Konfigurera automatiska nedladdningar och uppdateringar för PlayStation

Så här konfigurerar du automatiska nedladdningar och uppdateringar för PlayStation

Ta reda på hur du konfigurerar automatiska nedladdningar och uppdateringar för spel och systemprogramvara på PS5™- och PS4™-konsoler.

Vad är automatiska nedladdningar och uppdateringar?

 • Speluppdateringar (spelkorrigeringar) och systemuppdateringar laddas ned och installeras automatiskt.
 • Du kan fjärrhämta spel du köpt från PlayStation™Store.

Om du vill tillåta automatiska nedladdningar och uppdateringar konfigurerar du konsolen så att internetanslutningen behålls när den är i viloläge och uppdateringsfiler kan installeras automatiskt. Aktivera automatiska nedladdningar och se till att sätta konsolen i viloläge när du inte använder den.

Så här konfigurerar du automatiska nedladdningar och uppdateringar på PS5-konsoler

Markera en inställning för att se stegen.

 1. Gå till Inställningar > System.
 2. Välj Energisparinställningar > Funktioner som är tillgängliga i viloläge.
 3. Slå på Fortsätt vara ansluten till Internet.

Om du väljer Aktivera start av PS5 från nätverket på den här menyn kan du använda PlayStation App eller Fjärrspel för att slå på din PS5-konsol när den är i viloläge.

 1. Välj Inställningar > System > Systemprogramvara > Uppdatering av systemprogramvara och Inställningar.
 2. Aktivera Ladda ned uppdateringsfiler automatiskt och Installera uppdateringsfiler automatiskt.

När du aktiverar Installera uppdateringsfiler automatiskt installeras systemuppdateringar automatiskt i viloläget, så att konsolen är uppdaterad och klar för användning nästa gång du ska spela.

 1. Gå till Inställningar > Sparade data och inställningar för spel/appar > Automatiska uppdateringar.
 2. Aktivera Automatisk nedladdning eller Automatisk installation i viloläge.

När du har aktiverat Automatisk installation är dina spel och program uppdaterade till senaste version nästa gång du slår på PS5-konsolen.

Om du inte vill stänga av pausade spel eller appar ska du bara aktivera Automatisk nedladdning.

Tryck på PS-knappen och öppna kontrollcentret där du väljer Ström > Aktivera viloläge. Du kan också trycka på konsolens strömknapp en gång så aktiveras viloläget.

Så här konfigurerar du automatiska nedladdningar och uppdateringar på PS4-konsoler 

Markera en inställning för att se stegen.

 1. Gå till Inställningar > Energisparinställningar > Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge.

 2. Aktivera Fortsätt vara ansluten till internet och Aktivera start av PS4 från nätverket.

Om du väljer Aktivera start av PS4 från nätverket på den här menyn kan du använda PlayStation App eller Fjärrspel för att slå på din PS4-konsol när den är i viloläge.

 1. Gå till Inställningar > System > Automatiska nedladdningar
 2. Markera kryssrutan bredvid Uppdateringsfiler för systemprogramvara
 3. Markera kryssrutan bredvid Programuppdateringsfiler.

Tryck på och håll ned PS-knappen för att öppna snabbmenyn där du väljer Ström > Aktivera viloläge. Strömindikatorn på PlayStation 4-konsolen lyser orange.

Aktivera fjärrhämtning av spel

När du har aktiverat automatiska nedladdningar och uppdateringar blir fjärrhämtning tillgängligt när du köper material via PlayStation Store online eller på mobilen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter