playstation.com

Juridisk information

Hälsovarning

Spela alltid i en väl upplyst miljö. Ta regelbundna pauser, 15 minuter varje timme. Avbryt spelandet som du känner dig yr, illamående, trött eller får huvudvärk. Vissa personer är känsliga för blinkande eller flimrande ljus och geometriska former och mönster, och kan ha epileptiska anlag utan att detta har upptäckts, vilket kan leda till att de drabbas av epileptiska anfall när de tittar på tv eller spelar tv-spel. Kontakta en läkare innan du spelar tv-spel om du lider av epilepsi, och omedelbart om du upplever något av följande symptom när du spelar: synförändringar, muskelsammandragningar, andra ofrivilliga rörelser, medvetslöshet, förvirring och/eller krampanfall.

3D-hälsovarning:

Vissa personer kan uppleva obehag (exempelvis ögonansträngning, ögontrötthet eller illamående) när de tittar på videobilder i 3D eller spelar stereoskopiska 3D-spel på 3D-tv. Om du upplever sådant obehag bör du omedelbart avbryta tv-användningen tills obehaget har gått över.

Vi rekommenderar i allmänhet att du undviker att använda ditt PlayStation®-system längre stunder och att du tar 15 minuters paus varje timme. När det handlar om att spela stereoskopiska 3D-spel eller titta på 3D-tv, kan pausernas längd och frekvens däremot variera från person till person – ta därför tillräckligt långa pauser för att eventuella obehagskänslor ska försvinna. Kontakta en läkare om symptomen kvarstår.

Små barns syn (framför allt barn under sex år) utvecklas fortfarande. Kontakta en barnläkare eller optiker innan du låter små barn titta på videobilder i 3D eller spela stereoskopiska 3D-spel. Vuxna bör övervaka små barn för att säkerställa att de följer rekommendationerna här ovan.

VR-hälsovarning:

Vissa personer kan drabbas av åksjuka, illamående eller yrsel, få suddig syn eller andra åkommor när de utsätts för vr-innehåll. Om du upplever några av dessa symtom, stäng av vr-headsetet och ta av det omedelbart.