PlayStation-support

Hur kan vi hjälpa dig?

Persona Helper

Säker inloggning med inloggningsnyckel

Ersätt lösenordet med en inloggningsnyckel som synkroniseras mellan flera enheter. Du kan logga in på ditt konto säkrare genom att använda biometri eller en PIN-kod för skärmlås.

Viktig information

Hitta information om produkter, funktioner och tjänster till PlayStation som inte längre finns tillgängliga eller som snart upphör att gälla.