Så här ställer du in föräldrakontroller på PlayStation-konsoler

Så här ställer du in föräldrakontroller på PlayStation-konsoler

Föräldrakontroller och köpgränser används tillsammans med inställningarna för Familjehantering och Speltid för att hantera ditt barns aktivitet på PlayStation™Network.

Innan du ställer in föräldrakontroller måste du skapa en familj och lägga till ditt barns konto som familjemedlem.

Så här ställer du in föräldrakontroller online

 1. Logga in på Kontohantering > Familjehantering.
 2. Välj det barnkonto du vill ställa in begränsningar för och välj Redigera för att justera varje funktion.
 1. Gå till Inställningar > Familjeinställningar och föräldrakontroller > Familjehantering.
 2. Välj den barnfamiljemedlem du vill ställa in begränsningar för och välj den funktion du vill justera.
 1. Gå till Inställningar > Föräldrakontroller/Familjehantering > Familjehantering.
 2. Välj den barnfamiljemedlem du vill ställa in begränsningar för och välj den funktion du vill justera.
 • För att vara säker på att föräldrakontrollerna fungerar ska du se till att ditt barn har slutfört e-postverifieringen och är inloggad på PlayStation™Network (PSN) på sin konsol.
 • Justera konsolinställningarna för att förhindra att barnfamiljemedlemmar ändrar föräldrakontrollerna.
 • Om du ändrar inställningarna för föräldrakontroller medan barnet spelar ett spel måste ditt barn logga ut och logga in igen för att ändringarna ska börja gälla.
 • Inställningar för föräldrakontroll är inte kopplade till någon enhet utan till ett konto. Om du ändrar en inställning på en enhet tillämpas ändringen även på andra enheter.

Så här anger du vem som kan ändra ditt barns sekretessinställningar online

 1. Gå till Kontohantering och välj Familjehantering.
 2. Välj ett barn i familjen och bläddra sedan ned till Sekretess.
 3. Välj Inställt av och välj sedan ett alternativ i söklistan.
 4. Välj Spara.

Om du väljer Inställt av förälder/vårdnadshavare kan familjeöverhuvudet och föräldrarna/vårdnadshavarna ändra barnets sekretessinställningar.

Du kan också välja vilka inställningar (i förekommande fall) som du vill att ditt barn ska kunna ändra. Om du tillåter att ditt barn ändrar inställningar kan du också bestämma vilka alternativ de ska kunna välja för varje inställning.

Du får ett meddelande varje gång barnet justerar sina inställningar.

Om du väljer Inställt av barn kan ditt barn ändra sekretessinställningarna. Föräldrarna/vårdnadshavarna kan endast visa barnets sekretessinställningar.

Du får ett meddelande varje gång barnet justerar sina inställningar.

Så här ställer du in en köpgräns per månad

När ditt barn köper innehåll från PlayStation™Store på sitt konto tas betalningen från familjeöverhuvudets plånbok.

Som familjeöverhuvud, utsedd förälder eller vårdnadshavare kan du bestämma hur mycket ditt barn får handla för varje månad. Som standard är köpgränsen per månad satt till 0. Om ditt barn ska köpa innehåll på sitt konto måste du se till att ändra denna inställning.

Om du är ”förälder eller vårdnadshavare”, men inte familjeöverhuvud ska du meddela familjeöverhuvudet om du ändrar köpgränsen. Om du är familjeöverhuvud ska du tänka på att den du utser till vårdnadshavare kan ändra köpgränserna du har skapat.

 1. Logga in på Kontohantering > Familjehantering.
 2. Välj det barnkonto du vill ställa in en köpgräns för och välj Redigera för att justera Köpgräns per månad.
 1. Gå till Inställningar > Familjeinställningar och föräldrakontroller > Familjehantering.
 2. Välj ditt barns konto och välj Föräldrakontroller > Köpgräns per månad.
 1. Gå till Inställningar > Föräldrakontroller/Familjehantering > Familjehantering.
 2. Du kan behöva ange lösenordet för kontot på nytt.
 3. Välj det barnkonto du vill ange begränsningar för och välj Program/enheter/nätverksfunktioner > Köpgräns per månad.

Vilka föräldrakontroller kan jag ändra?

Du kan ändra följande föräldrakontroller beroende på vilken enhet eller konsol du använder:

* Detta gäller endast vissa länder eller regioner.

* Detta gäller endast vissa länder eller regioner.

Så här begränsar du kommunikation och användarskapat innehåll

Om Kommunikation och användarskapat innehåll är inställt på Begränsa eller Tillåts inte påverkas följande funktioner:

 • Skicka textmeddelanden och röstchatta med andra spelare.
  Det är tillåtet att skicka redan skrivna meddelanden.
 • Dela användarskapat innehåll.
 • Se en annan spelares användarskapade innehåll som skärmbilder, videoklipp (spelvideo), sändningar, innehåll i spelet och personliga profiler.

Obs! Barnkonton kan begära ett undantag för att använda kommunikationsfunktionerna i specifika spel.

Så här gör du ett undantag

Ditt barn kan begära att använda en funktion som du har begränsat.

Om ditt barn försöker starta ett spel med begränsningar blockeras spelet och en skärm visas. Härifrån kan ditt barn skicka en begäran om att du ska göra ett undantag för spelet. När barnet har skickat en begäran får du som familjeöverhuvud samt utsedda föräldrar eller vårdnadshavare en avisering och även ett e-postmeddelande.

Som familjeöverhuvud, utsedd förälder eller vårdnadshavare kan du godkänna begäran på följande sätt:

 1. Du får ditt barns begäran i ett e-postmeddelande. Som familjeöverhuvud, utsedd förälder eller vårdnadshavare besöker du webbplatsen som anges i e-postmeddelandet och loggar in på ditt konto.
 2. Välj ditt barn i listan över familjemedlemmar och välj därefter Spelförlopp i avsnittet Tillåtna spel för att visa barnets begäran.

Du kan också visa ditt barns begäran på webbplatsen nedan.

 1. Logga in som familjeöverhuvud, utsedd förälder eller vårdnadshavare.
 2. Tryck på PS-knappen för att öppna kontrollcentret och välj sedan Aviseringar
 3. Välj ditt barns begäran och välj sedan Gå till [Tillåtna spel]

Du kan också hantera ditt barns begäran genom att gå till Inställningar > Familjeinställningar och föräldrakontroller > Familjehantering, välja ditt barn och sedan gå till Tillåtna spel.

 1. Du får ditt barns begäran som en PlayStation®App-avisering.
  Tryck på ikonen Aviseringar och tryck sedan på begäran från ditt barn.
 2. Ange ditt lösenord.
 3. Bläddra ned till avsnittet Tillåtna spel och tryck sedan på Spelförlopp för att visa begäran.
 • När du vill tillåta kommunikationsfunktioner följer du samma anvisningar som när du tillåter spel. Undantag för spel och kommunikationsfunktioner måste begäras separat.
 • Om du ändrar begränsningsnivån för föräldrakontroller kan ditt barn fortsätta spela tillåtna spel.

Som familjeöverhuvud, förälder eller vårdnadshavare kan du göra undantag och tillåta vissa kommunikationsfunktioner för specifika spel även om inställningen för Kommunikation och användarskapat innehåll är satt till Begränsa eller Tillåts inte. Om ditt barn försöker använda kommunikationsfunktionerna under ett spel visas en skärm. Härifrån kan ditt barn skicka en begäran om att du ska göra ett undantag för spelet.

 1. Du får ditt barns begäran i ett e-postmeddelande. Som familjeöverhuvud, utsedd förälder eller vårdnadshavare besöker du webbplatsen som anges i e-postmeddelandet och loggar in på ditt konto.
 2. Välj ditt barn i listan över familjemedlemmar och välj därefter Kommunikation i avsnittet Tillåtna spel för att visa barnets begäran.

Du kan också visa ditt barns begäran på webbplatsen nedan.

 1. Du får ditt barns begäran som en PS App-avisering.
  Tryck på ikonen Aviseringar och tryck sedan på begäran från ditt barn.
 2. Ange ditt lösenord.
 3. Bläddra ned till avsnittet Tillåtna spel och tryck sedan på Kommunikation för att visa begäran.

Förinställda begränsningsnivåer (endast PS5-konsoler)

Föräldrakontroller är förinställda med åldersanpassade begränsningsnivåer. Om du väljer en nivå som passar barnets ålder kan du ställa in flera funktioner på samma gång.

 • Om föräldrakontroller är inställt på ditt barns konto på en PlayStation®4-konsol, ett PlayStation®Vita-system eller online visas de senaste inställningarna på din PlayStation®5-konsol.
 • Du kan också ändra specifika inställningar på en förinställd begränsningsnivå. När du gör det ändras begränsningsnivån till Anpassa.
 • Starta PS5-spel och -appar
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är samma som eller lägre än barnets ålder.
 • Starta spel och appar till PS4/PS3
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är 15 år eller lägre.
 • Starta Blu-Ray-skiva
  Kan spela upp skivan om åldersgränsen är 16 år eller lägre.
 • Starta DVD
  Begränsa inte.
 • Begränsa användningen av PS VR och PS VR2
  Begränsa inte.
 • Begränsa webbanvändning
  Begränsa inte.
 • Begränsa kommunikationen och användarskapat innehåll
  Begränsa inte.
 • Åldersfilter för onlineinnehåll*
  Begränsa.
 • Ange köpgräns per månad
  0
 • Starta PS5-spel och -appar
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är samma som eller lägre än barnets ålder.
 • Starta spel och appar till PS4/PS3
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är 12 eller 13 år eller lägre.
 • Starta Blu-ray-skiva
  Kan spela upp skivan om åldersgränsen är 13 år eller lägre.
 • Starta DVD
  Begränsa inte.
 • Begränsa användningen av PS VR och PS VR2
  Begränsa inte.
 • Webbanvändning
  Begränsa.
 • Kommunikation och användarskapat innehåll
  Begränsa.
 • Åldersfilter för onlineinnehåll*
  Begränsa.
 • Ange köpgräns per månad
  0
 • Starta PS5-spel och -appar
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är samma som eller lägre än barnets ålder.
 • Starta spel och appar till PS4/PS3
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är 6 eller 7 år eller lägre.
 • Starta Blu-Ray-skiva
  Kan spela upp skivan om åldersgränsen är 7 år eller lägre.
 • Starta DVD
  Begränsa inte.
 • Begränsa användningen av PS VR och PS VR2
  Begränsa.
 • Webbanvändning
  Begränsa.
 • Kommunikation och användarskapat innehåll
  Begränsa.
 • Åldersfilter för onlineinnehåll*
  Begränsa.
 • Ange köpgräns per månad
  0.

* Detta gäller endast vissa länder eller regioner.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter