Uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®5

Uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®5

Få den senaste uppdateringen

Uppdatering av PS5-systemprogramvaran

En uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®5-konsoler släpptes 2021-02-03. 

För bästa PlayStation-upplevelse bör du alltid uppdatera din PS5™-konsol till den senaste versionen av systemprogramvaran. Genom att uppdatera får du tillgång till ytterligare funktioner, bättre användbarhet och bättre säkerhet. 

Håll PS5-konsolen uppdaterad med den senaste systemprogramvaran. Du kan också ta en titt på funktionerna som finns i uppdateringen här. Dessutom kan du se användarhandboken online i menyn Inställningar på PS5-konsolen.

Version 20.02–02.50.00

 • Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda. 
 • Följande problem har lösts: Efter att skivversionen av ett PS4-spel hade uppgraderats till PS5-versionen installerades PS4-versionen från PS4-spelskivan.
 • Nu kan du välja ut och redigera videoklipp med hjälp av Share Factory Studio i mediegalleriet.

Version 20.02–02.30.00

 • Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.
 • Ett problem har lösts där dataöverföringar och hämtningar avbröts vid försök att hämta innehåll medan en dataöverföring från en PS4 pågår.
 • Vissa problem som orsakade fel vid textinmatning i vissa PS4-spel har lösts.
 • Anslutningsstabiliteten har förbättrats för vissa Wi-Fi-routrar.

Version 20.02-02.26.00

 • Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.
 • Ett problem har lösts där installerade versioner av spel på skiva ibland raderades.
 • Ett problem som förhindrade den trådlösa PS5-handkontrollen från att laddas i viloläge vid anslutning till framsidan av USB Type-A-porten av PS5-konsolen via USB-kabeln som medföljer vissa PS5-konsoler har lösts.

Version 20.02–02.25.00

 • Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.
 • Ett problem har lösts där användare inte kunde hämta spel eftersom endast alternativen "I kö för hämtning" eller "Visa detaljer” visades. Om du stöter på det här problemet uppdaterar du systemprogramvaran till den senaste versionen och försöker sedan att starta PS5 i felsäkert läge för att återskapa databasen. 

Hämta uppdateringsfilen för PS5

Om den automatiska hämtningen för PS5 fastnar startar du om uppdateringen. Om det misslyckas hämtar du uppdateringsfilen nedan till en USB-enhet och följer guiden för att installera filen på PS5-konsolen.

Hämta ominstallationsfilen för PS5

När du installerar om PS5-systemprogramvaran tas alla data som finns i PS5-lagringsminnet bort. Det kallas ofta för fabriksåterställning eller maskinvaruåterställning.

Starta om hämtning av PS5-systemprogramvaran till PS5

Om den automatiska hämtningen av PS5-systemprogramvaran har fastnat börjar du om:

 1. Gå till Inställningar > System > Systemprogramvara > Uppdatering av systemprogramvaran och Inställningar > Uppdatera systemprogramvaran.
 2. Välj Uppdatera via Internet.

Om hämtningen misslyckas flera gånger uppdaterar du PS5-systemprogramvaran med hjälp av en USB-enhet.

Felsökningsverktyget Fix & Replace

Om du har problem med att uppdatera PS5-systemets fasta programvara kan du gå till felsökningsverktyget Fix & Replace för att få mer hjälp och ordna med reparation.

Meddelanden

 • Hämta och installera aldrig andra uppdateringar än de officiella uppdateringsfiler som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment online. Hämta eller installera inte uppdateringar med någon annan metod än de som beskrivs i systemdokumentationen eller på den här webbplatsen. Om du hämtar eller installerar uppdateringar från en annan källa, med en annan metod eller på ett system som har ändrats eller justerats på något sätt finns det risk för att systemet slutar fungera som det ska. Då kanske det inte heller går att installera den officiella uppdateringen. Om du utför något av detta kan det leda till att systemets garanti upphör att gälla, samt påverka dina möjligheter att få garantiservice och reparationsservice från Sony Interactive Entertainment.
 • Installera inte systemprogramvara strax före eller efter ett strömavbrott.
 • Stäng inte av systemet under installationen. Om installationen avbryts kan systemet skadas.
 • Vissa program och visst material kan eventuellt inte användas förrän du har uppdaterat systemprogramvaran.

Systemprogramvara

Genom att använda eller öppna systemprogramvaran samtycker du till att omfattas av alla befintliga villkor i avtalet. Om du vill läsa en aktuell kopia av det här avtalet som kan skrivas ut går du till http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra villkoren i detta avtal, inklusive alla villkor i PS5-systemets dokumentation eller handbok, eller på  http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/index.html.
Kontrollera den här webbplatsen regelbundet för att se eventuella ändringar i avtalet.