playstation.com

Juridisk information

Viktig hälso- och säkerhetsinformation

LJUSFRAMKALLAD EPILEPSI: OM DU TIDIGARE HAFT PROBLEM MED EPILEPSI ELLER KRAMPANFALL BÖR DU RÅDFRÅGA LÄKARE FÖRE ANVÄNDNING. VISSA MÖNSTER KAN UTLÖSA ANFALL HOS PERSONER SOM INTE TIDIGARE DRABBATS. LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.

Viktig hälso- och säkerhetsinformation

Krampanfall orsakade av ljusstimulans (ljusframkallad epilepsi)

Om du har epilepsi eller har haft krampanfall ska du rådgöra med läkare innan du använder systemet.

 

En del människor är känsliga för blinkande och flimrande ljus eller geometriska former och mönster. De kan ha epilepsi utan att ha upptäckt det och kan få epileptiska anfall när de spelar tv-spel och tittar på videor.

 

SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN OMEDELBART och rådfråga en läkare om du upplever något av följande hälsoproblem eller symptom till följd av flimrande eller blinkande ljus eller annan ljusstimulans när du spelar tv-spel eller tittar på videomaterial:

●     värk i ögonen,

●     synförändringar,

●     migrän,

●     muskelryckningar,

●     kramper eller andra ofrivilliga rörelser,

●     avsvimning,

●     förlorat medvetande eller

●     förvirring eller desorientering.

 

 

Utöver ovanstående SKA DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN om du upplever något av följande symptom:

●     huvudvärk,

●     yrsel,

●     illamående,

●     trötthet,

●     symptom som liknar åksjuka eller

●     obehag eller smärta i exempelvis ögon, öron, händer, armar och fötter när du

spelar.

Om besvären kvarstår ska du söka läkarvård.

 

 

Användning och hantering

●     Använd på en väl upplyst plats och håll ett säkert avstånd från tv-skärmen.

●     Undvik att använda systemet under alltför långa stunder i taget. Ta 15 minuters paus varje timme.

●     Undvik att spela när du är trött eller behöver sova.

●     Sluta omedelbart att använda systemet om du börjar att känna dig trött eller upplever

obehag eller smärta i händerna eller armarna när du använder handkontrollen. Om besvären kvarstår ska du söka läkarvård.

 

 

Säkerhetsmeddelande om användning av handkontrollen

Använd inte handkontrollens vibrationsfunktion eller funktion för avtryckareffekt om du har någon åkomma eller skada som rör skelett, leder eller musklerna i händer eller armar. Om du har en sådan åkomma eller skada ska du inte spela spel med de funktionerna med handkontrollen annat än om du stängt av dem.

 

 

Säkerhetsinformation om VR-headset

●     Innan du använder headsetet ska du läsa igenom hälso- och säkerhetsvarningarna i VR-headsetets

bruksanvisning. Följ alla instruktioner för installation och användning noga.

●     VR-headsetet ska inte användas av barn som är yngre än 12 år.

●     Se över din omgivning och ta bort hinder innan du börjar. Vidta åtgärder för att förhindra att

husdjur, barn eller andra hinder kommer in i området medan du spelar.

●     Vissa personer kan uppleva åksjuka, illamående, förvirring, synstörningar

eller andra obehag när de tittar på virtual reality-material. Om du upplever något av dessa symptom ska du omedelbart sluta använda och ta av dig VR-headsetet.

 

 

Säkerhetsinformation om PlayStation®Move

●     När du använder den rörelsekänsliga handkontrollen ska du undvika att hålla kontrollen närmare än 20 cm från

ansiktet eller ögonen.

●     Tänk på följande när du använder den rörelsekänsliga handkontrollen. Om den rörelsekänsliga

handkontrollen träffar en person eller ett föremål kan den orsaka oavsiktlig skada.

·           Ha alltid på dig handledsremmen.

·           Håll handkontrollen i ett fast grepp så att du inte tappar den.

·           Dra åt handledsremmen med spärren.

·           Se till att det finns tillräckligt med utrymme för säker användning.

3D-hälsovarning

Vissa personer kan uppleva obehag (exempelvis ögonansträngning, ögontrötthet eller illamående) när de tittar på videobilder i 3D eller spelar stereoskopiska 3D-spel på 3D-tv. Om du upplever sådant obehag bör du omedelbart avbryta tv-användningen tills obehaget har gått över.

Vi rekommenderar i allmänhet att du undviker att använda ditt PlayStation®-system längre stunder och att du tar 15 minuters paus varje timme. När det handlar om att spela stereoskopiska 3D-spel eller titta på 3D-tv, kan pausernas längd och frekvens däremot variera från person till person – ta därför tillräckligt långa pauser för att eventuella obehagskänslor ska försvinna. Kontakta en läkare om symptomen kvarstår.

Små barns syn (framför allt barn under sex år) utvecklas fortfarande. Kontakta en barnläkare eller optiker innan du låter små barn titta på videobilder i 3D eller spela stereoskopiska 3D-spel. Vuxna bör övervaka små barn för att säkerställa att de följer rekommendationerna här ovan.