Så begär du återbetalning för köp på PlayStation Store

Tar reda på om du är berättigad till en återbetalning från PlayStation™Store och hur du begär återbetalning för PlayStation Store-köp.

Beroende på vilken typ av produkt du köpt kan du begära återbetalning om du ångrar ditt PlayStation Store-köp.

Utöver vad som beskrivs nedan kan du ha ytterligare rättigheter enligt gällande lokala lagar, till exempel om det är något fel på innehållet. Inget i beskrivningen nedan begränsar eller ersätter sådana lagstadgade rättigheter.

Så här kontrollerar du om du är berättigad till återbetalning för ditt PlayStation Store-köp

 • Om du är berättigad till återbetalning ser processen ut så här:
Köp
Kontrollera om du är berättigad till återbetalning
Begära återbetalning
Få återbetalning
 • Se om du är berättigad till återbetalning genom att gå till rätt typ av köp nedan.
 • Information om hur du begär återbetalning och när du är berättigad till den finns på den här sidan, i vår policy för att ångra köp och i tjänstevillkoren för PSN.

PlayStation Store-köptyp

Spel, nedladdningsbart innehåll
Abonnemang
Förbeställningar

Spel och nedladdningsbart innehåll

Fullständiga spel, nedladdningsbart innehåll (DLC) och säsongspass tillhör den här kategorin.

 • Alla kriterier i checklistan nedan måste vara uppfyllda för att du ska vara berättigad till återbetalning, såvida det inte är fel på innehållet.
Checklista för återbetalning för spel och nedladdningsbart innehåll
Innehållet har inte laddats ned eller strömmats.
Begäran om återbetalning har gjorts inom 14 dagar från köpet.

Förbrukningsföremål i spel

Föremål som virtuella valutor (t.ex. EA FC Coins, V Bucks i Fortnite eller Shark Cards i GTA V), tillägg (som utseenden, bonusnivåer eller emoter), XP-ökningar eller andra föremål som förbrukas under spelets gång tillhör den här kategorin.

 • Alla kriterier i checklistan nedan måste vara uppfyllda för att du ska vara berättigad till återbetalning, såvida det inte är fel på innehållet.
Checklista för återbetalning för förbrukningsföremål i spel
Begäran om återbetalning har gjorts inom 14 dagar från köpet.
Innehållet har köpts i PlayStation Store.*
Spelet har inte lanserats efter köpet.

* När du köper förbrukningsföremål i spel utanför spelet levereras de till dig nästa gång du startar spelet. Om du köper förbrukningsföremål under spelets gång levereras de omedelbart till dig.

Abonnemang

Med abonnemang avses köp av en tjänst med löpande avgifter från PlayStation Store, t.ex. PlayStation®Plus.

 • Alla kriterier i checklistan nedan måste vara uppfyllda för att du ska vara berättigad till återbetalning.
Checklista för återbetalning för abonnemang
Begäran om återbetalning har gjorts inom 14 dagar från registreringen.*
Begäran om återbetalning gäller den första betalningen, inte en återkommande avgift.

* Baserat på ditt godkännande och din bekräftelse när du köpte abonnemanget.

 • Om du utnyttjar en kostnadsfri testperiod när du registrerar dig ingår tiden för testperioden i din ångerperiod på 14 dagar. Om du exempelvis anmäler dig för en kostnadsfri testperiod på 7 dagar och du debiteras för abonnemanget i slutet av testperioden, har du bara 7 dagar på dig att avbryta efter betalningen.
 • Om du är berättigad till återbetalning men har börjat använda abonnemanget (för PlayStation Plus kan det innebära att spela online, ladda ned månatliga spel eller använda molnlagringen) kan vi minska återbetalningen baserat på hur mycket du har använt abonnemanget.

 • Läs guiden nedan för att ta reda på hur du stoppar framtida betalningar när som helst. Abonnemanget fortsätter tills det är dags för nästa betalning, sedan avslutas det.

Förbeställningar

En förbeställning avser ett köp av innehåll som görs via PlayStation Store före lanseringsdatumet.

 • Alla kriterier i checklistan nedan måste vara uppfyllda för att du ska vara berättigad till återbetalning, såvida det inte är fel på innehållet.
Checklista för återbetalning för förbeställningar
Begäran om återbetalning har gjorts före lanseringsdatumet.
Huvuddelen av innehållet har inte laddats ned eller förinstallerats.

Om förbeställningen innehåller extrainnehåll som du har åtkomst till direkt (till exempel bonusinnehåll vid förbeställning) och du inte har börjat ladda ned huvuddelen av förbeställningen, slutar extrainnehållet att fungera om du avbryter förbeställningen. 

 • Om ditt köp uppfyller alla kriterier i checklistan nedan kan du begära återbetalning när som helst före lanseringsdatumet (eller inom 14 dagar från köpet, om lanseringsdatumet redan har varit).

 • Om ditt köp inte uppfyller alla kriterierna är du inte berättigad till återbetalning, såvida inte det är något fel på innehållet.

Checklista för återbetalning för förbeställningar
Begäran om återbetalning har gjorts inom 14 dagar från köpet.
Huvuddelen av innehållet har inte laddats ned eller förinstallerats.

Om förbeställningen innehåller extrainnehåll som du har åtkomst till direkt (till exempel bonusinnehåll vid förbeställning) och du inte har börjat ladda ned huvuddelen av förbeställningen, slutar extrainnehållet att fungera om du avbryter förbeställningen. 

Vanliga frågor

Du får återbetalningen inom 10 dagar.

Återbetalningar görs, om möjligt, till det betalningssätt som användes för att genomföra köpet. Det kan finnas betalningssätt och situationer där det inte går, till exempel om köpet gjordes med plånbokskuponger. Om vi av någon anledning inte kan genomföra återbetalningen till ditt ursprungliga betalningssätt krediteras beloppet till din plånbok istället.

Om du har fått en bekräftelse om återbetalning från oss men inte har fått återbetalningen läser du informationen nedan.

 • Om återbetalningen ska göras till ett annat betalningssätt än plånboken kan du kontrollera ditt plånbokssaldo (det kanske inte gick att genomföra återbetalningen till det ursprungliga betalningssättet) eller så kontaktar du leverantören av betalningssättet för att få mer hjälp.  
 • Om återbetalningen ska göras till din plånbok kontaktar du oss.

Du kan inte ångra en påfyllning av plånboken. Vi ber dig godkänna att påfyllning av plånboken sker omedelbart och vi ber dig bekräfta att du förstår att du inte kan avbryta påfyllningen.

Du kan återta ett tidigare online-ID kostnadsfritt, men om du har köpt ett nytt online-ID kan du inte få pengarna tillbaka om det inte var fel på köpet.

Eftersom du inte köper kupongkoder på PlayStation Store måste du kontakta återförsäljaren som sålde kupongkoden till dig för att få information om deras policy för att ångra köp och få pengarna tillbaka.

Så begär du återbetalning för ett PlayStation Store-köp

 • Kontakta oss om du vill begära återbetalning för ett PlayStation Store-köp.