PlayStation® och miljön

Vad vi gör för att minska vår påverkan på miljön och hur du kan hjälpa till.

Vår miljöpåverkan

Förutom att tillhandahålla den bästa platsen att spela på har vi på PlayStation gjort ett antal ambitiösa åtaganden för att ta itu med våra produkters och vår affärsverksamhets miljöpåverkan. Läs vidare så får du veta mer.

Viktiga initiativ

Vi har åtagit oss att efterleva ett antal myndighetsinitiativ med inriktning på globala miljöfrågor.

Play4Forests: en namninsamling mot klimatkrisen

Play4Forests är FN:s klimat- och skogssamarbete med Playing for the Planet Alliance: en gemensam insats av några av spelbranschens största namn för att visa gamers hur viktigt det är att bevara och restaurera skogar.

Våra skogar – bland de viktigaste vi har i kampen mot klimatkrisen – står inför ett enormt hot, och tillsammans kan vi försöka skapa en bättre framtid för både skogar och människor. FN har som mål att göra betydande förändringar för en hållbar framtid. Skriv under namninsamlingen så ser Play4Forests till att förmedla det här budskapet till olika världsledare.

FN:s Playing for the Planet Alliance

PlayStation ingår i FN:s Playing for the Planet Alliance (P4P), som lanserades på FN:s klimattoppmöte september 2019. Det är konsortium av tv-spelsföretag (30 och fler på väg) som formellt åtagit sig att vidta åtgärder mot klimatförändringarna genom att utnyttja branschens räckvidd.

Playing for the Planet Alliances initiativ:

Nettonollutsläpp och minskade koldioxidutsläpp:

Road to Zero är Sonys globala miljöplan som strävar efter att alla våra produkter och företagsaktiviteter senast år 2050 inte ska ha någon miljöpåverkan.

PS4: Fortsätta på den inslagna banan och undvika 30 miljoner* ton växthusgaser för PS4 (i jämförelse med PS3) senast år 2030.

*Cirka 1,8 ton koldioxidekvivalenter av detta kan tillskrivas efterlevnad av kraven för standbyläge och nätverksanslutet standbyläge i EU-direktivet om elförbrukning i standbyläge (ändringen av EG 1275/2008 från EU 801/2013) i EU-länder.

PS5: Utöver låg strömförbrukning i viloläge (högst 0,5 W) introducerar vi även nya energieffektiva tekniker i PS5 som ska undvika uppskattningsvis 32 300–39 000 ton koldioxidutsläpp per år för varje miljon sålda konsoler, bland annat effektivare USB-laddningsläge (som förbrukar ungefär hälften så mycket som PS4 vid full laddning), chiparkitektur, ssd-enhet och 7 nm-chipset.

Miljötänk i spel:

Vi ska utveckla och lansera ett specifikt VR-program, som blir tillgängligt utan extra kostnad för alla våra användare, för att höja medvetenheten om klimatförändringar.

Vi deltar i P4P 2021 Games Jam och bjuder in våra användare att utveckla spelbart innehåll med hjälp av Dreams.

Visa prov på ledarskap inom ett bekymmersområde:

Vi ska vidareutveckla och göra vårt verktyg för att mäta koldioxidutsläpp tillgängligt för alla spelföretag, så att de kan beräkna och hantera sina utsläpp.

P4P-bidrag:

Vi ska utveckla och lansera ett specifikt VR-program, som blir tillgängligt utan extra kostnad för alla våra användare, för att höja medvetenheten om klimatförändringar.

Vi deltar i P4P 2021 Games Jam och bjuder in våra användare att utveckla spelbart innehåll med hjälp av Dreams.

Vi ska delta i och demonstrera såväl framsteg som nytt innehåll åt P4P vid utvalda FN-evenemang.

EU:s frivilliga avtal för ekodesign för spelkonsoler

EU:s frivilliga avtal för ekodesign för spelkonsoler

I EU har PlayStation, ihop med Microsoft och Nintendo, undertecknat det frivilliga avtalet för ekodesign för spelkonsoler (EU-direktiv 2009/125/EG). Det frivilliga avtalet erkändes formellt av Europeiska kommissionen år 2015, och i det anges åtgärder för att förbättra spelkonsolernas energi- och resurseffektivitet, bland annat:

  • obligatoriska tidsgränser för automatisk avstängning
  • gränser för högsta strömförbrukning för konsoler i medie- och navigeringsläge 
  • krav på konsoltillverkare att publicera konsolernas energiförbrukning   
  • åtagande om att tillhandahålla reparationstjänster för ärenden som inte omfattas av garantin och att ge användarna information om hur de sköter sina konsoler
  • åtaganden om att förbättra återvinningen av konsoler.  

Under dagens UHD-konsolers livslängd (inklusive PlayStation 4 och PlayStation 4 Pro) uppskattas det att det frivilliga avtalet kommer att leda till energibesparingar på 48 TWh (vilket motsvarar Portugals årliga elproduktion). Ytterligare energibesparingar motsvarande 38 TWh uppskattas under livslängden för 8K-kompatibla konsoler (inklusive PlayStation 5), baserat på tekniska förbättringar vad gäller energieffektivitet jämfört med UHD-konsoler. Avtalet granskas vart annat år för att säkerställa löpande förbättring.

Våra produkter

Läs mer om hur vi minskat våra produkters miljöpåverkan, vilket omfattar energiförbrukningen för din PlayStation-konsol.

Vår leveranskedja

Frakt med lastbil och flyg är de två transportalternativ som genererar mest koldioxidutsläpp. I hela vår globala verksamhet masstransporterar vi så långt det går varor via sjö- och tågtransport för att hålla utsläppen från transporter på lägsta möjliga nivå.

Huvuddelen av våra tillbehör masstransporteras från Kina och förpackas lokalt. Det ger en betydlig minskning av antalet fraktcontainrar som krävs för transporterna. 

Kontorsaktiviteter 

Vi har tagit fram platsspecifika mål och aktiviteter för att minska miljöpåverkan från vår kontorsverksamhet. Hittills har vi genomfört följande åtgärder:

Energi 

Energieffektivitetsprogram har införts på många av våra globala anläggningar. På alla våra kontor i Storbritannien köper vi in 100 % förnybar el och har minskat den totala energiförbrukningen med 12 % sedan 2015 (efter Sonys femåriga miljöledningsplan).

På våra London-kontor har vi genomfört ett betydande renoveringsprogram som har minskat energiförbrukningen med 19 % sedan 2015 – trots att vi utökat golvytan med 15 % och lagt till ett personalgym.

I Nordamerika tittar vi på att använda 100 % förnybar el på alla anläggningar. För våra största anläggningar: San Mateo, Kalifornien har redan övergått till 100 % ren energi och vår anläggning i Sorrento Valley, Kalifornien köper förnybara energikrediter. Vi genomför det här initiativet på alla våra anläggningar i Nordamerika. Vi installerar också energibesparande utrustning på alla anläggningar, bland annat LED-lampor och rörelseavkänningssystem, som en del av vår pågående kontorsmodernisering i år. Vi har dessutom laddstationer för elbilar vid våra anläggningar. 

I Asien uppmuntras våra medarbetare att spara energi genom att följa goda rutiner. Vidare övervägs och införs energibesparande teknik i kontorsmoderniseringen.

Återvinning

På våra kontor i Storbritannien återvanns 74 % av allt skräp år 2018. Vi uppnådde också målet om att inte skicka något avfall för deponering genom att avfallet istället antingen återvanns eller skickades för kompostering eller förbränning för att skapa energi. Vidare försöker vi att minska mängden avfall och har hittills tagit bort vattenflaskor och tetrapack helt från våra kontor i London, Liverpool och Amsterdam, och tillhandahålla återvinningsbara kaffekoppar på våra kontors kaféer. Idag serveras bara en av fem koppar kaffe som säljs i våra kaféer i London i engångsmugg (baserat på data från 2019).

I Amerika har vi minskat mängden plast i våra kaféer och uppmuntrar till användning av återvinningsbara dryck-/matförpackningar, och tillhandahåller endast drycker i glas, burkar eller boxar och uppmuntrar till köp av matartiklar från lokala producenter. Vi arbetar även med "rot till stjälk"-initiativet, där vi använder alla delar av maten, lämnar minimalt med avfall i köket och donerar eventuella matrester till välgörenhetsorganisationer i närområdet. Under 2019 har mängden avfall som inte längre går till fyllmassa stigit från 63 % till 90 % på våra kontor i San Mateo, Kalifornien.

Våra kontor i Asien har också infört återvinningssystem för att separera återvinningsbara material och därmed förbättra återvinningsandelen i området.

Samhällsaktiviteter

Ta reda på hur våra medarbetare kan delta i lokala och regionala samhällsaktiviteter för att stödja miljövårds- och välgörenhetsarbete.

Mer information

Mer information finns på webbsidan om Sonys miljöarbete samt på vår webbsida om den brittiska lagen Modern Slavery Act .