Så här uppdaterar du systemprogramvaran på en PS5-konsol

Så här uppdaterar du systemprogramvaran på en PS5-konsol

För bästa möjliga PlayStation-upplevelse bör du se till att systemprogramvaran för PlayStation®5-konsolen alltid är uppdaterad till den senaste versionen.

Senaste uppdateringen av systemprogramvaran för PS5-konsoler

En uppdatering av systemprogramvaran för PS5™-konsoler släpptes 2023-04-19.

Håll PS5™-konsolen uppdaterad med den senaste systemprogramvaran. Du kan också ta en titt på funktionerna som finns i uppdateringen här. Du kan visa användarhandboken online via menyn Inställningar på PS5-konsolen.

Version: 23.01-07.20.00

 • Vi har förbättrat systemprogramvarans prestanda och stabilitet.
 • Vi har förbättrat meddelanden och användarvänlighet på vissa skärmar.
 • Vi har uppdaterat programvaran för trådlösa DualSense Edge-handkontroller för att förbättra stabiliteten.

Version: 23.01-07.01.01

 • Ett problem i spelbiblioteket som gjorde att innehåll inte visades korrekt under vissa förhållanden har åtgärdats.

Version: 23.01–07.01.00

 • Vi har åtgärdat ett problem som gjorde att Discord-röstchatten kopplades bort.

Version: 23.01–07.00.00

Huvudfunktioner i den här uppdateringen av systemprogramvaran

 • Videoutdata i 1440p har utökats på PS5.
  VRR (variabel uppdateringsfrekvens) stöds nu med 1440p-upplösning.
  Fler lägen och HDMI-enheter stöds nu. För att kontrollera om din HDMI-enhet har stöd för detta går du till Inställningar > Skärm och video > Videoutdata > Testa 1440p-utdata.
 • Du kan nu överföra data mellan PS5-konsoler.
  Överför enkelt alla dina PS5-data till en annan PS5. Processen tar inte bort eller ändrar data på din ursprungliga PS5.
 • Nu kan du delta i Discord-röstchattar på PS5.
  Länka ditt Discord-konto till ditt konto på PlayStation Network. Använd Discord-appen på din mobila enhet eller dator för att starta en Discord-röstchatt på PS5. Du kan även låta dina Discord-vänner se när du är online och vad du spelar.
 • Nu finns det stöd för att spara videoklipp av spelförloppet med Röstkommando.
  Säg ”Hey PlayStation, capture that!” för att spara ett videoklipp med ditt senaste spelförlopp. Dina inställningar avgör hur lång den sparade filen blir.
  Du kan även spara en viss period av spelförloppet, från 15 sekunder till 60 minuter. Om du till exempel vill spara 5 minuter säger du ”Hey PlayStation, capture the last 5 minutes”.
  Säg ”Hey PlayStation, start recording” för att starta en ny spelinspelning manuellt. Du kan sedan säga ”Hey PlayStation, stop recording” för att avsluta inspelningen och spara videoklippet.
  För närvarande är Röstkommando (förhandsgranskning) endast tillgängligt på engelska för spelare med konton på PlayStation Network i USA och Storbritannien.

Andra uppdaterade funktioner

 • Följande förbättringar har gjorts i skärmläsarfunktionen.
  Skärmläsaren ger dig nu mer detaljerad vägledning när du navigerar i konsolen. Nu berättar den i vilken riktning du kan förflytta dig från den markerade komponenten, samt din aktuella position i komponenter med flera objekt.
  När du använder skärmläsaren i webbläsaren ser du nu kanter runt det avsnitt som läses upp.
  Skärmläsaren har uppdaterats med korrekt uttal av vissa nyckeltermer.
 • Följande funktioner har nu lagts till i spelhubbarna:
  Varje spel har en timer på spelhubben som visar den totala speltiden.
  Spelförlopp visas också för spel som har ett maximalt antal aktiviteter.
 • En Vänner som spelar -panel har lagts till.
  Du kan se vilka av dina vänner som äger spelet och vilka som är online för tillfället.
  Genom att välja panelen kan du se vad dina vänner gör, och du får även åtkomst till dina vänners profiler där det finns fler interaktionsval.
 • Trophy-panelen har flyttats och uppdaterats så att den är lättare att komma åt och visar dina trophy-framsteg.
 • Tävlingskort för flera spelare kan visas i helskärm. Genom att välja Starta aktivitet kommer du direkt till matchen. Den framträdande placeringen och storleken på kortet gör det till ett enkelt alternativ för flera spelare.
 • Följande uppdatering har gjorts av funktionen för flera plattformar.
  Nu kan du se de medlemmar som spelar på andra plattformar i sessionskorten i spelet för spel på flera plattformar.
 • Följande funktioner har lagts till i Game Base.
  Nu kan du skicka en förfrågan om att dela skärm eller börja dela din skärm med en vän, direkt från användarens profil. Välj ikonen Dela skärm i din väns profil.
  Du kan också skicka en förfrågan om att dela skärm till din vän från PlayStation App.
  På röstchattkortet visas en ikon om att det går att ansluta för partymedlemmar som spelar ett spel du kan delta i. Du kan ansluta till spelet direkt genom att välja spelaren och sedan välja Anslut till spel på menyn.
 • Vänner som är aktiva på PlayStation App visas nu som online i vänlistan.
 • Vi har gjort följande förbättringar i spelbiblioteket:
  Du kan bestämma vilken sorteringsordning spel i spellistor ska ha som standard.
 • Använd filter i biblioteket och hitta enkelt spel som är kompatibla med PS VR och PS VR2.
 • Följande inställningar har lagts till för förinställningar i spel.
  Du kan ställa in inställningarna och hantera vem som kan ansluta och vem som kan bjuda in andra spelare till sessioner för flera spelare som du har skapat för spel som stöds.
  Gå till Inställningar > Sparade data och inställningar för spel/appar > Förinställningar i spel > Onlinespel för flera spelare och ange dina inställningar i Vem kan ansluta  och Vem kan bjuda in.
 • När du hämtar eller installerar spel har kontrollmetoden för dina sparade data ändrats.
  Om det är ett PS4-spel och du inte har några sparade data i konsollagringen får du nu ett meddelande om det finns sparade PS4-data tillgängliga i molnlagringen.
  Om det är ett PS5-spel som kan använda sparade PS4-data och du inte har några sparade data i konsollagringen får du nu ett meddelande om det finns sparade PS4-data i molnlagringen.
  Om du vill ladda ned sparade data från molnlagringen trycker du på PS-knappen för att expandera meddelandet och väljer Ladda ned sparade PS4-data.
 • Nu kan du välja vilka mediegallerifiler du vill ladda upp manuellt till Klipp i PlayStation App. Befintliga innehållspolicyer gäller fortfarande.
 • Följande ändringar har gjorts av tangentbordet på skärmen.
  När du börjar mata in tecken visas förslag överst på tangentbordet på skärmen. Om du trycker på R1-knappen väljer du nu det första förslaget, istället för att mata in det. Tryck på kryssknappen för att mata in förslaget du har valt.
 • Om du ser inlärda förslag som du vill att konsolen ska glömma kan du ta bort dem från alternativmenyn.
 • (Endast för japanskt tangentbord.) De förslag som visas när tecken skrivs in visas nu med både halvbredds- och fullbreddstecken.
 • Nu kan Unicode 15.0-emojier visas.
 • Tiden som krävs för att utföra integritetskontroller för nedladdade data har minskat avsevärt. Processen utförs medan etiketten [Kopierar...] visas på den nedladdade artikeln i kontrollen Nedladdningar/Uppladdningar i kontrollcentret.
 • Installerade spel startas nu på ett nytt sätt.
 • Om din PS5 har en nedladdningsversion av ett spel som du inte har köpt (till exempel spel som andra användare har köpt på din PS5), och om du har skivversionen, kan du nu spela den installerade nedladdningsversionen genom att sätta i skivan (utan att installera skivversionen).
 • Detsamma gäller om du har installerat ett spel med skivan och köpt nedladdningsversionen av spelet. Nu kan du spela den installerade skivversionen av spelet utan att sätta i skivan.
 • Tipssystemet har utökats och visar nu en lista över uppdrag om spelet har uppdrag. Välj ett uppdrag om du vill se en mer detaljerad video eller ett texttips.
 • Nu kan du visa och hantera dina auktoriserade appar i Inställningar.
  Auktoriserade appar är appar och tjänster från tredje part som du har länkat till ditt PlayStation Network-konto. När du använder en auktoriserad app godkänner du att dina kontouppgifter delas med appen.
  För att visa och hantera dina auktoriserade appar går du till Inställningar > Användare och konton > Auktoriserade appar.
 • Vi har uppdaterat enhetsprogramvaran till trådlösa DualSense-handkontroller, trådlösa DualSense Edge-handkontroller och PlayStation VR2 Sense-handkontroller.
  Uppdateringen förbättrar stabiliteten.
 • Du kan nu uppdatera den trådlösa DualSense-handkontrollens programvara med trådlös anslutning.
  Om du får problem när du försöker uppdatera enhetens programvara trådlöst uppdaterar du den istället genom att ansluta handkontrollen till PS5 med USB-kabeln. Därefter kan du uppdatera trådlöst vid nästa uppdatering.
 • Trådlösa DualSense Edge-handkontroller och PlayStation VR2 Sense-handkontroller har redan stöd för trådlösa uppdateringar av enhetsprogramvaran. Den här uppdateringen krävs inte för att utföra trådlös uppdatering av dessa handkontroller.
 • Följande problem har åtgärdats.
  Ett felmeddelande i en dialogruta som innehöll vilseledande information om föräldrakontrollsbegränsningar vid webbläsaranvändning har åtgärdats.
 • En uppdatering har gjorts för att lösa ett problem som gjorde att vissa IPS-LCD-skärmar flimrar när VRR (variabel uppdateringsfrekvens) är på. Uppdateringen kan hjälpa till att lösa problemet med skärmarna.

Så här uppdaterar du systemprogramvaran för PS5-konsolen

Konfigurera automatiska uppdateringar eller uppdatera systemprogramvaran manuellt genom att följa stegen nedan.

 1. Gå till Inställningar > System.
 2. Välj Systemprogramvara > Uppdatering och inställning av systemprogramvara.
  Meddelandet Det finns en uppdatering visas om det finns en nyare version.
 3. Välj Uppdatera systemprogramvaran.

Om nedladdningen misslyckas flera gånger i rad följer du instruktionerna i Uppdatera PS5-systemprogramvaran med PC eller Mac nedan.

Om uppdateringen av systemprogramvaran fastnar kan du börja om med nedladdningen genom att följa stegen nedan. 

 1. Tryck på PS-knappen på den trådlösa handkontrollen för att öppna kontrollcentret och välj Nedladdningar/Uppladdningar.
 2. Markera uppdateringen av systemprogramvaran och välj Visa information om fel och Försök igen.

Om nedladdningen misslyckas flera gånger i rad följer du instruktionerna i Uppdatera PS5-systemprogramvaran med PC eller Mac nedan.

Om det inte fungerar att starta om nedladdningen av systemprogramvaran följer du instruktionerna nedan.

 1. Stäng av PS5-konsolen.
 2. Använd en PC eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS5” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32- eller exFAT-format. Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 3. Ladda ned uppdateringsfilen för PS5-konsolen nedan och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS5UPDATE.PUP”.
  * Det måste finnas ungefär 1,1 GB ledigt utrymme.
 4. Anslut USB-enheten som filen finns på till PS5-konsolen.
 5. Starta PS5-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.
 6. Välj Uppdatera systemprogramvaran.
 7. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Om uppdateringsfilen inte registreras i PS5-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Så här installerar du om systemprogramvaran för PS5-konsolen

Om du installerar om systemprogramvaran på PS5-konsolen tas alla data bort från PS5-konsolen. Detta brukar kallas fabriksåterställning eller maskinvaruåterställning.

 1. Stäng av PS5-konsolen.
  Tryck på och håll ned strömknappen tills konsolen piper.
 2. Använd en PC eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS5” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32- eller exFAT-format. Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 3. Ladda ned ominstallationsfilen nedan och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS5UPDATE.PUP”.
  Det måste finnas ungefär 1,2 GB ledigt utrymme.
 4. Anslut USB-enheten som installationsfilen finns på till PS5-konsolen.
 5. Starta PS5-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.
 6. Välj Återställ PS5-systemet (installera om systemprogramvaran).

Om uppdateringsfilen inte registreras i PS5-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Behöver du hjälp?

Se guiden nedan om du har problem med att uppdatera systemprogramvaran på din PS5-konsol.

Meddelanden och historik

Version: 22.02-06.50.00

 • Nu finns stöd för den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen.
 • Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version: 22.02-06.02.00

 • Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version: 22.02-06.00.01

 • Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version: 22.02-06.00.00

 • I spelbiblioteket kan du nu skapa anpassade spellistor för att organisera dina spel bättre.
  Du kan skapa en egen spellista i spelbiblioteket genom att välja fliken Din samling.
  Välj spel att lägga till i spellistan och välj sedan ett namn på den.
 • Vi har uppdaterat följande i Spelhjälp-funktionen:
  Spelhjälpen informerar dig nu när det finns hjälp tillgänglig på både PS5 och mobilen via PlayStation App.
  Du kan välja om aviseringar om spelhjälp ska visas. På PS5 väljer du Inställningar > Aviseringar > Spelhjälp. I PlayStation App väljer du Inställningar > Push-meddelanden > Spelhjälp.
 • Nu finns stöd för HDMI-videoutdata på 1440p.
  Innan du använder enheten kan du köra ett test för att se om HDMI-enheten har stöd för 1440p-signaler genom att gå till Inställningar > Skärm och video > Videoutdata > Testa 1440p-utdata.
 • Vi har uppdaterat följande i Game Base:
  Du kan nu begära att partymedlemmar börjar dela skärmen om du vill se dem spela.
  Gå till röstchattkortet, välj den partymedlem du vill skicka begäran till och välj sedan Begär Dela skärm.
 • När du går med i ett party och en partymedlem spelar ett spel som du kan ansluta till får du nu en avisering. Du kan ansluta till spelet direkt från aviseringen.
 • När du får ett meddelande kan du nu visa avsändarens profil genom att välja meddelandet och trycka på alternativknappen.
 • Vi har uppdaterat följande för Vänförfrågningar.
  När du accepterar en vänförfrågan i listan Mottagna kan du nu visa din nya väns profil i Accepterade förfrågningar.
 • På Game Base-kortet kan du nu skicka dekaler och röstmeddelanden till dina grupper.
 • Följande funktioner har lagts till i spelhubbarna:
  Pågående aktiviteter kan nu visas tydligt längst upp i spelhubben så att du enkelt och snabbt kan komma tillbaka och fortsätta spela från rätt ställe.
  Om Spelhjälp är tillgängligt för en aktivitet visas knappen Visa tips.
  I avsnittet Videor baserade på ditt senaste spelförlopp visas etiketter med information om varför videorna rekommenderas för dig, till exempel ”Snabbspel”, ”Högsta poäng” eller ”Prestation”.
 • När du använder webbläsaren kan du nu välja mellan två typer av zoomfunktioner.
  Med ”Zooma” kan du öka storleken på sakerna på sidan samtidigt som layouten justeras så att allt passar utan att du behöver bläddra åt vänster och höger.
  ”Förstora” ökar storleken på allt på sidan utan layoutjusteringar.
  Maximal zoom/förstoringsgrad är nu 500 %.
 • Vi har omorganiserat 3D-ljudinställningarna.
  De här inställningarna finns nu under 3D-ljud för TV-högtalare och 3D-ljud för hörlurar i Inställningar > Ljud.
  Nu kan du lyssna på och jämföra skillnaden mellan 3D-ljud och stereoljud från samma skärm.
 • Röstkommando har nu stöd för sökning efter innehåll med rösten på YouTube. För närvarande är Röstkommando (förhandsgranskning) bara tillgängligt på engelska för spelare med PlayStation™Network-konton (PSN) i USA eller Storbritannien.
  Oavsett var du befinner dig på PS5, även när du spelar, kan du säga ”Hey PlayStation, search for [keyword] to YouTube”. YouTube-appen öppnas och relevanta sökresultat visas.
  Hur du skriver in text med hjälp av röstindata har ändrats. Om du hade skärmläsaren påslagen behövde du tidigare vänta tills instruktionerna lästes upp innan du pratade i handkontrollen för att skriva in text med hjälp av röstindata. Nu kan du hoppa över instruktionerna genom att trycka på kryssknappen.
 • Följande förbättringar har lagts till i skärmläsarfunktionen.
  När handkontrollens knappgenvägar för knappar på skärmen visas läser skärmläsaren nu upp dem högt.
 • Vi har uppdaterat följande för fjärrspel:
  Nu är det enklare att använda tangentbordet på din PC eller Mac när du använder PS Remote Play. Vi har tagit bort textinmatningsrutan så att du kan använda tangentbordet för att skriva direkt i PS5 eller PlayStation®4. Förutom att skriva kan du nu även använda tangentbordet för att styra spel som har stöd för det.
 • Anpassade knapptilldelningar är nu aktiverade på skärmen för inmatning av lösenord.
 • Vi har uppdaterat programvaran för trådlösa DualSense-handkontroller för att förbättra stabiliteten.
 • Ett problem som orsakade fel i systemprogramvaran i viloläge för vissa PS5-konsoler har åtgärdats.

Meddelanden

 • Hämta och installera aldrig andra uppdateringar än de officiella uppdateringsfiler som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment online. Hämta eller installera inte uppdateringar med någon annan metod än de som beskrivs i dokumentationen till PS5-konsolen eller på den här webbplatsen. Om du laddar ned eller installerar uppdateringar från en annan källa, med en annan metod eller på en konsol som har ändrats eller modifierats på något sätt finns det risk för att konsolen slutar fungera som den ska. Då kanske det inte heller går att installera den officiella uppdateringen. Om du utför något av detta kan det leda till att systemets garanti upphör att gälla, samt påverka dina möjligheter att få garantiservice och reparationsservice från Sony Interactive Entertainment.
 • Installera inte systemprogramvaran direkt före eller efter ett strömavbrott.
 • Stäng inte av konsolen under installationen. Om installationen avbryts kan konsolen skadas.
 • Vissa program och visst material kan eventuellt inte användas förrän du har uppdaterat systemprogramvaran på konsolen.

Systemprogramvara

Genom att använda eller öppna systemprogramvaran samtycker du till att omfattas av alla befintliga villkor i avtalet. Om du vill läsa en aktuell kopia av det här avtalet som kan skrivas ut går du till http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra villkoren i detta avtal, inklusive alla villkor i PS5-systemets dokumentation eller handbok, eller på http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/index.html.

Kontrollera den här webbplatsen regelbundet för att se eventuella ändringar i avtalet.

Uppdateringar av systemprogramvaran, inklusive säkerhetsuppdateringar, släpps till PS5-konsolen då och då. Uppdateringarna är nödvändiga för att konsolen ska fungera som den ska. 

Du får ett meddelande om nya uppdateringar av systemprogramvaran om konsolen är ansluten till internet eller när du sätter i en spelskiva som kräver en senare version av systemprogramvaran. Dessutom kan du alltid gå tillbaka till den här sidan för att se de senaste tillgängliga uppdateringarna. 

SIE rekommenderar att du alltid installerar den senaste uppdateringen så snart som möjligt efter att uppdateringen har släppts. Om du inte gör det kan konsolen utsättas för säkerhetsrisker och eventuellt sluta fungera som den ska.