PlayStation®-säkerhet

Hitta säkerhetsverktyg och tips för spelare i alla åldrar.

För att spela online behöver du ett konto på PlayStation™Network (PSN). När du har ett konto kan du hantera dina kontoinställningar för att anpassa din PlayStation-upplevelse.

Förälder eller vårdnadshavare?

Familjeöverhuvuden kan skapa separata konton för sina barn och ange olika inställningar för dem.

Är du under 18 år?

Be din förälder eller vårdnadshavare att hjälpa dig med att skapa ditt konto.

Åldersgränser på PlayStation-innehåll

Nästan allt PlayStation-innehåll har klassificerats av en oberoende klassificeringsorganisation. Läs mer om hur åldersgränserna kan hjälpa dig att avgöra vilket innehåll du vill spela och (för föräldrar) vilket innehåll som passar dina barn.

Grundläggande regler för säkerhet på PlayStation

Vi vill att alla spelare ska ha en rolig och inkluderande upplevelse. Därför måste alla som har ett konto godkänna att spela enligt reglerna. Vi anger våra regler i tjänstevillkoren för Playstation Network.

Följ uppförandereglerna när du spelar online och berätta för oss om andra inte gör det.

Vi skapade den här kortare versionen för att hjälpa våra yngre användare, men alla spelare kan ha nytta av den.

Moderering av innehåll på PSN

Vårt globala moderatorteam granskar anmälningar om olämpligt uppförande på PlayStation Network.

För att hjälpa oss att ta bort olämpligt innehåll från nätverket uppmanar SIE alla spelare att anmäla innehåll som bryter mot uppförandereglerna. Utbildade moderatorer granskar anmälningarna, tar bort stötande innehåll och vidtar åtgärder mot det anmälda kontot om vi anser att en spelare har brutit mot våra tjänstevillkor och användaravtalet.

Förutom att innehåll rapporteras av spelare använder vi även automatiska verktyg för att identifiera visst skadligt innehåll som delas på PlayStation Network. Detta kan omfatta upptäckt av grovt språk och skadliga länkar som bryter mot vår uppförandekod eller användning av hashmatchningsverktyg för att flagga potentiella matchningar av skadliga bilder. De här hashmatchningsverktygen tilldelar innehåll en unik digital signatur, så kallad ”hash”, som sedan jämförs med en databas över kända signaturer. Potentiella matchningar censureras eller skickas till vårt moderatorteam för vidare granskning.

Förutom att vidta åtgärder mot spelarens konto kan moderatorerna skicka ärendet vidare för ytterligare granskning, vilket kan innebära att underrätta polisen (eller annan tillämplig myndighet) om överträdelsen innebär ett hot mot anmälarens eller andras liv eller säkerhet, eller någon annan aktivitet som vi tror är olaglig.

Avstängningar från PSN

Vårt globala moderatorteam granskar de anmälningar du skickar. De granskar anmälningarna noggrant för att se om en spelare har brutit mot uppförandereglerna och vidtar sedan lämpliga åtgärder mot kontot. 

För mindre förseelser kan vi utfärda en varning, men för allvarligare överträdelser kan vi stänga av en spelares konto och därmed begränsa åtkomst till PlayStation Network och andra onlinetjänster så länge avstängningen gäller.

Fler artiklar om säkerhet på PlayStation

Här nedan besvaras några vanliga frågor du kan ha om säkerheten på PlayStation. Om du inte hittar det du undrar över här besöker du vår supportwebbplats.

Skapa konton för familjens medlemmar på PlayStation Network
Begränsa speltid för yngre spelare på PlayStation
Bestäm vem som kan se din aktivitet på PlayStation Network