Ladda handkontroller eller tillbehör på PlayStation-konsoler

Läs om hur du laddar handkontroller eller kompatibla tillbehör med konsolen.

När PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsolen är påslagen eller i viloläge ansluter du en kompatibel handkontroll eller ett tillbehör till konsolen med den medföljande USB-kabeln för att börja ladda. 

Ladda handkontrollen när PS5-konsolen är i viloläge

 1. Gå till hemskärmen och välj Inställningar > System.
 2. Välj Energisparinställningar > Funktioner som är tillgängliga i viloläge
 3. Ställ in Tillför ström till USB-portar till Alltid eller 3 timmar
 1. Gå till Inställningar > Energisparinställningar > Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge.
 2. Välj Tillför ström till USB-portar.
  Om du väljer 3 timmar får USB-portarna endast ström i 3 timmar efter att viloläget har aktiverats. Efter 3 timmar sänker systemet energiförbrukningen för att spara energi.
 • När du laddar och konsolen är i viloläge blinkar lampskenan på handkontrollen* orange. När laddningen är klar slocknar lampskenan. 
 • Du kan också ladda handkontrollen genom att ansluta den till en dator eller en annan USB-enhet med en USB-kabel. Se till att använda en USB-kabel som följer USB-standarderna. Det kanske inte går att ladda handkontrollen på vissa enheter. 

* På PS VR2 Sense™-handkontroller och rörelsekänsliga PlayStation®Move-handkontroller blinkar stausindikatorerna långsamt med vitt sken under laddning.

Försätta PS5-konsolen i viloläge

 1. Tryck på PS-knappen för att gå till kontrollcentret och välj Ström.
 2. Välj Gå in i viloläge.
  Du kan också trycka på strömknappen en gång så aktiveras viloläget.
 1. Välj Stäng av på funktionsskärmen. 
 2. Välj Gå in i viloläge.
  Du kan också trycka in och hålla ned strömknappen tills konsolen piper.
 • Avsluta viloläget genom att slå på konsolen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter