playstation.com

Juridisk information

Användarvillkor

Denna webbplats drivs av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien (“SIEE”). Vi driver ett antal webbplatser med många olika funktioner. Dessa Användarvillkor anger hur du kan använda våra webbplatser, även om inte alla funktioner är tillgängliga på alla webbplatser. Våra webbplatser kan vara tillgängliga endast i vissa länder och på vissa språk.
Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa dessa Användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan, och du bör därför regelbundet läsa denna sida för att se ändringar. Ytterligare villkor gäller om du gör ett inköp via våra webbplatser eller, i vissa fall, för särskilda funktioner eller kampanjer.

Om du bryter mot dessa Användarvillkor kan vi, utöver andra rättigheter och åtgärder, vidta åtgärder riktade mot ditt SEN-konto (om du har ett sådant), som att spärra kontot, i synnerhet om vi upplever att det hotar vårt rykte, vårt nätverk eller våra kunder.


1. Barn

En del innehåll som är tillgängligt via våra webbplatser kan vara olämpligt för barn under en viss ålder. I en del fall finns det en klassificering som visar att innehållet är lämpligt för eller åtkomsten begränsad till vissa åldersgrupper. Föräldrar och målsmän bör övervaka deras barns åtkomst till våra webbplatser, och i synnerhet deras användning av gemenskapsområden.

2. Immateriell egendom

Alla rättigheter till immateriell egendom i informationen och innehållet på våra webbplatser tillhör SIEE eller dess licensgivare. Mycket av innehållet är skyddat av lagstiftning som täcker upphovsmannarätt, varumärken och annat. Om inte annat anges får det endast kopieras för din personliga användning. Innehållet får inte modifieras, uppföras, publiceras eller överföras till någon annan eller användas för något kommersiellt ändamål. Förutom i den utsträckning som gällande lagstiftning tillåter får du inte montera ner, dekompilera, dekonstruera eller på annat sätt bryta upp eller försöka att bryta upp krypteringen som skyddar innehållet.

3. Tillgänglighet

Våra webbplatser tillhandahålls "som de är". Då och då kan webbplatser vara otillgängliga eller kan påverkas av fel eller underhåll, eller av omständigheter utanför vår kontroll. Ingen garanti ges för kvaliteten, funktionen, tillgängligheten eller prestandan på våra webbplatser eller innehållet på webbplatserna. Vi förbehåller oss rätten att ändra, göra uppehåll i eller ta bort innehåll från våra webbplatser, att stänga av din registrering eller åtkomst till våra webbplatser, eller att upphöra med någon webbplats eller funktion på webbplats när som helst utan förvarning.Du ansvarar för avgifterna till din Internettjänstleverantör och alla andra avgifter förknippade med din användning av våra webbplatser.

Du får inte skada, störa eller hindra tillgången till våra webbplatser eller deras innehåll, eller göra någonting som kan skada deras funktion eller hindra någon annan persons tillgång till våra webbplatser eller deras innehåll. Du får inte använda webbplatserna eller deras innehåll på något sätt som är olagligt eller skadar SIEE, dess koncernbolag eller någon annan person.

4. Community

Du ansvarar helt för all text, video, audio, bilder, fotografier eller annat material eller innehåll som du tillhandahåller till våra webbplatser. Använd de tillgängliga gemenskapsverktygen på ett ansvarsfullt sätt. I synnerhet måste du i kontakt med oss och andra användare (som kan vara barn) agera i enlighet med lagen, hövligt, respektfullt och hänsynsfullt. Detta omfattar användning av delnings- och kommunikationsfunktioner som tillåter att du delar med dig av meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, filmer, spelinnehåll, spelvideor och annat material eller annan information, och omfattar även kommunikation med vår kundtjänst och andra anställda och agenter via e-post, telefon och andra kommunikationsvägar.

Till exempel:
Dela inte någonting som är vulgärt och använd inte gemenskapsfunktioner för att skada eller skrämma någon;
Dela inte någonting som är nedsättande eller stötande (till exempel av etniska, religiösa eller sexuella skäl);
Använd inte själv och uppmuntra inte heller användning av hets, våldsamheter och narkotika;
Hota inte med våld och förespråka inte våld, vilket omfattar hot om eller förordande av terrorism;
Uppträd inte på ett störande, hotfullt eller trakasserande sätt, och försök inte efterlikna eller förfölja någon;
Ägna dig inte åt spam och skicka inte vidare rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras medgivande;
Fuska inte, utnyttja inte och använd inte buggar, brister eller säkerhetsluckor på webbplatserna;
Dela inte med dig av, utbyt inte, och försök inte få fram eller skörda hemlig eller personlig information;
Använd inte våra webbplatser för, eller i samband med, någon form av kommersiella ändamål;
Handla inte på sätt som inkräktar på personlig integritet eller immateriell äganderätt;
Ägna dig inte åt, och varken försök eller hota med att ägna dig åt, aktiviteter som på något sätt strider mot dessa Användarvillkor och tillämpbar lagstiftning; och
Tillämpa sunt förnuft och hövlighet i alla sammanhang.

Du ger oss beständig, världstäckande, icke-exklusiv, royalty-fri och helt överlåtbar rätt att använda, kopiera, modifiera, publicera och visa allt innehåll som du postar eller laddar upp på våra webbplatser, och att infoga detta i annat arbete. Du frånsäger dig all moralisk rätt som du kan ha till detta innehåll.

Du förstår att vi inte övervakar allt användaralstrat innehåll på våra webbplatser och att vi inte har någon skyldighet att göra så. Vi förbehåller oss dock rätten att övervaka allt sådant innehåll och, utan förvarning, att redigera, radera eller ta bort innehåll som vi anser är olämpligt. De åsikter som uttrycks på webbplatsens gemenskapsområden kommer från medlemmar av allmänheten och uttrycker inte SIEEs, dess närstående bolags, licensgivare eller samarbetspartners åsikter. Vi tillhandahåller funktioner för anmälning av olämpligt innehåll, där vi finner det mest relevant. Om du stöter på oacceptabelt eller opassande beteende på våra webbplatser ber vi dig att anmäla det till oss med närmast tillgängliga anmälningsverktyg. I samband med att du gör anmälan har du också möjlighet att bifoga eventuell bevisning som kan hjälpa oss att hantera din anmälan. Detta innebär förstås att andra användare också kan anmäla dig och innehåll som du har skapat. För mer information om anmälning av opassande innehåll hänvisas till www.playstation.com/safety.

5. Länkar till andra webbplatser

Vi har inte godkänt eller kontrollerat någon tredje mans webbplatser som är länkade till våra webbplatser och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Om du använder sådana webbplatser från tredje part gör du det i enlighet med villkoren för sådana webbplatser.

6. Förbehåll

SIEE ger ingen garanti att den information som finns på våra webbplatser är riktig, pålitlig eller fullständig. Till hela den utsträckning som lagen tillåter frånsäger sig SIEE, våra närstående bolag och/eller licensgivare allt ansvar för förlust eller skada som du eller någon tredje part lider, vare sig direkt, indirekt, som sidoeffekt eller direkt följd, oavsett hur den uppstått, som följd av att du haft tillgång till och använt, eller inte haft tillgång till eller använt en av SIEEs webbplatser, inklusive förlust av information eller skada som uppstått från nerladdning av innehåll från våra webbplatser.

Du kan ha rättigheter såsom konsument som inte påverkas av dessa Användarvillkor. Om något av dessa Användarvillkor döms vara olagligt, ogiltigt eller ej kan göras gällande ska de återstående villkoren fortsätta att gälla med full kraft och effekt.

7. Styrande lag

Dessa Användarvillkor styrs av engelsk lagstiftning. Kontraktet mellan dig och SIEE skapas i England.