Användningsvillkor för programvara

 1. Vilka är vi?

1.1. Vi är Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med organisationsnummer 03277793) på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 1. Begreppsdefinitioner

2.1. ”Auktoriserade system” syftar på PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation®4 och PlayStation®5.

2.2. ”PSN” syftar på PlayStation®Network.

2.3. ”Programvara” syftar på PlayStation-spel och -programvara som utvecklats för att användas på ett eller flera av de auktoriserade systemen.

2.4. ”Användargenererat innehåll” ( ”UGC”, ”User Generated Content”): text, meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, röster, musik, videor, speltillgångar, spelvideor, spelrelaterad information och annat material (i) som har skapats av dig eller andra på PSN  eller (ii) som har delats av dig eller andra via PSN.

 1. När gäller dessa användningsvillkor för programvara?

3.1. De här användningsvillkoren för programvara (”Villkoren”) gäller för din användning av all programvara på auktoriserade system. Det här omfattar användning av PlayStation™Now, som gör att du kan använda programvara via enheter som en dator eller en smart-tv.

 1. Programvara gäller under licens

4.1. När du köper programvara tilldelas du en licens att använda den programvaran i enlighet med dessa villkor, men du inte äger själva programvaran.  Om du inte följer dessa villkor kan vi avsluta programvarulicensen som du tilldelats enligt dessa villkor, vilket innebär att du inte längre har rätt att använda programvaran.

 1. Vem ger mig licens att använda programvaran?

5.1. Det finns två slags programvara:

5.1.1. programvara som är utgiven av oss och används med vårt tillstånd, och
5.1.2. programvara som är utgiven av andra, och används med deras tillstånd.

5.2. Vem utgivaren är anges:

5.2.1. på förpackningen när det gäller programvara på fysiska media som DVD-skivor, Blu-ray Disc-skivor eller PS Vita-kort (”Skivprogramvara”), eller
5.2.2. i produktbeskrivningen, när det gäller programvara som gjorts tillgänglig via PlayStation®Store eller från andra digitala butiker som emellanåt godkänns av oss (”Digital programvara”). 

5.3. Om det är vi som är programvarans utgivare ger vi dig licens att använda den enligt dessa och eventuella andra specifika villkor som meddelas dig i samband med programvaran i fråga.

5.4. Om ett annat företag är programvarans utgivare ger de dig licens att använda den enligt sina villkor, som innefattar men inte behöver vara begränsade till dessa villkor.  Företaget i fråga kan meddela dig om andra villkor för användning av deras programvara. I så fall gäller de utöver dessa villkor och ersätter dem alltså inte.  Om tilläggsvillkoren och dessa villkor skulle motsäga varandra är det dessa villkor som gäller.

 1. Begränsningar för användning av programvaran

6.1. Din personliga licens är icke-exklusiv och oöverlåtbar och gäller endast för privat användning av programvaran på de auktoriserade system där den kan användas (enligt information på förpackningen när det gäller skivprogramvara, i produktbeskrivningen när det gäller digital programvara, eller som på annat sätt meddelats från oss) och endast i Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien. 

6.2. Du får inte använda programvaran i kommersiellt syfte, sända den, ta betalt för användning av den eller använda den i publika sammanhang utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

6.3. Du får inte hyra ut, hyra, licensiera i andra hand, publicera, modifiera, justera eller översätta någon del av programvaran. 

6.4. Du får inte emulera programvaran.

6.5. Så långt lagen tillåter förbjuds du att dekonstruera, dekompilera, montera isär eller kopiera någon del av programvaran, skapa härledda verk av den eller på annat sätt försöka att skapa källkod från programvarans objektkod.

6.6. Du får inte på något sätt försöka kringgå eller avaktivera någon mekanism för kryptering, säkerhet eller autentisering för de auktoriserade systemen eller någon programvara, eller försöka få otillbörlig åtkomst till eller göra intrång i konton, tjänster, maskinvara, programvara eller nätverk i anslutning till PSN.  

6.7. Du får inte använda auktoriserade system eller programvara som stulits eller kommits över på olagligt sätt.

6.8. Användning av communityfunktionerna som tillhandahålls via ditt auktoriserade system och din auktoriserade programvara som utges för användning enligt gällande villkor beskrivna i paragraf 10.1 bryter inte mot paragraf 6.2 och 6.5 i dessa villkor.

 1. Vidareförsäljning

7.1. Du får inte sälja varken skivprogramvara eller digital programvara vidare utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

 1. Åldersgränser

8.1. Om programvaran har en åldersgräns innebär det att innehållet är opassande för personer under denna ålder.  Om du är förälder eller vårdnadshavare kan du läsa på www.playstation.com/safety om hur du spärrar spel över en viss åldersgräns på ett auktoriserat system.

8.2. Om du, eller en kontoinnehavare som du har ansvar för, har en registrerad ålder under åldersgränsen för en viss programvara, kan vi hindra dig eller denna kontoinnehavare från att titta på, köpa eller använda denna programvara.  När det gäller programvara för spel kan vi hindra dig eller den kontoinnehavaren från att använda onlinelägen, även om offlinelägen ändå går att spela på ditt auktoriserade system.

 1. Sekretess och användning av programvara online

9.1. Via PSN kan du använda programvara online.  När du använder PSN:

9.1.1. gäller Tjänstevillkoren och Användaravtalet för PSN (”Tjänstevillkoren”) mellan dig och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited som du godkände när du skapade ditt konto för PSN (”Konto”), utöver dessa Villkor. De senaste tjänstevillkoren finns på www.playstation.com/legal/PSNTerms,
9.1.2. vi och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kan samla in information om dig.  En förklaring om hur din personliga information används finns i sekretesspolicyn för PlayStation. Tjänstevillkoren för SEN och sekretesspolicyn för PlayStation finns på www.playstation.com/legal/PSNTerms, och
9.1.3. om du använder programvara under licens från ett annat företag kan även de samla in information om dig enligt information i deras sekretesspolicy.

 1. Ditt beteende mot oss och andra användare

10.1. De auktoriserade systemen och programvaran kan innefatta communityfunktioner som gör att du kan kommunicera och interagera med andra personer via PSN och andra sociala nätverk. Din användning av dessa communityfunktioner gäller under flera olika avtal med olika företag:

10.1.1. dessa villkor,
10.1.2. tjänstevillkoren,
10.1.3. sekretesspolicyn för PlayStation,
10.1.4. eventuella ytterligare villkor från programvaruutgivaren, och
10.1.5. eventuella ytterligare villkor från företaget bakom det sociala nätverk som du använder (och på vilket du kan ha ett konto).

10.2. Du och dina barn måste följa våra uppföranderegler i all kontakt med oss och med andra användare.

 • Var inkluderande
  PSN är till för alla över sju år, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, hudfärg, immigrationsstatus, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, storlek, familjestatus, politisk övertygelse, religion, mental och fysisk förmåga eller andra attribut människor använder för att sätta etiketter på andra eller dela upp människor i olika grupper. 
 • Gör dig inte skyldig till eller sprid hets mot folkgrupp.
 • Du får inte hota, skada eller skrämma andra. 
 • Du får inte mobba, trakassera eller förfölja andra. 
 • Tänk efter. Följ lagen.
 • Använd inte  grovt eller stötande språk.
 • Uppmuntra inte andra att skada sig själva eller någon annan. 
 • Du får inte hota om, bifalla, utföra eller främja olagliga handlingar.
 • Du får inte utge dig för att vara någon annan än du själv.
 • Du får inte kränka någon annans privatliv eller tala illa om andra.
 • Gör inte intrång i andras immateriella rättigheter.
 • Var tålmodig och hänsynsfull. Var snäll.
 • Kom ihåg att du själv har varit nybörjare. Du kan hjälpa till att göra någon annans första spel- och gemenskapsupplevelse bra.

 • Visa respekt.
 • Vi är medvetna om att alla inte kan vara överens alltid. Säg lugnt att du inte håller med eller lämna diskussionen.
 • Var schysst.
 • Hjälp varandra. Berätta för oss om du hittar en säkerhetslucka i PSN eller en produkt så att vi kan åtgärda det och skydda dig, andra spelare och vårt företag.
 • Du får inte störa spelet.
 • Fuska inte .
 • Du får inte använda buggar, hack, svagheter eller oavsiktlig mekanik i produkter eller PSN för att skaffa dig fördelar.
 • Du får inte dela, köpa, sälja, hyra ut, licensiera ut, byta, överföra, försöka få tag på eller samla in konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.
 • Skicka inte skräppost till någon.
 • Vidarebefordra inte rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras tillstånd.
 • Använd inte PSN eller någon av dess produkter för, eller sammankoppla dem med, någon kommersiell aktivitet.
 • Gör inte något som kan skada PSN:s eller PlayStations rykte.
 • Var trevlig. Uttryck dig trevligt.
 • Det du säger och gör online påverkar andra människor och kan ha konsekvenser i verkliga livet. Tänk efter innan du lägger upp något online. Tänk på att information du lägger ut online kan spridas och visas för personer som du inte hade tänkt skulle kunna se den. 
 • Avslöja inte personlig information om andra personer eller om dig själv. Det gör dig och dem mer sårbara. Personlig information är sådant som telefonnummer, e-postadresser och verkliga adresser som till ditt hem, din skola eller den plats du befinner dig på för tillfället.
 • Dela inte erotiska eller pornografiska bilder.
 • Dela inte bilder på någon annan utan hans eller hennes samtycke.

 • Hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel.
 • Använd alltid sunt förnuft och gott uppträdande. Om du ser någon annan bete sig illa:
 • anmäler du det till oss med hjälp av våra sammanhangsbaserade verktyg för anmälan av innehåll. Om du använder det vanligaste verktyget för anmälan av innehåll kan du skicka med material som hjälper oss att utvärdera anmälan.  Det här innebär förstås att andra kan anmäla klagomål som gäller dig och ditt innehåll också. Mer information om anmälan av innehåll finns på www.playstation.com/safety.
 • Om du tar upp en diskussion med någon som beter sig illa ska du göra det lugnt och respektfullt. Föregå med gott exempel och bryt inte mot villkoren du heller.

 • Följ alla särskilda regler för varje produkt.
 1. Att skapa och dela med sig online

11.1. Användargenererat innehåll (UGC) som skapas och delas av dig tillhör dig, men vi och i relevanta fall respektive programvaruutgivare har fortfarande immateriella rättigheter till ditt UGC. Därför får du inte använda UGC kommersiellt utan vårt medgivande och medgivande från programvaruutgivaren. 

11.2. Du ger oss, våra dotterbolag och andra PSN-användare tillstånd att använda, sprida, kopiera, modifiera, visa och publicera ditt UGC, ditt online-ID för PSN (och ditt namn, om du har valt att använda det) i PSN och andra associerade tjänster såsom webbplatser för Programvaran. Du ger oss också tillstånd att, utan betalning till dig, licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt UGC (till exempel genom att sälja abonnemangstjänster för åtkomst till ditt UGC (enskilt eller i kombination med annat UGC) och/eller mottagna reklamintäkter i samband med UGC), och att använda ditt UGC i marknadsföring av PlayStation®-produkter, programvara och tjänster. Du är medveten om att vi och andra PSN-användare kan ändra eller ta bort ditt UGC. Genom att publicera användargenererat innehåll bekräftar du att du har de rättigheter som krävs för att publicera materialet och ger oss de rättigheter som anges i den här paragrafen.

 1. Vad händer om jag vantrivs online?

12.1. Vi vill att alla ska trivas i vår onlinegemenskap, men kan inte garantera att alla beter sig väl.  Därför tar vi inte något ansvar för andra PSN-användares beteende och användargenererade innehåll, och inte heller för ditt beteende och användargenererade innehåll.  

12.2. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende av andra i ett spel ber vi dig att meddela utgivaren i fråga (vilket kan vara vi) om detta.

12.3. Även om vi ger dig och andra användare möjlighet att publicera saker på sociala nätverk och andra webbplatser från tredje part så har vi inget ansvar för dessa tjänster.  Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende på ett socialt nätverk eller webbplats från tredje part ber vi dig att anmäla dig till det sociala nätverket eller webbplatsen från tredje part enligt deras klagomålsrutiner.

 1. Anmälning i spel utgivna av oss

13.1. För att underlätta för dig i spelen vi publicerar och i de funktioner vi erbjuder via våra auktoriserade system (t ex PSN-meddelanden), erbjuder vi anmälningsfunktioner där vi tror att de kan behövas.  Till exempel finns möjlighet att anmäla meddelanden du får via PSN, och rapporteringsverktyg i alla våra spel i den mån de tillåter delning av användargenererat innehåll.  Genom att använda den mest närbelägna anmälningsfunktionen har du också möjlighet att förse oss med bevismaterial som kan underlätta för oss att behandla din anmälan.  Det betyder förstås att andra kan anmäla dig och ditt användargenererade innehåll också. 

13.2. Mer information om anmälan av innehåll finns på www.playstation.com/safety.

 1. Spårar vi vad du gör online?

14.1. Ja, men vi kan inte spåra all aktivitet och vi förbinder oss inte att göra det heller.

14.2. Vi kan spåra och registrera din programvaruaktivitet och ta bort innehåll du skapat som bryter mot dessa villkor, utan att meddela dig om det. Andra användare kan registrera sådant de ser och skicka det till oss.

14.3. Vi kan bland annat få information om ditt material, din röst- och textkommunikation, dina spelvideor, tid och plats för dina aktiviteter, ditt riktiga namn, ditt online-ID på PSN och din IP-adress.

14.4. Vi (eller våra dotterbolag) använder den informationen till att verkställa dessa villkor, följa lagen, skydda våra rättigheter och våra licensgivares och användares rättigheter samt skydda vår mötesplats. Vi kan skicka vidare den informationen till polisen eller annan tillämplig myndighet.

14.5. Läs vår sekretesspolicy på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ om du vill veta mer om hur vi använder din information. 

 1. Feedback och betaversioner

15.1. Vi välkomnar tankar och kommentarer om våra tjänster och produkter, men du får endast sända dina egna tankar och kommentarer. När du skickar dina tankar och kommentarer till oss för du även över äganderätten för dem till oss, och vi förbehåller oss rätten att implementera dem eller inte. Du får ingen betalning eller annan kompensation för dina tankar eller kommentarer.  

15.2. Om du deltar i, eller löser in en kupong för, en kostnadsfri betaversion godkänner du dessutom följande villkor:

15.2.1. du måste hålla betaversionen säker och i gott skick, du får inte kopiera betan, ge eller sälja den till någon annan, försöka bakåtkompilera den eller använda den till att framställa härledda verk
15.2.2. du har bara licens att använda betan under betaperioden
15.2.3. vi garanterar inte att betaversionen fungerar korrekt (eller överhuvudtaget)
15.2.4. under betaperioden kan vi förändra betaprogramvaran utan förvarning och lägga till eller ta bort data, innehåll och funktioner, och du godkänner att vi inte ansvarar för någon förlust av data, innehåll eller funktioner på grund av detta
15.2.5. vi kan avsluta betan eller förhindra dig att komma åt den när som helst. 

 1. Programvaruuppdateringar och tjänsters avslutande

16.1. Ibland kan vi uppdatera programvara, och det kan omfatta att vi lägger till eller tar bort befintliga funktioner. Om vi gör det tar vi alltid hänsyn till dina intressen och väger dem mot våra egna. Vi strävar efter att fatta beslut som är rimliga under omständigheterna och försöka förbättra och inte försämra din upplevelse av programvaran. Vi strävar efter att behandla dig rättvist (”Våra vägledande principer”).

16.2. En del programvara har onlinetjänster som onlineflerspelarläge, topplistor och kommunikationsfunktioner. De här onlinetjänsterna tillhandahålls inte för evigt. Vi utgår ifrån våra vägledande principer när vi beslutar oss för att stänga av en onlinetjänst. Vi meddelar dig innan vi stänger av en tjänst.

16.3. För programvara som har publicerats av tredje part ber vi den tredje parten meddela dig i förväg om avstängningar.

 1. Upphovsrättsinnehav

17.1. All programvara innehåller programbibliotek och för dessa innehar Sony Interactive Entertainment Inc. upphovsrätten och all nyttjanderätt inom vårt geografiska verksamhetsområde.  Programvaran är även föremål för annan upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, vilket du kan komma att meddelas om.

 1. Tillämpning av villkor för programvara

18.1. Du godkänner att vi kan tillämpa dessa villkor gentemot dig för all programvara, oavsett om det är vi som är utgivare eller inte.  

 1. Dina rättigheter och våra skyldigheter

19.1. Som konsument kan du ha rättigheter enligt gällande lokala lagar som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras. Dessa rättigheter har företräde över allt annat i dessa villkor, inklusive i denna paragraf 19.

19.2. Dessa villkor:

19.2.1. påverkar inte eventuella lagstadgade garantier eller garantier som du har som konsument enligt gällande lokala lagar (t.ex. dina rättigheter om programvaran är felaktig),

19.2.2.  undantar och begränsar inte vårt ansvar på något sätt för dödsfall eller personskador som orsakas av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet,
19.2.3. undantar och begränsar inte vårt ansvar på något sätt för bedrägeri eller medvetet missledande information, och

19.2.4. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt såvida vi inte tillåts göra det enligt gällande lokala lagar.

19.3. Om du är konsument begränsas vårt ansvar i enlighet med paragraf 19.1 och 19.2 gentemot dig till 100 brittiska pund (eller motsvarande summa i lokal valuta) eller, om det överskrider den summan, till priset på PS Store för den programvara som gav upphov till ansvarsskyldigheten.

19.4. När du använder programvaran annat än som konsument gäller följande:

19.4.1 vi begränsar inte vårt ansvar gällande (i) dödsfall eller personskador till följd av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet, (ii) bedrägeri eller medvetet vilseledande information, eller (iii) ansvar som inte kan begränsas eller undantas enligt gällande lokala lagar.

19.4.2 i enlighet med paragraf 19.4.1 tar vi inget ansvar för (i) förlorade intäkter, (ii) förlust av försäljning eller affärer, (ii) förlust av avtal eller kontrakt, (iii) förlust av förväntade besparingar, (iv) förlust av eller skada på programvara, (v) data eller information, (vi) förlust av eller skada på goodwill, eller (vii) eventuella indirekta förluster eller följdförluster.

19.4.3 i enlighet med paragraf 19.4.1 uppgår vårt totala ansvar gentemot dig enligt eller i samband med dessa villkor till 100 brittiska pund (eller motsvarande i lokal valuta) oavsett om det gäller inom- eller utomkontraktuella skyldigheter (inklusive försumlighet) eller brott mot lagstadgade skyldigheter.

 1. Ändringar av dessa villkor och våra rättigheter att överföra våra kontrakt med dig

20.1 Vi kan komma att ändra dessa villkor. Om ändringarna är väsentliga ber vi dig godkänna en ny version av villkoren. Om ändringarna är mindre meddelar vi dig om dem, till exempel via e-post. Om du eller dina barn fortsätter att använda programvaran efter att ni meddelats om ändringarna anses ni ha godkänt dem. Du kan inte fortsätta att använda programvaran du tidigare har köpt om du inte samtycker till alla ändringar.

20.2. Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor och eventuella avtal mellan dig och oss gällande dessa villkor utan ditt medgivande. Vi meddelar dig dock om vi planerar att göra det. Du får inte överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

 1. Gällande lag, jurisdiktion och tredjeparts rättigheter

21.1. Om du använder programvaran som konsument gäller följande:

21.1.1.  Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales.

21.1.2.  Vi kan genomdriva dessa villkor i en domstol i det land där du bor.

21.1.3.  Du kan genomdriva dessa villkor i en domstol i det land där du bor eller där vårt företag är registrerat. 

21.2. När du använder programvaran annat än som konsument gäller följande:

21.2.1. dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs enligt med lagarna i England och Wales

21.2.2. domstolarna i England och Wales har exklusiv domsrätt.

 

Senast uppdaterat: oktober 2020 (version 1.1)