Förhindra att barn ändrar föräldrakontrollerna på PlayStation®5 och PlayStation®4

Förhindra att barn ändrar föräldrakontrollerna på PlayStation®5 och PlayStation®4

Läs om hur du förhindrar att barn ändrar föräldrakontrollerna på PS5™ och PS4™. 

Ställa in en säkerhetskod för systembegränsning

Med säkerhetskoden för systembegränsning förhindras ditt barn från att ändra inställningarna för föräldrakontroller på din PlayStation, t.ex. åldersgränser och föräldrakontroller. Välj en säkerhetskod som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till. Dela den bara med familjemedlemmar som du utser till vårdnadshavare, eftersom den ger tillgång till att ändra och ta bort alla kontroller.

 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå in på Inställningar > Familj och föräldrakontroller > Begränsningar på PS5-konsolen.
 2. Ange den befintliga säkerhetskoden för systembegränsning. Har du inte ställt in den ännu är standardkoden 0000.
 3. Välj Ändra säkerhetskod för systembegränsning.
 4. Ange en ny fyrsiffrig kod med motsvarande knappar på handkontrollen. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.
 5. Bekräfta genom att ange säkerhetskoden en andra gång.
 1. På PS4-systemet går du in på Inställningar > Föräldrakontroller/Familjehantering > Systembegränsningar för PS4.
 2. Ange den befintliga säkerhetskoden för systembegränsning. Har du inte ställt in den ännu är standardkoden 0000.
 3. Välj Ändra säkerhetskod för systembegränsning.
 4. Ange en ny fyrsiffrig kod med motsvarande knappar på handkontrollen. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.
 5. Bekräfta genom att ange säkerhetskoden en andra gång.

Ange en säkerhetskod för inloggning

Be alla som har ett konto på din Playstation-konsol att ställa in en säkerhetskod för inloggning. Annars kan barnfamiljemedlemmar logga in på vuxnas eller äldre barns konton och komma undan de kontroller du har ställt in för dem.

 1. Gå in på Inställningar > Användare och konton.

 2. Välj Inloggningsinställningar > Ange en säkerhetskod för inloggning på PS5.

 3. Ange en fyrsiffrig säkerhetskod. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.

 1. Gå in på Inställningar > inloggningsinställningar > Hantering av säkerhetskod för inloggning.

 2. Ange en fyrsiffrig säkerhetskod. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.

Inaktivera skapande av nya användare och gästinloggning 

Genom att inaktivera skapande av ny användare och alternativet att logga in som gäst förhindrar du att barn skapar ett nytt konto utan begränsningar, istället för att använda det du skapat åt dem. 

 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå till Inställningar > Familjeinställningar och föräldrakontroller > Begränsningar på PS5-konsolen.
 2. Välj Skapa ny användare och gästinloggning > Tillåts inte.

 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå till Inställningar> Föräldrakontroller/familjehantering > Systembegränsningar för PS4
 2. Välj Skapa ny användare och gästinloggning > Tillåts inte.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter