CE–30784–2

PlayStation®4-konsol kunde inte identifiera USB-enheten

Det verkar som att din PS4-konsol inte kan identifiera en USB-enhet. Kontrollera att USB-enheten är kompatibel och rätt konfigurerad genom att följa stegen nedan:

  1. Kontrollera att USB-enheten har stöd för USB 2.0 eller 3.0.
  2. Kontrollera att enheten är rätt isatt och vänta sedan i en minut innan du försöker komma åt enheten igen.
  3. Kontrollera att det inte finns flera partitioner på USB-enheten.
  4. Pröva om möjligt att formatera om enheten med hjälp av en PC.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter