PlayStation.com

Juridisk information

 
 

1. Vilka är vi?

1.1. Vi är Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med organisationsnummer 03277793) på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien. 

2. Begreppsdefinitioner

2.1. ”Auktoriserade system” innefattar PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV och PlayStation®4.

2.2. ”PSN” innebär PlayStation®Network.

2.3. ”Programvara” innebär PlayStation-spel och applikationsprogramvara som utvecklats för användning på ett eller flera av de auktoriserade systemen.

3. När gäller dessa användningsvillkor för programvara?

3.1. Dessa användningsvillkor för programvara (”Villkor”) gäller för all användning av Programvara på auktoriserade system. Det här omfattar användning av PlayStation™Now, vilket låter dig komma åt Programvara via enheter som PC och smart-tv. 

4. Programvara gäller under licens

4.1. När du köper Programvara tilldelas du en licens att använda den Programvaran enligt dessa Villkor, men du inte äger själva Programvaran. Om du inte följer dessa Villkor kan vi avsluta Programvarulicensen som du tilldelats under dessa Villkor, vilket innebär att du inte längre har rätt att använda Programvaran.

5. Vem ger mig licens att använda Programvaran?

5.1. Det finns två slags Programvara:

5.1.1. programvara som är utgiven av oss, och används med vårt tillstånd och

5.1.2. programvara som är utgiven av andra, och används med deras tillstånd.

5.2. Vem utgivaren är anges:

5.2.1. på förpackningen, när det gäller Programvara på fysiska media som dvd, Blu-ray Disc eller PS Vita-kort (”Skivprogramvara”); eller

5.2.2. i produktbeskrivningen, när det gäller programvara som gjorts tillgänglig via PlayStation®Store eller från andra digitala butiker som emellanåt godkänns av oss (”Digital programvara”). 

5.3. Om det är vi som är Programvarans utgivare ger vi dig licens att använda den enligt dessa och eventuella andra specifika Villkor som meddelas dig i samband med Programvaran i fråga.

5.4. Om ett annat företag är Programvarans utgivare ger de dig licens att använda den enligt Villkor som innefattar, men inte behöver vara begränsade till, dessa Villkor. Företaget i fråga kan meddela dig om andra Villkor för användning av deras Programvara. I så fall gäller de utöver dessa Villkor och ersätter dem alltså inte. Om tilläggsvillkor och dessa Villkor skulle motsäga varandra är det dessa Villkor som gäller.

6. Begränsningar av användning av Programvaran

6.1. Din personliga licens är icke-exklusiv och oöverlåtbar och gäller endast för privat användning av Programvaran på de auktoriserade system där den kan användas (enligt information på förpackningen när det gäller Skivprogramvara, i produktbeskrivningen när det gäller Digital programvara, eller som på annat sätt meddelats från oss) och endast i Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien. 

6.2. Du får inte använda Programvaran i kommersiellt syfte, sända den, ta betalt för användning av den eller använda den i publika sammanhang utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

6.3. Du får inte hyra ut, hyra, licensiera i andra hand, publicera, modifiera, justera eller översätta någon del av Programvaran. 

6.4. Du får inte emulera programvaran.

6.5. I den utsträckning lagen föreskriver får du inte dekonstruera, dekompilera, montera ner eller kopiera någon del av Programvaran, skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod från Programvarans objektkod.

6.6. Du får inte på något sätt försöka kringgå eller odugliggöra någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism för Auktoriserade system eller någon Programvara, eller försöka få otillbörlig åtkomst till eller göra intrång i konton, tjänster, maskinvara, programvara eller nätverk i anslutning till PSN. 

6.7. Du får inte använda Auktoriserade system eller Programvara som stulits eller kommits över på olagligt sätt.

6.8. Användning av communityfunktioner tillhandahållna av ditt auktoriserade system och din auktoriserade Programvara utgiven för användning enligt gällande överenskommelser beskrivna i klausul 10.1 överskrider inte 6.2 och 6.5 i dessa Villkor.

7. Vidareförsäljning

7.1. Du får inte sälja varken Skivprogramvara eller Digital programvara vidare utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.  

8. Åldersgränser

8.1. Om Programvaran har en åldersgräns innebär det att innehållet är opassande för personer under denna ålder. Om du är förälder eller målsman ska du besöka www.playstation.com/safety för att få mer information om hur du spärrar spel över en viss åldersgräns på ditt PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita eller PlayStation®4.

8.2. Om du, eller en kontoinnehavare som du har ansvar för, har en registrerad ålder under åldersgränsen för en viss Programvara, kan vi hindra dig eller denna kontoinnehavare från att titta på, köpa eller använda denna Programvara. När det gäller spelprogramvara kan vi hindra dig eller denna kontoinnehavare från att använda onlinelägen, även om offlinelägen är spelbara på ditt PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita eller PlayStation®4. 

9. Sekretess och användning av Programvara online

9.1. PSN tillåter dig att använda Programvara online. När du använder PSN:

9.1.1. gäller Tjänstevillkoren och Användaravtalet för PSN (”Tjänstevillkoren”) mellan dig och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited som du godkände när du skapade ditt konto för PSN (”Konto”), utöver dessa Villkor. De senaste Tjänstevillkoren återfinns på www.playstation.com/legal/PSNTerms;

9.1.2. vi och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kan samla in information om dig. En förklaring om hur din personliga information används finns i sekretesspolicyn för PlayStation. Tjänstevillkoren för SEN och sektretesspolicyn för PlayStation återfinns på www.playstation.com/legal/PSNTerms; och

9.1.3. om du använder Programvara med licens från ett annat företag kan även de samla in information om dig enligt information i deras sekretesspolicy.

 

 

10. Ditt beteende mot oss och andra användare

10.1. De auktoriserade systemen och Programvaran kan innefatta communityfunktioner som låter dig kommunicera och interagera med andra personer via PSN och andra sociala nätverk. Din användning av dessa communityfunktioner gäller under flera olika avtal med olika företag:

10.1.1. dessa Villkor; och

10.1.2. Tjänstevillkoren; och

10.1.3. sekretesspolicyn för PlayStation; samt

10.1.4. eventuella ytterligare villkor från Programvarans utgivare; och

10.1.5. eventuella ytterligare villkor från företaget bakom det sociala nätverk som du använder (och på vilket du kan ha ett konto).

10.2. Du och dina barn måste följa våra uppföranderegler i all kontakt med oss och med andra användare.

Var inkluderande.

PSN är till för alla över sju år, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, hudfärg, immigrationsstatus, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, storlek, familjestatus, politisk övertygelse, religion, mental och fysisk förmåga eller andra attribut människor använder för att sätta etiketter på andra eller dela upp människor i olika grupper.

Gör dig inte skyldig till eller sprid hets mot folkgrupp.

Du får inte hota, skada eller skrämma andra.

Du får inte mobba, trakassera eller förfölja andra.

Tänk efter. Följ lagen.

Använd inte vulgärt eller stötande språk.

Uppmuntra inte andra att skada sig själva eller någon annan.

Du får inte hota om, bifalla, utföra eller främja olagliga handlingar.

Du får inte utge dig för att vara någon annan än du själv.

Du får inte kränka någon annans privatliv eller tala illa om andra.

Gör inte intrång på andras immateriella rättigheter.

Var tålmodig och hänsynsfull. Var snäll.

Kom ihåg att du själv har varit nybörjare. Du kan hjälpa till att göra någon annans första spel- och gemenskapsupplevelse bra.

Visa respekt.

Vi är medvetna om att alla inte kan vara överens alltid. Säg lugnt att du inte håller med eller lämna diskussionen.

Var en god spelare.

Hjälp varandra. Berätta för oss om du hittar en säkerhetslucka i PSN eller en produkt så att vi kan åtgärda det och skydda dig, andra spelare och vårt företag.

Du får inte störa spelet.

Fuska inte.

Du får inte utnyttja buggar, hack, svagheter eller oavsiktlig mekanik i produkter eller PSN till att skaffa dig fördelar.

Du får inte dela, köpa, sälja, hyra ut, licensiera ut, byta, överföra, försöka få tag på eller samla in konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

Skicka inte skräppost till någon.

Vidarebefordra inte rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras tillstånd.

Använd inte PSN eller någon av dess produkter för, eller sammankoppla dem med, någon kommersiell aktivitet.

Gör inte något som kan skada PSN:s eller PlayStations rykte.

Var trevlig. Uttryck dig trevligt.

Det du säger och gör online påverkar andra människor och kan ha konsekvenser i verkliga livet. Tänk efter innan du lägger upp något online. Tänk på att information du lägger ut online kan spridas och visas för personer som du inte hade tänkt skulle kunna se den.

Avslöja inte personlig information om andra personer eller om dig själv. Det gör dig och dem mer sårbara. Personlig information är sådant som telefonnummer, e-postadresser och verkliga adresser som till ditt hem, din skola eller den plats du befinner dig på för tillfället.

Dela inte erotiska eller pornografiska bilder.

Dela inte bilder på någon annan utan hans eller hennes samtycke.

Hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel.

Använd alltid sunt förnuft och gott uppträdande. Om du ser någon annan bete sig illa:

anmäler du det till oss med hjälp av våra sammanhangsbaserade verktyg för anmälan av innehåll. Om du använder det vanligaste verktyget för anmälan av innehåll kan du skicka med material som hjälper oss att utvärdera anmälan. Det här innebär förstås att andra kan anmäla klagomål som gäller dig och ditt innehåll också. Mer information om anmälan av innehåll finns på www.playstation.com/safety.

Om du tar upp en diskussion med någon som beter sig illa ska du göra det lugnt och respektfullt. Föregå med gott exempel och bryt inte mot villkoren du heller.

Följ alla särskilda regler för varje produkt.

 

11. Att skapa och dela med sig online

11.1. UGM som skapas och delas av dig tillhör dig, men vi och, där det är applicerbart, den relevanta Programvaruutgivaren, har fortfarande immateriella rättigheter till ditt UGM, så du får inte utnyttja UGM i kommersiellt syfte utan vårt medgivande och medgivande från Programvaruutgivaren.  

11.2. Du ger oss, våra dotterbolag och andra PSN-användare tillstånd att använda, sprida, kopiera, modifiera, visa och publicera ditt UGM, ditt online-ID för PSN (och ditt namn, om du har valt att använda det) i PSN och andra associerade tjänster såsom webbplatser för Programvaran. Du ger oss också tillstånd att, utan betalning till dig, licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt UGM (till exempel genom att sälja prenumerationstjänster för åtkomst till ditt UGM (enskilt eller i kombination med annat UGM) och/eller mottagna reklamintäkter i samband med UGM), och att använda ditt UGM i marknadsföring av PlayStation®-produkter, Programvara och tjänster. Du är medveten om att vi och andra PSN-användare kan komma att modifiera eller radera ditt UGM. Genom att publicera UGM försäkrar du oss att du har alla rättigheter som krävs för att publicera materialet och att överlåta rättigheter åt oss enligt denna klausul.

 

 

12. Vad händer om jag vantrivs online?

12.1. Vi vill att alla ska trivas i vår onlinegemenskap, men kan inte garantera att alla beter sig väl.  Därför tar vi inte på oss något ansvar för andra PSN-användares beteende och UGM, och ej heller för ditt beteende och UGM. 

12.2. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende av andra i ett spel ber vi dig att meddela utgivaren i fråga (vilket kan vara vi) om detta.

12.3. Även om vi ger dig och andra användare möjlighet att publicera saker på sociala nätverk och andra webbplatser från tredje part så har vi inget ansvar för dessa tjänster.  Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende på ett socialt nätverk eller webbplats från tredje part ber vi dig att anmäla dig till det sociala nätverket eller webbplatsen från tredje part enligt deras klagomålsrutiner.

13. Anmälning i spel utgivna av oss

13.1. För att underlätta för dig i spelen vi publicerar och i de funktioner vi erbjuder via våra auktoriserade system (t ex PSN-meddelanden), erbjuder vi anmälningsfunktioner där vi tror att de kan behövas.  Till exempel finns möjlighet att anmäla meddelanden du får via PSN, och rapporteringsverktyg i alla våra spel i den mån de tillåter delning av UGM.  Genom att använda den mest närbelägna anmälningsfunktionen har du också möjlighet att förse oss med bevismaterial som kan underlätta för oss att behandla din anmälan.  Det betyder förstås att andra kan anmäla dig och ditt UGM också.  

13.2. Mer information om anmälan av innehåll finns på www.playstation.com/safety.

14. Spårar vi vad du gör online?

14.1. Ja, men vi kan inte spåra all aktivitet och vi förbinder oss inte att göra det heller.

14.2. Vi kan spåra och registrera din programvaruaktivitet och ta bort innehåll du skapat som bryter mot dessa villkor, utan att meddela dig om det. Andra användare kan registrera sådant de ser och skicka det till oss.

14.3. Vi kan bland annat få information om ditt material, din röst- och textkommunikation, dina spelvideor, tid och plats för dina aktiviteter, ditt riktiga namn, ditt online-ID på PSN och din IP-adress.

14.4. Vi (eller våra dotterbolag) använder den informationen till att verkställa dessa villkor, följa lagen, skydda våra rättigheter och våra licensgivares och användares rättigheter samt skydda vår mötesplats. Vi kan skicka vidare den informationen till polisen eller annan tillämplig myndighet.

14.5. Läs vår sekretesspolicy på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ om du vill veta mer om hur vi använder din information. 

15. Onlinebutiker

15.1. När du använder programvara online kan du ha möjlighet att köpa varor från en onlinebutik med pengarna i din PSN-plånbok. Alla köp görs från Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited och gäller under Tjänstevillkoren. 

16. Feedback och betaversioner

16.1. Vi välkomnar tankar och kommentarer om våra tjänster och produkter, men du får endast sända dina egna tankar och kommentarer. När du skickar dina tankar och kommentarer till oss för du även över äganderätten för dem till oss, och vi förbehåller oss rätten att implementera dem eller inte. Du får ingen betalning eller annan kompensation för dina tankar eller kommentarer. 

16.2. Om du deltar i, eller löser in en kupong för, en kostnadsfri betaversion godkänner du dessutom följande villkor:

16.2.1. du måste hålla betaprogramvaran säker och i got skick, och får inte kopiera betaprogramvaran, ge eller sälja den till någon annan, försöka bakåtkompilera den, eller använda den för att framställa derivata verk;

16.2.2. du har endast tillåtelse att använda betaprogramvaran till betan;

16.2.3. vi garanterar inte att betaprogramvaran kommer att fungera korrekt (eller över huvud taget);

16.2.4. under betan kan vi modifiera betaprogramvaran utan förvarning, vilket kan lägga till eller ta bort data, innehåll och funktionalitet, och du godkänner att vi inte ansvarar för någon förlust av data, innehåll eller funktionalitet som kommer därav; och

16.2.5. vi kan avsluta betan eller förhindra dig att komma åt den när som helst. 

17. Programvaruuppdateringar och tjänsters avslutande

17.1. Ibland kan vi uppdatera programvara, och det kan omfatta att vi lägger till eller tar bort befintliga funktioner. Om vi gör det tar vi alltid hänsyn till dina intressen och väger dem mot våra egna. Vi strävar efter att fatta beslut som är rimliga under omständigheterna och försöka förbättra och inte försämra din upplevelse av programvaran. Vi strävar efter att behandla dig rättvist (”Våra vägledande principer”).

17.2 En del programvara har onlinetjänster som flerspelarläge online, topplistor och kommunikationsfunktioner. De här onlinetjänsterna tillhandahålls inte för evigt. Vi utgår ifrån våra vägledande principer när vi beslutar oss för att stänga av en onlinetjänst. Vi meddelar dig innan vi stänger av en tjänst.

17.3 När det gäller programvara publicerad av tredje part ber vi denna tredje part att meddela dig i förväg om en sådan avstängning.

18. Copyrightinnehav

18.1. All Programvara innehåller programbibliotek och för dessa äger Sony Interactive Entertainment Inc. copyright och all nyttjanderätt inom vårt geografiska verksamhetsområde. Programvaran är även föremål för annan copyright och andra immateriella rättigheter, vilket du kan komma att få meddelanden om.

19. Tillämpning av villkor för programvara

19.1. Du godkänner att vi kan tillämpa dessa Villkor gentemot dig för all Programvara, oavsett om det är vi som är utgivare eller inte.  

20. Dina rättigheter och våra skyldigheter

20.1. Som konsument kan du ha rättigheter enligt gällande lokala lagar som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras. Dessa rättigheter har företräde framför allt i dessa villkor, inklusive i denna punkt 20.

20.2. Dessa villkor:

20.2.1. påverkar inte eventuella lagstadgade garantier eller garantier som du har som konsument enligt gällande lokala lagar (t.ex. dina rättigheter om programvaran är felaktig),

20.2.2. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet,
20.2.3. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt för bedrägeri eller medvetet vilseledande information, och

20.2.4. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt såvida vi inte tillåts göra det enligt gällande lokala lagar.

20.3. Om du är konsument begränsas vårt ansvar i enlighet med stycke 20.1 och 20.2 gentemot dig till 100 brittiska pund (eller motsvarande summa i lokal valuta), eller om det överskrider den summan, till priset på PS Store för den programvara som gav upphov till ansvarsskyldigheten.

20.4. När du använder programvaran annat än som konsument gäller följande:

20.4.1 Vi begränsar inte vårt ansvar gällande: (i) dödsfall eller personskador till följd av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet, (ii) bedrägeri eller medvetet vilseledande information från vår sida, (iii) något ansvar som inte kan begränsas eller undantas enligt gällande lokala lagar.

20.4.2 I enlighet med stycke 20.4.1 antar vi inget ansvar för (i) förlorade intäkter, (ii) förlust av försäljning eller affärer, (ii) förlust av avtal eller kontrakt, (iii) förlust av förväntade besparingar, (iv) förlust av eller skada på programvara, (v) data eller information, (vi) förlust av eller skada på goodwill och (vii) eventuella indirekta eller påföljande förluster.

20.4.3 I enlighet med stycke 20.4.1 uppgår vårt totala ansvar gentemot dig enligt eller i samband med dessa villkor till 100 brittiska pund (eller motsvarande i lokal valuta), oavsett om det gäller inomkontraktuella eller utomkontraktuella skyldigheter (inklusive försumlighet) eller brott mot lagstadgade skyldigheter.

21. Ändringar av dessa Villkor och våra rättigheter att överföra våra kontrakt med dig

21.1 Vi kan göra ändringar i villkoren med jämna mellanrum. Om ändringarna är väsentliga ber vi dig godkänna en ny version av villkoren. Om ändringarna är mindre meddelar vi dig om dem, till exempel via e-post. Om du eller dina barn fortsätter att använda programvaran efter att ni meddelats om ändringarna anses ni ha godkänt dem. Du kan inte fortsätta att använda programvaran du tidigare har köpt om du inte samtycker till alla ändringar.

21.2 Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor och eventuella avtal mellan dig och oss gällande dessa villkor utan ditt medgivande. Vi meddelar dig emellertid om vi planerar att göra det. Du får inte överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor. 

22 Gällande lag, jurisdiktion och tredjeparts rättigheter

22.1. Om du använder programvaran som konsument gäller följande:

22.1.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales.

22.1.2. Vi kan genomdriva dessa villkor i en domstol i det land där du bor.

22.1.3. Du kan genomdriva dessa villkor i en domstol i det land där du bor eller där vårt företag är registrerat. 

22.2. När du använder programvaran annat än som konsument gäller följande:

22.2.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales och

22.2.2. domstolarna i England och Wales har exklusiv domsrätt.

 

Uppdaterades senast: december 2019