Konsoldelning och offlinespel på PS5™-konsoler

Konsoldelning och offlinespel på PS5™-konsoler

Ta reda på hur du aktiverar konsoldelning och offlinespel på PS5-konsoler om du vill dela sådant du köpt och vissa abonnemangsförmåner med andra spelare.

Med inställningen Konsoldelning och offlinespel kopplas en PS5-konsol till ditt konto så att du kan dela spel och media med andra som spelar på den konsolen. 

Begränsningar för konsoldelning och offlinespel på PS5-konsolen

Du kan aktivera Konsoldelning och offlinespel på en PS5-konsol i taget. Om du aktiverar inställningen på en ny PS5-konsol avaktiveras inställningen Konsoldelning och offlinespel på din andra PS5-konsol. Andra användare på den avaktiverade konsolen kan inte använda dina spel och media. 

PS5-inställningen Konsoldelning och offlinespel påverkar inte gränsen för aktivering av primär PS4.

Så här aktiverar du konsoldelning på PS5

PS5-inställningen Konsoldelning och offlinespel aktiveras automatiskt på den PS5-konsol du använder för att logga in på PlayStation™Network första gången.

  1. Gå in på Inställningar > Användare och konton > Övrigt > Konsoldelning och offlinespel
  2. Välj Aktivera.

Så här avaktiverar du konsoldelning på PS5

  1. Gå in på Inställningar > Användare och konton > Övrigt > Konsoldelning och offlinespel
  2. Välj Avaktivera.

Så här avaktiverar du konsoldelning på PS5 via en annan enhet

Vill du avaktivera konsoler du inte har längre går du in på Enhetshantering.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter