Så här uppdaterar du systemprogramvaran på en PS5-konsol

Så här uppdaterar du systemprogramvaran på en PS5-konsol

För bästa möjliga PlayStation-upplevelse bör du se till att systemprogramvaran för PlayStation®5-konsolen alltid är uppdaterad till den senaste versionen.

Senaste uppdateringen av systemprogramvaran för PS5-konsoler

Läs mer om funktionerna som finns i uppdateringen nedan. 

Så här uppdaterar du systemprogramvaran för PS5-konsolen

Konfigurera automatiska uppdateringar eller uppdatera systemprogramvaran manuellt genom att följa stegen nedan.

 1. Gå till Inställningar > System.
 2. Välj Systemprogramvara > Uppdatering och inställning av systemprogramvara.
  Meddelandet Det finns en uppdatering visas om det finns en nyare version.
 3. Välj Uppdatera systemprogramvaran.

Om nedladdningen misslyckas flera gånger i rad följer du instruktionerna i Uppdatera PS5-systemprogramvaran med PC eller Mac nedan.

Om uppdateringen av systemprogramvaran fastnar kan du börja om med nedladdningen genom att följa stegen nedan. 

 1. Tryck på PS-knappen på den trådlösa handkontrollen för att öppna kontrollcentret och välj Nedladdningar/Uppladdningar.
 2. Markera uppdateringen av systemprogramvaran och välj Visa information om fel och Försök igen.

Om nedladdningen misslyckas flera gånger i rad följer du instruktionerna i Uppdatera PS5-systemprogramvaran med PC eller Mac nedan.

Om det inte fungerar att starta om nedladdningen av systemprogramvaran följer du instruktionerna nedan.

 1. Stäng av PS5-konsolen.
 2. Använd en PC eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS5” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32- eller exFAT-format. Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 3. Ladda ned uppdateringsfilen för PS5-konsolen nedan och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS5UPDATE.PUP”.
  * Det måste finnas ungefär 1,1 GB ledigt utrymme.
 4. Anslut USB-enheten som filen finns på till PS5-konsolen.
 5. Starta PS5-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.
 6. Välj Uppdatera systemprogramvaran.
 7. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Om uppdateringsfilen inte registreras i PS5-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Så här installerar du om systemprogramvaran för PS5-konsolen

Om du installerar om systemprogramvaran på PS5-konsolen tas alla data bort från PS5-konsolen. Detta brukar kallas fabriksåterställning eller maskinvaruåterställning.

 1. Stäng av PS5-konsolen.
  Tryck på och håll ned strömknappen tills konsolen piper.
 2. Använd en PC eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS5” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32- eller exFAT-format. Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 3. Ladda ned ominstallationsfilen nedan och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS5UPDATE.PUP”.
  Det måste finnas ungefär 1,2 GB ledigt utrymme.
 4. Anslut USB-enheten som installationsfilen finns på till PS5-konsolen.
 5. Starta PS5-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.
 6. Välj Återställ PS5-systemet (installera om systemprogramvaran).

Om uppdateringsfilen inte registreras i PS5-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Behöver du hjälp?

Se guiden nedan om du har problem med att uppdatera systemprogramvaran på din PS5-konsol.

Meddelanden

 • Hämta och installera aldrig andra uppdateringar än de officiella uppdateringsfiler som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment online. Hämta eller installera inte uppdateringar med någon annan metod än de som beskrivs i dokumentationen till PS5-konsolen eller på den här webbplatsen. Om du laddar ned eller installerar uppdateringar från en annan källa, med en annan metod eller på en konsol som har ändrats eller modifierats på något sätt finns det risk för att konsolen slutar fungera som den ska. Då kanske det inte heller går att installera den officiella uppdateringen. Om du utför något av detta kan det leda till att systemets garanti upphör att gälla, samt påverka dina möjligheter att få garantiservice och reparationsservice från Sony Interactive Entertainment.
 • Installera inte systemprogramvaran direkt före eller efter ett strömavbrott.
 • Stäng inte av konsolen under installationen. Om installationen avbryts kan konsolen skadas.
 • Vissa program och visst material kan eventuellt inte användas förrän du har uppdaterat systemprogramvaran på konsolen.

Systemprogramvara

Genom att använda eller öppna systemprogramvaran samtycker du till att omfattas av alla befintliga villkor i avtalet. Om du vill läsa en aktuell kopia av det här avtalet som kan skrivas ut går du till http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra villkoren i detta avtal, inklusive alla villkor i PS5-systemets dokumentation eller handbok, eller på http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/index.html.

Kontrollera den här webbplatsen regelbundet för att se eventuella ändringar i avtalet.

Uppdateringar av systemprogramvaran, inklusive säkerhetsuppdateringar, släpps till PS5-konsolen då och då. Uppdateringarna är nödvändiga för att konsolen ska fungera som den ska. 

Du får ett meddelande om nya uppdateringar av systemprogramvaran om konsolen är ansluten till internet eller när du sätter i en spelskiva som kräver en senare version av systemprogramvaran. Dessutom kan du alltid gå tillbaka till den här sidan för att se de senaste tillgängliga uppdateringarna. 

SIE rekommenderar att du alltid installerar den senaste uppdateringen så snart som möjligt efter att uppdateringen har släppts. Om du inte gör det kan konsolen utsättas för säkerhetsrisker och eventuellt sluta fungera som den ska.