Lösa problem som uppstått efter att online-ID ändrats

Så här löser du problem som uppstår efter att ha ändrat PSN-online-ID

Ta reda på hur du kan lösa tekniska problem, till exempel förlorade data eller dolda trophies, som orsakats av att ditt online-ID för PlayStation™Network har ändrats.

När du ändrar ditt online-ID

Tänk på följande:

  1. Det kan uppstå problem i PS4-spel efter en ändring av online-ID. En lista över PS4-spel som testats med funktionen för ändring av online-ID finns här*. 
  2. Ditt nya online-ID måste följa våra tjänstevillkor, inklusive uppförandereglerna för mötesplatsen
  3. Spel och appar till PS3, PS Vita och PS TV har inte stöd för funktionen för ändring av online-ID. 
  4. Om du upplever tekniska problem kan du återta ditt tidigare online-ID kostnadsfritt. Du kan lösa de flesta problem som orsakas av ett ändrat online-ID genom att återgå till ditt tidigare online-ID. 
  5. Det går inte att ändra online-ID för ett barnkonto. 

* I vissa spel där det inte finns några kända problem identifierade på listan kan det ändå uppstå problem om du ändrar ditt online-ID.

Problem efter att ha ändrat online-ID

När du ändrar online-ID kan det uppstå problem med vissa spel, till exempel att spelframsteg försvinner. Om du har problem efter att ha bytt online-ID ska du kontakta PlayStation-supporten för att ändra tillbaka till ditt tidigare online-ID.

Att ändra tillbaka till ditt tidigare online-ID är kostnadsfritt och bör lösa de flesta problem. Det kanske emellertid inte löser alla problem (till exempel kanske du inte kan återställa material, framsteg och funktioner du förlorat). Om du vill ändra tillbaka till ett tidigare online-ID rekommenderar vi att du gör det så snart som möjligt, eftersom det kan påverka spelmaterial, spelförlopp och funktioner som är kopplade till ditt nya online-ID.

Det ändrade online-ID:t är nu Temp-xxxxxx

Om ditt online-ID har ändrats till ”Temp-xxxxxx” är det på grund av att en annan spelare har rapporterat det, och att moderatorerna har genomfört en undersökning och sett att ditt online-ID bryter mot tjänstevillkoren för PSN. Mer information finns på sidan om mötesplatsens uppföranderegler nedan.

Du kan återgå till ditt tidigare online-ID så länge det inte bryter mot PSN:s tjänstevillkor. Om du vill återgå till ditt tidigare online-ID kontaktar du PlayStation-supporten.

Det ursprungliga online-ID:t är nu Temp-xxxxxx

Ditt ursprungliga online-ID har rapporterats som olämpligt. Den här typen av ändringar av online-ID går inte att återställa. Du kan byta från ”Temp-xxxxxx” till ett nytt online-ID genom att följa guiden nedan. Kontakta PlayStation-supporten om du har problem med förlorade data. 

Oönskad ändring av online-ID

Om du upptäcker att någon har ändrat ditt online-ID eller att du inte kan logga in på ditt konto kan du försöka med att ändra dina lösenord för konto och för e-post, och läsa guiden om intrång i konton nedan. 

Online-ID har inte uppdaterats

Det kan ta tid för vissa program och tjänster att uppdatera till ditt nya online-ID. I vissa fall kan det ta upp till en vecka. Om ditt nya online-ID inte visas efter en vecka ska du kontakta PlayStation-supporten.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter