Föräldrakontroller och köpgränser på PlayStation®5-konsoler

Så här ställer du in föräldrakontroller och köpgränser på PlayStation®5

Lär dig att konfigurera föräldrakontrollerna och begränsa ditt barns användning av spel, program och funktioner på din PS5™-konsol.

Föräldrakontroller och köpgränser används tillsammans med inställningarna för Familjehantering och Speltid för att hantera ditt barns aktivitet på PS5 och PlayStation™Network (PSN).

Innan du kan konfigurera föräldrakontrollerna behöver du ett eget konto för PlayStation Network och ett konto för varje barn. Om du skapar barnkonton blir du automatiskt familjeöverhuvud. Om någon annan skapar barnkonton kan hon eller han utse dig till ”vårdnadshavare” så att du kan konfigurera föräldrakontroller och köpgränser.

När du konfigurerar föräldrakontroller ska du komma ihåg att justera systeminställningarna för att hindra barnen från att ändra föräldrakontrollerna.

Så här ställer du in föräldrakontroller på PS5-konsoler

Du kan ställa in föräldrakontroller via en webbläsare eller på PlayStation-konsolen:

Webbläsare: ställa in föräldrakontroller

 1. Logga in på Kontohantering > Familjehantering

 2. Välj det barnkonto du vill ställa in begränsningar för och välj Redigera för att justera funktioner.

 1. Gå till Inställningar > Familjeinställningar och föräldrakontroller > Familjehantering > Föräldrakontroller‎.

 2. Välj det barnkonto du vill ställa in begränsningar för och välj Redigera för att justera olika funktioner eller den förinställda nivån för föräldrakontroller‎.

Föräldrakontroller på PlayStation 5

Med föräldrakontroller på PS5 kan du begränsa barnens åtkomst till nätverksfunktioner, program och enheter:‎ 

 • Ange nivå för åldersklassificering för spel, Blu-ray™ och DVD
  Spel och videor klassificeras efter åldersnivå för att hjälpa föräldrar förstå om innehållet är lämpligt för deras barn.‎ 

 • Ställa in begränsningar för speltid
  Med speltider kan familjeöverhuvuden (och vuxna familjemedlemmar som har angetts som vårdnadshavare) sätta gränser för när och hur länge barnen får åtkomst till PS5- och PS4-konsoler.

 • Begränsa kommunikation och användargenererat innehåll
  Hindra barnkonton från att kommunicera med andra spelare. Den här inställningen begränsar också visning av innehåll som skapats av andra spelare, till exempel videor, bilder och text som andra spelare skapat.

  Obs! Barnkonton kan begära ett undantag för att använda kommunikationsfunktionerna i specifika spel.‎ 

 • Tillåtna spel
  Om ditt barn försöker starta ett spel eller kommunicera med en annan spelare men förhindras av föräldrakontrollerna kan barnet be dig att göra ett undantag. Du får en begäran om att tillåta spelet via e-post. På den här menyn kan du hantera de spel som har tillåtits för ett barn.

 • Ange månatliga köpgränser 
  Om du anger en köpgräns för ett barnkonto kan barnet spendera upp till den summan varje månad på PlayStation Store. Betalningen dras från familjeöverhuvudets plånbok.
  ‎ ‏
  ‎ Om du är vårdnadshavare, men inte familjeöverhuvud ska du meddela familjeöverhuvudet om du ändrar köpgränsen. Om du är familjeöverhuvud ska du tänka på att den du utser till vårdnadshavare kan ändra köpgränserna du har skapat.

 • Begränsa användning av webbläsaren

 • Begränsa användning av PlayStation® VR
  PlayStation® VR är inte avsett att användas av barn under 12 år.

Förinställningar för föräldrakontroller på PS5

Starta PS5-spel och -appar
Kan sätta igång innehåll om åldersgränsen är samma eller lägre än barnets ålder

Starta PS4/PS3-spel och appar
Kan sätta igång innehåll om åldersgränsen är 15 år eller lägre

Starta Blu-ray Disc™
Kan spela upp skivor om åldersgränsen är 16 år eller lägre

Starta DVD
Ingen begränsning

Användning av PlayStation VR
Ingen begränsning

Webbanvändning
Ingen begränsning

Kommunikation och användargenererat innehåll
Ingen begränsning

Filtrering av innehåll på PlayStation Store
Begränsat

Månatlig köpgräns
0

Starta PS5-spel och -appar
Kan sätta igång innehåll om åldersgränsen är samma eller lägre än barnets ålder

Starta PS4/PS3-spel och -appar
Kan starta innehåll om åldersgränsen är 12 eller 13 år eller lägre

Starta Blu-ray Disc™
Kan spela upp skivor om åldersgränsen är 13 år eller lägre

Starta DVD
Ingen begränsning

Användning av PlayStation VR
Ingen begränsning

Webbanvändning
Begränsat

Kommunikation och användargenererat innehåll 
Begränsat

Åldersfiltrering av onlineinnehåll 
Begränsat

Månatlig köpgräns
0

Starta PS5-spel och -appar
Kan sätta igång innehåll om åldersgränsen är samma eller lägre än barnets ålder

Starta PS4/PS3-spel och -appar
Kan starta innehåll om åldersgränsen är 6 eller 7 år eller lägre

Starta Blu-ray Disc™
Kan spela upp skivor om åldersgränsen är 7 år eller lägre

Starta DVD
Ingen begränsning

Användning av PlayStation VR
Begränsat

Webbanvändning
Begränsat

Kommunikation och användargenererat innehåll 
Begränsat

Åldersfiltrering av onlineinnehåll
Begränsat

Månatlig köpgräns
0

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter