Tjänstevillkor för PlayStation Network 

VIKTIGT:
PlayStation Network är inte avsett för barn under 7 år.

Om du är mellan 7 och 17 år gammal måste din förälder eller vårdnadshavare (”målsman”) läsa igenom och godkänna villkoren för din räkning. Du kan också läsa dem. Be din målsman att förklara sådant du inte förstår. Du kan också läsa PSN-reglerna . Reglerna är kortare än dessa villkor. De förklarar de viktigaste delarna.

Som konsument kan du ha rättigheter enligt gällande lokala lagar som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras. De rättigheterna har företräde framför allt i dessa villkor. 

Innan du börjar använda kontot:

Läs igenom dessa villkor. Vi utgår ifrån dem i vår relation till dig.  Vi kan stänga av ditt konto och eventuella barnkonton om du eller ditt barn bryter mot villkoren. Om du har några frågor kontaktar du kundtjänst – se avsnitt 31.

 1. När gäller dessa villkor?

1.1 De här villkoren gäller för alla konton för PlayStation Network och all användning av dessa konton.

 1. Vad är PlayStation Network?

2.1 PlayStation Network kallas också PSN. PSN är en tjänst som levereras via internet. Via den får du kontakt med andra spelare och tillgång till en mängd olika tjänster. Du behöver ett konto för att kunna använda PSN. Det kostar inget att skapa ett konto, men vissa av tjänsterna som är tillgängliga via PSN kostar pengar.

 1. Vilka är vi?

3.1 Vi är Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, företagsnummer 06020283 (”SIENE”). SIENE är registrerat i England och Wales.

3.2. Om du bor i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet agerar vi genom vår filial i Nederländerna på Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nederländerna med organisationsnummer 000051647869.

 1. Vem kan skapa ett konto för PSN? 

4.1 Endast personer som är 7 år och äldre får ha ett konto.

4.2. Om du är mellan 7 och 17 år gammal måste din målsman godkänna att du har ett konto och hjälpa dig att skapa det.

4.3. Om du är 18 år eller äldre kan du själv skapa ett konto. Skapa först ditt eget konto. Skapa sedan separata konton för alla barn du är målsman för. Ställ in föräldrakontroller för alla barnkonton om du vill anpassa deras aktivitet. Mer information finns i avsnitt 11 nedan. 

 1. Vad händer om du bryter mot villkoren?

5.1 Vi kan vidta olika åtgärder enligt avsnitt 25, exempelvis stänga av ditt konto. När kontot är avstängt kan du inte använda PSN. Det innebär att du inte kan använda vissa produkter även om du har betalat för dem.

 1. Vårt åtagande gentemot dig

6.1 Ditt nöje och din fortsatta användning av PSN är vårt främsta intresse. När vi fattar beslut tar vi hänsyn till dina intressen och väger dem mot våra egna. Vi strävar efter att ta beslut som är rimliga under omständigheterna. Vi försöker förbättra din upplevelse av PSN, inte göra den sämre. Vi strävar efter att behandla dig rättvist. 

 1. Ditt åtagande gentemot oss

7.1 Du måste vara ärlig mot oss. Ange korrekta personuppgifter för dig själv och eventuella barn. Håll informationen uppdaterad via kontohantering.

7.2. Varför det är viktigt

7.2.1 Det är viktigt eftersom vi förlitar oss på de uppgifter du anger. Vi skickar viktig information till de e-postadresser du anger. Vi använder barnens födelsedatum till att anpassa deras upplevelse.
7.2.2 Om du uppger falska uppgifter kan vi stänga av de berörda kontona. Vi kan till exempel stänga av konton för vuxna om barn använder dem. När det händer förlorar du åtkomst till PSN och vissa produkter, även om du betalat för dem. Du kan kontakta kundtjänst om du undrar varför du  eller ditt barn har stängts av och vad du kan göra.    

 1. Definition av ord och fraser
 • ”Godkänt betalningssätt” : de betalningssätt vi godtar på PSN.
 • ”Auktoriserade system”: Alla våra spelkonsoler. Det gäller bland annat PlayStation, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation Classic, PlayStation®4 och PlayStation®5. 
 • ”Barnkonto”: ett konto för någon vars födelsedatum innebär att de är under 18 år. Barnkonton har vissa funktioner som avgörs av ålder och en rad föräldrakontroller som kan ställas in av familjehanteraren eller vårdnadshavaren. Se avsnitt 11. På PS3 och PS Vita har termen underkonto samma betydelse som barnkonto.
 • ”Barn”: någon som har ett barnkonto.
 • ”Uppföranderegler”: hur du ska bete dig på PSN, enligt avsnitt 13.
 • ”Familjehanterare”: den vuxna kontoinnehavare som skapar ett barnkonto är familjehanterare. En vuxen kontoinnehavare som bjuder in andra vuxna kontoinnehavare att gå med i sin ”familj” är också familjehanterare.
 • ”Familjemedlem”: alla kontoinnehavare som tillhör en ”familj”.
 • ”Vårdnadshavare”: en vuxen familjemedlem som utsetts av familjehanterare och som kan konfigurera föräldrakontroller för barn.
 • ”Våra vägledande principer”: en förkortning för vårt åtagande gentemot dig i avsnitt 6. 
 • ”Föräldrakontroller”: inställningar som familjehanterare och vårdnadshavare kan använda för att anpassa upplevelsen för barn. Du kan läsa mer om föräldrakontroller på playstation.com/safety.
 • ”Produkter”: allt digitalt material och alla digitala tjänster som är tillgängliga via PSN. Produkter kan vara gratis eller kosta pengar. Produkter kan bland annat vara spel, musik, filmer, abonnemang, pengar i PSN-plånboken och påfyllning av den och virtuella mötesplatser (där du kan interagera med andra spelare). Tillgängliga produkter varierar beroende på vilket system du använder och var du bor. Vissa produkter kanske inte är tillgängliga på ditt valda språk.
 • ”PSN-plånboken”: innehåller de pengar du lägger till på ditt konto som du kan använda på PlayStation Store.
 • ”Målsman”: ett barns förälder eller vårdnadshavare.
 • ”Villkor”: de här tjänstevillkoren för PlayStation Network. 
 • ”Användargenererat innehåll”, även kallat ”UGC”: text, meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, röster, musik, videor, speltillgångar, spelvideor, spelrelaterad information och annat material (i) som skapats av dig eller andra på PSN  och/eller (ii) som delas av dig eller andra via PSN.
 • ”Pengar i plånboken”: pengar i din PSN-plånbok.  
 • ”Påfyllning av plånboken”: att köpa pengar till plånboken eller lösa in en kupongkod för att få pengar till plånboken.
 1. Vilka andra villkor gäller när du använder PSN?

9.1. Utöver dessa villkor gäller följande villkor, som även ingår i ditt avtal med oss:

9.1.1. Sekretesspolicyn för PlayStation.
9.1.1.1. Beskriver vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder och delar dem.

9.1.2. Licens för systemprogramvara,
9.1.2.1. reglerar användningen av programvaran som är inbäddad i ett auktoriserat system.

9.1.3. Användningsvillkor för programvara
9.1.3.1. reglerar din användning av spel och programvara för PlayStation som utvecklats för ett eller flera av de auktoriserade systemen.

9.1.4. Villkor för PlayStation Stars (reglerar ditt medlemskap och din användning av PlayStation Stars).

9.2. Dessa dokument finns på playstation.com/legal/PSNTerms/.

9.3. För att få åtkomst till vissa produkter (t.ex. spel och tjänster) måste du godkänna särskilda villkor som du blir informerad om av oss eller utgivaren av den produkten.  

9.4. Om du bryter mot något av villkoren ovan bryter du även mot dessa villkor.

 1. Säkerhet för ditt konto

10.1. Vi vidtar lämpliga tekniska åtgärder för att skydda PSN och de uppgifter vi har om dig.

10.2. Du måste också ta ditt ansvar. Du ansvarar för all användning av ditt konto, såvida inte:

10.2.1. någon annan har använt kontot eftersom vi inte vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att skydda PSN och de uppgifter vi har om dig eller
10.2.2. någon annan har använt kontot trots att du har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra det, bland annat åtgärderna i avsnitt 10.3.

10.3. Några saker du kan göra för att förhindra att andra använder ditt konto:

10.3.1. Logga ut från kontot varje gång du har spelat färdigt. 
10.3.2. Ange en säkerhetskod för att förhindra att någon som har åtkomst till ditt auktoriserade system loggar in på ditt konto. 
10.3.3. Använd ett starkt lösenord som skiljer sig från det du använder för andra onlinetjänster, och aktivera ”Kräv lösenord vid betalning i kassan” för att förhindra att andra handlar på ditt konto. 
10.3.4. Lämna aldrig ut dina kontouppgifter till någon annan.
10.3.5. Låt aldrig någon annan använda ditt konto, inte ens en familjemedlem eller vän. 

10.4. Vad gör jag om något går fel? 

10.4.1. Ändra ditt lösenord omedelbart om du tror att någon annan känner till det.
10.4.2. Meddela oss omedelbart om du tror att någon annan har kontroll över ditt konto. 
10.4.3. Kontakta polisen om du har blivit utsatt för brott i samband med PSN.  (Till exempel om någon annan använder dina betalningsuppgifter på PSN.)

 1. Dina barn

11.1. Du måste skapa ett separat barnkonto för varje barn. Ställ in lämpliga föräldrakontroller för varje barn. Se avsnitt 12.

11.2. Barn har tillgång till PlayStation Store. Se avsnitt 15. En av föräldrakontrollerna är en köpgräns per månad. Den är inställd på noll från början. Du kan öka den. Ställ endast in en köpgräns per månad som är högre än noll om du är säker på att barnet förstår köpprocessen och kan fatta beslut om att handla upp till det värdet.

11.3. Om du anger en köpgräns för ett barn (eller utser en vårdnadshavare som gör det), utgår vi ifrån:

11.3.1. att barnet förstår:

11.3.1.1. Vad ett köp innebär.
11.3.1.2.Vad det kostar, och
11.3.1.3.Hur ett onlineköp går till.

11.3.2. Du godkänner och samtycker till att betala för alla köp upp till köpgränsen. 

11.4. För varje barnkonto måste du göra följande:

11.4.1. Ange korrekta uppgifter (se avsnitt 7), däribland om ålder. 
11.4.1.1. Varför? Det påverkar hur vi hanterar kontona. Vi utgår ifrån barnens ålder för att anpassa vad de kan se, köpa och göra på PSN. Alla produkter som är tillgängliga via PSN är dock inte klassificerade och vissa innehåller grovt språk och material som dina barn kan se.

11.4.2. Förklara hur de ska bete sig online, hur de ska behandla andra (se uppförandereglerna i avsnitt 13) och hur de ska skydda sig själva och sitt konto. 

11.4.3. Ställa in lämpliga föräldrakontroller (se avsnitt 12).

11.4.4. Övervaka deras användning av PSN. 
11.4.4.1. Varför? Dina barn kan få meddelanden från andra PSN-användare som inte skickas till dig.

11.4.5. Ta ansvar för all användning av dina barnkonton, inbegripet kostnaden för alla köp. Det här gäller inte: 
11.4.5.1. om någon annan har använt kontot eftersom vi inte vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att skydda PSN och de uppgifter vi har om dina barn eller 
11.4.5.2. om någon annan har använt kontot trots att du och ditt barn har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra det. 

 1. Föräldrakontroller

12.1. Vi tillhandahåller en mängd olika föräldrakontroller. Du kan läsa om dem här.

12.2. Viktig information om våra föräldrakontroller:

12.2.1. Vårdnadshavare kan ställa in föräldrakontroller och ändra de som du har ställt in.
12.2.2. Vi meddelar dig inte om ändringar av föräldrakontroller som gjorts av vårdnadshavare.
12.2.3. Utse bara vårdnadshavare som du litar på.  

 1. Uppföranderegler

13.1. Du och dina barn måste följa våra uppföranderegler i all kontakt med oss och andra medlemmar på PSN-gemenskapen. 

 • Var inkluderande
  PSN är till för alla över sju år, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, hudfärg, immigrationsstatus, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, storlek, familjestatus, politisk övertygelse, religion, mental och fysisk förmåga eller andra attribut människor använder för att sätta etiketter på andra eller dela upp människor i olika grupper. 

○ Gör dig inte skyldig till eller sprid hets mot folkgrupp.

○ Du får inte hota, skada eller skrämma andra. 

○ Du får inte mobba, trakassera eller förfölja andra. 

 • Tänk efter. Följ lagen.

○ Använd inte grovt eller stötande språk.

○ Uppmuntra inte andra att skada sig själva eller någon annan. 

○ Du får inte hota om, bifalla, utföra eller främja olagliga handlingar.

○ Du får inte utge dig för att vara någon annan än du själv.

○ Du får inte kränka någon annans privatliv eller tala illa om andra.

○ Gör inte intrång i andras immateriella rättigheter.

 • Var tålmodig och hänsynsfull. Var snäll.
  Kom ihåg att du själv har varit nybörjare. Du kan hjälpa till att göra någon annans första spel- och gemenskapsupplevelse bra.
 • Visa respekt.
  Vi är medvetna om att alla inte kan vara överens alltid. Säg lugnt att du inte håller med eller lämna diskussionen.
 • Var en god lagspelare.
  Hjälp varandra. Berätta för oss om du hittar en säkerhetslucka i PSN eller en produkt så att vi kan åtgärda det och skydda dig, andra spelare och vårt företag.

○ Du får inte störa spelet.

○ Fuska inte .

○ Du får inte använda buggar, hack, svagheter eller oavsiktlig mekanik i produkter eller PSN för att skaffa dig fördelar.

○ Du får inte dela, köpa, sälja, hyra ut, licensiera ut, byta, överföra, försöka få tag på eller samla in konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

○ Skicka inte skräppost till någon.

○ Vidarebefordra inte rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras tillstånd.

○ Använd inte PSN eller någon av dess produkter för, eller sammankoppla dem med, någon kommersiell aktivitet.

○ Gör inte något som kan skada PSN:s eller PlayStations rykte.

 • Var trevlig. Uttryck dig trevligt.
  Det du säger och gör online påverkar andra människor och kan ha konsekvenser i verkliga livet. Tänk efter innan du lägger upp något online. Tänk på att information du lägger ut online kan spridas och visas för personer som du inte hade tänkt skulle kunna se den. 

○ Avslöja inte personlig information om andra personer eller om dig själv. Det gör dig och dem mer sårbara. Personlig information är sådant som telefonnummer, e-postadresser och verkliga adresser som till ditt hem, din skola eller den plats du befinner dig på för tillfället.

○ Dela inte erotiska eller pornografiska bilder.

○ Dela inte bilder på någon annan utan hans eller hennes samtycke.

 • Hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel.
  Använd alltid sunt förnuft och gott uppträdande. Om du ser någon annan bete sig illa:
 • anmäler du det till oss med hjälp av våra sammanhangsbaserade verktyg för anmälan av innehåll. Om du använder det vanligaste verktyget för anmälan av innehåll kan du skicka med material som hjälper oss att utvärdera anmälan.  Det här innebär förstås att andra kan anmäla klagomål som gäller dig och ditt innehåll också. Mer information om anmälan av innehåll finns på www.playstation.com/safety.
 • Om du tar upp en diskussion med någon som beter sig illa ska du göra det lugnt och respektfullt. Föregå med gott exempel och bryt inte mot villkoren du heller.

 • Följ alla särskilda regler för varje produkt.
 1. Spårar vi vad du gör online?

14.1. Ja, men vi kan inte spåra all aktivitet och vi förbinder oss inte att göra det heller. 

14.2. Vi kan spåra och registrera dina aktiviteter på PSN och ta bort allt användargenererat innehåll som bryter mot dessa villkor, utan att meddela dig om det. Andra användare kan registrera sådant de ser och skicka det till oss. 

14.3. Vi kan bland annat få information om ditt material, din röst- och textkommunikation, dina spelvideor, tid och plats för dina aktiviteter, ditt riktiga namn, ditt online-ID på PSN och din IP-adress.

14.4. Vi (eller våra dotterbolag) använder den informationen till att verkställa dessa villkor, följa lagen, skydda våra rättigheter och våra licensgivares och användares rättigheter samt skydda vår mötesplats. Vi kan skicka vidare den informationen till polisen eller annan tillämplig myndighet. 

14.5. Läs vår sekretesspolicy om du vill veta mer om hur vi använder din information. 

 1. PlayStation Store

15.1. Alla konton har åtkomst till PlayStation Store. 

15.2. Allt du köper från PlayStation Store köper du av oss. Det omfattar även pengar i plånboken och allt som köps med pengar i plånboken. 

15.3. Du kan betala med pengar från PSN-plånboken eller ett godkänt betalningssätt. 

15.4. Valutan och priset som visas är inklusive eventuella indirekta skatter. Du måste betala eventuella avgifter för moms, tull, valutaväxling och bank- eller kortavgifter (i tillämpliga fall). 

15.5. Barn:

15.5.1. Vi filtrerar allt klassificerat material som barn kan se och köpa på PlayStation Store utifrån barnets födelsedatum och de föräldrakontroller du anger. 
15.5.2. Kostnaden för produkter som barn köper dras från din PSN-plånbok. Om du inte godkänner det ska du inte ändra barnets köpgräns från standardvärdet noll eller utse någon vårdnadshavare som kan ändra den.
15.5.3. Barn kan inte betala med ditt kreditkort. Deras köp genomförs endast om du har tillräckligt med pengar i din PSN-plånbok.

 1. Handla på PlayStation Store

16.1. Se till att dina barn förstår hur PlayStation Store fungerar. Följande gäller för både dem och dig, om inget annat anges.

16.2. Vi leder dig genom köpprocessen, från val av produkt till köpbekräftelse, via en serie bilder och anvisningar.

16.2.1. Läs noga igenom informationen som visas under köpet. Det påverkar den ångerrätt du annars kan ha enligt lokala lagar – se avsnitt 17. 

16.3. Den sista knappen du trycker på är ”Beställ och betala”. Det här händer när du trycker på knappen:

16.3.1. Om du har tillräckligt med pengar i plånboken dras beloppet från din PSN-plånbok. 
16.3.2. Om du har lite pengar i plånboken, men inte tillräckligt för att betala priset, dras de pengar som finns och resten av beloppet debiteras via ditt godkända betalningssätt. (Gäller inte barn.) 
16.3.3. Om du inte har några pengar i plånboken debiteras hela beloppet via ditt godkända betalningssätt som du angett som standard på ditt konto (gäller inte barn) och
16.3.4. du skickar beställningen till oss.

16.4. Om vi inte kan leverera din beställning betalar vi tillbaka allt som dragits från:

16.4.1. PSN-plånboken till PSN-plånboken,
16.4.2. Ditt godkända betalningssätt till samma betalningssätt, såvida det inte är ett av de godkända betalningssätt som vi inte kan göra det för. I sådana fall görs återbetalningen till din PSN-plånbok.

16.5. Du köper en personlig licens för att använda produkter för privat bruk. Licensen kan inte överföras, såvida den inte måste kunna överföras enligt lokala lagar.

16.5.1. Det innebär att du kan använda en produkt på de sätt som beskrivs i licensen, men du äger inte produkten. 
16.5.2. Vi talar om för dig var du hittar licensvillkoren under köpprocessen.

16.6. Om du tar bort eller avslutar kontot som köpet gjordes på kan det hända att du förlorar åtkomsten till produkten och inte kan använda den längre. Om vi stänger av kontot som köpet gjordes på med anledning av brott mot dessa villkor kan det hända att du förlorar åtkomsten till produkten och inte kan använda den under avstängningsperioden.

16.7. Om produkten är utgiven av en tredje part kan du behöva koppla ditt PSN-konto till ett konto hos den tredje parten för att kunna använda produkten. Produkten kan komma att kopplas till tredjepartskontot och kontot som köpet gjordes på. Om du tar bort kopplingen till tredjepartskontot från ditt PSN-konto eller om ditt tredjepartskonto stängs av eller tas bort kan du förlora åtkomsten. 

 1. Kan jag avbryta mina köp bara för att jag ångrar mig? 

17.1. Ja, under begränsade omständigheter om du begär det inom vissa tidsramar. Läs vår policy för att ångra köp på www.playstation.com/store-cancellation-policy.

17.2. Läs noga igenom informationen som visas under köpet. När du köper något informerar vi dig och följer en process som begränsar de ångerrättigheter som du annars kanske har enligt gällande lokala lagar.

17.3. En förklaring av ångerrätt. Enligt vissa länders lokala lagstiftning har du, när du köper produkter online, en viss tid på dig att ändra dig, avbryta köpet och få en återbetalning. I länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller till exempel följande:

17.3.1. När du köper digitalt material (som ett spel eller en film) kan du av vilken anledning som helst ångra dig inom 14 dagar efter transaktionen.

17.3.2. När du köper tjänster (som ett abonnemang eller pengar till plånboken) kan du av vilken anledning som helst ångra dig inom 14 dagar efter transaktionen.

17.3.3. Men lagen säger också att om du samtycker till att omedelbart få tillgång till det digitala materialet eller den digitala tjänsten kan vi tillhandahålla materialet eller tjänsten omedelbart. I sådana fall begränsas din rätt att avbryta beställningen, förutsatt att vi förklarar för dig hur det påverkar din ångerrätt.

17.3.4. Eftersom de flesta av våra kunder vill använda sina köp direkt har vi utformat våra köpprocesser för att få ditt medgivande till att omedelbart leverera digitalt material och digitala tjänster, och vi ger dig tydlig information om hur det påverkar din ångerrätt.

17.4. Såvida inte en produkt är defekt eller du har andra rättigheter att avbryta din beställning enligt gällande lokala lagar gäller följande när du handlar hos oss:

17.4.1. Du kommer inte att kunna ångra dig och avbryta köpet av digitalt material efter att du har börjat hämta materialet.

17.4.2. Du kan ångra dig och avbryta köpet av ett abonnemang inom 14 dagar från inköpsdatumet, men beloppet vi återbetalar kan vara lägre än inköpspriset (för att kompensera för den period du använt tjänsten).

 1. PSN-plånboken

18.1. Vi är inte en bank och PSN-plånboken är inte ett bankkonto.  Pengar i plånboken ger ingen ränteavkastning. Pengar i plånboken har inget värde utanför PSN. Du kan bara använda pengar i plånboken för att köpa produkter som säljs av oss. Du kan inte byta pengar i plånboken mot kontanter eller överföra dem till andra.

18.2. Om du inte använder pengarna i PSN-plånboken inom 36 månader efter att du har lagt till dem så upphör de att gälla, om det är tillåtet enligt lokala lagar i ditt land. Vi meddelar dig via e-post innan pengarna upphör att gälla, så att du kan använda dem innan dess.

 1. Betalningssätt

19.1. Vi lagrar uppgifter om ditt kreditkort, betalkort och PayPal-konto när du använder dem för en transaktion. Vi använder dem för framtida köp om du inte tar bort dem i kontoinställningar.

19.2. Vi sparar inte betalkortets 3-siffriga säkerhetsnummer. Du behöver inte ange det för framtida köp. 

19.3. För andra godkända betalningssätt kan du behöva ange uppgifterna varje gång du köper något. 

19.4. När du köper en produkt med debitering via mobiltelefonräkningen debiteras du av din mobiloperatör för köpbeloppet. Mobiloperatören kan debitera sin standardtaxa för meddelanden utöver köpbeloppet. 

 1. Återbetalningar

20.1. En återbetalning sker när din betalningsleverantör (dvs. leverantören av ditt betalningssätt, t.ex. en bank eller PayPal) betalar tillbaka en summa du betalat. En återbetalning av en summa som betalats till oss för produkter som vi tillhandahållit resulterar i en skuld till oss som motsvarar beloppet för återbetalningen. 

20.2. Eftersom en återbetalning kan tyda på att du misstänker bedrägeri eller att någon tagit över ditt konto så stänger vi av kontot eller konsolen för att skydda det medan vi undersöker saken. Om det inte finns någon laglig anledning till återbetalningen fortsätter kontot att vara avstängt tills skulden betalas tillbaka. Vi kan dra pengar från din PSN-plånbok för att betala eventuella skulder du har till oss.

 1. Särskilda villkor som gäller för vissa produkter

Allmänt

21.1. Produkter som vi säljer kanske inte fungerar med auktoriserade system och programvaror som är licensierade för försäljning utanför Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien. 

21.2. Om inget annat anges är alla produkter endast avsedda för icke-kommersiell användning i hemmet. 

Spel

21.3. I vissa spel och appar kan du köpa:

21.3.1. Produkter från PlayStation Store eller
21.3.2. Andra saker direkt från utgivaren av spelet eller appen. 

21.3.2,1. Du kan inte använda pengar i plånboken för att köpa något från utgivaren och du måste registrera ett betalningssätt hos dem. 
21.3.2.2. Köpgränsen för ett barnkonto gäller endast köp från PlayStation Store. 

21.4. Vissa produkter erbjuder onlinetjänster som flerspelarläge, topplistor och funktioner för onlinekommunikation. 

21.4.1. Om du vill få åtkomst till flerspelarläge online måste du (eller ett annat konto som har ditt PS4-system som ”primär konsol” eller, om du har PS5, har aktiverat ”Offline & Homeshare”) ha ett aktivt PlayStation Plus-abonnemang. 
21.4.2. Onlinetjänsterna tillhandahålls inte för evigt. 

21.4.2.1. Vi utgår ifrån våra vägledande principer när vi beslutar oss för att stänga av en onlinetjänst. Vi meddelar dig innan vi stänger av en tjänst. 
21.4.2.2. För spel som är utgivna av tredje part ber vi dem att meddela dig innan de stänger av en tjänst. 

Abonnemang

21.5. Abonnemang löper tills vidare. Vi debiterar dig automatiskt för löpande avgifter tills du säger upp abonnemanget. Vi förklarar de löpande avgifterna, faktureringsintervallet och hur du säger upp abonnemanget innan du köper det. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig innan varje faktura ska betalas.

21.6. Provperioder övergår i betalabonnemang. Vi tar ut abonnemangsavgifter såvida du inte säger upp abonnemanget innan provperiodens slut. Vi förklarar det, de löpande avgifterna, faktureringsintervallet och hur du säger upp abonnemanget innan du påbörjar en provperiod. 

21.7. Om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för att betala en återkommande abonnemangsavgift drar vi beloppet från ditt standardbetalningssätt (om du har ett).

21.7.1. Detta gäller inte köp som görs av barn. 

21.8. I slutet av varje faktureringsperiod och i slutet av en provperiod drar vi abonnemangsavgiften för nästa period. Det gäller dock inte i följande fall:

21.8.1. Om du avbryter abonnemanget innan provperioden eller den pågående faktureringsperioden tar slut.
21.8.2. Du har inte tillräckligt med pengar i din PSN-plånbok och du har inte registrerat något betalningssätt. 21.8.3. Om vi avbryter abonnemanget av någon anledning.  

21.9. Om din betalning för ett abonnemang inte går igenom kan vi fortsätta att försöka ta betalt av dig under de närmaste dagarna. 

21.9.1. Du kan eventuellt ha åtkomst till abonnemangstjänsten under den perioden. 
21.9.2. Faktureringsperioden ändras inte. Om ett nytt försök att betala genomförs blir nästa betalningsdatum detsamma som om din första betalning hade gått igenom. 

21.10. Vi kan ändra priset på ditt abonnemang (höja eller sänka) för att spegla förändringar i produkten, i våra kostnader för att tillhandahålla abonnemanget, för att se till att abonnemanget fortsätter att vara en bra tjänst eller för att svara på förändringar på marknaden, till exempel förändringar i valutakurser, lokala skatter eller inflation.

21.10.1. Vi meddelar dig om prishöjningar via e-post minst 60 dagar i förväg. Du kan säga upp abonnemanget innan prishöjningen börjar gälla. 

21.11. Om du redan har ett abonnemang (oavsett om du betalar för det eller om det ingår i en kostnadsfri provperiod) och du köper ett annat abonnemang för samma tjänst avslutas det aktiva abonnemanget i slutet av den aktuella faktureringsperioden och det nya abonnemanget börjar gälla. 

21.12. Utbudet av produkter i ett abonnemang kan variera under abonnemangsperioden. 

Ålder, plats och andra begränsningar kan göra att du inte har åtkomst till alla produkter i utbudet. Vissa produkter kan vara tillgängliga separat för icke-abonnenter. 

Förbeställningar

21.13. Du måste betala för förbeställningar samma dag som du gör förbeställningen. 

21.14. Du kan avbryta förbeställningen och få en återbetalning enligt beskrivningen vid inköpstillfället och i avsnitt 17. Om du avbryter en förbeställning har du inte längre rätt till några kampanjprodukter som erbjuds i samband med förbeställningen. 

Virtuell valuta

21.15. Vissa spel innehåller fiktiva valutor (”virtuell valuta/VC”). Beroende på vilket spel du spelar kan du tjäna virtuell valuta genom att spela eller köpa det från PlayStation Store. Virtuell valuta kan endast användas i spelet. Du kan byta det i spelet mot föremål, upplevelser eller funktioner i spelet. 

21.16. Du får inte:

21.16.1. sälja, köpa, överföra eller använda virtuell valuta utanför spelet,
21.16.2. vadslå med eller om virtuell valuta (till exempel vadslagning om utseenden) om spelet inte har den funktionen, 
21.16.3. byta eller växla in virtuell valuta mot pengar eller ett pengavärde. 

21.17. Giltighetstid för virtuell valuta:

21.17.1. Virtuell valuta kan upphöra att gälla efter en viss period (se spelutgivarens villkor). 
21.17.2. Virtuell valuta kan inte användas efter att ett spels onlineservrar har stängts av. 
21.17.3. Vi ber spelutgivare att meddela dig innan den virtuella valutan upphör att gälla så att du kan använda den innan dess. Meddelandet kan skickas i spelet, som ett PSN-meddelande eller per e-post.

 1. Innehåll du skapar och delar

22.1. I vissa produkter kan du dela användargenererat innehåll (UGC) med oss och med andra spelare.  

22.2. Du äger ditt användargenererade innehåll. Du får emellertid inte utnyttja det kommersiellt utan tillstånd. Du måste ha tillstånd från oss och, i tillämpliga fall, utgivaren av produkten. Det beror på att ditt sätt att skapa och dela användargenererat innehåll innebär att materialet kan vara bundet till programvara eller immateriella egendomar som tillhör oss och utgivaren av produkten.  

22.3. Det här händer när du delar användargenererat innehåll:

22.3.1. Vi kan göra det synligt på hela PSN.
22.3.2. Vi kan göra det synligt på andra platser som våra webbplatser och våra dotterbolags webbplatser.
22.3.3. Vi och våra dotterbolag kan göra ändringar i ditt användargenererade innehåll av olika anledningar, till exempel genom att lägga till ditt online-ID (eller ditt riktiga namn om du väljer att använda det) så att andra vet att det är ditt, genom att se till att det ser bra ut på olika enheter och så vidare.
22.3.4. Andra kan interagera med det genom att till exempel kommentera det, ändra det, ta bort det eller dela det på nytt.
22.3.5. Vi och våra dotterbolag kan: 

22.3.5.1. Licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt UGC (till exempel genom att sälja abonnemang för att få åtkomst till enbart ditt eller ditt och andras UGC).
22.3.5.2. få marknadsföringsintäkter i samband med UGC.
22.3.5.3. Använda ditt UGC för att marknadsföra produkter och tjänster från PlayStation®. 
22.3.5.4. Ändra eller radera ditt UGC om det är nödvändigt för att följa lagen eller utöva våra rättigheter enligt dessa villkor 

22.4. Vi betalar dig inte för att använda ditt användargenererade innehåll enligt beskrivningen i avsnitt 22.3.

22.5. Genom att dela med dig av användargenererat innehåll intygar du att du har alla nödvändiga rättigheter till det materialet och att du ger oss de rättigheter som anges i avsnitt 22. 

22.6. Licensen för en produkt kan innehålla mer information om hur delning av användargenererat innehåll fungerar för den produkten. 

 1. Ändrar vi någonsin PSN eller produkter efter att du har köpt dem? 

23.1. Ibland, ja, men vi följer våra vägledande principer. 

23.2. Vi gör ändringar av PSN med jämna mellanrum utifrån feedback från användarna och egna observationer. Vi gör ändringar för att åtgärda fel och buggar, förbättra effektiviteten och säkerheten med mera. Även produkter som är tillgängliga via PSN ändras. Ändringarna kan innebära att funktioner läggs till eller tas bort. 

23.3. Ändringar kan göras på olika sätt, bland annat följande:

23.3.1. Vi kan överföra viktiga uppdateringar till ditt auktoriserade system automatiskt när du ansluter det till internet och/eller loggar in på ditt konto. 
23.3.2. Du kan hämta uppdateringar manuellt eller genom att ställa in att det ska göras automatiskt på det auktoriserade systemet. Vi ger en förklaring av uppdateringarna.
23.3.3. I båda fallen kan uppdateringar orsaka dataförlust. Du ser till att inte förlora data för alltid genom att säkerhetskopiera alla personliga foton, musikfiler, videor och andra data som finns lagrade i det auktoriserade systemet.

23.4. Vi kan behöva stänga av PSN och eventuella tillgängliga produkter av olika skäl, till exempel för att undersöka eventuella säkerhetsincidenter och utföra systemunderhåll och uppgraderingar. Vi följer våra vägledande principer. I avsnitt 26 hittar du information om vårt ansvar om det skulle inträffa.

 1. Avsluta kontot

24.1. Du kan avsluta ditt konto genom att kontakta oss via uppgifterna i avsnitt 31. 

24.2. Vi kan avsluta ditt konto om det inte har använts på minst 36 månader. Vi gör detta endast om det är tillåtet enligt gällande lokala lagar i ditt land.

24.3. När ditt konto har stängts kan du inte komma åt PSN och använda de produkter som köpts med det kontot. Ett avstängt konto kan inte återställas.

 1. Vad gör vi om du bryter mot dessa villkor eller om vi tror att ditt konto har utsatts för intrång? 

25.1. Om det finns rimliga skäl att tro att 

25.1.1. Antingen:

25.1.1.1. du, 

25.1.1.2. en barnfamiljemedlem eller 
25.1.1.3. innehavaren av ett konto som du har gett tillåtelse att använda det godkända systemet  har brutit mot dessa tjänstevillkor, eller

25.1.2. ditt konto har utsatts för intrång (t.ex. när du begär en återbetalning på grund av bedrägeri), 

kan vi vidta rimliga åtgärder för att skydda dig, våra intressen och andra användares intressen. 

25.2. Våra åtgärder kan påverka:

25.2.1. alla godkända system som du använder,
25.2.2. dina konton,
25.2.3. dina barnkonton och
25.2.4. alla andra eventuella konton på ett godkänt system som du använder.

25.3. Våra åtgärder kan vara: 

25.3.1. återställa kontolösenord,

25.3.2. att säga upp eller pausa abonnemang, 
25.3.3. att upphäva åtkomst till vissa eller alla produkter,  
25.3.4. att stänga av konton, 
25.3.5. att överföra uppdateringar till godkända system som är avsedda att förhindra obehörig användning,
25.3.6. att förhindra att godkända system ansluts till PSN och
25.3.7. att vidta, inleda eller delta i rättsliga åtgärder mot dig i form av offentlig eller enskild talan eller straffrättsliga förfaranden.

25.4. Vi utgår ifrån våra vägledande principer när vi beslutar om lämpliga åtgärder.

25.5. Om vi avvaktar eller underlåter att agera efter avtalsbrott innebär det inte att vi inte kommer att agera senare för det eller för något annat brott. 

 1. Vårt ansvar gentemot dig när saker går fel

26.1. Som konsument kan du ha rättigheter enligt gällande lokala lagar som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras. De rättigheterna har företräde framför allt i avsnitt 26.

26.2. Dessa villkor:

26.2.1. inskränka några lagstadgade garantier eller rättigheter du har som konsument enligt gällande lokala lagar eller
26.2.2. utesluta eller begränsa vårt ansvar på något sätt om det inte tillåts enligt gällande lokala lagar. 

  Anledning Vårt ansvar
26.3.1 Om vi orsakar dödsfall eller personskada genom vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet. Obegränsat.
26.3.2 Om vi begår bedrägeri, ger felaktig information eller utövar grov vårdslöshet. Obegränsat
26.3.3 Om vi orsakar dig någon förlust som inte kan begränsas enligt gällande lokala lagar. Obegränsat
26.3.4 Om vi underlåter att leverera en produkt som betalats för. Vi återbetalar det belopp du betalade för produkten. 
26.3.5 Om vi levererar en produkt som betalats för, men den är defekt.

Vårt ansvar gentemot dig för defekta produkter beror på hur defekt den är.

Om en produkt är defekt försöker vi alltid reparera eller byta ut den.

Men om produkten är så defekt att du har rätt att avvisa den enligt gällande lokal lagstiftning och du väljer att avvisa den återbetalar vi hela beloppet. Om du väljer att behålla den betalar vi tillbaka en del av summan. Om du föredrar det kan du få en ersättningsprodukt.

Om du inte har rätt att avvisa produkten, men vi inte kan reparera eller ersätta den inom rimlig tid eller utan att orsaka dig stora olägenheter betalar vi tillbaka en del av eller hela summan. 

Vi beräknar en delåterbetalning som skillnaden mellan priset på produkten och värdet på den levererade produkten.

Du kan också ha rätt till kompensation för rimliga, förväntade förluster eller skador som orsakats av den defekta produkten.

Hur produkter repareras

Om en produkt är defekt kan den vanligtvis repareras genom en process som kallas korrigering. Vid en korrigering uppdateras koden via internet. Vi säljer produkter som vi inte tillverkar, så vi behöver någon annan som korrigerar dem åt oss. Vi försöker alltid se till att de gör det, och det inom en rimlig tid. 

26.3.6 Om vi underlåter att leverera en kostnadsfri produkt eller om en kostnadsfri produkt som vi levererar är defekt utgår vi från våra vägledande principer och gör rimliga försök att leverera produkten på nytt eller korrigera den.
26.3.7 Skadlig eller obehörig användning av PSN, ditt konto, dina barnkonton eller dina produkter, inklusive intrång av hackare. Om det inte beror på vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet har vi inget ansvar gentemot dig.
26.3.8 Om det inte går att använda en produkt.

Om det beror på ett fel, se avsnitt 26.3.5 och 26.3.6 ovan.

Om det beror på att produkten har ändrats läser du avsnitt 26.3.10 nedan.

Om det beror på att PSN inte är tillgängligt, och det inte beror på vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet, har vi inget ansvar gentemot dig.

 

26.3.9 Om det tillfälligt inte går att använda PSN. Om det inte beror på vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet har vi inget ansvar gentemot dig.
26.3.10 Om vi ändrar eller tar bort funktioner i PSN eller några produkter.  Om vi har tillämpat våra vägledande principer har vi inget ansvar gentemot dig.
26.3.11 Om du avslutar ditt konto eftersom du inte godkänner en väsentlig ändring av dessa villkor, användningsvillkoren för programvara eller vår sekretesspolicy, eller om vi stänger av PSN permanent. Vi betalar tillbaka dina oanvända pengar i PSN-plånboken och en procentuell återbetalning för eventuell tid som återstår av ditt abonnemang.
26.3.12 Om något händer utanför vår rimliga kontroll (kallas även ”force majeure”). Vi har inget ansvar gentemot dig.
26.3.13

Skador som skulle ha undvikits om du:

–    följde vårt råd att installera en uppdatering som erbjöds dig utan kostnad,

–    följde installationsanvisningarna eller

–    uppfyllde de lägsta systemkraven.

Vi har inget ansvar gentemot dig.
26.3.14 Affärsförluster, däribland förlust av vinst, förlust av omsättning, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter Vi har inget ansvar gentemot dig. 
26.3.15 Eventuella förluster som inte orsakats av att vi brutit mot dessa villkor och som inte omfattas av ovanstående.

Vi har inget ansvar gentemot dig.

26.3.16

Alla fall som inte nämns ovan. Vårt ansvar överskrider inte 100 GBP (eller motsvarande belopp i lokal valuta) eller, om det är högre, beloppet för oanvända pengar i plånboken.   

 

26.4. Om du använder PSN på något annat sätt än som konsument:

26.4.1 Vi begränsar inte vårt ansvar för: (i) dödsfall eller personskador som orsakas av försumlighet från oss eller våra anställda, ombud eller underleverantörer, (ii) bedrägeri eller felaktig information från vår sida, (iii) ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt gällande lokala lagar.

26.4.2 Med förbehåll för avsnitt 26.4.1 tar vi inget ansvar för (i) förlust av vinst, (ii) förlust av försäljning eller verksamhet, (ii) förlust av avtal eller kontrakt, (iii) förlust av förväntade besparingar, (iv) förlust av eller skada på programvara, (v) förlust av data eller information, (vi) förlust av eller skada på goodwill och (vii) eventuella indirekta förluster eller följdförluster.

26.4.3 Med förbehåll för avsnitt 26.4.1 ska vårt totala ansvar gentemot dig, enligt dessa villkor eller i samband med dessa villkor, oavsett om det gäller avtal, skadeståndsgrundande händelse (däribland försumlighet), brott mot lagstadgade skyldigheter eller annat, inte överskrida 100 GBP (eller motsvarande belopp i lokal valuta) eller, om det är högre, beloppet för oanvända pengar i plånboken.

 1. Äganderätt och användning av immateriella rättigheter 

27.1. Vi äger eller innehar licenser till alla immateriella rättigheter för auktoriserade system, PSN och våra produkter.

27.2. Andra äger eller innehar licenser till alla immateriella rättigheter i deras produkter.

27.3. Du får bara använda auktoriserade system, PSN och produkter

27.3.1. på de sätt som anges i dessa villkor eller produktlicensen, såvida inte
27.3.2. det är uttryckligen tillåtet enligt gällande lokal lagstiftning.

27.4. Vi ser allvarligt på skydd av vår immateriella egendom och säkerheten hos våra godkända system, PSN och produkter, och söker upp dem som hotar detta.

27.5. Du får inte använda stulna eller olagligt förvärvade auktoriserade system och produkter.

27.6. Du får inte göra något av följande i samband med auktoriserade system, PSN eller produkter: 

27.6.1. Emulera dem.
27.6.2. Orsaka avbrott i driften av dem.
27.6.3. Använda ej godkänd maskin- eller programvara.
27.6.4. Bortse från autentiserings-, krypterings- eller säkerhetsåtgärder.
27.6.5. Samla in information som inte tillhör dig eller ditt barn.
27.6.6. Dela, köpa, sälja, hyra, underlicensiera, byta, överföra eller, genom nätfiske eller på annat sätt, samla in konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.
27.6.7. Hjälpa någon annan att göra något av detta. 

27.7. Du får inte skapa verk med koppling till auktoriserade system, PSN eller produkter.


27.8.
 Du får inte hacka, dekryptera, bakåtkompilera, dekompilera eller demontera auktoriserade system, PSN eller någon produkt eller hjälpa någon annan att göra det. Den här begränsningen gäller i den utsträckning som tillåts enligt gällande lokal lagstiftning. 

27.9. Du får inte använda godkända system, PSN eller produkter kommersiellt, ta betalt för användning av dem eller ge några offentliga framträdanden utan tillstånd från ägaren av den immateriella egendomen. 

27.10. Om du använder några utannonserade funktioner i ett auktoriserat system, PSN eller en produkt i enlighet med licensen för det bryter du inte mot avsnitt 27.7, 27.8 och 27.9.

27.11. Innan du försöker göra något som inte är tillåtet enligt dessa villkor rekommenderar vi att du rådgör med en jurist för att bekräfta att det uttryckligen är tillåtet enligt gällande lokala lagar. 

 1. Ändrar vi någonsin dessa villkor? Vad händer i så fall?

28.1. Ja, vi kan göra ändringar i villkoren. 

28.2. Om ändringarna är väsentliga eller till men för dig ber vi dig godkänna de nya villkoren innan du loggar in på PSN igen. Om ditt barn är den huvudsakliga användaren kan du behöva godkänna dem innan barnet kan logga in igen.

28.3. Om ändringarna är mindre meddelar vi dig om dem på rimligt sätt, till exempel genom ett meddelande när du loggar in på PSN, ett PSN-meddelande eller via e-post. Om du eller dina barn fortsätter att använda PSN efter att ni har meddelats om ändringar anses ni ha godkänt dem. 

28.4. Du kan inte fortsätta använda PSN om du inte godkänner alla ändringar.  

28.5. Om du inte godkänner en ändring av villkoren ber vi dig kontakta oss för att avsluta ditt konto. 

 1. Hur upprätthålls dessa villkor? 

29.1. Om du använder PSN som konsument i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

29.1.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i Nederländerna, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i Nederländerna.
29.1.2. Vi kan genomdriva dessa villkor i en domstol i det land där du bor.
29.1.3. Du kan genomdriva dessa villkor i en domstol i det land där du bor, i England och Wales där vårt företag (SIENE) är registrerat (med organisationsnummer 06020283) eller i Nederländerna där vårt företag är registrerat som filial (med filialorganisationsnummer 000051647869).

29.2. Om du använder PSN som konsument utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

29.2.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales.
29.2.2Vi kan genomdriva dessa villkor i en domstol i det land där du bor.

29.2.3. Du kan genomdriva dessa villkor i en domstol i det land där du bor eller där vårt företag är registrerat.

29.3. Om du använder PSN på något annat sätt än som konsument:

29.3.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales och 

29.3.2. domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion.

 1. Kan någon annan verkställa dessa villkor?

30.1. Nej. Dessa villkor innebär inga rättigheter som är avsedda att verkställas av tredje part. 

30.2. Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor och eventuella avtal mellan dig och oss som regleras av dessa villkor utan ditt medgivande. Om du inte är nöjd med överföringen kan du avsluta ditt konto i enlighet med avsnitt 24. Du får inte överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor eller dina avtal med oss som regleras av dessa villkor. 

 1. Frågor? 

31.1. Kontakta oss om du har några frågor.

KONTAKTUPPGIFTER

31.2. För onlinesupport (hjälpsidor och ett kontaktformulär online): www.playstation.com/get-help/contact-us/.

31.3. Om du vill skicka e-post till oss använder du den e-postadress som gäller för ditt kontos land:

LAND

Sverige: support@se.playstation.com

31.4. Om du vill skriva brev till oss är adressen: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien. 

31.5. När du kontaktar oss förväntas vår personal vara artig och respektfull. Vi förväntar oss detsamma av dig. Om du är otrevlig, kränker eller hotar vår personal kan vi begränsa dig till att kontakta oss via e-post eller vägra att ge dig ytterligare hjälp. Om ditt beteende innebär en risk för vår personal, vår gemenskap eller vår verksamhet kan vi stänga av ditt konto och ta ärendet till polisen. 

 

Version 10.1. Senast uppdaterat: Oktober 2020