Länka konton på sociala medier och strömningstjänster

Ta reda på hur du länkar eller tar bort länkar till dina konton på sociala medier och strömningstjänster från ditt konto för PlayStation™Network.

Genom att länka till dina konton på sociala medier och strömningstjänster kan du ta PlayStation-upplevelsen bortom PlayStation®-konsolen.

Länka konton och tjänster online

 1. Logga in på Kontohantering.
 2. Välj Länkade tjänster.
 3. Välj tjänsten och Länka.
 4. Följ instruktionerna på skärmen för att länka tjänsten.
  Länkad visas sedan under tjänstens namn.
 1. Gå till Inställningar > Användare och konton > Länkade tjänster.
 2. Välj tjänst och välj Länka konto.
 3. Följ instruktionerna på skärmen för att länka tjänsten.
  Länkad visas sedan bredvid tjänstens namn.
 • Vissa tjänster kan du länka till via appar på din konsol. Välj appen för den tjänst du vill länka från Alla appar på Hem för media. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
 1. Gå till Inställningar > Kontohantering > Länkade tjänster.
 2. Välj tjänsten och Länka.
 3. Följ instruktionerna på skärmen för att länka tjänstens namn.
 1. På hemskärmen trycker du på inställningsikonen (kugghjulsikonen) längst upp till höger.
 2. Bläddra till avsnittet PlayStation Network och välj Länkade tjänster.
 3. Välj tjänsten och Länka.
 4. Följ instruktionerna på skärmen för att länka tjänsten.
  Länkad visas sedan under tjänstens namn.
 • Ditt barn kan också länka tjänster till sitt konto. Som familjeöverhuvud eller utsedd förälder eller vårdnadshavare kan du visa och hantera alla tjänster som ditt barn länkar till sitt konto.
 • Tjänsterna som du kan länka till beror på ditt land och din region. 
 • Genom att länka till en tjänst tillåter du att vissa av dina kontouppgifter från den länkade tjänsten delas med PlayStation.
 • Du kan också länka till vissa strömningstjänster när du sänder din spelsession eller delar dina klipp för första gången.

Ta bort länkar till konton på sociala medier och strömningstjänster online

 1. Logga in på Kontohantering.
 2. Välj Länkade tjänster.
 3. Välj tjänsten och Ta bort länk > Ja.
  Länkad visas inte längre under tjänstens namn.
 1. Gå till Inställningar > Användare och konton > Länkade tjänster.
 2. Välj tjänsten och Ta bort länk > Ja, ta bort länk.
  Länkad visas inte längre bredvid tjänstens namn.
 1. Gå till Inställningar > Kontohantering > Länkade tjänster.
 2. Välj tjänsten och Ta bort länk > Ta bort länk.
 1. På hemskärmen trycker du på inställningsikonen (kugghjulsikonen) längst upp till höger.
 2. Bläddra till avsnittet PlayStation Network och välj Länkade tjänster.
 3. Välj tjänsten och Ta bort länk > Ja.
  Länkad visas inte längre under tjänstens namn.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter