Uppförandekod för PSN

Uppförandekod för PlayStation Network

Du och dina familjemedlemmar måste följa vår uppförandekod i all kontakt med oss och andra medlemmar i PSN-gemenskapen. 

Uppförandekod för mötesplatser

Läs den noggrant och hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel för alla.

✓  Var inkluderande.

PSN är till för alla, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, hudfärg, immigrationsstatus, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, form och storlek, familjestatus, politisk övertygelse, religion, mental och fysisk förmåga eller andra attribut människor använder för att sätta etiketter på andra eller dela upp människor i olika grupper.

☒ Du får inte agera eller uttrycka dig hatiskt. Mer information finns på playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Du får inte hota, skada eller skrämma andra eller uppmuntra någon annan att göra det.

☒ Du får inte mobba, trakassera eller förfölja andra.

✓  Tänk efter. Följ lagen.

☒ Använd inte grovt eller stötande språk.

☒ Uppmuntra inte andra att skada sig själva eller någon annan.

☒ Du får inte hota om, bifalla, utföra eller främja olagliga handlingar.

☒ Du får inte utge dig för att vara någon annan än du själv.

☒ Du får inte kränka någon annans privatliv eller sprida lögner om någon.

☒ Du får inte göra intrång i någon annans immateriella rättigheter.

✓ Var snäll.

Hjälp varandra. Kom ihåg att du själv har varit nybörjare. Du kan hjälpa till att göra någon annans första spel- och gemenskapsupplevelse bra genom att vara hänsynsfull.

 ✓  Visa respekt.

Vi är medvetna om att vi inte kan förvänta oss att alla ska vara överens hela tiden. Säg att du inte håller med på ett respektfullt sätt eller lämna diskussionen.

☒ Du får inte göra något som kan skada PlayStation-varumärket eller PSN-gemenskapen.

✓  Var ansvarsfull.
Berätta för oss om du tror att du har hittat en säkerhetslucka i PSN-produkter eller -tjänster så att vi kan åtgärda det. Information om vårt BugBounty-program finns på HackerOne.com/PlayStation.

☒ Använd inte PSN eller någon av dess produkter för, eller sammankoppla dem med, spam eller någon kommersiell aktivitet.

☒ Du får inte dela, köpa, sälja, hyra ut, licensiera ut, byta, eller överföra konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

✓  Var en schysst medspelare.

☒ Du får inte störa eller avbryta spelandet.

☒ Du får inte fuska.

☒ Du får inte använda buggar, hack, svagheter eller oavsiktlig mekanik i produkter eller PSN för att ge dig själv fördelar.

☒ Du får inte försöka få tag på eller samla in några konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

☒ Vidarebefordra inte rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras tillstånd.

☒ Du får inte dela eller skicka vilseledande information till andra.

✓  Var taktfull. Uttryck dig trevligt.

Använd alltid sunt förnuft och gott uppträdande. Det du säger och gör online påverkar andra människor och kan ha konsekvenser i verkliga livet. Tänk efter innan du lägger upp något online. Tänk på att information du lägger ut online kan spridas och visas för personer som du inte hade tänkt skulle kunna se den.

☒ Avslöja inte personuppgifter om andra personer eller om dig själv. Det gör dig och dem sårbara. Personuppgifter omfattar, men är inte begränsade till, namn på sociala nätverk, profiler för meddelandeappar, telefonnummer, e-postadresser och fysiska adresser som ditt hem, din skola eller den plats du befinner dig på för tillfället.

☒ Du får inte dela material som är pornografiskt, obscent eller som avbildar extremt eller motbjudande våld.

☒ Du får inte dela eller hota att dela bilder eller andra media av någon annan person utan deras medgivande.

✓  Hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel.

Vi strävar efter att skapa en säker och välkomnande miljö. Om du bryter mot denna kod eller ditt uppförande utanför PSN ger oss anledning att tro att du kan äventyra säkerheten eller välbefinnandet i vår community kan vi vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att skydda PSN och våra spelare.

Om du tror att någon har brutit mot uppförandekoden ber vi dig att berätta om det så att vi kan hjälpa till att skydda PSN och vår community. Det är särskilt viktigt att du informerar oss om du tror att det finns en risk för att någon kan skadas i verkligheten. Om du ser någon annan bete sig illa:

√ Anmäl det till oss med hjälp av våra sammanhangsbaserade verktyg för anmälan av innehåll. Mer information om anmälningar och blockering finns på playstation.com/reporting och playstation.com/blocking.

√ Om du tar upp en diskussion med någon som beter sig illa ska du göra det lugnt och respektfullt. Föregå med gott exempel och bryt inte själv mot uppförandekoden.

☒ Du får inte lämna in falska anmälningar eller missbruka systemet för anmälan av innehåll på annat sätt.

✓  Följ alla särskilda regler för varje produkt.

Ytterligare information och resurser finns på playstation.com/safety och playstation.com/behavior.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter