Kapade konton och obehöriga debiteringar

Kapade konton och obehöriga debiteringar

Ta reda på vad du ska göra om du tror att någon kan ha fått åtkomst till ditt konto eller om du inte känner igen en betalning till PlayStation™Store.

Jag har ett konto: Jag känner inte igen en betalning

Om du inte känner igen ett visst köp bör du först kontrollera dina PlayStation Store-transaktioner. Om din transaktionshistorik inte visar var debiteringarna kommer ifrån kan du läsa mer om vanliga orsaker till oidentifierade betalningar nedan.

Kontrollera dina abonnemangsinställningar för att ta reda på om de är orsaken till transaktionen. Observera att det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för abonnemangsbetalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn om att ångra köp på PlayStation Store.

Barnkonton har inga egna PlayStation-plånböcker, men barn kan använda pengar som finns i familjeöverhuvudets plånbok upp till en angiven köpgräns. Köpgränsen för ett barnkonto är 0 som standard när kontot skapas av familjeöverhuvudet. 

Om ett barn använder ett vuxenkonto kan barnet använda PlayStation™Network utan föräldrakontroller, vilket strider mot våra tjänstevillkor. Om du upptäcker att en familjemedlem under 18 år använder ett vuxenkonto ber vi dig kontakta oss.

Kontrollera kontots transaktionshistorik* och se efter om du har köpt samma material flera gånger. Det finns begränsningar för när du kan få en återbetalning för vissa betalningar. Om du vill veta mer kan du läsa policyn om att ångra köp på PlayStation Store.

* Om du har flera konton kopplade till samma betalningssätt bör du kontrollera transaktionshistoriken för varje konto.

Om du inte hittar någon förklaring till debiteringar av ditt kredit- eller betalkort och du tror att någon kan ha gjort intrång i ditt konto ska du göra så här: 

  1. Ändra lösenordet för e-postkontot. Om du har problem med det bör du kontakta din e-postleverantör så fort som möjligt. 
  2. Återställ lösenordet för ditt PlayStation Network-konto genom att följa guiden nedan. 
  1. Kontakta oss.

Jag känner inte igen ett e-postmeddelande om en ändring av mitt konto 

Om det inte står i e-postmeddelandet att PlayStation utförde ändringen kanske någon annan försöker få åtkomst till ditt konto. Vi rekommenderar att du gör följande för att skydda ditt konto: 

  1. Ändra lösenordet för e-postkontot. Om du har problem med det bör du kontakta din e-postleverantör så fort som möjligt. 
  2. Om du kunde ändra e-postkontots lösenord återställer du lösenordet för ditt konto på PlayStation Network genom att följa guiden nedan. 
  1. Kontakta oss så fort som möjligt om du inte lyckas återställa lösenordet för kontot. 

Jag har inget ett konto: Jag känner inte igen en betalning eller ett e-postmeddelande

Det kan hända att någon har använt dina betalningsuppgifter för att göra ett köp på PlayStation Store. Om du tror att så är fallet ska du omedelbart kontakta din kortleverantör (numret står på kortets baksida) för att rapportera obehörig användning.

Det kan hända att någon har använt din e-postadress för att skapa ett konto. Om du får ett e-postmeddelande från PSN som du inte känner igen ska du omedelbart ändra e-postkontots lösenord och kontakta oss*. 

* Om du inte kan komma åt ditt e-postkonto bör du kontakta din e-postleverantör. 

Min PlayStation-konsol har blivit stulen

Om din PlayStation-konsol har blivit stulen ska du göra följande:

  1. Ändra ditt PSN-lösenord och ta bort alla betalningssätt från ditt konto.

  1. Om du inte kan ändra ditt lösenord eller få åtkomst till ditt konto kan du kontakta oss så hjälper vi dig att skydda kontot.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter