Så här avaktiverar du PlayStation-konsoler

Läs om hur du avaktiverar PlayStation-konsoler så att du kan aktivera nya konsoler utan att överskrida aktiveringsgränsen.

Så här avaktiverar du en PS5-konsol

Om du vill aktivera en ny PlayStation®5-konsol måste du avaktivera din tidigare PS5®-konsol manuellt. Om du inte har åtkomst till konsolen kan du fjärravaktivera alla enheter som är anslutna till ditt konto.

 1. Gå till Inställningar > Användare och konton > Övrigt.
 2. Välj Konsoldelning och offlinespel > Inaktivera.

Att avaktivera konsolen leder inte till att dina data raderas eller skadas.

 1. Gå till Inställningar > Kontohantering > Aktivera som ditt primära PS4-system.
 2. Välj Avaktivera > Ja.
 1. Välj ditt lokala användarkonto och gå till PlayStation Network > Logga in > Kontohantering.
 2. Gå till Systemaktivering och markera PS3.
 3. Välj den typ av innehåll du vill avaktivera för PlayStation®3-konsolen: Spel eller video.
 4. Välj Avaktivera systemet.
 1. Tryck på Inställningar på hemskärmen.
 2. Gå till PlayStation Network > Systemaktivering.
 3. Välj den typ av innehåll du vill avaktivera: Spel eller video.
 4. Tryck på Avaktivera > OK.

Så här fjärravaktiverar du alla konsoler 

Om du inte har åtkomst till din primära PlayStation-konsol kan du ändå avaktivera och logga ut från alla enheter som är anslutna till ditt konto.

Du kan endast avaktivera alla dina konsoler en gång var sjätte månad.

 1. Logga in på Kontohantering.
 2. Välj Enhetshantering > PlayStation-konsoler > Avaktivera alla enheter.
 • Du kan inte fjärravaktivera enskilda PlayStation-konsoler. Om du vill avaktivera otillgängliga konsoler måste du avaktivera alla konsoler.

 • Om du vill logga ut från otillgängliga konsoler ändrar du lösenordet.

Viktigt: aktiveringsgränser

När du aktiverar en konsol kopplas den till ditt konto så att du får tillgång till dina köp på PlayStation™Store. Du kan ansluta ditt konto till ett begränsat antal konsoler. Du kan aktivera följande för ditt konto:

Typ av konsol Aktiveringsgränser
PS5-konsol* 1
PlayStation®4-konsol 1
PlayStation®3-konsol 2
PlayStation® Vita/TV 3

* Konsoldelning och offlinespel

 • Du kan ha både en PS5- och en PS4™-konsol aktiverade samtidigt.

 • Om du använder ditt konto på flera PS5- eller PS4-konsoler kan du bara aktivera en av dem.

Så här aktiverar du PlayStation-konsoler

Genom att aktivera konsolen kan du dela köp och vissa abonnemangsförmåner med andra spelare på den.   

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter