Begära återbetalning för ett PlayStation Store-köp

Så begär du återbetalning för ett PlayStation Store-köp

Ta reda på om du är berättigad till en återbetalning från PlayStation Store, samt hur du begär återbetalning för Playstation™Store-köp av bland annat spel, hämtmaterial, förbeställningar och abonnemang som PlayStation®Plus.

Begära återbetalning för ett PlayStation Store-köp

Om du ångrar ett köp du har gjort från PlayStation Store kan du begära att få tillbaka pengarna.

Om du vill veta mer, till exempel hur du gör en begäran om återbetalning, väljer du den typ av material du har köpt nedan. Utöver den återbetalning som beskrivs nedan kan du ha ytterligare rättigheter enligt lokala bestämmelser och gällande lagstiftning. Inget i sammanfattningen nedan begränsar eller ersätter sådana lagstadgade rättigheter.

PlayStation Store-återbetalningstyp

Spel och speltillägg
Abonnemang
Förbeställningar

I den här kategorin ingår fullständiga spel, hämtningsbart material, teman, förbrukningsföremål i spel och säsongspass.

När du har köpt den här typen av material via PlayStation Store har du 14 dagar på dig från inköpet att begära återbetalning. Om du har börjat ladda ned eller strömma det köpta materialet är du inte berättigad till återbetalning, såvida det inte är fel på materialet.

Om du vill begära återbetalning för den här typen av material ska du kontakta oss.

Återbetalningen görs till det ursprungliga betalningssättet när det är möjligt.*

Fullständiga villkor finns i policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

* Det är inte möjligt för följande betalningssätt: Bancontact (MisterCash), Paysafecard och kuponger. Vid återbetalning av köp som har gjorts med något av de här betalningssätten görs återbetalningen till din plånbok.

Med abonnemang avses köp av en tjänst med löpande avgifter från PlayStation Store, t.ex. PlayStation®Plus.

När du har köpt ett abonnemang via PlayStation Store har du 14 dagar på dig att begära återbetalning*. Vi kan emellertid anpassa återbetalningsbeloppet beroende på hur mycket du har använt tjänsten. Om en spelare till exempel köper ett 12-månadersmedlemskap på PlayStation Plus och begär återbetalning sju dagar efter inköpsdatumet kan återbetalningsbeloppet minskas för att återspegla användningen av abonnemanget, t.ex. spel online, nedladdning av månadsspel, användning av molnlagring osv.

Observera att eventuella kostnadsfria testperioder ingår i 14-dagarsperioden.

* Baserat på det avtal och den bekräftelse du gjorde när du köpte ditt abonnemang.

Om du vill begära återbetalning för den här typen av material ska du kontakta oss.

Återbetalningen görs till det ursprungliga betalningssättet när det är möjligt.*

Fullständiga villkor finns i policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

* Det är inte möjligt för följande betalningssätt: Bancontact (MisterCash), Paysafecard och kuponger. Vid återbetalning av köp som har gjorts med något av de här betalningssätten görs återbetalningen till din plånbok.

En förbeställning avser ett köp av digitalt material som görs via PlayStation Store före materialets utgivningsdatum. Det finns två typer av begäran om återbetalning för förbeställningar, beroende på vilket datum materialet förbeställdes.

Förbeställningar som gjorts mer än 14 dagar före utgivningsdatum
För den här typen av förbeställning kan du begära återbetalning när som helst fram till materialets utgivningsdatum.

Förbeställningar som gjorts mindre än 14 dagar före utgivningsdatum 
För den här typen av förbeställning kan du begära återbetalning i upp till 14 dagar* efter inköpsdatumet.

Om du inte har börjat hämta huvudprodukten och förbeställningen inkluderar extramaterial som blir tillgängligt före produktlanseringen så kommer du inte längre åt extramaterialet om du avbokar förbeställningen.

Om du vill avbryta en förbeställning kontaktar du oss.

Fullständiga villkor finns i policyn för att ångra köp på PlayStation Store

Återbetalningen görs till det ursprungliga betalningssättet när det är möjligt.* 

* Det är inte möjligt för följande betalningssätt: Bancontact (MisterCash), Paysafecard och kuponger. Vid återbetalning av köp som har gjorts med något av de här betalningssätten görs återbetalningen till din plånbok.