playstation.com

Juridisk information

Viktig hälso- och säkerhetsinformation

LJUSFRAMKALLAD EPILEPSI: OM DU TIDIGARE HAFT PROBLEM MED EPILEPSI ELLER KRAMPANFALL BÖR DU RÅDFRÅGA LÄKARE FÖRE ANVÄNDNING. VISSA MÖNSTER KAN UTLÖSA ANFALL HOS PERSONER SOM INTE TIDIGARE DRABBATS. LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.

Viktig hälso- och säkerhetsinformation

Epileptiska anfall framkallade av ljus

Om du lider av epileptiska besvär eller har drabbats av epileptiska anfall rådgör du med din läkare innan du använder den här produkten.

Vissa individer är känsliga för blinkande eller flimrande ljus eller geometriska former och mönster, kan lida av odiagnostiserade epileptiska besvär och kan råka ut för epileptiska anfall när de spelar videospel eller tittar på videoinnehåll.

SLUTA OMEDELBART MED ANVÄNDNINGEN och rådgör med din läkare om du upplever något av nedanstående hälsoproblem eller symptom när du utsätts för blinkande eller flimrande ljus eller annat ljus när du spelar videospel eller tittar på videoinnehåll:

□ irritation i ögonen

□ förändrad synförmåga

□ migrän

□ muskelryckningar

□ ryckningar eller andra ofrivilliga rörelser

□ tillfällig medvetslöshet

□ medvetandeförlust eller

□ förvirring eller desorientering.

Utöver ovanstående ska du OMEDELBART SLUTA MED ANVÄNDNINGEN om du upplever något av följande symptom:

□ huvudvärk

□ yrsel

□ illamående

□ trötthet

□ symptom som påminner om åksjuka eller

□ obehag eller smärta i någon del av kroppen som ögon, öron, händer, armar eller fötter när du spelar.

Om tillståndet håller i sig ska du söka läkarvård.

Användning och hantering

□ Använd produkten i väl upplysta omgivningar och håll ett ordentligt avstånd till TV-skärmen.

□ Undvik att använda produkten alltför länge. Vanligtvis rekommenderar vi att du tar 15 minuters paus varje timme när du spelar.

□ Undvik att spela när du är trött eller behöver sova.

□ Sluta omedelbart att använda produkten om du börjar känna dig trött eller upplever obehag eller smärta i händer eller armar när du använder handkontrollen. Om tillståndet håller i sig ska du söka läkarvård.

Vibrationsfunktion

• Använd inte VR-headsetets vibrationsfunktion om du använder pacemaker, hjärtstartare, programmerbara shunt-klaffar eller annan medicinsk utrustning.

• Använd inte VR-headsetets vibrationsfunktion eller vibrationsfunktionen och funktionen för avtryckareffekt på handkontrollen för PlayStation VR2 Sense™ om du har några sjukdomar eller skador som kan påverkas av vibrationsfunktionen, eller några sjukdomar eller skador som påverkar kroppsdelar som huvudet, skelettet, leder eller muskler i handen eller armen. Du kan aktivera/inaktivera funktionen från [Inställningar] på hemskärmen.

Säkerhetsinformation för VR-headset

□ Läs hälso- och säkerhetsvarningarna i VR-headsetets bruksanvisning före användning. Följ alla instruktioner noggrant vid konfiguration och användning.

□ VR-headsetet ska inte användas av barn under 12 år.

□ Kontrollera omgivningen och ta bort hinder före användning. Se till att inga husdjur, barn eller andra hinder kommer i vägen under användning.

□ Vissa personer kan drabbas av åksjuka, illamående eller yrsel, få suddig syn eller andra åkommor när de utsätts för VR-innehåll. Om du upplever några av dessa symtom, stäng av VR-headsetet och ta av det omedelbart.

Säkerhetsinformation för handkontrollen PlayStation®Move/PlayStation VR2 Sense

□ Undvik att hålla den rörelsekänsliga handkontrollen närmare ansiktet och ögonen än 20 cm.

□ Tänk på följande när du använder den rörelsekänsliga handkontrollen eller handkontrollen PlayStation VR2 Sense: Om handkontrollen träffar en person eller ett föremål kan det resultera i en olycka, personskada eller fel på handkontrollen. Tänk på följande när du använder handkontrollen.

■ Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme omkring dig innan du använder handkontrollen.

■ Använd inte handkontrollen när USB-kabeln är ansluten.

■ Se till att du har handledsremmarna runt handlederna när du använder handkontrollen.

■ Håll ett fast tag om handkontrollen för att förhindra att du råkar tappa den. Skaka inte handkontrollen för mycket.

3D-hälsovarning

Vissa personer kan uppleva obehag (exempelvis ögonansträngning, ögontrötthet eller illamående) när de tittar på videobilder i 3D eller spelar stereoskopiska 3D-spel på 3D-tv. Om du upplever sådant obehag bör du omedelbart avbryta tv-användningen tills obehaget har gått över.

Vi rekommenderar i allmänhet att du undviker att använda ditt PlayStation®-system längre stunder och att du tar 15 minuters paus varje timme. När det handlar om att spela stereoskopiska 3D-spel eller titta på 3D-tv, kan pausernas längd och frekvens däremot variera från person till person – ta därför tillräckligt långa pauser för att eventuella obehagskänslor ska försvinna. Kontakta en läkare om symptomen kvarstår.

Små barns syn (framför allt barn under sex år) utvecklas fortfarande. Kontakta en barnläkare eller optiker innan du låter små barn titta på videobilder i 3D eller spela stereoskopiska 3D-spel. Vuxna bör övervaka små barn för att säkerställa att de följer rekommendationerna här ovan.