felkod E–82000050  Den registrerade adressen kan vara ogiltig, eller så inträffade ett oväntat serverfel. 

PS4 Felkod E-8200002A  Kredit- eller betalkortsinformationen är ogiltig 

PS4 Felkod WC–40345–6  Kredit- eller betalkortsinformationen är ogiltig 

PS4 Felkod E-82000138  Det gick inte att lägga till pengar i plånboken med en kupongkod eller ett PlayStation™Network Card. 

PS4 Felkod CE-33191-7  Sätt in rätt skiva i PlayStation®4-konsolen. 

PS4 Felkod SU-42118-6  Det uppstod ett problem när du uppdaterade systemprogramvaran för PlayStation®4-konsolen. 

PS4 Felkod WS-43701-5  Det finns inte tillräckligt med pengar i din plånbok för köpet. 

PS4 Felkod WC-34737-4  Kontrollera informationen för ditt registrerade betalningssätt. 

PS4 Felkod WS-45479-9  Den här kupongkoden har redan blivit inlöst. 

PS4 Felkod CE-41902-6  Den anslutna USB-lagringsenheten är inte kompatibel med PlayStation®4-konsolen.  

PS4 Felkod SU-41333-4  Det uppstod ett problem när du uppdaterade systemprogramvaran för PlayStation®4-konsolen. 

PS4 Felkod WS–37338–4  Det uppstod ett problem vid åtkomst till PlayStation™Network (PSN). 

PS4 Felkod NP-31866-4  Det uppstod ett problem med sparade data i onlinelagringsutrymmet. 

PS4 Felkod WS-44949-0  Den här åtgärden har tillfälligt begränsats. 

PS4 Felkod WS-44369-6  Det kan vara så att PlayStation™Network ligger nere för underhåll. 

PS4 Felkod CE-42288-4  Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network (PSN). 

PS4 Felkod NP-41772-1  Ett fel inträffade vid aktivering av en primär PlayStation®4-konsol. 

PS4 Felkod NP-46042-6  En del av den angivna informationen var felaktig. 

PS4 Felkod CE-36420-5  Ett fel inträffade vid Bluetooth-anslutningen till PS4-konsolen. 

PS4 Felkod WS-45487-8  Den här kupongkoden har redan blivit inlöst. 

PS4 Felkod CE-46062-8  Det uppstod ett fel i programmet. 

PS4 Felkod CE-38605-2  Det gick inte att ladda ned innehåll till PlayStation®4-konsolen. 

PS4 Felkod WC-34736-3  Kontrollera informationen för ditt registrerade betalningssätt. 

PS4 Felkod SU-30677-3  Uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®4-konsolen misslyckades. 

PS4 Felkod NP-37521-8  Ett fel inträffade vid anslutning till servern på PlayStation®4-konsolen. 

PS4 Felkod CE-36418-2  Den här Bluetooth-enheten stöds inte. 

PS4 Felkod WS-45480-1  Kupongkoden du angav är inte giltig eftersom landet/regionen i PlayStation™Network inte stämmer överens med landet/regionen för koden. 

PS4 Felkod E-8222D405  Det går inte att skicka en vänförfrågan. 

PS4 Felkod WS-46332-8  Ditt PlayStation®Plus-innehåll laddas inte ned. 

PS4 Felkod NP-34958-9  PlayStation®4-konsolspelet du försöker spela är låst. 

Hittade du inte felkoden?

Välj ett av alternativen nedan för att ta reda på mer eller söka efter felkoden direkt i sökfältet.