Förhindra att barn ändrar föräldrakontrollerna

Förhindra att ditt barn ändrar föräldrakontrollerna

Läs om hur du förhindrar att barn ändrar föräldrakontrollerna på PlayStation®5-konsoler och PlayStation®4-konsoler. 

En säkerhetskod för konsolbegränsning förhindrar att ditt barn ändrar föräldrakontrollerna. Välj en säkerhetskod som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.

Ställ in en säkerhetskod för konsolbegränsning för PS5-konsoler 

 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå till Inställningar > Familjeinställningar och föräldrakontroller > Begränsningar för PS5-konsol.
 2. Ange befintlig säkerhetskod för konsolbegränsning. Har du inte ställt in den ännu är standardkoden 0000.
 3. Välj Ändra säkerhetskod för konsolbegränsning.
 4. Ange en ny fyrsiffrig kod med motsvarande knappar på handkontrollen. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.
 5. Ange säkerhetskoden en andra gång för att bekräfta.

Viktigt
Om du glömmer säkerhetskoden måste du återställa PS5™-konsolen. 

 1. På PS4-systemet går du in på Inställningar > Föräldrakontroller/familjehantering > Systembegränsningar för PS4.
 2. Ange befintlig säkerhetskod för systembegränsning. Har du inte ställt in den ännu är standardkoden 0000.
 3. Välj Ändra säkerhetskod för systembegränsning.
 4. Ange en ny fyrsiffrig kod med motsvarande knappar på handkontrollen. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.
 5. Ange säkerhetskoden en andra gång för att bekräfta.

Viktigt
Om du glömmer bort säkerhetskoden för systembegränsning måste du initiera PS4-konsolen.

Ställa in en säkerhetskod för inloggning på PS5-konsoler

Be alla som har ett konto på din PlayStation-konsol att ställa in en säkerhetskod för inloggning. I annat fall kan barn förbigå föräldrakontroller.

 1. Gå till Inställningar > Användare och konton.

 2. Välj Inloggningsinställningar > Ställ in en säkerhetskod för inloggning på PS5-systemet.

 3. Ange en fyrsiffrig säkerhetskod. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.

 1. Gå in på Inställningar > Inloggningsinställningar > Hantering av säkerhetskod för inloggning.

 2. Ange en fyrsiffrig säkerhetskod. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.

 • Den här inställningen är tillgänglig när du har loggat in på PlayStation™Network en gång.
 • Säkerhetskoden för inloggning är inte densamma som säkerhetskoden för konsolbegränsning.

Inaktivera skapande av nya användare och gästinloggning på PS5-konsoler

Genom att inaktivera skapande av nya användare och alternativet att logga in som gäst förhindrar du att barn skapar ett nytt konto utan begränsningar, istället för att använda det du skapat åt dem.

 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå till Inställningar Familjeinställningar och föräldrakontroller Begränsningar för PS5-konsol.
 2. Välj Skapa användare och gästinloggning Tillåts inte.
 1. Logga in som familjeöverhuvud och gå till Inställningar > Föräldrakontroller/familjehantering > Systembegränsningar för PS4
 2. Välj Skapa ny användare och gästinloggning > Tillåts inte.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter