Så här ställer du in föräldrakontroller och köpgränser på PlayStation®4

Så här ställer du in föräldrakontroller och köpgränser på PlayStation®4

Lär dig att konfigurera föräldrakontrollerna och begränsa ditt barns användning av program och funktioner på ditt PS4™-system.

Hur fungerar föräldrakontroller på PS4?

Föräldrakontroller och köpgränser används tillsammans med inställningarna för Familjehantering och Speltid för att hantera ditt barns aktivitet på PS4 och PlayStation™Network (PSN). 

Innan du kan konfigurera föräldrakontrollerna behöver du ett eget konto för PlayStation Network och ett konto för varje barn. Om du skapar barnkonton blir du automatiskt familjeöverhuvud. Om någon annan skapar barnkonton kan hon eller han utse dig till ”vårdnadshavare” så att du kan konfigurera föräldrakontroller och köpgränser.

När du konfigurerar föräldrakontroller ska du komma ihåg att justera systeminställningarna för att hindra barnen från att ändra föräldrakontrollerna.

Så här ställer du in föräldrakontroller på PS4

Du kan konfigurera föräldrakontroller via en webbläsare eller på ditt PlayStation 4-system:

Webbläsare

 1. Logga in på Kontohantering > Familjehantering.

 2. Välj det barnkonto du vill ställa in begränsningar för och välj Redigera för att justera funktioner.

 1. På PS4-systemet går du in på Inställningar > Föräldrakontroller/familjehantering > Familjehantering. Du kan behöva ange lösenordet för kontot på nytt.

 2. Välj det barnkonto du vill ställa in begränsningar för och välj den funktion du vill justera.

Vad är föräldrakontroller för PlayStation 4?

Med föräldrakontroller på PS4 kan du begränsa barnens åtkomst till nätverksfunktioner, program och enheter: 

 • Ställa in begränsningar för speltid
  Med speltider kan familjeöverhuvuden (och vuxna familjemedlemmar som har angetts som vårdnadshavare) sätta gränser för när och hur länge barnen får åtkomst till PS4-system.

 • Ange månatliga köpgränser på PS4
  Om du anger en köpgräns för ett barnkonto kan barnet spendera upp till den summan varje månad på PlayStation Store. Betalningen dras från familjeöverhuvudets plånbok.

  Om du är vårdnadshavare, men inte familjeöverhuvud ska du meddela familjeöverhuvudet om vad du gör. Om du är familjeöverhuvud ska du tänka på att den du utser till vårdnadshavare kan ändra köpgränserna du har skapat.

 • Skapa begränsningar för kommunikation och användargenererat innehåll på PS4
  Du kan förhindra barnkonton att kommunicera med andra spelare via chatt, meddelanden och spelinbjudningar. Den inställningen begränsar också visning av innehåll som skapats av andra spelare på PS4. Du kan blockera videor, bilder och text som skapats av andra användare.

  Obs! Barnkonton kan begära ett undantag för att använda kommunikationsfunktionerna i specifika spel.

 • Ange nivå för åldersklassificering för spel, Blu-ray™ och DVD på PS4
  Spel och videor klassificeras efter åldersnivå för att hjälpa föräldrar förstå om innehållet är lämpligt för deras barn. Läs om åldersgränser innan du justerar den här inställningen.

 • Begränsa användning av webbläsaren

 • Begränsa användning av PlayStation® VR: PlayStation® VR ska inte användas av barn som är yngre än 12 år. 

Göra ett undantag för ett spel

Om Kommunikation och användarskapat innehåll är inställt på Tillåts inte kan ett barnkonto begära ett undantag för att få använda kommunikationsfunktionerna i ett visst spel. Familjeöverhuvudet eller vårdnadshavaren får ett e-postmeddelande med förfrågan och kan välja att göra ett undantag för ett visst spel utan att ändra inställningarna för familjekontroller.

Webbläsare: 

 1. Logga in på Kontohantering

 2. Gå till Familjehantering > Tillåtna spel om du vill godkänna förfrågan. Du kan sluta tillåta ett tillåtet spel genom att välja Tillåt inte.

När ett spel har godkänts av ett familjeöverhuvud kan barnkontot använda de kommunikationsfunktioner som finns i spelet (de kan omfatta meddelanden, chatt och visning av bilder och videor). Kommunikationsfunktionerna varierar beroende på spel. PlayStation Network-funktionerna är fortfarande blockerade. 

Abonnera på webbfilter på PS4

Trend Micro Kids Safety är en webbfiltreringstjänst som förhindrar att ditt barn ser olämpligt eller skadligt innehåll vid användning av webbläsaren.* Du kan även köpa Trend Micro Web Security för att undvika phishing- och bedrägerisidor. 

Registrera dig så här:

 1. Gå till PlayStation Store på PS4-systemet och sök efter ”Trend Micro”.

 2. Välj det abonnemang du vill registrera dig för och fortsätt till kassan.

 3. Om du vill ha både Kids Safety och Web Security kan du registrera dig för ett kombinerat abonnemang genom att välja ”Trend Micro for PlayStation 4”. 

Aktivera så här:

 1. På PS4-systemet går du till Inställningar > Föräldrakontroller/familjehantering > Systembegränsningar för PS4 > Webbfilter > Inställningar för Trend Micro for PlayStation 4.

 2. Ange säkerhetskoden för systembegränsning. Har du inte ställt in den ännu är standardkoden 0000.

 3. Markera det filter du vill aktivera. Webbfiltrering är nu aktiverat.

* Observera att det här är ett löpande abonnemang med återkommande debitering. Mer information finns i Hur avbryter jag ett PlayStation Store-abonnemang?

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter