Konto och säkerhet

Konto och säkerhet

PlayStation-support

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välj en kategori nedan:

Tillbaka till kategorier
Inloggning och lösenord
Tillbaka

Inloggning och lösenord

Ändra eller återställa lösenord

 1. Logga in på Kontohantering.
 2. Välj Säkerhet i sidofältet.
 3. Klicka på Redigera intill lösenordet för att ändra det.
 4. Klicka på Spara för att bekräfta ändringarna.
 5. Nu kan du logga in på ditt konto med det nya lösenordet.
 1. Be familjeöverhuvudet att logga in på Kontohantering via en webbläsare.
 2. Familjeöverhuvudet kan sedan gå till Familjehantering.
 3. På den menyn kan familjeöverhuvudet välja ditt konto och sedan Återställ lösenordet.
Supportvideo: Återställa lösenord på PS5-konsoler
Supportvideo: Återställa lösenord på PS4-konsoler

Inloggningsproblem

 1. Gå in på inloggningssidan för Kontohantering och välj Problem att logga in? > Återställ ditt lösenord och ange ditt inloggnings-ID (din e-postadress).
 2. Du får ett e-postmeddelande med en säker länk. Det kan ta några minuter för bekräftelsemeddelandet att komma fram. Om du inte har fått det inom 24 timmar kan du klicka här så hjälper vi dig.
 3. Klicka på den säkra länken, fyll i de efterfrågade uppgifterna och skapa ett nytt lösenord med en blandning av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.

Du loggas ut från alla enheter när du ändrar inloggnings-ID (e-postadress). När du ändrar din e-postadress får du ett e-postmeddelande till din gamla e-postadress med ditt nya inloggnings-ID (e-postadress).

 1. Logga in på Kontohantering via en webbläsare.
 2. Välj Säkerhet i sidofältet.
 3. Klicka på Redigera bredvid Inloggnings-ID (e-postadress). Du kan behöva ange lösenordet igen av säkerhetsskäl.
 4. Ange din nya e-postadress och klicka på Spara.
 5. Du får ett e-postmeddelande till din nya e-postadress där du ombeds att bekräfta ditt nya inloggnings-ID. Klicka på knappen Bekräfta nu i det här e-postmeddelandet. Du får även ett e-postmeddelande till din gamla e-postadress som informerar om ändringen.

Om vi stänger av ditt konto eller din PlayStation-konsol visas en felkod när du försöker logga in på PSN.

Vi skickar vanligtvis ett e-postmeddelande som förklarar varför du har stängts av och hur länge avstängningen varar. Vi skickar meddelandet till den e-postadress som är kopplad till ditt konto (ditt inloggnings-ID). Se till att kontrollera dina skräppostmappar om du inte hittar e-postmeddelandet.

När du skapar ett konto för PlayStation™Network (PSN) godkänner du tjänstevillkoren för PlayStation Network och uppförandekoden för mötesplatser.

Om du bryter mot villkoren kan vi stänga av ditt konto tillfälligt eller permanent. Vid allvarligare brott mot villkoren kan vi stänga av din PlayStation-konsols åtkomst till PlayStation Network.

2-stegsverifiering

 1. Logga in på Kontohantering på en ansluten enhet och välj Säkerhet.
 2. Välj Redigera Aktivera Fortsätt bredvid 2-stegsverifieringsstatus.
 3. Välj hur du vill ta emot verifieringskoden: Autentiseringsapp eller Sms:

Autentiseringsapp
Kontrollera att du har en autentiseringsapp (till exempel Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator) nedladdad och konfigurerad på din mobilenhet. Öppna autentiseringsappen och skanna QR-koden. Om QR-koden inte fungerar kopierar du och klistrar in den alfanumeriska koden.
Du får en verifieringskod i autentiseringsappen.

Sms
Ange ett mobilnummer eller välj ett befintligt.
Du får en verifieringskod via sms.

 1. Ange verifieringskoden.
 2. Anteckna dina reservkoder.

När du loggar in på PlayStation™Network (PSN) på en PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsol och 2-stegsverifiering är aktivt får du utföra följande:

 1. Ange ditt kontolösenord och inloggnings-ID (e-postadress).
 2. Ange verifieringskoden från autentiseringsappen eller det sms som skickades till ditt registrerade mobilnummer*.

* Verifieringskoden är giltig i 10 minuter efter inloggningsförsöket. Om koden har upphört att gälla väljer du Skicka koden igen på inloggningsskärmen för att få en ny.

 1. Logga in på Kontohantering på en ansluten enhet och välj Säkerhet.
 2. Välj Redigera > Avaktivera intill 2-stegsverifiering.
Supportvideo: 2-stegsverifiering på PS4-konsoler
Supportvideo: 2-stegsverifiering på PS5-konsoler

Problem med 2-stegsverifiering

Om du sparade dina reservkoder när du konfigurerade 2-stegsverifiering är det enkelt att återskapa ditt konto på en PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsol:

 1. Tryck på knappen △ på inloggningsskärmen för 2-stegsverifiering och välj Det går inte att komma åt mobiltelefonen > Logga in med reservkod.
 2. Ange en av dina tio reservkoder. Du kan bara använda varje kod en gång.

Om du inte kan få en verifieringskod för 2-stegsverifiering och inte har några reservkoder för 2-stegsverifiering måste du få hjälp med att återställa ditt konto. Kontakta oss med ditt online-ID (användarnamn) och inloggnings-ID (e-postadress).

 1. Logga in med ditt kontolösenord och välj Skicka koden igen.
 2. Vänta några minuter så att koden hinner skickas.

Om PlayStation-konsolen frågar efter en verifieringskod, men du inte har aktiverat 2-stegsverifiering bör du utföra dessa två steg så snart som möjligt:

 1. Försök ändra ditt lösenord. 
 2. Om du inte kan ändra ditt lösenord kontaktar du oss med ditt online-ID (användarnamn) och inloggnings-ID (e-postadress).
Tillbaka till kategorier
Kontohantering
Tillbaka

Kontohantering

Skapa, ändra och avsluta konton

 1. Gå till Kontohantering och välj Skapa nytt konto.
 2. Ange dina uppgifter och inställningar och välj Nästa på varje skärm.
 3. Bekräfta din e-postadress. Titta efter ett verifieringsmeddelande i e-posten. Följ anvisningarna i meddelandet för att verifiera din e-postadress.

Du loggas ut från alla enheter när du ändrar inloggnings-ID (e-postadress). När du ändrar din e-postadress får du ett e-postmeddelande till din gamla e-postadress med ditt nya inloggnings-ID (e-postadress).

 1. Logga in på Kontohantering via en webbläsare.
 2. Välj Säkerhet i sidofältet.
 3. Klicka på Redigera intill Inloggnings-ID (e-postadress). Du kan behöva ange lösenordet igen av säkerhetsskäl.
 4. Ange din nya e-postadress och klicka på Spara.
 5. Du får ett e-postmeddelande till din nya e-postadress där du ombeds att bekräfta ditt nya inloggnings-ID. Klicka på knappen Bekräfta nu i det här e-postmeddelandet. Du får även ett e-postmeddelande till din gamla e-postadress som informerar om ändringen.

Ta reda på hur du begär att ett konto ska stängas och vad som händer när kontot stängs.

 1. Logga in på Kontohantering och välj Profil i sidofältet.
 2. Välj Redigera intill ditt nuvarande online-ID. 
 3. Skriv in ett nytt online-ID och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ändringen.
 4. När du har slutfört ändringen loggas du ut från alla enheter.

Lös problem som uppstått efter att du ändrat ditt online-ID på PlayStation Network.
Supportvideo: Ändra ditt online-ID

Aktivering, konsoldelning och avaktivering

När du aktiverar konsoldelning och offlinespel kan alla som använder din PS5-konsol

 • spela spel och spela upp medieinnehåll även när konsolen är offline
 • spela spel och spela upp medieinnehåll du har köpt och laddat ned
 • få tillgång till vissa av förmånerna för ditt PlayStation Plus-medlemskap, som onlinespel för flera spelare.

Konsoldelning och offlinespel på PS5™-konsoler aktiveras automatiskt på den PS5-konsol du använder när du loggar in på PlayStation™Network första gången. Så här gör du för att aktivera och avaktivera konsoldelning på nya PS5-konsoler:

 1. Gå in på Inställningar > Användare och konton > Övrigt > Konsoldelning och offlinespel
 2. Välj Aktivera eller Inaktivera.

När du aktiverar en primär PS4™-konsol länkas den till ditt konto, vilket ger dig tillgång till följande funktioner: 

 • Alla som använder din primära PS4-konsol kan använda program du köper i PlayStation™Store.
 • Alla som använder din primära PS4-konsol kan utnyttja vissa av förmånerna i ditt PlayStation®Plus-abonnemang. Det går att ladda ned innehåll du har förbeställt och innehåll du har köpt i PlayStation App automatiskt till din PS4-konsol.
 • Du kan ansluta till din PS4-konsol via internet med hjälp av Fjärrspel på andra enheter. 
 • Alla som använder din primära PS4-konsol kan använda teman du har köpt i PlayStation Store.

Du kan bara aktivera en PS4-konsol som primär PS4-konsol för ditt konto.

 1. Gå till Inställningar > Kontohantering > Aktivera som ditt primära PlayStation 4-system.
 2. Välj Aktivera.

Om du vill ändra en aktivering måste du avaktivera den tidigare konsolen manuellt. Om du inte har åtkomst till konsolen kan du fjärravaktivera alla enheter som är anslutna till ditt konto genom att gå till Kontohantering via en webbläsare.

Supportvideo: Aktivering av primärt PS4-system

Konto som har blivit utsatt för intrång

Om du inte känner igen ett visst köp bör du först kontrollera dina PlayStation Store-transaktioner. Om din transaktionshistorik inte visar var debiteringarna kommer ifrån kan du läsa mer om vanliga orsaker till oidentifierade betalningar nedan.

Har du debiterats en återkommande abonnemangsavgift?

Kontrollera dina abonnemangsinställningar för att ta reda på om de är orsaken till transaktionen. Observera att det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för abonnemangsbetalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

Kan en familjemedlem ha använt dina betalningsuppgifter?

Barnkonton har inga egna PlayStation-plånböcker, men barn kan använda pengar som finns i familjeöverhuvudets plånbok upp till en angiven köpgräns. Köpgränsen för ett barnkonto är 0 som standard när kontot skapas av familjeöverhuvudet. 

Om ett barn använder ett vuxenkonto kan barnet använda PlayStation™Network utan föräldrakontroller, vilket strider mot våra tjänstevillkor. Om du upptäcker att en familjemedlem under 18 år använder ett vuxenkonto ber vi dig kontakta oss.

Har ditt kort debiterats två gånger?

Kontrollera kontots transaktionshistorik och se efter om du har köpt samma material flera gånger. Det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för vissa betalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

Om det inte står i e-postmeddelandet att det är PlayStation som har initierat ändringen kan det vara så att någon annan försöker komma åt ditt konto. Vi rekommenderar följande åtgärder för att skydda kontot: 

 1. Ändra lösenordet för e-postkontot. Om du har problem med det bör du kontakta din e-postleverantör så fort som möjligt.  
 2. Återställ lösenordet för ditt PlayStation Network-konto.

Ta reda på hur du skyddar ditt konto om konsolen har blivit stulen.

Avstängningar

När du skapar ett konto för PlayStation™Network (PSN) godkänner du tjänstevillkoren för PlayStation™Network och uppförandekoden för mötesplatser.

Om du bryter mot villkoren kan vi stänga av ditt konto tillfälligt eller permanent. Vid allvarligare brott mot villkoren kan vi stänga av din PlayStation-konsols åtkomst till PlayStation Network.

Om vi stänger av ditt konto eller din PlayStation-konsol visas en felkod när du försöker logga in på PSN.

Vi skickar vanligtvis ett e-postmeddelande som förklarar varför du har stängts av och hur länge avstängningen varar. Vi skickar meddelandet till den e-postadress som är kopplad till ditt konto (ditt inloggnings-ID). Se till att kontrollera dina skräppostmappar om du inte hittar e-postmeddelandet.

En återbetalning, eller tillbakadragning av betalning, inträffar när ett finansinstitut annullerar en betalning på din begäran. 

Eftersom en återbetalning kan tyda på att du misstänker bedrägeri eller att någon tagit över ditt konto så stänger vi av kontot eller konsolen för att skydda det medan vi undersöker saken. Om det inte finns någon juridisk anledning till återbetalningen (dvs. du inte har någon juridisk rätt till en återbetalning) kommer ditt konto att vara avstängt tills du har betalat skulden.

Tillbaka till kategorier
Familjesäkerhet
Tillbaka

Familjesäkerhet

Säkerhet på PlayStation för föräldrar

När ditt barn har ett konto på PlayStation Network (PSN) kan han eller hon hitta vänner online, spela spel med andra, chatta (med text, röst och video), skicka innehåll i meddelanden (till exempel bilder och skärmdumpar), gå med i onlinegrupper för specifika spel eller ämnen och uppdatera sitt nyhetsflöde med inlägg.

Om du ska kunna skapa konton för dina barn måste du ha ett konto för PlayStation Network. När du har ett eget konto kan du skapa konton för respektive barn.

Alla barn under 18 år måste ha egna barnkonton för våra onlinetjänster.

 1. Logga in på Kontohantering > Familjehantering.
 2. Välj det barnkonto du vill ange begränsningar för och välj Redigera intill varje funktion du vill ändra.

Familjeöverhuvuden kan ange begränsningar för när och hur länge deras barn får spela på PS5™- och PS4™-konsoler. 

Förutsättningar för att ställa in speltidskontroller:

 • Du behöver ett PlayStation™Network-konto.
 • Varje barn behöver ha ett eget separat konto skapat med deras uppgifter (namn och födelsedatum). 
 • Ditt konto måste antingen fungera som familjeöverhuvud eller vårdnadshavare utsedd av familjeöverhuvudet. Det barn vars konto du hanterar måste vara en familjemedlem.
 • Tidszonen måste anges för barnkontot innan du kan ställa in speltidskontroller.
 1. Gå till Kontohantering och logga in som familjeöverhuvud eller vårdnadshavare för det barnkonto du vill hantera.
 2. Gå till Familjehantering och välj barnkontot.
 3. Välj Redigera intill gränsen för speltid och klicka på Spara för att spara ändringarna.
Supportvideo: Översikt över föräldrakontroller på PlayStation 5
Supportvideo: Standardinställning för föräldrakontroller på PlayStation 4

För yngre spelare

Läs de här reglerna. De hjälper dig att göra det roligare att spela online.

Prata med den vuxna som har ansvar för dig (din målsman) om hur du använder PSN och vad du vill göra.

Lär dig hur du skyddar dig själv på PlayStation Network, hur du justerar dina sekretessinställningar och läs vår uppförandekod.

Konfigurera ett familjekonto

Om du vill konfigurera familjen på PlayStation™Network (PSN) skapar du ett vuxenkonto och sedan lägger du till barn- och vuxenmedlemmar.

 1. Logga in på Kontohantering > Familjehantering > Lägg till familjemedlem.
 2. Välj Lägg till barn.
 3. Ange barnets födelsedatum och klicka sedan på Nästa.
  Användaravtalet visas. Godkänn och följ sedan anvisningarna på skärmen för hur du ställer in föräldrakontroller.
Supportvideo: Familjehantering på PS5-konsoler
Supportvideo: Familjehantering på PS4-konsoler

Läs mer om åldersgränser

Åldersgränser används för att informera om innehållet i spel så att du vet vilka som är lämpliga för ditt barn. Kontrollera åldersgränsen innan du låter barnet spela. Så här kontrollerar du åldersgränsen för följande:

Digitala spel och strömmade spel

 • När du väljer innehåll i PlayStation™Store visas åldersgränsen på informationsskärmen.

Spelskivor

 • Åldersgränsen står på spelförpackningen.

Använd alltid föräldrakontroller till att hantera dina barns PlayStation-upplevelse. Gör det innan du låter dem spela för första gången.

Dina barn kan ha roligt med PlayStation-konsolen utan att vara online men många produkter innehåller onlinefunktioner, och vissa fungerar inte utan dem. Ge barnen råd om hur de skyddar sig online, och prata om det de är med om.

Anmäla användare och innehåll

Anmäl innehåll eller konversationer som bryter mot uppförandekoden för mötesplatser. Om en spelare inte har brutit mot uppförandekoden, men du inte vill interagera med honom eller henne kan du blockera spelaren.

Att anmäla någon med avsikt att trakassera en annan spelare är ett brott mot uppförandekoden och kan leda till tillfällig eller permanent avstängning av ditt konto.

Anmälan granskas av moderatorer som avgör om innehållet som anmäls bryter mot uppförandekoden. Om det gör det tar vi bort innehållet och vidtar lämpliga åtgärder mot spelaren som delade det.

Du får meddelanden när en anmälan görs och granskas samt när ett beslut om åtgärd har fattats.

Det är ett brott mot uppförandekoden att göra en falsk anmälan, och det kan leda till tillfällig eller permanent avstängning av ditt konto.

Läs om hur du anmäler innehåll eller konversationer som bryter mot uppförandekoden för mötesplatser. Om en spelare inte har brutit mot uppförandekoden, men du inte vill interagera med honom eller henne kan du blockera spelaren.

Lär dig om hur du anmäler innehåll som bryter mot uppförandekoden för mötesplatser. Om en spelare inte har brutit mot uppförandekoden, men du inte vill interagera med honom eller henne kan du blockera spelaren.

Blockerade spelare och du (blockeraren) kan inte göra följande:

 • Se varandras profil, aktiviteter eller personuppgifter.
 • Lägga till varandra i partyn eller titta på varandras skärmar via Dela skärm. 
 • Om en blockerad spelare läggs till i din grupp av en annan spelare kommer ni inte att kunna se varandras meddelanden.
 • Om ni är i samma partychatt kommer ni inte att kunna höra varandras röster eller titta på varandras skärmar via Dela skärm.
Tillbaka till kategorier
Säkerhet och sekretess
Tillbaka

Säkerhet och sekretess

Sekretess- och säkerhetsinställningar

 1. Gå in på Kontohantering på en ansluten enhet.
 2. Välj Sekretessinställningar
 3. Välj den funktion du vill ändra sekretessinställningarna för och välj sedan Redigera
 4. Välj vem du vill tillåta i listrutan och välj Bekräfta.

Om du är förälder eller vårdnadshavare kan du välja att ställa in sekretessinställningar för ditt barn. Du kan också välja vilka inställningar du vill tillåta att ditt barn ändrar. När ditt barn ändrar en inställning får föräldrarna/vårdnadshavarna en avisering.

Lämna aldrig ut dina kontouppgifter till någon annan – du är ansvarig för allt andra gör på ditt konto. När du loggar in på någon annans konsol ska du komma ihåg att logga ut efteråt. På så sätt undviker du att dela dina kontouppgifter oavsiktligt.

Auktoriserade appar är appar och tjänster från tredje part som du har länkat till ditt PlayStation Network-konto.

Supportvideo: Skydda konton på PS4-konsoler

Konton som har blivit utsatta för intrång

Om du inte känner igen ett visst köp bör du först kontrollera dina PlayStation Store-transaktioner. Om din transaktionshistorik inte visar var debiteringarna kommer ifrån kan du läsa mer om vanliga orsaker till oidentifierade betalningar nedan.

Har du debiterats en återkommande abonnemangsavgift?

Kontrollera dina abonnemangsinställningar för att ta reda på om de är orsaken till transaktionen. Observera att det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för abonnemangsbetalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

Kan en familjemedlem ha använt dina betalningsuppgifter?

Barnkonton har inga egna PlayStation-plånböcker, men barn kan använda pengar som finns i familjeöverhuvudets plånbok upp till en angiven köpgräns. Köpgränsen för ett barnkonto är 0 som standard när kontot skapas av familjeöverhuvudet. 

Om ett barn använder ett vuxenkonto kan barnet använda PlayStation™Network utan föräldrakontroller, vilket strider mot våra tjänstevillkor. Om du upptäcker att en familjemedlem under 18 år använder ett vuxenkonto ber vi dig kontakta oss.

Har ditt kort debiterats två gånger?

Kontrollera kontots transaktionshistorik och se efter om du har köpt samma material flera gånger. Det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för vissa betalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

Om det inte står i e-postmeddelandet att det är PlayStation som har initierat ändringen kan det vara så att någon annan försöker komma åt ditt konto. Vi rekommenderar följande åtgärder för att skydda kontot: 

 1. Ändra lösenordet för e-postkontot. Om du har problem med det bör du kontakta din e-postleverantör så fort som möjligt.  
 2. Återställ lösenordet för ditt PlayStation Network-konto.

Om din PlayStation-konsol har blivit stulen ska du göra följande:

 • Ändra ditt PSN-lösenord och ta bort alla betalningssätt från ditt konto.

Anmälan och blockering

Läs om hur du använder ditt konto på rätt sätt, samt om avstängningar som ditt konto kan beläggas med om du inte följer de här riktlinjerna.

Anmälan granskas av moderatorer som avgör om innehållet som anmäls bryter mot uppförandekoden. Om det gör det tar vi bort innehållet och vidtar lämpliga åtgärder mot spelaren som delade det.

Du får meddelanden när en anmälan görs och granskas samt när ett beslut om åtgärd har fattats.

Det är ett brott mot uppförandekoden att göra en falsk anmälan, och det kan leda till tillfällig eller permanent avstängning av ditt konto.

Läs om hur du anmäler innehåll eller konversationer som bryter mot uppförandekoden för mötesplatser. Om en spelare inte har brutit mot uppförandekoden, men du inte vill interagera med honom eller henne kan du blockera spelaren.

Lär dig om hur du anmäler innehåll som bryter mot uppförandekoden för mötesplatser. Om en spelare inte har brutit mot uppförandekoden, men du inte vill interagera med honom eller henne kan du blockera spelaren.

Blockerade spelare och du (blockeraren) kan inte göra följande:

 • Se varandras profil, aktiviteter eller personuppgifter.
 • Lägga till varandra i partyn eller titta på varandras skärmar via Dela skärm. 
 • Om en blockerad spelare läggs till i din grupp av en annan spelare kommer ni inte att kunna se varandras meddelanden.
 • Om ni är i samma partychatt kommer ni inte att kunna höra varandras röster eller titta på varandras skärmar via Dela skärm.
 1. Tryck på PS-knappen för att gå till kontrollcentret och välj Game Base.
 2. Gå till fliken Vänner och välj en vän i listan.
  Du kan även välja spelare på fliken Partyn genom att välja partyt och sedan spelaren från medlemslistan.
 3. Välj ... (Mer) Blockera i spelarens profil.
 1. Tryck på PS-knappen för att gå till kontrollcentret och välj Game Base.
 2. Gå till fliken Vänner och välj en vän i listan.
  Du kan även välja spelare på fliken Partyn genom att välja partyt och sedan spelaren från medlemslistan.
 3. Välj ... (Mer) Blockera i spelarens profil.