PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Användningsvillkor för programvara

 

1. Vilka är vi?
1.1 Vi är Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med organisationsnummer 03277793) på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

2. Begreppsdefinitioner
2.1. ”Auktoriserade system” innefattar PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV och PlayStation®4.

2.2. ”PSN” innebär PlayStation®Network.

2.3. ”Programvara” innebär PlayStation-spel och applikationsprogramvara som utvecklats för användning på ett eller flera av de auktoriserade systemen.

3. När gäller dessa användningsvillkor för programvara?
3.1. Dessa användningsvillkor för programvara (”Villkor”) gäller för all användning av Programvara på auktoriserade system. Det här omfattar användning av PlayStation™Now, vilket låter dig komma åt Programvara via enheter som PC och smart-tv.

4. Programvara gäller under licens
4.1. När du köper Programvara tilldelas du en licens att använda den Programvaran enligt dessa Villkor, men du inte äger själva Programvaran.  Om du inte följer dessa Villkor kan vi avsluta Programvarulicensen som du tilldelats under dessa Villkor, vilket innebär att du inte längre har rätt att använda Programvaran.

5. Vem ger mig licens att använda Programvaran?
5.1. Det finns två slags Programvara:
5.1.1. programvara som är utgiven av oss, och används med vårt tillstånd; och 
5.1.2. programvara som är utgiven av andra, och används med deras tillstånd.

5.2. Vem utgivaren är anges:
5.2.1. på förpackningen, när det gäller Programvara på fysiska media som dvd, Blu-ray Disc eller PS Vita-kort (”Skivprogramvara”); eller 
5.2.2. i produktbeskrivningen, när det gäller programvara som gjorts tillgänglig via PlayStation®Store eller från andra digitala butiker som emellanåt godkänns av oss (”Digital programvara”).

5.3. Om det är vi som är Programvarans utgivare ger vi dig licens att använda den enligt dessa och eventuella andra specifika Villkor som meddelas dig i samband med Programvaran i fråga.

5.4. Om ett annat företag är Programvarans utgivare ger de dig licens att använda den enligt Villkor som innefattar, men inte behöver vara begränsade till, dessa Villkor.  Företaget i fråga kan meddela dig om andra Villkor för användning av deras Programvara. I så fall gäller de utöver dessa Villkor och ersätter dem alltså inte.  Om tilläggsvillkor och dessa Villkor skulle motsäga varandra är det dessa Villkor som gäller.

6. Begränsningar av användning av Programvaran
6.1. Din personliga licens är icke-exklusiv och oöverlåtbar och gäller endast för privat användning av Programvaran på de auktoriserade system där den kan användas (enligt information på förpackningen när det gäller Skivprogramvara, i produktbeskrivningen när det gäller Digital programvara, eller som på annat sätt meddelats från oss) och endast i Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien.

6.2. Du får inte använda Programvaran i kommersiellt syfte, sända den, ta betalt för användning av den eller använda den i publika sammanhang utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

6.3. Du får inte hyra ut, hyra, licensiera i andra hand, publicera, modifiera, justera eller översätta någon del av Programvaran.

6.4. Du får inte emulera programvaran.

6.5. I den utsträckning lagen föreskriver får du inte dekonstruera, dekompilera, montera ner eller kopiera någon del av Programvaran, skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod från Programvarans objektkod.

6.6. Du får inte på något sätt försöka kringgå eller odugliggöra någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism för Auktoriserade system eller någon Programvara, eller försöka få otillbörlig åtkomst till eller göra intrång i konton, tjänster, maskinvara, programvara eller nätverk i anslutning till PSN.

6.7. Du får inte använda Auktoriserade system eller Programvara som stulits eller kommits över på olagligt sätt.

6.8. Användning av communityfunktioner tillhandahållna av ditt auktoriserade system och din auktoriserade Programvara utgiven för användning enligt gällande överenskommelser beskrivna i klausul 10.1 överskrider inte 6.2 och 6.5 i dessa Villkor.

7. Vidareförsäljning
7.1. Du får inte sälja varken Skivprogramvara eller Digital programvara vidare utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

8. Åldersgränser
8.1. Om Programvaran har en åldersgräns innebär det att innehållet är opassande för personer under denna ålder.  Om du är förälder eller målsman ska du besöka www.playstation.com/safety för att få mer information om hur du spärrar spel över en viss åldersgräns på ditt PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita eller PlayStation®4.

8.2. Om du, eller en kontoinnehavare som du har ansvar för, har en registrerad ålder under åldersgränsen för en viss Programvara, kan vi hindra dig eller denna kontoinnehavare från att titta på, köpa eller använda denna Programvara.  När det gäller spelprogramvara kan vi hindra dig eller denna kontoinnehavare från att använda onlinelägen, även om offlinelägen är spelbara på ditt PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita eller PlayStation®4.

9. Sekretess och användning av Programvara online
9.1. PSN tillåter dig att använda Programvara online.  När du använder PSN:
gäller Tjänstevillkoren och Användaravtalet för PSN (”Tjänstevillkoren”) mellan dig och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited som du godkände när du skapade ditt konto för PSN (”Konto”), utöver dessa Villkor. De senaste Tjänstevillkoren återfinns på  www.playstation.com/legal/PSNTerms;
vi och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kan samla in information om dig.  En förklaring om hur din personliga information används finns i sekretesspolicyn för PlayStation. Tjänstevillkoren för SEN och sektretesspolicyn för PlayStation återfinns på www.playstation.com/legal/PSNTerms; och
9.1.3. om du använder Programvara med licens från ett annat företag kan även de samla in information om dig enligt information i deras sekretesspolicy.

10. Ditt beteende mot oss och andra användare
10.1. De auktoriserade systemen och Programvaran kan innefatta communityfunktioner som låter dig kommunicera och interagera med andra personer via PSN och andra sociala nätverk. Din användning av dessa communityfunktioner gäller under flera olika avtal med olika företag:
10.1.1. dessa Villkor; och
10.1.2. Tjänstevillkoren; och
10.1.3. sekretesspolicyn för PlayStation; samt 
10.1.4. eventuella ytterligare villkor från Programvarans utgivare; och
10.1.5. eventuella ytterligare villkor från företaget bakom det sociala nätverk som du använder (och på vilket du kan ha ett konto).

10.2. När du interagerar med oss och andra användare (som kan vara barn) måste du bete dig laglydigt, anständigt, respektfullt och med hänsyn. Det här inkluderar din användning av delnings- eller communityfunktioner via PSN som låter dig dela med dig av meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, spelinnehåll, spelvideor och annat material och information (”Användargenererade media” eller ”AGM”), och din kommunikation med vår kundsupport och andra anställda och agenter via e-post, telefon och andra kommunikationsvägar.   

10.3. Till exempel:
10.3.1. dela inte något vulgärt och använd inte communityfunktioner för att skada eller uppröra någon,
10.3.2. dela inte med dig av material som är rasistiskt eller kränkande mot personer med viss etnicitet, religion eller sexualitet; 
10.3.3. använd eller uppmuntra inte till hets mot folkgrupp, våldsamt beteende eller illegala substanser;
10.3.4. hota ingen med våld eller förespråka våld, inklusive hot eller förespråkande av terrorism;
10.3.5. bete dig inte hotfullt eller nedlåtande, och föreställ dig inte eller förfölj andra;
10.3.6. spamma eller skicka inte vidare rekommendationer/erbjudanden till dina kontakter utan deras godkännande;
10.3.7. fuska, utnyttja eller använd inte buggar, svagheter eller omedveten mekanik i Programvaran, PSN eller någon av dess produkter för att skaffa ett orättvist övertag;
10.3.8. dela, byt eller nätfiska inte efter inloggningsuppgifter;
10.3.9. använd eller associera inte Programvaran, PSN eller någon av dess produkter för eller med någon kommersiell aktivitet;
10.3.10. bete dig inte på ett sätt som inkräktar på andras privatliv eller immateriella rättigheter;
10.3.11. genomför, försök eller hota inte om att genomföra aktiviteter som bryter mot dessa Villkor eller lagen på något sätt; och
10.3.12. använd dig alltid av sunt förnuft och gott uppförande.

11. Att skapa och dela med sig online
11.1. AGM som skapas och delas av dig tillhör dig, men vi och, där det är applicerbart, den relevanta Programvaruutgivaren, har fortfarande immateriella rättigheter till ditt AGM, så du får inte utnyttja AGM i kommersiellt syfte utan vårt medgivande och medgivande från Programvaruutgivaren.  

11.2. Du ger oss, våra dotterbolag och andra PSN-användare tillstånd att använda, sprida, kopiera, modifiera, visa och publicera ditt AGM, ditt online-ID för PSN (och ditt namn, om du har valt att använda det) i PSN och andra associerade tjänster såsom webbplatser för Programvaran. Du ger oss också tillstånd att, utan betalning till dig, licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt AGM (till exempel genom att sälja prenumerationstjänster för åtkomst till ditt AGM (enskilt eller i kombination med annat AGM) och/eller mottagna reklamintäkter i samband med AGM), och att använda ditt AGM i marknadsföring av PlayStation®-produkter, Programvara och tjänster. Du är medveten om att vi och andra PSN-användare kan komma att modifiera eller radera ditt AGM och du frånsäger dig alla ideella rättigheter du kan tänkas ha till ditt AGM. Genom att publicera AGM försäkrar du oss att du har alla rättigheter som krävs för att publicera materialet och att överlåta rättigheter åt oss enligt denna klausul.

12. Vad händer om jag vantrivs online?
12.1. Vi vill att alla ska trivas i vår onlinegemenskap, men kan inte garantera att alla beter sig väl.  Därför tar vi inte på oss något ansvar för andra PSN-användares beteende och AGM, och ej heller för ditt beteende och AGM.

12.2. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende av andra i ett spel ber vi dig att meddela utgivaren i fråga (vilket kan vara vi) om detta.

12.3. Även om vi ger dig och andra användare möjlighet att publicera saker på sociala nätverk och andra webbplatser från tredje part så har vi inget ansvar för dessa tjänster.  Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende på ett socialt nätverk eller webbplats från tredje part ber vi dig att anmäla dig till det sociala nätverket eller webbplatsen från tredje part enligt deras klagomålsrutiner.

13. Anmälning i spel utgivna av oss
13.1. För att underlätta för dig i spelen vi publicerar och i de funktioner vi erbjuder via våra auktoriserade system (t ex PSN-meddelanden), erbjuder vi anmälningsfunktioner där vi tror att de kan behövas.  Till exempel finns möjlighet att anmäla meddelanden du får via PSN, och rapporteringsverktyg i alla våra spel i den mån de tillåter delning av AGM.  Genom att använda den mest närbelägna anmälningsfunktionen har du också möjlighet att förse oss med bevismaterial som kan underlätta för oss att behandla din anmälan.  Det betyder förstås att andra kan anmäla dig och ditt AGM också.

13.2. För mer information om anmälningar, besök www.playstation.com/safety.

14. Övervakar vi onlinebeteende?
14.1. Ja, men vi kan inte övervaka all Programvaruaktivitet och det är inte heller vårt åtagande att göra det. Däremot förbehåller vi oss rätten att på eget bevåg övervaka och registrera din PSN-aktivitet delvis eller i sin helhet och att ta bort ditt AGM om vi anser det vara lämpligt, utan att meddela dig.  Din användning av Programvaran kan registreras och samlas in av oss eller skickas till oss av andra användare enligt klausul 13.1.  All information som samlas in på detta sätt, exempelvis AGM, röst- och textbaserad kommunikation, videoupptagningar av ditt spelande, tid och plats för dina aktiviteter, ditt riktiga namn, ditt online-ID för PSN och din IP-adress, kan användas av oss eller av våra närstående bolag för att se till att dessa Villkor och Tjänstevillkoren följs, att lagar följs, för att skydda våra, våra licensgivares och användares rättigheter, och för att skydda våra anställdas och våra användares privata säkerhet. Denna information kan vidarebefordras till polis eller andra berörda myndigheter. Genom att acceptera dessa användningsvillkor för Programvara, ger du ditt fulla medgivande till detta.

15. Onlinebutiker
15.1. När du använder Programvara online kan du få möjlighet att köpa saker i onlinebutiker med hjälp av din SEN-plånbok. Alla köp görs från Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited och gäller under Tjänstevillkoren.

16. Feedback och betaversioner
16.1. Vi välkomnar tankar och kommentarer om våra tjänster och produkter, men du får endast sända dina egna tankar och kommentarer. När du skickar dina tankar och kommentarer till oss för du även över äganderätten för dem till oss, och vi förbehåller oss rätten att implementera dem eller inte. Du får ingen betalning eller annan kompensation för dina tankar eller kommentarer.

16.2. Om du deltar i, eller löser in en kupong för, en kostnadsfri betaversion godkänner du dessutom följande villkor:
16.1.1 du måste hålla betaprogramvaran säker och i got skick, och får inte kopiera betaprogramvaran, ge eller sälja den till någon annan, försöka bakåtkompilera den, eller använda den för att framställa derivata verk;
16.2.2. du har endast tillåtelse att använda betaprogramvaran till betan;
16.2.3. vi garanterar inte att betaprogramvaran kommer att fungera korrekt (eller över huvud taget);
16.2.4. under betan kan vi modifiera betaprogramvaran utan förvarning, vilket kan lägga till eller ta bort data, innehåll och funktionalitet, och du godkänner att vi inte ansvarar för någon förlust av data, innehåll eller funktionalitet som kommer därav; och
16.2.5. vi kan avsluta betan eller förhindra dig att komma åt den när som helst.

17. Programvaruuppdateringar och tjänsters avslutande
17.1. Programvara kan komma att uppdateras emellanåt, vilket kan innebära att nya funktioner tillkommer och att gamla funktioner försvinner.

17.2. Vi och andra utgivare finner det ibland nödvändigt att dra in onlinestöd för Programvara.  Detta innebär att funktioner för flera spelare online och resultattavlor ej längre är tillgängliga.  Om ett spel uteslutande kan användas online kommer detta då alltså inte längre att kunna användas.

17.3. Om vi bestämmer oss för att dra in onlinestöd för ett specifikt spel är det vår strävan att ge dig rimligt varsel i förväg via våra spelforum och på eu.playstation.com/gameservers.

17.4. Andra utgivare kan dra in onlinestöd för sina spel och kan ge dig information om vilka forum och webbplatser du kan få information om uppdateringar från.

18. Copyrightinnehav
18.1. All Programvara innehåller programbibliotek och för dessa äger Sony Interactive Entertainment Inc. copyright och all nyttjanderätt inom vårt geografiska verksamhetsområde.  Programvaran är även föremål för annan copyright och andra immateriella rättigheter, vilket du kan komma att få meddelanden om.

19. Tillämpning av villkor för programvara
19.1. Du godkänner att vi kan tillämpa dessa Villkor gentemot dig för all Programvara, oavsett om det är vi som är utgivare eller inte.

20. Dina rättigheter och våra skyldigheter
20.1. Vi gör inga undantag eller begränsningar i våra skyldigheter för:
20.1.1. dödsfall eller personskador som orsakats av vår vårdslöshet eller våra anställdas, representanters eller underleverantörers vårdslöshet;
20.1.2. bedrägeri eller bedräglig framställning; och
20.1.3. alla skyldigheter som inte kan exkluderas eller begränsas under gällande lag.

20.2. Enligt villkoren som ställts upp i klausul 20.1 är vår skyldighet och din enda kompensation begränsad till 50 £ (eller motsvarande i lokal valuta).

21. Ändringar av dessa Villkor och våra rättigheter att överföra våra kontrakt med dig
21.1. Vi kan göra ändringar i dessa Villkor emellanåt. Om ändringarna är substantiella kommer vi be dig att godkänna en ny version av dessa Villkor. Om ändringarna är mindre kommer vi antingen be dig att godkänna en ny version eller ge dig rimligt varsel innan ändringarna börjar gälla. Din eller dina familjemedlemmars fortsatta användning av Programvaran efter sådant varsel utgör ditt godkännande av ändringarna. Du kommer inte att kunna fortsätta använda Programvara som du tidigare har köpt om du inte godkänner ändringarna.

21.2. Vi kan föra över våra rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor och alla avtal mellan dig och oss under dessa Villkor utan ditt medgivande när som helst. Men vi kommer att meddela dig om vi planerar att göra detta. Du får inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor.

Gällande lag, jurisdiktion och tredjeparts rättigheter
22.1. Så långt lagen tillåter godkänner du och vi att dessa Villkor, deras innehåll och formation samt eventuella dispyter som rör dem ska gälla under, och tydas och tolkas i enlighet med, engelsk lag, och att Englands domstolar har exklusiv jurisdiktion.

Senast uppdaterad: oktober 2017