Uppföranderegler för PSN

Uppföranderegler för PlayStation™Network

Läs om vad du får och inte får göra när du använder ditt konto, och om olika typer av avstängningar.

Uppföranderegler

Du och dina familjemedlemmar måste följa våra uppföranderegler i all kontakt med oss och andra medlemmar i PlayStation™ Network-gemenskapen (PSN).

✓ Var inkluderande. PSN är till för alla över sju år oavsett könsidentitet, sexuell läggning, ras, etniskt ursprung, nationalitet, hudfärg, immigrationsstatus, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, storlek, familjestatus, politisk övertygelse, religion, mental och fysisk förmåga eller andra attribut som folk använder till att sätta etiketter på andra eller till att dela upp människor i olika grupper.

✕ Du får inte använda eller sprida hatpropaganda.

✕ Du får inte hota, skada eller skrämma andra.

✕ Du får inte mobba, trakassera eller förfölja andra.

✓ Tänk efter. Följ lagen.

✕ Använd inte grovt eller stötande språk.

✕ Uppmuntra inte andra att skada sig själva eller någon annan.

✕ Du får inte hota om, bifalla, utföra eller främja olagliga handlingar.

✕ Du får inte utge dig för att vara någon annan än du själv.

✕ Du får inte kränka någon annans privatliv eller tala illa om andra.

✕ Du får inte göra intrång på andras immateriella rättigheter.

✓ Var tålmodig och hänsynsfull. Var snäll. Kom ihåg att du själv har varit nybörjare. Du kan hjälpa till att göra någon annans första spel- och gemenskapsupplevelse bra.

✓ Visa respekt. Vi är medvetna om att alla inte kan vara överens alltid. Säg att du inte håller med på ett respektfullt sätt eller lämna diskussionen.

✓ Var schysst. Hjälp varandra. Berätta för oss om du hittar en säkerhetslucka i PSN eller en produkt så att vi kan åtgärda det och skydda dig, andra spelare och vårt företag.

✕ Du får inte störa spelet.

✕ Fuska inte.

✕ Du får inte utnyttja buggar, hack, svagheter eller oavsiktlig mekanik i produkter eller PSN till att skaffa dig fördelar.

✕ Du får inte dela, köpa, sälja, hyra ut, licensiera ut, byta, överföra, försöka få tag på eller samla in konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

✕ Skicka inte skräppost till någon.

✕ Vidarebefordra inte rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras tillstånd.

✕ Du får inte använda PSN eller någon av dess produkter för, eller sammankoppla dem med, någon kommersiell aktivitet.

✕ Du får inte göra något som kan skada PSN:s eller PlayStations rykte.

✓ Var taktfull. Uttryck dig trevligt. Det du säger och gör online påverkar andra människor och kan ha konsekvenser i verkliga livet. Tänk efter innan du lägger upp något online. Tänk på att information du lägger ut online kan spridas och visas för personer som du inte hade tänkt skulle kunna se den.

✕ Du får inte avslöja personlig information om andra personer eller om dig själv. Det gör dig och dem mer sårbara. Personlig information är sådant som telefonnummer, e-postadresser och verkliga adresser som till ditt hem, din skola eller den plats du befinner dig på för tillfället.

✕ Du får inte dela erotiska eller pornografiska bilder.

✕ Du får inte dela bilder på någon annan utan hans eller hennes samtycke.

✓ Hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel. Använd alltid sunt förnuft och gott uppträdande.

Om du ser någon annan bete sig illa

anmäler du det till oss med hjälp av våra sammanhangsbaserade verktyg för anmälan av innehåll. Om du använder det vanligaste verktyget för anmälan av innehåll kan du skicka med material som hjälper oss att utvärdera anmälan.  Det här innebär förstås att andra även kan anmäla dig och ditt innehåll. Mer information om anmälan av innehåll finns på www.playstation.com/safety.

Om du tar upp en diskussion med någon ska du göra det på ett lugnt och respektfullt sätt. Föregå med gott exempel och bryt inte mot villkoren du heller.

✓ Följ alla särskilda regler för varje produkt.

Att följa uppförandereglerna på PSN

Exempel på hur du följer uppförandereglerna och information om vad som kan hända med ett konto som bryter mot reglerna finns i följande guide:

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter