Förhindra att barn ändrar föräldrakontrollerna på PlayStation

Förhindra att barn ändrar föräldrakontrollerna på PlayStation

Läs om hur du förhindrar att barn ändrar föräldrakontrollerna på PlayStation®5-konsoler och PlayStation®4-konsoler. 

Ställa in en säkerhetskod för konsolbegränsning

Med säkerhetskoden för konsolbegränsning förhindras ditt barn från att ändra inställningarna för föräldrakontroller på ditt PlayStation, t.ex. åldersgränser och standardinställning för föräldrakontroller. Välj en säkerhetskod som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till. Dela den endast med familjemedlemmar som du utser till målsmän, eftersom den ger tillgång att ändra eller ta bort alla kontroller.

 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå in på Inställningar > Familj och föräldrakontroller > Begränsningar på PS5-konsolen.
 2. Ange befintlig säkerhetskod för konsolbegränsning. Har du inte ställt in den ännu är standardkoden 0000.
 3. Välj Ändra säkerhetskod för konsolbegränsning.
 4. Ange en ny fyrsiffrig kod med motsvarande knappar på kontrollen. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.
 5. Ange säkerhetskoden en andra gång för att bekräfta.

Mer information om systembegränsningar för PS4 finns i användarhandboken online.

 1. På PS4-systemet går du in på Inställningar > Föräldrakontroller/familjehantering > Systembegränsningar för PS4.
 2. Ange befintlig säkerhetskod för systembegränsning. Har du inte ställt in den ännu är standardkoden 0000.
 3. Välj Ändra säkerhetskod för systembegränsning.
 4. Ange en ny fyrsiffrig kod med motsvarande knappar på handkontrollen. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.
 5. Ange säkerhetskoden en andra gång för att bekräfta.

Ange en säkerhetskod för inloggning

Be alla som har ett konto på din Playstation-konsol att ställa in en säkerhetskod för inloggning. Annars kan barnfamiljemedlemmar logga in på vuxnas eller äldre barns konton och komma undan de kontroller du har ställt in för dem.

 1. Gå in på Inställningar > Användare och konton.

 2. Välj Inloggningsinställningar > Ange en säkerhetskod för inloggning på PS5.

 3. Ange en fyrsiffrig säkerhetskod. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.

 1. Gå in på Inställningar > inloggningsinställningar > Hantering av säkerhetskod för inloggning.

 2. Ange en fyrsiffrig säkerhetskod. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.

Inaktivera skapande av nya användare och gästinloggning 

Genom att inaktivera skapande av nya användare och alternativet att logga in som gäst förhindrar du att barn skapar ett nytt konto utan begränsningar, istället för att använda det du skapat åt dem. 

 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå till Inställningar > Familjeinställningar och föräldrakontroller > Begränsningar på PS5-konsolen.
 2. Välj Skapa ny användare och gästinloggning > Tillåts inte.

 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå till Inställningar> Föräldrakontroller/familjehantering > Systembegränsningar för PS4
 2. Välj Skapa ny användare och gästinloggning > Tillåts inte.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter