Sekretesspolicy

Om oss och denna policy

Vilka vi är och hur du kommer i kontakt med oss

Denna sekretesspolicy förklarar när vi samlar in uppgifter om dig, inklusive personuppgifter (”PU”), vad vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi använder dem, vilka vi delar dem med, var de behandlas, hur vi hanterar dem samt dina valmöjligheter och juridiska rättigheter som är förknippade med dessa uppgifter.

Denna policys omfattning

Sony Interactive Entertainment Europe Limited och dess helägda dotterbolag Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited och Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited (i länder där PlayStation Direct finns tillgängligt) (”SIE”, ”vi”, ”vår,” och ”oss”) kontrollerar de uppgifter som samlas in när du interagerar med PlayStation via våra webbplatser, produkter, tjänster eller andra onlineaktiviteter (”tjänster”).

Sony Interactive Entertainment Europe Limited är etablerat inom Europeiska unionen (”EU”) genom sina dotterbolag i Frankrike, Tyskland, Polen, Nederländerna, Spanien, Portugal, Italien och Finland. Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited och Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited har utsett Sony Interactive Entertainment Europe Limited till dessas EU-dataskyddsombud.

Uppgifter som vi samlar in eller tar emot

Uppgifter vi samlar in om dig 

Vi samlar in och tar emot uppgifter från och om dig på olika sätt så som beskrivs nedan.

Uppgifter som du tillhandahåller oss

Vi samlar in de uppgifter som du ger oss direkt, t.ex. när du anger dem på vår webbplats eller i ett e-postmeddelande som du skickar till oss. Denna typ av insamling sker ofta via våra processer för verksamhetsstöd, exempelvis följande:

 • Registrering eller skapande av PlayStation Network-konto (”konto”), där vi ber dig att lämna uppgifter som kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress eller fysisk adress, land eller telefonnummer), uppgifter för kontoadministration (t.ex. användarnamn, lösenord eller säkerhetsfrågor), faktureringsuppgifter (t.ex. kreditkorts- eller annat betalningsnummer, faktureringsadress), födelsedatum och profiluppgifter (som profilfoto, språk och gilla-markeringar). 
 • Inköpsprocesser, där vi kan be dig att tillhandahålla ytterligare faktureringsuppgifter för att behandla betalningar.
 • Tekniska processer och kundsupportprocesser, där vi kan be dig att tillhandahålla kontaktuppgifter och andra uppgifter relaterade till det problem du kontaktar oss om. Vi kan också spela in samtal du ringer till PlayStation-supporten.
 • Andra verksamhetsprocesser, där vi kan be dig att tillhandahålla uppgifter som namn, e-postadress och konto-ID om du deltar i marknadsundersökningar, studier som omfattar beta- och andra användartest, tävlingar, kampanjer eller evenemang eller om du samtycker till att ta emot reklam från oss.

Vi samlar dessutom in de uppgifter du tillhandahåller genom att ange dem i vissa tjänsters funktioner. När du exempelvis vill göra inlägg på en blogg tillhandahåller du oss innehållet för inlägget (som kan innehålla personuppgifter som vi samlar in och sedan visar för dig på bloggen). På samma sätt kan vi först samla in de uppgifter du anger när du använder andra funktioner, till exempel röstmeddelanden, sms, bloggar, undersökningar, användarskapat innehåll, aktivitetsflöden eller sociala medier.

Se till att alla personuppgifter som du anger är korrekta och aktuella. Vi skickar all viktig information om ditt konto till dig via de kontaktuppgifter du tillhandahåller (inklusive meddelanden om kontosäkerhet och sekretess). Du kan kontrollera och uppdatera vissa av de uppgifter du har lämnat till oss när som helst på sidan Kontohantering.

Automatisk uppgiftsinsamling

Vi kan också utföra automatisk eller passiv insamling av uppgifter om din användning av våra tjänster. Underavsnitten nedan innehåller en förteckning över kategorier enligt källor till sådana uppgifter.

Konsoler och andra enheter

Varje gång du använder en PlayStation-konsol eller en PlayStation-app på en PlayStation-konsol eller andra enheter (t.ex. en mobiltelefon eller dator) kan vi automatiskt samla in uppgifter om din användning av den enheten och appen. Om du loggar in på ett konto kan vi kombinera det med annan information vi har för det kontot.

Uppgifter som vi samlar in från enheter kan omfatta:

 • enhetsidentifierare som PlayStation-konsol-ID, ID:n för mobila enheter, cookie-ID:n och serienummer 
 • nätverksidentifierare som IP- och MAC-adress
 • igenkänningstecken för kontoautentisering så att du inte behöver logga in flera gånger 
 • innehåll och annonser som har laddats ned till din enhet för de onlinetjänster du använder 
 • din aktuella position och dina senaste positioner 
 • trophies, poäng och rankningar du har uppnått online och offline 
 • information om den enhet du använder, eventuell ansluten kringutrustning (som handkontroller och VR-headset) och hur du har konfigurerat dem 
 • information om hur du använder programvara som är installerad på enheten (vilket kan omfatta information om hur du använder programvaran offline), som användningsdatum och -tid, vilka spel du spelar och vilken musik du lyssnar på, vilket innehåll du läser, delar och laddar ned, vilka tjänster du använder och hur länge och hur ofta du använder chatt och andra kommunikationsappar 
 • dina handlingar i spel och appar som publiceras SIE (som vilka hinder du hoppar över och vilka nivåer du når) 
 • programfel och information om inläsningstider, och om du har aktiverat inställningen Rapportera fel i systemprogramvaran automatiskt, detaljerad information om krascher, inklusive skärmbilder och videofilmer som togs/spelades in före kraschen

Baserat på enhet eller app, beroende på region samt för spel utgivna efter mars 2018 kan du eventuellt få tillgång till alternativ som reglerar vår uppgiftsinsamling. Mer information om dessa alternativ finns i avsnittet ”Dina valmöjligheter” längre ned i den här sekretesspolicyn.

PlayStation Network och Store

Varje gång du loggar in på PlayStation Network och använder våra tjänster kan vi automatiskt:

 • samla in information om hur du använder PlayStation Network-tjänsten på din enhet 
 • logga dina aktiviteter på våra PlayStation Network-servrar. Vi kan exempelvis ta emot enhets- och kontoidentifierare, t.ex. ditt online ID och konto-ID på PlayStation Network. Vi kan också få uppgifter om: innehåll, annonser och annan information som begärs och tas emot på dina enheter från våra servrar (t.ex. butiksinnehåll, trophies och vänlistor) samt när du tar emot och samverkar med sådan information, vilket innehåll och vilka appar du lägger i din kundvagn i vår butik och vad du köper.

Spel

Varje gång du spelar ett spel som har utvecklats eller utgivits av oss eller ett annat Sony Interactive Entertainment-företag kan vi automatiskt:

 • samla in information om hur du använder spelet på din enhet (även för offlinespel, vilket kan omfatta information om hur du använder spelet offline) 
 • logga dina aktiviteter på våra spelservrar. Vi kan exempelvis ta emot enhets- och kontoidentifierare, t.ex. ditt online-ID på PlayStation Network, information om hur du använder våra onlinespel och vilka spelare du spelar mot.

Webbplatser, marknadsföring och reklam

Varje gång du besöker våra webbplatser eller tar emot och läser våra marknadsföringsmeddelanden och vår reklam via våra och tredje parts webbplatser och tjänster, kan vi automatiskt logga de aktiviteter du gör på webben, med e-postmeddelanden eller på reklam- och marknadsföringsservrar som vi styr med hjälp av cookies (små informationsfiler som placeras på en hårddisk), webbfyrar, spårningspixlar, information om webbläsarkonfigurationen (t.ex. typ av webbläsare, installerade insticksprogram och installerade typsnitt) och inbäddade skript (programkod som hämtas tillfälligt till en enhet) samt inställningar för webbplatsanpassning.

Uppgifter vi får från tredje part

Vi kan få uppgifter, inklusive de följande, från externa källor och kombinera dem med uppgifter som vi redan samlar in direkt från dig. Vi hanterar uppgifterna i enlighet med denna sekretesspolicy.

 • Information om spel eller sociala medier eller andra uppgifter från tredje part eller tjänster som du ansluter ditt konto till eller som tillhandahåller information för PlayStation Network-funktioner.
 • Uppgifter från andra användare, t.ex. om dessa användare har gett oss åtkomst till sina profiler och du är en av deras kontakter eller om de gör uppgifter om dig tillgängliga för oss på annat sätt. 
 • Uppgifter från tredje part som är tillämpbara för vår relation, som bedömningar av risk för bedrägerier från leverantörer av bedrägeribekämpningstjänster eller IP-adresser och uppgifter om misstänkta olagliga eller skadliga aktiviteter från polisiära organ eller våra partner. 
 • Vi tar emot uppgifter om kortkontouppdateringar från din bank för att ha aktuella betalkortsuppgifter för ditt konto. Efter varje uppdatering fortsätter vi att debitera tillämpliga betalningssätt för alla inköp du gör om du inte meddelar oss något annat.

Användning av uppgifter

Hur vi använder uppgifterna vi samlar in

Det här avsnittet innehåller information om hur vi kan komma att använda de personuppgifter vi samlar in om dig.

Vi använder endast dina personuppgifter av vissa angivna skäl och endast om vi har rättslig grund att göra det. De rättsliga grunder vi förlitar oss på beror på vilken typ av relation vi har med dig och hur vi samverkar med dig. Mer information om i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dessa rättsliga grunder finns i avsnitten ”Uppgifter som vi samlar in eller tar emot”, ”Användning av uppgifter” och ”Delning och överföring av uppgifter”. De syftena är bland annat följande:

 • Avtal – för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster och upprätthålla vår avtalsrelation med dig. När du köper något på PlayStation Store behandlar vi till exempel dina personuppgifter för att ta betalt och (om tillämpbart) leverera varor till dig.

·        Berättigade intressen – för att upprätthålla våra eller en tredje parts berättigade intressen vid utförande och hantering av vår verksamhet och vår relation med dig enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Vi hänvisar till exempel till vårt rättsliga intresse för att (a) upptäcka och förhindra bedrägerier, obehörig användning av våra tjänster och andra skadliga eller olagliga aktiviteter, bland annat genom att granska anmälningar som gjorts av andra PlayStation-användare, (b) förbättra våra produkter och tjänster, bland annat genom att utföra analyser och verksamhetsrapportering relaterat till hur du använder våra tjänster och eventuella problem du kan stöta på, och (c) dela information med andra företag inom Sony Group Corporation om det behövs som stöd för säkerheten för våra tjänster.

·        Rättslig skyldighet – för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt tillämpbara lagar, inklusive att uppfylla kraven på finansiell rapportering. 

·        Godkännande – när du har godkänt att vi får behandla dina personuppgifter för ett visst ändamål, inklusive att skicka marknadsföringsmeddelanden och anpassad reklam till dig. När vi behandlar dina personuppgifter med hänvisning till ditt godkännande kan du återkalla det när du vill. Mer information finns i avsnittet ”Dina valmöjligheter” i den här sekretesspolicyn.

Vi kan kombinera uppgifter från alla de källor som anges i avsnittet ”Uppgifter som vi samlar in eller tar emot” i denna sekretesspolicy. Vi kan exempelvis behandla kombinerade uppgifter som vi har samlat in från dig, dina besök på vår webbplats, spelhistorik i din enhet osv. för de ändamål som förklaras i denna sekretesspolicy.

Tjänster

Vi kan använda dina uppgifter för att driva våra tjänster.

Vi kan också anpassa tjänsterna vi tillhandahåller dig utifrån uppgifterna vi har samlat in om dig (vi kan till exempel använda din IP-adress för att visa innehåll som är relevant för ditt område), och vi kan konvertera dina röstdata till text för att aktivera funktioner för hjälpmedelsinställningar (för dig eller andra användare).

Utveckling

Vi använder de uppgifter vi samlar in för att förstå, förbättra och utvidga våra befintliga tjänster, din användning av dem och vår verksamhet samt för att utveckla nya tjänster. Vi kan exempelvis använda uppgifterna för att utveckla och optimera användargränssnitt eller spelprestanda.

Moderering och säkerhet

Vi kan inte övervaka hela PlayStation Network och vi åtar oss inte att göra det. Vi förbehåller oss dock rätten att efter eget gottfinnande övervaka (bland annat via användning av teknik som automatiskt identifierar bilder, text och webbadresser som bryter mot våra tjänstevillkor) och spela in dina onlineaktiviteter och din kommunikation över hela PlayStation Network samt att avlägsna eller radera material. Vi kan använda de uppgifter vi samlar in (enligt beskrivningen ovan) för att upptäcka överträdelser och upprätthålla våra tjänstevillkor för PlayStation Network, användningsvillkor för programvara, licensavtal för systemprogramvara, alla andra tjänstevillkor som du har samtyckt till samt alla regler eller uppförandekoder som är tillämpliga för din användning av PlayStation Network.

Marknadsföring och reklam

Vi kan målinrikta och anpassa våra marknadsföringsmeddelanden, inköpsrekommendationer och annonser som vi visar på våra och tredje parts webbplatser och tjänster baserat på de uppgifter vi har samlat in om dig. Du kan lägga märke till sådan anpassning på PlayStation Store (via konsolen, webbplatser eller i spel), i marknadsföringsmeddelanden eller när du besöker våra och tredje parts webbplatser (t.ex. sociala nätverksplatser) som visar inköpsrekommendationer eller annonser från oss.  Du kan styra vår användning av uppgifter vi har samlat in om dig för att anpassa marknadsföringen till dig. Mer information finns i avsnittet ”Dina valmöjligheter” i den här sekretesspolicyn.

Juridisk information och regelefterlevnad

Vi kan använda de uppgifter vi samlar in för ändamål som revisioner, regelefterlevnad och juridiska ändamål (exempelvis för att skydda Sonys, dess partners och dess kunders rättigheter och egendomar).

Säkerhet

I syfte att skydda dig och andra kan vi använda de uppgifter vi samlar in och tar emot för att:

 • identifiera bedrägliga aktiviteter och transaktioner 
 • förhindra missbruk av samt utreda eller lagföra potentiella hot mot eller missbruk av våra tjänster 
 • skydda ditt konto mot obehörig åtkomst (t.ex. genom att stoppa åtkomst vid inloggningsförsök från en ny plats).

Delning och överföring av uppgifter

Vem vi delar data med, och var       

I detta avsnitt förklarar vi hur vi kan lämna ut de uppgifter vi samlar in till tredje part som tillhandahåller oss med tjänster eller tillhandahåller spel och appar som du använder på PlayStation Network. Vi tar inte emot och kommer inte att ta emot pengar i utbyte mot delning av personuppgifter. Vi kan lämna vidare dina uppgifter till följande mottagare och för följande ändamål.

Tjänsteleverantörer

Vi delar uppgifter med SIE:s tjänsteleverantörer som är personer eller företag som tillhandahåller tjänster som kan omfatta hantering av personuppgifter för något av de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Tjänsteleverantörer måste uppfylla sekretess- och säkerhetskraven.

Partner

Vi kan dela uppgifter med följande partner:

 • Finansinstitut, t.ex. för betalningsuppgifter för att genomföra ditt inköp, få betalt och utföra kredit- och bedrägeribekämpningskontroller. 
 • Spelutgivare för innehåll du har köpt på PlayStation Store så att de kan leverera innehållet till dig i spelet och se till att du har rätt att få tillgång till det innehållet på olika spelplattformar. 
 • Andra tjänste-, program- eller webbplatsleverantörer, för driftsrelaterade ändamål eller för ytterligare ändamål med tillstånd från dig (t.ex. när du kopplar ditt konto hos oss till ditt konto hos dem). 
 • Säkerhets- och bedrägeripartner, inklusive Sony-koncernen, som tillämpligt för att upprätthålla säkerheten för våra tjänster, förebygga bedrägerier eller skydda personuppgifterna. 
 • Reklam- och kampanjpartner, som vi samarbetar med för att leverera tjänster eller funktioner som exempelvis utlottningar, tävlingar, kampanjer och marknadsföring. 
 • Partner för verksamhetsöverlåtelser, i samband med förhandlingar om och försäljning av den tillämpliga verksamheten, en del av verksamheten eller vissa aktier eller tillgångar, eller vid en sammanslagning, konsolidering, omstrukturering eller annan företagsförändring, inklusive och utan begränsning till under en due diligence-process.

Andra användare

När du skapar ett konto kommer vissa uppgifter att ingå i din offentliga profil, och vi gör den tillgänglig för alla konton på PlayStation Network och på internet via playstation.com och på vissa webbplatser, appar eller tjänster från tredje part. Dessa uppgifter omfattar:

 • ditt PlayStation Network-online-ID 
 • text i ”Om mig”, avatar, språk, land och spelpoäng och spelstatistik 
 • innehåll du har delat

Du ansvarar för allt material du delar via bloggar, chattar och meddelandefunktioner. Detta material är tillgängligt för andra användare som sedan kan dela det vidare. Vi rekommenderar att du överväger noggrant vad du delar och till vem du delar material. Vi kan också indexera och använda material som du har delat offentligt som en del av funktionerna på vår plattform, t.ex. Spelhjälp, PlayStation-profiler eller framtida PlayStation Network-tjänster.

Myndigheter

Vi kan dela dina uppgifter med polisen och andra myndigheter om vi anser att det rimligen är nödvändigt för att följa en lag, förordning eller rättslig process, för att upptäcka, skydda och upprätthålla säkerheten för personer, deras egendom eller deras rättigheter, för att hantera bedrägerier och säkerhet samt för att rapportera brottsliga aktiviteter. De flesta av de fall där vi har delat uppgifter med polisen och andra myndigheter är förknippade med deras utredningar avseende stulna enheter, obehörig användning av betalningsmetoder eller modereringsändamål och säkerheten för PlayStation Network och dess användare. I ett litet antal fall har vi också tillhandahållit uppgifter som svar på bedrägeribekämpning eller allvarligare brottsutredningar.

Uppgiftshantering och dina valmöjligheter

Hur vi lagrar dina data och dina rättigheter

Uppgifter om barn

Konton för barn i åldrarna 7–17 år måste skapas av din förälder eller vårdnadshavare (”målsman”). Om du skapar ett konto för ditt barn rekommenderar vi att du och ditt barn läser vår sekretessinformation för unga spelare för att hjälpa dem att förstå hur vi hanterar deras personuppgifter och deras rättigheter avseende deras personuppgifter.

Om du är i 7–17 års ålder kan du be din målsman att förklara det du inte förstår. Du kan också läsa vår sekretessinformation för unga spelare för att få hjälp med att förstå hur vi använder dina uppgifter och dina sekretessrättigheter avseende dina uppgifter.

Vi samlar in, använder och delar uppgifter som har samlats in från eller om barn i enlighet med de rutiner som beskrivs i detta dokument, dock med följande undantag.

Uppgifter som du tillhandahåller oss

 • En målsman behöver endast tillhandahålla begränsade uppgifter om sitt barn (en e-postadress och födelsedatum) för att skapa ett konto för barnet. Det är valfritt att ange barnets kön. 
 • Ett barn kan endast lägga till sin adress med målsmans godkännande om att skapa ett konto för barnet. 
 • Köpgränsen på kontot för ditt barn anges via den förknippade målsmannens konto.

Uppgifter som du kan välja att dela

·        En målsman kan använda inställningen för fri kommunikation på sitt barns konto för att reglera barnets möjligheter att använda (och dela personuppgifter via) textchatt, röstchatt och videochatt, samt för att hindra andra meddelandefunktioner från att kommunicera direkt med andra användare i spel, appar eller via systemprogramfunktioner. Barnkonton kan fortfarande användas till att (1) skicka och ta emot förutbestämda sms-meddelanden som har skapats i spel och appar, (2) skapa och visa andra användares namn, designer och klantitlar i spel samt (3) använda kommunikationstjänster via webbläsare, om det inte är avaktiverat.

·        En målsman kan reglera barnets möjligheter att publicera eller visa användarskapat innehåll, däribland bilder, videor, illustrationer och material som har importerats från externa källor (som kan innehålla personuppgifter) via kontrollen för användarskapat innehåll. Detta förhindrar inte videoinspelningar av en barnkontoanvändares spel online. 

 • En målsman kan samtycka till att vi samlar in och använder barnets personuppgifter utan att samtycka till vårt utlämnande till tredje part, utom när utlämnandet sker som en väsentlig del av de tjänster vi tillhandahåller.

En målsman som tillåter sitt barns konto att delta i spel, chatt eller funktioner med användarskapat innehåll ger också sitt samtycke till att SIE lämnar ut uppgifter till utgivarna av spel, appar eller tjänster som omfattar dessa funktioner och till insamling av uppgifter som har angetts i sådana funktioner via barnets konto (t.ex. genom att skriva text i chattfunktionen).

Om du upptäcker att ditt barn under 18 år har skapat ett konto kommer vi, så snart vi har bekräftat att du är barnets målsman, att omedelbart ge dig åtkomst till och kontrollen över barnets konto.

Internationella överföringar

Våra tjänster drivs i USA, Storbritannien, Japan och andra länder/områden/regioner runt om i världen. Du ska vara medveten om att uppgifter som vi samlar in, inklusive personuppgifter, kommer att överföras till, behandlas och lagras i dessa länder/områden/regioner och därför kan domstolar, polisiära myndigheter och andra myndigheter i dessa länder under vissa omständigheter ha rätt att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi säkerställer att tillräckliga skyddsåtgärder finns på plats vid överföring av dina uppgifter utanför ditt land, genom att ingå avtal med mottagarna, tillämpa EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller på annat sätt så att överföringen endast sker så som tillåtet enligt tillämplig lag. Genom att använda våra tjänster eller tillhandahålla oss uppgifter via dem samtycker du till denna överföring, behandling och lagring av dina uppgifter till och i länder där integritetslagstiftningen eventuellt inte är lika omfattande som i det land där du är bosatt eller är medborgare.

Säkerhet och lagring

Vi strävar efter att upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som överensstämmer med branschstandarder för att hjälpa till att skydda dina uppgifter mot utlämnande, åtkomst, missbruk, förlust eller ändring på obehörigt eller oavsiktligt sätt. Även om vi strävar efter att skydda dina uppgifter kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för sådana uppgifter. Det finns ingen perfekt säkerhet.

Vi rekommenderar att du använder de utökade åtkomstkontroller vi tillhandahåller för ditt konto, t.ex. tvåstegsverifiering. Gå in på www.playstation.com eller kontakta PlayStations hjälp och support om du behöver hjälp med att begränsa åtkomsten till dina enheter och konton.

Förvara lösenorden och lösenkoderna till dina enheter och konton på ett säkert sätt och lämna inte ut dem till någon annan. Överväg att inaktivera inställningen för automatisk inloggning på kontot och att aktivera inställningen som kräver att ett lösenord anges innan köp genomförs, i synnerhet om du delar din PlayStation-enhet med andra. Du bör kontakta PlayStation-supporten omedelbart om du får kännedom om obehörig användning av dina konton eller andra säkerhetsintrång.

Vi kan lagra uppgifter om dig så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kan dessutom lagra dina uppgifter under ytterligare en period så som tillåtet eller nödvändigt för att bland annat efterleva våra rättsliga förpliktelser, lösa tvister och genomdriva avtal. Om det krävs enligt gällande lag måste vi radera dina uppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga eller om vi får in en begäran om att radera dem. Även om vi raderar dina uppgifter från aktiva databaser kan uppgifterna finnas kvar på säkerhetskopierings- eller arkivmedier såväl som i andra informationssystem.

Dina valmöjligheter och rättigheter

Dina valmöjligheter

Du kan ha vissa valmöjligheter avseende insamling, användning, lagring och delning av dina uppgifter.  Du får åtkomst till dessa alternativ via dina konto- eller enhetsinställningar.  Se till att dina uppgifter är aktuella. Du har bland annat följande valmöjligheter:

 • Personligt anpassat material och marknadsföring: Om vi får använda uppgifter som vi har samlat in om dig för att anpassa reklam- och inköpsrekommendationer eller inte. Observera att vi alltid anpassar det du ser en aning (t.ex. för att undvika att visa innehåll som du redan har köpt från PlayStation Store), och på vissa äldre enheter, appar och spel kan viss anpassning av reklam fortfarande visas. 
 • Personlig kommunikation: Om vi får använda uppgifter som vi har samlat in för att anpassa e-postmeddelanden och notiser eller inte. 
 • Insamling av begränsade uppgifter/tjänsteuppgifter och fullständiga uppgifter/ytterligare uppgifter: Om vi endast får samla in de begränsade uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster, eller om vi får samla in fullständiga uppgifter för en mer fullständig upplevelse. 
 • E-postmeddelanden: Om vi får skicka e-post med marknadsföring till dig eller inte. 
 • Social delning av personuppgifter: Om vi får dela andra uppgifter, t.ex. dina riktiga namn, vänner och aktiviteter på PlayStation Network, eller inte. 
 • Delat innehåll: Om material som spelvideor får delas med andra användare eller inte. 
 • Insamling av cookies: Du kan hantera cookies som inte är absolut nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra webbplatser. Detta kommer också att begränsa våra möjligheter att identifiera dina besök på våra webbplatser och målinrikta och anpassa reklam och inköpsrekommendationer som visas på dessa webbplatser.

Dina rättigheter

Du kan använda dina kontoinställningar till att få tillgång till, ändra och ta bort vissa uppgifter. Du kan även utöva de rättigheter som är beskrivna nedan genom att kontakta oss på www.playstation.com/data-subject-request. Vi förbehåller oss rätten att neka dina förfrågningar om vi inte kan verifiera din identitet.

 • Rätt till tillgång och portabilitet – du har rätt att begära viss information om behandlingen av dina personuppgifter och få en kopia av dem. Om du vill ladda ned en kopia av de huvudsakliga personuppgifter om dig som vi behandlar loggar du in på ditt konto på www.playstation.com och går till [Kontoinställningar] > [Sekretessinställningar] > [Förfrågningar om datatillgång].
 • Rätt till radering: Du har, under vissa omständigheter definierade i lag, rätt att begära att vi raderar de personuppgifter om dig som vi har samlat in eller lagrar.  Om du vill begära att vissa av dina personuppgifter ska raderas från en blogg eller chatt kontaktar du oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Kontakta oss” ovan. Du bör vara medveten om att vi trots din begäran om radering fortfarande kan behålla uppgifter som vi samlar in om dig av rättsliga skäl, för bokföring, för affärskontinuitet (säkerhetskopiering), för bedrägeribekämpning och av communityskäl. Du kan avsluta ditt konto för PlayStation Network genom att kontakta PlayStation-supporten. Uppgifter som har samlats in via äldre spel och appar berörs eventuellt inte när kontot avslutas. Du bör vara medveten om att vi trots din begäran om att avsluta kontot fortfarande kan behålla uppgifter som vi samlar in om dig av rättsliga skäl, för bokföring, för affärskontinuitet (säkerhetskopiering), för bedrägeribekämpning och av communityskäl. Om du har konton hos andra Sony-koncernbolag måste du kontakta dem separat för att avsluta dessa konton. Mer information finns på https://www.sony.co.uk/mysony.
 • Rätt till rättelse: Du har, under vissa omständigheter definierade i lag, rätt att begära rättelse av dina uppgifter, begränsa vår behandling av och göra invändningar mot användningen av dina personuppgifter. 
 • Rätt att göra invändningar: Du har under vissa omständigheter rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har exempelvis rätt att göra invändningar mot att dina personuppgifter används för direktreklam. 
 • Rätt att begränsa: Du har under vissa omständigheter rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

I vissa fall kan dina val avseende tillhandahållande, ändring eller radering av uppgifter påverka vår förmåga att leverera våra tjänster eller din användarupplevelse. Vi kan neka att behandla förfrågningar som inte på annat sätt krävs enligt tillämplig lag. Du har rätt att inte bli olagligt diskriminerad på grund av att du har utövat dessa rättigheter.

Om du som alternativ vill ha en tillgänglig PDF-fil med sekretesspolicyn kan kontakta du oss med hjälp av informationen i avsnittet ”Kontakta oss” i denna sekretesspolicy.

Klagomål

Om du har någon invändning mot vår hantering av dina personuppgifter ber vi att du först kontaktar oss via informationen i avsnittet ”Kontakta oss” i denna sekretesspolicy, så att vi kan försöka lösa ditt ärende. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till siee.dpo@sony.com.

Om du anser att vi inte har hanterat din fråga eller att vi inte har uppfyllt våra rättsliga förpliktelser kan du rapportera det till din lokala dataskyddsmyndighet respektive till ICO (Information Commissioner’s Office) för Storbritannien. Ytterligare information om hur du rapporterar ett ärende till ICO finns på https://ico.org.uk/.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information om vår sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du oss på något av följande sätt:

Post:
Data Protection Office
Sony Interactive Entertainment Europe Limited/Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited/Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited
10 Great Marlborough Street
London
Storbritannien
W1F 7LP

Online: 

Du kan kontakta oss genom att använda vårt webbformulär:

www.playstation.com/data-subject-request

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited och Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited är registrerade i England under organisationsnummer 03277793, 06020283 och 03754597.

Vi har utsett Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı till vårt turkiska dataskyddsombud. Om du bor i Turkiet kontaktar du vårt turkiska dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till info@iptech-legal.com.

Ändringar av denna policy

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst, och vi kommer att uppdatera den med eventuella ändringar. Genom att fortsätta att öppna eller använda tjänsterna efter att sådana ändringar har trätt i kraft bekräftar och samtycker du till att dina personuppgifter får hanteras i enlighet med den ändrade sekretesspolicyn.

Version 9.2 (januari 2024)