PlayStation-support

PS Store och återbetalning

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välj en kategori nedan: 

Tillbaka till kategorier
Betalningar
Tillbaka

Betalningar

Betalningsalternativ

Du kan använda olika betalningssätt för att handla på PlayStation Store och fylla på plånboken.

Följande betalningssätt kan sparas på ditt konto:

 • Kreditkort/betalkort – högst 3
 • PayPal (om tillgängligt) – högst 1
 • Alternativa betalningssätt (om tillgängliga) – högst 1

Ta reda på vilka betalningsalternativ som är tillgängliga i ditt land.

Om du lägger till ett betalningssätt när du handlar på PlayStation Store sparas betalningsinformationen på ditt konto.

 1. Logga in på Kontohantering
 2. Välj Betalningshantering > Lägg till betalningssätt.
 3. Ange dina kortuppgifter.
 1. Logga in på PlayStation™Store genom att välja Logga in längst upp till höger på skärmen.
 2. Välj ditt Online-ID > Betalningshantering > Lägg till pengar och välj en betalningstyp.
 3. Välj beloppet och klicka på Lägg till pengar.
 1. Logga in på PlayStation Store genom att välja Logga in högst upp på skärmen.
 2. Välj ditt online-ID och välj sedan Betalningshantering > Lägg till betalningssätt.
 3. Ange din betalningsinformation.
 • Om du lägger till ett möjligt betalningssätt medan du handlar på PlayStation Store sparas betalningsinformationen på ditt konto. 
 • Du kan lägga till högst tre kreditkort/betalkort på ditt konto.

Betalningsproblem

Om du får felmeddelandet: ”Kredit- eller betalkortsinformationen är ogiltig” när du lägger till ett kort i ditt konto gör du följande:

 • Kontrollera att kortuppgifterna är korrekta.
 • Namn och adress måste stämma överens med uppgifterna på ditt kontoutdrag.
 • Undvik att använda specialtecken.
 • Kreditkort som är registrerade i andra regioner kanske inte accepteras.
 • Vänta 24 timmar och försök sedan igen.
 • Kontakta din bank eller använd en annan betalningsmetod som är tillgänglig i ditt land.
Supportvideo: Felsökning av betalningssätt på PS5-konsolen
Supportvideo: Felsökning av kreditkort på PS4-konsolen

Obehöriga transaktioner

Om du inte känner igen ett visst köp bör du först kontrollera dina PlayStation Store-transaktioner. Om din transaktionshistorik inte visar var debiteringarna kommer ifrån kan du läsa mer om vanliga orsaker till oidentifierade betalningar nedan.

Har du debiterats en återkommande abonnemangsavgift?

Kontrollera dina abonnemangsinställningar för att ta reda på om de är orsaken till transaktionen. Observera att det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för abonnemangsbetalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

Kan en familjemedlem ha använt dina betalningsuppgifter?

Barnkonton har inga egna PlayStation-plånböcker, men barn kan använda pengar som finns i familjeöverhuvudets plånbok upp till en angiven köpgräns. Köpgränsen för ett barnkonto är 0 som standard när kontot skapas av familjeöverhuvudet. 

Om ett barn använder ett vuxenkonto kan barnet använda PlayStation™Network utan föräldrakontroller, vilket strider mot våra tjänstevillkor. Om du upptäcker att en familjemedlem under 18 år använder ett vuxenkonto ber vi dig kontakta oss.

Har ditt kort debiterats två gånger?

Kontrollera kontots transaktionshistorik och se efter om du har köpt samma material flera gånger. Det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för vissa betalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

Om det inte står i e-postmeddelandet att det är PlayStation som har initierat ändringen kan det vara så att någon annan försöker komma åt ditt konto. Vi rekommenderar följande åtgärder för att skydda kontot: 

 1. Ändra lösenordet för e-postkontot. Om du har problem med det bör du kontakta din e-postleverantör så fort som möjligt.  
 2. Återställ lösenordet för ditt konto för PlayStation Network.
Tillbaka till kategorier
Köp och PS Store
Tillbaka

Köp och PS Store

Information om PlayStation™Store

Du kan bläddra bland PlayStation Store-innehåll och genomföra köp online, i PlayStation™App eller på dina PlayStation-konsoler.

 1. Gå till PlayStation Store
 2. Bläddra eller använd sökikonen för att söka efter innehåll. 
 3. Läs igenom butiksbeskrivningarna noggrant för att se till att du har rätt version och för att se eventuella krav, som plattform eller PlayStation®Plus-abonnemang. 
 4. Om du vill genomföra ett köp väljer du innehållet > Lägg i kundvagn (eller Förbeställ) och följer de instruktioner som visas på skärmen.

Barnkonton kan endast genomföra köp om familjeöverhuvudet har angett köpgränser. Barnkonton kan endast köpa innehåll med lämplig åldersgräns.

Genom att aktivera ”Kräv lösenord i kassan” får du ökad säkerhet för att förhindra att andra gör inköp på PlayStation Store från ditt konto. 

1. Logga in på Kontohantering > Betalningssätt.

2. Slå på eller av knappen ”Kräv lösenord i kassan”.

Lösenordsskärmen visas varje gång du gör ett köp. Du måste ange lösenordet du använder för att logga in.

Obs!

 • Inställningen gäller alla enheter som används för att få åtkomst till PlayStation Store.
 • Låt inte dina barn använda ditt konto, och logga ut från din PlayStation®-konsol efter varje användning. Skapa ett separat konto för varje barn och använd inställningarna för familjehantering till att ange om de kan göra inköp från PlayStation Store och hur mycket de kan spendera.
Supportvideo: Visa transaktionshistorik på PS4-konsoler

Säkerhet och föräldrakontroller

 1. Logga in på Kontohantering > Betalningssätt
 2. Slå på eller av knappen ”Kräv lösenord i kassan”. 

Lösenordsskärmen visas varje gång du gör ett köp. Du måste ange lösenordet du använder för att logga in. 

 1. Logga in på Kontohantering > Familjehantering.
 2. Välj det barnkonto du vill ställa in en köpgräns för och välj Redigera för att justera Köpgräns per månad.
 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå till Inställningar> Familjeinställningar och föräldrakontroller > Begränsningar för PS5-konsol.  
 2. Ange den befintliga säkerhetskoden för konsolbegränsning. Har du inte ställt in den ännu är standardkoden 0000.  
 3. Välj Ändra säkerhetskod för konsolbegränsning. Ange en ny fyrsiffrig kod med motsvarande knappar på handkontrollen. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.  
 4. Ange säkerhetskoden en andra gång för att bekräfta. 

Viktigt 

Om du glömmer säkerhetskoden måste du återställa PS5™-konsolen.

 1. Gå till Inställningar > Föräldrakontroller/familjehantering > Systembegränsningar för PS4 på ditt PS4-system. 
 2. Ange befintlig säkerhetskod för systembegränsning. Har du inte ställt in den ännu är standardkoden 0000. 
 3. Välj Ändra säkerhetskod för systembegränsning. Ange en ny fyrsiffrig kod med motsvarande knappar på handkontrollen. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till. Ange säkerhetskoden en andra gång för att bekräfta.

Viktigt

Om du glömmer bort säkerhetskoden för systembegränsning måste du initiera PS4-konsolen.

Be alla som har ett konto på din PlayStation-konsol att ställa in en säkerhetskod för inloggning. I annat fall kan barn förbigå föräldrakontroller.

 1. Gå till Inställningar > Användare och konton.
 2. Välj Inloggningsinställningar > Ställ in en säkerhetskod för inloggning på PS5-systemet.
 3. Ange en fyrsiffrig säkerhetskod. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.
 • Den här inställningen är tillgänglig när du har loggat in på PlayStation™Network en gång. 
 • Säkerhetskoden för inloggning är inte densamma som säkerhetskoden för konsolbegränsning.

Be alla som har ett konto på din PlayStation-konsol att ställa in en säkerhetskod för inloggning. I annat fall kan barn förbigå föräldrakontroller.

 1. Gå in på Inställningar > Inloggningsinställningar > Hantering av säkerhetskod för inloggning
 2. Ange en fyrsiffrig säkerhetskod. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till. 
 • Den här inställningen är tillgänglig när du har loggat in på PlayStation™Network en gång. 
 • Säkerhetskoden för inloggning är inte densamma som säkerhetskoden för konsolbegränsning.

Genom att inaktivera skapande av nya användare och alternativet att logga in som gäst förhindrar du att barn skapar ett nytt konto utan begränsningar, istället för att använda det du skapat åt dem.

 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå till Inställningar > Familjeinställningar och föräldrakontroller > Begränsningar för PS5-konsol
 2. Välj Skapa användare och gästinloggning > Tillåts inte.

Genom att inaktivera skapande av nya användare och alternativet att logga in som gäst förhindrar du att barn skapar ett nytt konto utan begränsningar, istället för att använda det du skapat åt dem.

 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå till Inställningar > Föräldrakontroller/familjehantering > Systembegränsningar för PS4.
 2. Välj Skapa ny användare och gästinloggning > Tillåts inte.
Supportvideo: Översikt över föräldrakontroller på PlayStation 5-konsoler
Supportvideo: Standardinställning för föräldrakontroller på PlayStation 4-konsoler
Tillbaka till kategorier
Återbetalningar
Tillbaka

Återbetalningar

Annullera och hantera köp

 1. Logga in på Kontohantering.
 2. Välj Abonnemang på menyn till vänster på skärmen. 
 3. Välj Säg upp abonnemang bredvid abonnemanget du vill säga upp.

Om du vill behålla abonnemanget kan du välja Aktivera abonnemanget igen före betalningsdatumet för det befintliga abonnemanget.

 • Jag betalade för materialet mer än 14 dagar före det huvudsakliga lanseringsdatumet.

Du kan avbryta beställningen fram till lanseringsdatumet om du inte har börjat nedladdningen av huvuddelen av materialet (inklusive förinstallation före lansering).

 • Jag betalade för materialet 14 dagar eller mindre före det huvudsakliga lanseringsdatumet.

Du kan avbryta beställningen upp till 14 dagar efter din förbeställning om du inte har börjat nedladdningen av huvuddelen av materialet (inklusive förinstallation före lansering).

Om du inte har börjat hämta huvudprodukten och förbeställningen inkluderar extramaterial som blir tillgängligt före produktlanseringen så kommer du inte längre åt extramaterialet om du avbokar förbeställningen.

Begära återbetalningar från PS Store

I den här kategorin ingår fullständiga spel, nedladdningsbart innehåll, förbrukningsföremål i spel och säsongspass.

När du har köpt den här typen av material via PlayStation Store har du 14 dagar på dig från inköpet att begära återbetalning. Om du har börjat ladda ned eller strömma det köpta materialet är du inte berättigad till återbetalning, såvida det inte är fel på materialet.

Med abonnemang avses köp av en tjänst med löpande avgifter från PlayStation Store, t.ex. PlayStation®Plus.

En förbeställning avser ett köp av digitalt material som görs via PlayStation Store före materialets utgivningsdatum. Det finns två typer av begäran om återbetalning för förbeställningar, beroende på vilket datum materialet förbeställdes.

 • Förbeställningar som gjorts mer än 14 dagar före utgivningsdatum

För den här typen av förbeställning kan du begära återbetalning när som helst fram till materialets utgivningsdatum.

 • Förbeställningar som gjorts mindre än 14 dagar före utgivningsdatum 

För den här typen av förbeställning kan du begära återbetalning upp till 14 dagar* efter inköpsdatumet.

Om du inte har börjat hämta huvudprodukten och förbeställningen inkluderar extramaterial som blir tillgängligt före produktlanseringen så kommer du inte längre åt extramaterialet om du avbokar förbeställningen.

* Det är inte möjligt för följande betalningssätt: Bancontact (MisterCash), Paysafecard och kuponger. Vid återbetalning av köp som har gjorts med något av de här betalningssätten görs återbetalningen till din plånbok.

Tillbaka till kategorier
Kuponger och förbeställningar
Tillbaka

Kuponger och förbeställningar

Förbeställningar

 • Jag betalade för materialet mer än 14 dagar före det huvudsakliga lanseringsdatumet.

Du kan avbryta beställningen fram till lanseringsdatumet om du inte har börjat nedladdningen av huvuddelen av materialet (inklusive förinstallation före lansering).

 • Jag betalade för materialet 14 dagar eller mindre före det huvudsakliga lanseringsdatumet.

Du kan avbryta beställningen upp till 14 dagar efter din förbeställning om du inte har börjat nedladdningen av huvuddelen av materialet (inklusive förinstallation före lansering).

Om du inte har börjat hämta huvudprodukten och förbeställningen inkluderar extramaterial som blir tillgängligt före produktlanseringen så kommer du inte längre åt extramaterialet om du avbokar förbeställningen.

Supportvideo: Ladda ned förbeställda PS4-konsolspel

Kupongkoder

 1. Öppna PlayStation Store och klicka på din avatar högst upp på skärmen.
 2. Välj Lös in koder i listrutan.
 3. Skriv in koden och välj Lös in.
 4. Pengarna eller innehållet läggs till i ditt konto.

När du löser in en kupong ska du kontrollera följande:

 • Kontrollera att du har angett kupongkoden korrekt. 
 • Om du använder ett presentkort skrapar du försiktigt med ett mynt så att alla siffror syns. 
 • Alla PlayStation-kupongkoder innehåller tolv siffror. Tiosiffriga rabattkoder kan du bara lösa in när du gör ett köp. 
 • Kontrollera att koden är fortfarande giltig. Vissa koder har ett sista giltighetsdatum som står på kupongen. 
 • Kontrollera sidan för PlayStation Network-status innan du anger koden. Om det inte finns några nätverksproblem men du fortfarande har problem loggar du ut från PSN och sedan in igen för att uppdatera ditt konto.
Supportvideo: Lösa in kupongkoder på PS5-konsoler
Supportvideo: Lösa in kupongkoder på PS4-konsoler