Länka till tjänster på PS5-konsoler

Länka till tjänster på PS5-konsoler

Ta reda på hur du länkar dina konton på sociala medier och strömningstjänster till ditt konto på en PlayStation®5-konsol.

Genom att länka till dina konton på sociala medier och strömningstjänster kan du ta PlayStation-upplevelsen bortom PS5™-konsolen:

När du måste länka en tjänst innan du kan använda den visas ett meddelande på skärmen. Följ anvisningarna på skärmen och ange ditt lösenord.

Länka till tjänster på PS5-konsoler 

 1. Från hemskärmen, välj Inställningar > Användare och konton > Länkade tjänster.
  Alla tillgängliga tjänster visas. Om du inte ser en tjänst kanske den inte är tillgänglig i ditt land eller din region.
 2. Välj den tjänst som du vill länka från listan och välj sedan Länka konto.
 3. Följ instruktionerna på skärmen för att länka tjänsten.
  ”Länkad” visas bredvid länkade tjänster på skärmen i steg 1.
 • Genom att länka till en tjänst tillåter du att vissa av dina kontouppgifter från den länkade tjänsten delas med PlayStation.
 • Vissa tjänster kan länkas till via appar på din konsol. Välj appen för den tjänst du vill länka från Alla appar på Hem för media. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att länka tjänsten.
 • Du kan också länka till vissa strömningstjänster när du sänder din spelsession eller delar dina klipp för första gången. 

Ta bort länk till en tjänst på PS5-konsoler

 1. Från hemskärmen, välj Inställningar > Användare och konton > Länkade tjänster.
 2. Välj den tjänst som du vill ta bort länken till från listan och välj sedan Ta bort länkar till konton.
 3. Välj Ja, ta bort länk.
  Tjänsten har tagits bort och Länkad visas inte längre bredvid tjänsten.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter