Anmäla olämpligt beteende på PS5-konsoler

Så här anmäler du olämpligt uppförande på PS5-konsoler

Läs om hur du anmäler olämpligt innehåll och olämpliga konversationer på en PlayStation®5-konsol och vilka åtgärder vi vidtar när vi får din anmälan.

När ska jag göra en anmälan på en PS5™-konsol?

Anmäl innehåll eller konversationer som bryter mot uppförandereglerna. Om en spelare inte har brutit mot uppförandereglerna, men du inte vill interagera med honom eller henne kan du blockera spelaren.

Att anmäla någon med avsikt att trakassera en annan spelare är ett brott mot uppförandereglerna och kan leda till tillfällig eller permanent avstängning av ditt konto.

Vad händer när jag gör en anmälan på en PS5-konsol?

Moderatorerna granskar anmälningar och avgör om någon har brutit mot uppförandereglerna. Om det är så tar bort vi eventuellt innehåll och vidtar lämpliga åtgärder mot spelaren.

Så här gör du en anmälan på PS5-konsolen

Anmäl alltid det specifika innehållet som du anser bryter mot uppförandereglerna, t.ex. ett kränkande meddelande, snarare än spelarens online-ID. Om innehållet har delats i ett spel använder du spelets rapporteringsfunktion.

Via PS5-konsoler kan du anmäla

  • saker i en spelares profil

  • skärmbilder och videor

  • sändningar och kommentarer på sändningar

  • ett Game Base-gruppnamn, en ikon eller ett chattmeddelande

  • Saker som sagts i en konversation

  • Välj Mer > Anmäl och ange orsaken till din anmälan. 
  • Markera meddelandet, tryck på alternativknappen och välj Anmäl
  1. Tryck på PS-knappen och öppna kontrollcentret > välj kortet för röstchatten där konversationen ägde rum.
  2. Välj Mer > Anmäl och följ anvisningarna på skärmen. Du kan anmäla ett 20 sekunder långt klipp av de senaste 5 minuternas samtal.
  3. När du uppmanas att välja spelaren som uppför sig otrevligt väljer du Jag är osäker om du inte vet vem det var som pratade.

Röstchattfunktionen övervakar eller spelar inte in dina konversationer aktivt, utan är endast avsedd för anmälan av trakasserier online. 

Inaktivering av röstdatainsamlingen påverkar inte dina möjligheter att anmäla eller anmälas av andra spelare via röstchatt. Om du tillåter röstdatainsamling hjälper det Sony Interactive Entertainment att förbättra röstfunktioner som transkribering av chatt och röstinmatning.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter