Föräldrakontroller på PS5-konsoler 

Ställa in föräldrakontroller på PS5-konsoler

Lär dig att konfigurera föräldrakontrollerna och begränsa ditt barns användning av spel, program och funktioner på din PlayStation®5-konsol.

Föräldrakontroller och köpgränser används tillsammans med inställningarna för familjehantering och speltid för att hantera ditt barns aktivitet på PS5™-konsolen och PlayStation™Network (PSN).

Innan du kan ställa in föräldrakontrollerna behöver du ett eget PlayStation Network-konto och ett konto för varje barn. Om du skapar barnkonton blir du automatiskt familjeöverhuvud. Om någon annan skapar barnkonton kan han eller hon utse dig till ”vårdnadshavare” så att du kan ställa in föräldrakontroller och köpgränser.

När du ställer in föräldrakontroller ska du komma ihåg att justera konsolinställningarna för att hindra barnen från att ändra föräldrakontrollerna.

Så här ställer du in föräldrakontroller online på PS5-konsoler

 1. Logga in på Kontohantering > Familjehantering.  
 2. Välj det barn du vill ställa in begränsningar för och välj Redigera för att justera funktioner.
 1. Gå till Inställningar > Familjeinställningar och föräldrakontroller > Familjehantering och välj barnet. 
  Med Familjehantering kan du schemalägga barnets speltid, återställa lösenordet för kontot och mycket mer. 
 2. Välj Föräldrakontroller om du vill välja en förinställd nivå av föräldrakontroll för ditt barn, eller skapa egna föräldrakontroller genom att justera varje inställning individuellt.

Kontrollera följande för att se till att föräldrakontrollerna tillämpas effektivt på ditt barns spelande.

 • Ditt barn har slutfört e-postverifieringen.
 • Ditt barn är inloggad på PSN på sina konsoler.

Om du ändrar inställningarna för föräldrakontroller medan barnet spelar ett spel ska du låta ditt barn logga ut och logga in igen så att ändringarna aktiveras.

Så här anger du vem som kan ändra ditt barns sekretessinställningar 

Du kan ange vem som kan ändra ditt barns sekretessinställningar genom att gå till Kontohantering.

Om du väljer Inställt av förälder/vårdnadshavare kan familjeöverhuvudet och föräldrarna/vårdnadshavarna ändra barnets sekretessinställningar. 

Du kan också välja vilka inställningar (i förekommande fall) som du vill att ditt barn ska kunna ändra. Om du tillåter att ditt barn ändrar inställningar kan du också bestämma vilka alternativ de ska kunna välja för varje inställning. 

Du får ett meddelande varje gång barnet justerar sina inställningar.

Om du väljer Inställt av barn kan ditt barn ändra sekretessinställningarna. Föräldrarna/vårdnadshavarna kan endast visa barnets sekretessinställningar. 

Du får ett meddelande varje gång barnet justerar sina inställningar. 

 1. till Kontohantering och välj Familjehantering
 2. Välj ett barn i familjen och bläddra sedan ned till Sekretess
 3. Välj Inställt av och välj sedan ett alternativ i söklistan. 
 4. Välj Spara

Så här gör du ett undantag för ett spel på PS5-konsoler

Om ditt barn försöker starta ett spel med begränsningar blockeras spelet och en skärm visas. Härifrån kan ditt barn skicka en begäran om att du ska göra ett undantag för spelet. När barnet har skickat en begäran får du som familjeöverhuvud samt utsedda föräldrar eller vårdnadshavare en avisering och även ett e-postmeddelande. 

Som familjeöverhuvud, utsedd förälder eller vårdnadshavare kan du godkänna den mottagna begäran på följande sätt:

 1. Du får ditt barns begäran i ett e-postmeddelande. Som familjeöverhuvud, utsedd förälder eller vårdnadshavare besöker du webbplatsen som anges i e-postmeddelandet och loggar in på ditt konto.
 2. Välj ditt barn från listan över familjemedlemmar och välj därefter Tillåtna spel för att visa deras begäran.
  Du kan också visa ditt barns begäran på webbplatsen nedan.
 1. Logga in som familjeöverhuvud, utsedd förälder eller vårdnadshavare.
 2. Tryck på PS-knappen för att öppna kontrollcentret och välj sedan Aviseringar
 3. Välj ditt barns begäran och välj sedan Gå till [Tillåtna spel]

Du kan också hantera ditt barns begäran genom att gå till Inställningar > Familjeinställningar och föräldrakontroller > Familjehantering, välj ditt barn och gå sedan till Tillåtna spel.

 • När du vill tillåta kommunikationsfunktioner följer du samma anvisningar som när du tillåter spel. Undantag för spel och kommunikationsfunktioner måste begäras separat.
 • Även om du ändrar nivån för föräldrakontrollsbegränsningar kan ditt barn fortsätta spela tillåtna spel.

Så här begränsar du kommunikationen och användarskapat innehåll på PS5-konsoler

När du väljer inställningen för föräldrakontroll Kommunikation och användarskapat innehåll > Begränsa inaktiveras följande funktioner:

 • Skicka textmeddelanden och röstchatta med andra spelare.
  Det är tillåtet att skicka redan skrivna meddelanden.
 • Dela användarskapat innehåll som barnet skapat.
 • Se en annan spelares användarskapade innehåll.

Du kan förhindra att innehåll som inte är lämpligt för ditt barns åldersgrupp visas och även att information utbyts med andra. Användarskapat innehåll som kan blockeras omfattar följande:

 • Skärmbilder.
 • Videoklipp (spelvideo).
 • Spelsändningar.
 • En annan spelares användarskapade innehåll i spelet.
 • En annan spelares personliga beskrivning i profilen.

Så här ställer du in en köpgräns per månad på PS5-konsoler

Som familjeöverhuvud, utsedd förälder eller vårdnadshavare kan du bestämma hur mycket ditt barn får handla för varje månad. Som standard är köpgränsen per månad satt till 0. Om ditt barn ska köpa innehåll på sitt konto måste du se till att ändra denna inställning. 

Om du är ”vårdnadshavare”, men inte familjeöverhuvud ska du meddela familjeöverhuvudet om du ändrar köpgränsen. Om du är familjeöverhuvud ska du tänka på att den du utser till vårdnadshavare kan ändra köpgränserna du har skapat.

Föräldrakontroller på PlayStation 5

Med familjehantering och föräldrakontroller på PS5 kan du begränsa barnkontots åtkomst till nätverksfunktioner, program och enheter:

 • Ändra speltid idag
  När du ställer in tillåten speltid för dagen visas återstående speltid. Du kan också utöka och minska barnets speltid härifrån.
 • Inställningar för speltid
  Du kan välja vilka dagar och hur länge ditt barn får spela. När barnets speltid tar slut kan du välja om de ska få ett meddelande eller om de ska loggas ut automatiskt. Tillåten speltid för dagen inkluderar speltiden på din PS4-konsol. Den totala speltiden räknas från både PS5-konsolen och PS4-konsolen.
 • Tidszon
  Ditt barns speltid återställs vid midnatt kl. 00:00 i den valda tidszonen.
 • Tillåtna spel
  Visa förfrågan för att tillåta angivna spel och en lista över spel som redan har tillåtits. Du kan också tillåta spel baserat på begäran härifrån.
 • Information om familjemedlem
  Visa ditt barns inloggnings-ID (e-postadress), online-ID och namn. Namnet som visas här är det namn som angavs när ditt barns konto skapades och visas inte för andra spelare. Det här namnet visas i e-postmeddelanden som du får från PlayStation för det här kontot.
 • Återställ lösenord
  Ändra det lösenord som ditt barn använder.
 • Ange åldersgräns för att starta PS5-spel och -appar
 • Ange åldersgräns för att starta spel och appar till PS4/PS3 
 • Ange åldersgräns för att starta Blu-ray Disc™
 • Ange åldersgräns för att starta DVD
 • Begränsa användning av PlayStation®VR
  PlayStation®VR är inte avsett att användas av barn under 12 år.
 • Begränsa webbanvändning
 • Skapa begränsningar för kommunikation och användarskapat innehåll
 • Åldersfilter för onlineinnehåll*
 • Ange köpgräns per månad
  Om du anger en köpgräns för ett barnkonto kan barnet spendera upp till den summan varje månad på PlayStation Store. Betalningen dras från familjeöverhuvudets plånbok.
  Om du är ”vårdnadshavare”, men inte familjeöverhuvud ska du meddela familjeöverhuvudet om du ändrar köpgränsen. Om du är familjeöverhuvud ska du tänka på att den du utser till vårdnadshavare kan ändra köpgränserna du har skapat.

Förinställningar för föräldrakontroller på PS5

 • Starta PS5-spel och -appar
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är samma som eller lägre än barnets ålder.
 • Starta spel och appar till PS4/PS3 
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är 15 år eller lägre.
 • Starta Blu-ray Disc™
  Kan spela upp skivor om åldersgränsen är 16 år eller lägre.
 • Starta DVD
  Begränsa inte.
 • Begränsa användningen av PlayStation®VR
  Begränsa inte.
 • Begränsa webbanvändning
  Begränsa inte.
 • Begränsa kommunikationen och användarskapat innehåll
  Begränsa inte.
 • Åldersfilter för onlineinnehåll*
  Begränsa.
 • Ange köpgräns per månad
  0
 • Starta PS5-spel och -appar
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är samma som eller lägre än barnets ålder.
 • Starta spel och appar PS4/PS3 
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är 12 eller 13 år eller lägre.
 • Starta Blu-ray Disc™
  Kan spela upp skivan om åldersgränsen är 13 år eller lägre
 • Starta DVD
  Begränsa inte.
 • Begränsa användningen av PlayStation®VR
  Begränsa inte.
 • Webbanvändning
  Begränsa.
 • Kommunikation och användarskapat innehåll
  Begränsa.
 • Åldersfilter för onlineinnehåll*
  Begränsa.
 • Ange köpgräns per månad
  0
 • Starta PS5-spel och -appar
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är samma som eller lägre än barnets ålder.
 • Starta spel och appar till PS4/PS3 
  Kan starta innehåll om åldersgränsen är 6 eller 7 år eller lägre.
 • Starta Blu-ray Disc™
  Kan spela upp skivan om åldersgränsen är 7 år eller lägre.
 • Starta DVD
  Begränsa inte.
 • Begränsa användning av PlayStation®VR
  Begränsa.
 • Webbanvändning
  Begränsa.
 • Kommunikation och användarskapat innehåll
  Begränsa.
 • Åldersfilter för onlineinnehåll*
  Begränsa.
 • Ange köpgräns per månad
  0

* Detta gäller endast vissa länder eller regioner.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter