PlayStation-support

Konton och säkerhet

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välj en kategori nedan:

Tillbaka till kategorier
Inloggning och lösenord
Tillbaka

Inloggning och lösenord

Ändra en inloggningsnyckel eller ett lösenord

 1. Gå in på inloggningssidan för Kontohantering och välj Problem att logga in? > Återställ ditt lösenord och ange ditt inloggnings-ID (din e-postadress).
 2. Du får ett e-postmeddelande med en säker länk. Det kan ta några minuter för bekräftelsemeddelandet att komma fram.
 3. Klicka på den säkra länken i e-postmeddelandet, fyll i de begärda uppgifterna och skapa ett nytt lösenord med en blandning av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.

Du kan också växla till autentisering med inloggningsnyckel för en snabb och säker inloggning.

Det är bara familjeöverhuvudet som kan återställa lösenord för barnkonton.

 1. Logga in som familjeöverhuvud på Kontohantering
 2. Gå till Familjehantering.
 3. Välj barnkontot och sedan Återställ lösenordet.
 1. Logga in på Kontohantering.
 2. Gå till Säkerhet och aktivera Logga in med inloggningsnyckel.
 3. Välj Skapa en inloggningsnyckel.
 4. Välj hur du vill skapa en inloggningsnyckel och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Supportvideo: Återställa lösenord på PS5-konsoler
Supportvideo: Återställa lösenord på PS4-konsoler

Inloggningsproblem

 1. Gå in på inloggningssidan för Kontohantering och välj Problem att logga in? > Återställ ditt lösenord och ange ditt inloggnings-ID (din e-postadress).
 2. Du får ett e-postmeddelande med en säker länk. Det kan ta några minuter för bekräftelsemeddelandet att komma fram.
 3. Klicka på den säkra länken i e-postmeddelandet, ange de begärda uppgifterna och skapa ett nytt lösenord med en blandning av versaler, gemener, siffror och specialtecken.

Du kan också växla till autentisering med inloggningsnyckel för en snabb och säker inloggning.

 1. Logga in på Kontohantering.
 2. Gå till Säkerhet och inaktivera Logga in med inloggningsnyckel.
 3. Skapa ett lösenord för att logga in på PSN.
 1. Om du har problem med att logga in med inloggningsnyckeln eller enheten väljer du Det går inte att logga in med inloggningsnyckel på inloggningsskärmen och loggar in med hjälp av e-post eller en QR-kod.

Obs! 

 • Om du har problem med att använda inloggningsnyckeln med Fjärrspel i macOS återgår du till lösenordsinloggning.
 • Om webbläsaren inte är uppdaterad går det eventuellt inte att använda inloggningsnycklar. Om du stöter på den typen av problem återgår du till lösenordsinloggning.
 • Det kan uppstå problem när du använder inloggningsnycklar mellan vissa Android- och Windows-enheter. Om den typen av problem uppstår väljer du Det går inte att logga in med inloggningsnyckel.

Du loggas ut från alla enheter när du ändrar inloggnings-ID (e-postadress). När du ändrar din e-postadress får du ett e-postmeddelande till din gamla e-postadress med ditt nya inloggnings-ID (e-postadress).

 1. Logga in på Kontohantering via en webbläsare.
 2. Välj Säkerhet i sidofältet.
 3. Klicka på Redigera bredvid Inloggnings-ID (e-postadress). Du kan behöva ange lösenordet igen av säkerhetsskäl.
 4. Ange din nya e-postadress och klicka på Spara.
 5. Du får ett e-postmeddelande till din nya e-postadress där du ombeds att bekräfta ditt nya inloggnings-ID. Klicka på knappen Bekräfta nu i det här e-postmeddelandet. Du får även ett e-postmeddelande till din gamla e-postadress som informerar om ändringen.

Om vi stänger av ditt konto eller din PlayStation-konsol visas en felkod när du försöker logga in på PSN.

Vi skickar vanligtvis ett e-postmeddelande som förklarar varför du har stängts av och hur länge avstängningen varar. Vi skickar meddelandet till den e-postadress som är kopplad till ditt konto (ditt inloggnings-ID). Se till att kontrollera dina skräppostmappar om du inte hittar e-postmeddelandet.

När du skapar ett konto för PlayStation™Network (PSN) godkänner du tjänstevillkoren för PlayStation Network och uppförandekoden för mötesplatser.

Om du bryter mot villkoren kan vi stänga av ditt konto tillfälligt eller permanent. Vid allvarligare brott mot villkoren kan vi stänga av din PlayStation-konsols åtkomst till PlayStation Network.

2-stegsverifiering

När du konfigurerar 2-stegsverifiering får du verifieringskoder via sms eller en autentiseringsapp. Du kan också växla till autentisering med inloggningsnyckel för snabb och säker inloggning. 

 1. Logga in på Kontohantering och välj Säkerhet.
 2. Välj Redigera intill 2-stegsverifieringsstatus.
 3. Välj en verifieringsmetod: Autentiseringsapp eller Sms.
 4. Ange ditt mobilnummer eller skanna QR-koden med hjälp av autentiseringsappen. Om QR-koden inte fungerar kopierar du den alfanumeriska koden i appen och klistrar in koden.
 5. Ange den verifieringskod du fick via sms eller i appen och välj Aktivera.
 6. Anteckna dina reservkoder.
 1. Ange ditt kontolösenord och inloggnings-ID (e-postadress).
 2. Ange verifieringskoden från autentiseringsappen eller det sms som skickades till ditt registrerade mobilnummer*.

* Verifieringskoden är giltig i 10 minuter efter inloggningsförsöket. Om koden har upphört att gälla väljer du Skicka koden igen på inloggningsskärmen för att få en ny.

 1. Logga in på Kontohantering på en ansluten enhet och välj Säkerhet.
 2. Välj Redigera > Avaktivera intill 2-stegsverifiering.
Supportvideo: 2-stegsverifiering på PS4-konsoler
Supportvideo: 2-stegsverifiering på PS5-konsoler

Problem med 2-stegsverifiering

Om du sparade dina reservkoder när du konfigurerade 2-stegsverifiering kan du enkelt återställa ditt konto. 

 1. Försök logga in på Kontohantering.
 2. Klicka på Problem att få koder? > Logga in med en reservkod.
 3. Ange en av dina tio reservkoder (du kan bara använda varje kod en gång) och välj Verifiera.
 4. Klicka på Fortsätt för att logga in på ditt konto.

Om du inte kan få en verifieringskod för 2-stegsverifiering och inte har några reservkoder för 2-stegsverifiering måste du få hjälp med att återställa ditt konto. Kontakta oss med ditt online-ID (användarnamn) och inloggnings-ID (e-postadress).

 1. Välj Skicka kod igen på inloggningsskärmen.
  Det kan ta några minuter innan du får koden.

 2. Starta om telefonen och försök igen. 

 3. Kontrollera om du har aktiverat flygplansläget på telefonen.

 4. Kontrollera status för mobilnätssignalen för telefonen.
  Om du har problem kontaktar du mobilnätsleverantören för mer information.

Om PlayStation-konsolen frågar efter en verifieringskod, men du inte har aktiverat 2-stegsverifiering bör du utföra dessa två steg så snart som möjligt:

 1. Försök omedelbart ändra inloggningsmetod.
 2. Om du inte kan ändra inloggningsmetod kontaktar du PlayStation-supporten och anger dina kontouppgifter för att återställa ditt konto.
Tillbaka till kategorier
Kontohantering
Tillbaka

Kontohantering

Skapa, ändra och avsluta konton

 1. Gå till Kontohantering och välj Skapa nytt konto.
 2. Ange dina uppgifter och inställningar och välj Nästa på varje skärm.
 3. Bekräfta din e-postadress. Titta efter ett verifieringsmeddelande i e-posten. Följ anvisningarna i meddelandet för att verifiera din e-postadress.

Du loggas ut från alla enheter när du ändrar inloggnings-ID (e-postadress). När du ändrar din e-postadress får du ett e-postmeddelande till din gamla e-postadress med ditt nya inloggnings-ID (e-postadress).

 1. Logga in på Kontohantering via en webbläsare.
 2. Välj Säkerhet i sidofältet.
 3. Klicka på Redigera intill Inloggnings-ID (e-postadress). Du kan behöva ange lösenordet igen av säkerhetsskäl.
 4. Ange din nya e-postadress och klicka på Spara.
 5. Du får ett e-postmeddelande till din nya e-postadress där du ombeds att bekräfta ditt nya inloggnings-ID. Klicka på knappen Bekräfta nu i det här e-postmeddelandet. Du får även ett e-postmeddelande till din gamla e-postadress som informerar om ändringen.

Ta reda på hur du begär att ett konto ska stängas och vad som händer när kontot stängs.

 1. Logga in på Kontohantering och välj Profil i sidofältet.
 2. Välj Redigera intill ditt nuvarande online-ID. 
 3. Skriv in ett nytt online-ID och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ändringen.
 4. När du har slutfört ändringen loggas du ut från alla enheter.

Lös problem som uppstått efter att du ändrat ditt online-ID på PlayStation Network.
Supportvideo: Ändra ditt online-ID

Aktivering, konsoldelning och avaktivering

När du aktiverar konsoldelning och offlinespel kan alla som använder din PS5-konsol

 • spela spel och spela upp medieinnehåll även när konsolen är offline
 • spela spel och spela upp medieinnehåll du har köpt och laddat ned
 • få tillgång till vissa av förmånerna för ditt PlayStation Plus-medlemskap, som onlinespel för flera spelare.

Konsoldelning och offlinespel på PS5™-konsoler aktiveras automatiskt på den PS5-konsol du använder när du loggar in på PlayStation™Network första gången. Så här gör du för att aktivera och avaktivera konsoldelning på nya PS5-konsoler:

 1. Gå in på Inställningar > Användare och konton > Övrigt > Konsoldelning och offlinespel
 2. Välj Aktivera eller Inaktivera.

När du aktiverar en primär PS4™-konsol länkas den till ditt konto, vilket ger dig tillgång till följande funktioner: 

 • Alla som använder din primära PS4-konsol kan använda program du köper i PlayStation™Store.
 • Alla som använder din primära PS4-konsol kan utnyttja vissa av förmånerna i ditt PlayStation®Plus-abonnemang. Det går att ladda ned innehåll du har förbeställt och innehåll du har köpt i PlayStation App automatiskt till din PS4-konsol.
 • Du kan ansluta till din PS4-konsol via internet med hjälp av Fjärrspel på andra enheter. 
 • Alla som använder din primära PS4-konsol kan använda teman du har köpt i PlayStation Store.

Du kan bara aktivera en PS4-konsol som primär PS4-konsol för ditt konto.

 1. Gå till Inställningar > Kontohantering > Aktivera som ditt primära PlayStation 4-system.
 2. Välj Aktivera.

Om du vill ändra en aktivering måste du avaktivera den tidigare konsolen manuellt. Om du inte har åtkomst till konsolen kan du fjärravaktivera alla enheter som är anslutna till ditt konto genom att gå till Kontohantering via en webbläsare.

Supportvideo: Aktivering av primärt PS4-system

Konto som har blivit utsatt för intrång

Om du inte känner igen ett visst köp bör du först kontrollera dina PlayStation Store-transaktioner. Om din transaktionshistorik inte visar var debiteringarna kommer ifrån kan du läsa mer om vanliga orsaker till oidentifierade betalningar nedan.

Har du debiterats en återkommande abonnemangsavgift?

Kontrollera dina abonnemangsinställningar för att ta reda på om de är orsaken till transaktionen. Observera att det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för abonnemangsbetalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

Kan en familjemedlem ha använt dina betalningsuppgifter?

Barnkonton har inga egna PlayStation-plånböcker, men barn kan använda pengar som finns i familjeöverhuvudets plånbok upp till en angiven köpgräns. Köpgränsen för ett barnkonto är 0 som standard när kontot skapas av familjeöverhuvudet. 

Om ett barn använder ett vuxenkonto kan barnet använda PlayStation™Network utan föräldrakontroller, vilket strider mot våra tjänstevillkor. Om du upptäcker att en familjemedlem under 18 år använder ett vuxenkonto ber vi dig kontakta oss.

Har ditt kort debiterats två gånger?

Kontrollera kontots transaktionshistorik och se efter om du har köpt samma material flera gånger. Det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för vissa betalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

Om det inte står i e-postmeddelandet att det är PlayStation som har initierat ändringen kan det vara så att någon annan försöker komma åt ditt konto. Vi rekommenderar följande åtgärder för att skydda kontot: 

 1. Ändra lösenordet för e-postkontot.
  Om du har problem med det bör du kontakta din e-postleverantör så fort som möjligt.

 2. Ändra inloggningsmetod för ditt konto på PlayStation Network genom att följa guiden nedan.

Om din PlayStation-konsol har blivit stulen ska du göra följande:

 • Ändra din PSN-inloggningsmetod och ta bort alla betalningssätt från ditt konto.

Avstängningar

När du skapar ett konto för PlayStation™Network (PSN) godkänner du tjänstevillkoren för PlayStation™Network och uppförandekoden för mötesplatser.

Om du bryter mot villkoren kan vi stänga av ditt konto tillfälligt eller permanent. Vid allvarligare brott mot villkoren kan vi stänga av din PlayStation-konsols åtkomst till PlayStation Network.

Om vi stänger av ditt konto eller din PlayStation-konsol visas en felkod när du försöker logga in på PSN.

Vi skickar vanligtvis ett e-postmeddelande som förklarar varför du har stängts av och hur länge avstängningen varar. Vi skickar meddelandet till den e-postadress som är kopplad till ditt konto (ditt inloggnings-ID). Se till att kontrollera dina skräppostmappar om du inte hittar e-postmeddelandet.

En återbetalning, eller tillbakadragning av betalning, inträffar när ett finansinstitut annullerar en betalning på din begäran. 

Eftersom en återbetalning kan tyda på att du misstänker bedrägeri eller att någon tagit över ditt konto så stänger vi av kontot eller konsolen för att skydda det medan vi undersöker saken. Om det inte finns någon juridisk anledning till återbetalningen (dvs. du inte har någon juridisk rätt till en återbetalning) kommer ditt konto att vara avstängt tills du har betalat skulden.

Tillbaka till kategorier
Familjesäkerhet
Tillbaka

Familjesäkerhet

Säkerhet på PlayStation för föräldrar

När ditt barn har ett konto för PlayStation™Network (PSN) kan hen

 • få vänner online
 • spela med andra personer
 • chatta (via text, röst och bild)
 • skicka innehåll, som foton och skärmbilder, med hjälp av meddelanden
 • bli medlem av onlinemötesplatser för olika spel och ämnen
 • uppdatera sitt nyhetsflöde med inlägg.

Om du ska kunna skapa konton för dina barn måste du ha ett konto för PlayStation Network. När du har ett eget konto kan du skapa konton för respektive barn.

Alla barn under 18 år måste ha egna barnkonton för våra onlinetjänster.

 1. Logga in på Kontohantering > Familjehantering.
 2. Välj det barnkonto du vill ange begränsningar för och välj Redigera intill varje funktion du vill ändra.

Familjeöverhuvuden kan ange begränsningar för när och hur länge deras barn får spela på PS5™- och PS4™-konsoler.

 1. Gå till Kontohantering och logga in som familjeöverhuvud eller vårdnadshavare för det barnkonto du vill hantera.
 2. Gå till Familjehantering och välj barnkontot.
 3. Välj Redigera intill gränsen för speltid och klicka på Spara för att spara ändringarna.
Supportvideo: Översikt över föräldrakontroller på PlayStation 5
Supportvideo: Standardinställning för föräldrakontroller på PlayStation 4

För yngre spelare

Läs de här reglerna. De hjälper dig att göra det roligare att spela online.

Prata med den vuxna som har ansvar för dig (din målsman) om hur du använder PSN och vad du vill göra.

Lär dig hur du skyddar dig själv på PlayStation Network, hur du justerar dina sekretessinställningar och läs vår uppförandekod.

Konfigurera ett familjekonto

Om du vill konfigurera familjen på PlayStation™Network (PSN) skapar du ett vuxenkonto och sedan lägger du till barn- och vuxenmedlemmar.

 1. Logga in på Kontohantering > Familjehantering > Lägg till familjemedlem.
 2. Välj Lägg till barn.
 3. Ange barnets födelsedatum och klicka sedan på Nästa.
  Användaravtalet visas. Godkänn och följ sedan anvisningarna på skärmen för hur du ställer in föräldrakontroller.
Supportvideo: Familjehantering på PS5-konsoler
Supportvideo: Familjehantering på PS4-konsoler

Läs mer om åldersgränser

Åldersgränser används för att informera om innehållet i spel så att du vet vilka som är lämpliga för ditt barn. Kontrollera åldersgränsen innan du låter barnet spela. Så här kontrollerar du åldersgränsen för följande:

Digitala spel och strömmade spel

 • När du väljer innehåll i PlayStation™Store visas åldersgränsen på informationsskärmen.

Spelskivor

 • Åldersgränsen står på spelförpackningen.

Använd alltid föräldrakontroller till att hantera dina barns PlayStation-upplevelse. Gör det innan du låter dem spela för första gången.

Dina barn kan ha roligt med PlayStation-konsolen utan att vara online men många produkter innehåller onlinefunktioner, och vissa fungerar inte utan dem. Ge barnen råd om hur de skyddar sig online, och prata om det de är med om.

Anmäla användare och innehåll

Anmäl innehåll eller konversationer som bryter mot uppförandekoden för mötesplatser. Om en spelare inte har brutit mot uppförandekoden, men du inte vill interagera med honom eller henne kan du blockera spelaren.

Att anmäla någon med avsikt att trakassera en annan spelare är ett brott mot uppförandekoden och kan leda till tillfällig eller permanent avstängning av ditt konto.

Anmälan granskas av moderatorer som avgör om innehållet som anmäls bryter mot uppförandekoden. Om det gör det tar vi bort innehållet och vidtar lämpliga åtgärder mot spelaren som delade det.

Du får meddelanden när en anmälan görs och granskas samt när ett beslut om åtgärd har fattats.

Det är ett brott mot uppförandekoden att göra en falsk anmälan, och det kan leda till tillfällig eller permanent avstängning av ditt konto.

Läs om hur du anmäler innehåll eller konversationer som bryter mot uppförandekoden för mötesplatser. Om en spelare inte har brutit mot uppförandekoden, men du inte vill interagera med honom eller henne kan du blockera spelaren.

Lär dig om hur du anmäler innehåll som bryter mot uppförandekoden för mötesplatser. Om en spelare inte har brutit mot uppförandekoden, men du inte vill interagera med honom eller henne kan du blockera spelaren.

Blockerade spelare och du (blockeraren) kan inte göra följande:

 • Se varandras profil, aktiviteter eller personuppgifter.
 • Lägga till varandra i partyn eller titta på varandras skärmar via Dela skärm. 
 • Om en blockerad spelare läggs till i din grupp av en annan spelare kommer ni inte att kunna se varandras meddelanden.
 • Om ni är i samma partychatt kommer ni inte att kunna höra varandras röster eller titta på varandras skärmar via Dela skärm.
Tillbaka till kategorier
Säkerhet och sekretess
Tillbaka

Säkerhet och sekretess

Sekretess- och säkerhetsinställningar

 1. Gå in på Kontohantering på en ansluten enhet.
 2. Välj Sekretessinställningar
 3. Välj den funktion du vill ändra sekretessinställningarna för och välj sedan Redigera
 4. Använd menyn till att välja vilka som kan se dina aktiviteter och personuppgifter och vilka som får skicka meddelanden och vänförfrågningar till dig. Välj sedan Bekräfta.

Om du är familjeöverhuvud, förälder eller vårdnadshavare kan du ange sekretessinställningar för ditt barn. Du kan även välja vilka inställningar hen får ändra. Du får meddelanden när hen ändrar inställningar.

Lämna aldrig ut dina kontouppgifter till någon annan. Logga ut efteråt för att undvika att dina kontouppgifter delas av misstag när du loggar in på en annan konsol.

För vissa tredjepartstjänster måste du ge åtkomst till dina kontodata. När du godkänner det för en tjänst blir den en auktoriserad app. 

Du kan använda följande guide till att visa och ta bort länkar till auktoriserade appar.

Supportvideo: Skydda konton på PS4-konsoler

Konton som har blivit utsatta för intrång

Om du inte känner igen ett visst köp bör du först kontrollera dina PlayStation Store-transaktioner. Om din transaktionshistorik inte visar var debiteringarna kommer ifrån kan du läsa mer om vanliga orsaker till oidentifierade betalningar nedan.

Har du debiterats en återkommande abonnemangsavgift?

Kontrollera dina abonnemangsinställningar för att ta reda på om de är orsaken till transaktionen. Observera att det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för abonnemangsbetalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

Kan en familjemedlem ha använt dina betalningsuppgifter?

Barnkonton har inga egna PlayStation-plånböcker, men barn kan använda pengar som finns i familjeöverhuvudets plånbok upp till en angiven köpgräns. Köpgränsen för ett barnkonto är 0 som standard när kontot skapas av familjeöverhuvudet. 

Om ett barn använder ett vuxenkonto kan barnet använda PlayStation™Network utan föräldrakontroller, vilket strider mot våra tjänstevillkor. Om du upptäcker att en familjemedlem under 18 år använder ett vuxenkonto ber vi dig kontakta oss.

Har ditt kort debiterats två gånger?

Kontrollera kontots transaktionshistorik och se efter om du har köpt samma material flera gånger. Det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för vissa betalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

Om det inte står i e-postmeddelandet att det är PlayStation som har initierat ändringen kan det vara så att någon annan försöker komma åt ditt konto. Vi rekommenderar följande åtgärder för att skydda kontot: 

 1. Ändra lösenordet för e-postkontot.
  Om du har problem med det bör du kontakta din e-postleverantör så fort som möjligt.

 2. Ändra inloggningsmetod för ditt konto på PlayStation Network genom att följa guiden nedan.

Om din PlayStation-konsol har blivit stulen ska du göra följande:

 • Ändra din PSN-inloggningsmetod och ta bort alla betalningssätt från ditt konto.

Anmälan och blockering

Läs om hur du använder ditt konto på rätt sätt samt om hur ditt konto kan stängas av om du inte följer de här riktlinjerna.

Anmälan granskas av moderatorer som avgör om innehållet som anmäls bryter mot uppförandekoden. Om det gör det tar vi bort innehållet och vidtar lämpliga åtgärder mot spelaren som delade det.

 • Du får meddelanden när en anmälan görs och granskas samt när åtgärder vidtas.
 • Det är ett brott mot uppförandekoden att göra en falsk anmälan, och det kan leda till tillfällig eller permanent avstängning av ditt konto.

Läs om hur du anmäler innehåll eller konversationer som bryter mot uppförandekoden för mötesplatser. Om en spelare inte har brutit mot uppförandekoden, men du inte vill interagera med honom eller henne kan du blockera spelaren.

Lär dig om hur du anmäler innehåll som bryter mot uppförandekoden för mötesplatser. Om en spelare inte har brutit mot uppförandekoden, men du inte vill interagera med honom eller henne kan du blockera spelaren.

Blockerade spelare och du (blockeraren) kan inte göra följande:

 • Se varandras profil, aktiviteter eller personuppgifter.
 • Lägga till varandra i partyn eller titta på varandras skärmar via Dela skärm.
 • Om en blockerad spelare läggs till i din grupp av en annan spelare kommer ni inte att kunna se varandras meddelanden.
 • Om ni är i samma partychatt kommer ni inte att kunna höra varandras röster eller titta på varandras skärmar via Dela skärm.
 1. Tryck på PS-knappen på handkontrollen för att öppna kontrollcentret och välj sedan Game Base.
 2. Gå till fliken Vänner och välj en spelare i listan eller sök efter en spelare.
  Du kan också välja spelare på fliken Partyn genom att välja partyt och sedan spelaren från medlemslistan.
 3. I spelarens profil väljer du … (Mer) > Blockera.
 1. Välj Vänner på funktionsskärmen.
 2. Sök efter en spelares online-ID eller välj spelaren i listan Alla vänner.
 3. Välj … (Mer) > Blockera.