Hatpropaganda på PlayStation Network

PlayStations policy mot hatpropaganda på PlayStation Network

Lär dig mer om PlayStation®-policyn mot hatpropaganda och hatfullt beteende på PlayStation™Network (PSN).

PlayStations policy mot hatpropaganda

PlayStation uppmuntrar både inkludering och individualitet på vår plattform, både i spel och online. PlayStation Network är en gemenskap där spelare från alla bakgrunder kan vara delaktiga i roliga spelupplevelser. Spelare kan uttrycka sig och sina åsikter med varandra, men hatpropaganda och hatfullt beteende tolereras inte. När du skapar ett konto samtycker du till att följa gemenskapens uppföranderegler som beskriver hur spelare får interagera på PSN. Spelare kan hjälpa till att se till att vår mötesplats förblir välkomnande och inkluderande genom att bete sig på lämpligt sätt och rapportera olämpligt beteende till säkerhetsteamet på PlayStation.

Det finns inga undantag vad gäller användning av någon form av hatiskt språkbruk eller öknamn på PSN, även om sammanhanget är skämtsamt eller om syftet är att återta nedsättande ord. Även om spelare kanske tycker att det är lämpligt att använda svordomar bland vänner eller skämtsamt förolämpa varandra, finns det konsekvenser för publicering av stötande innehåll eller användning av stötande språk på PSN. PlayStation Networks uppförandekod gäller oavsett om hatpropagandan riktas mot en viss spelare eller målgrupp eller inte.

Vad är hatpropaganda?

Hatpropaganda är en form av trakasserier definierade som fördomar, fientlighet eller våld som riktas mot en person eller grupp av människor, baserat på skyddade egenskaper som bland annat ras, etnicitet, nationellt ursprung, könsidentitet, kön, sexuell läggning, ålder, religion, funktionshinder, familjerelation eller veteranstatus.

Hatpropaganda på PSN kan vara hotfulla meddelanden, antingen skrivna eller uttalade, samt diskriminerande text, bilder eller videor.

Exempel på hatpropaganda

  • Att använda öknamn för att tilltala eller förolämpa andra spelare, oavsett om de är rasistiska, etniska, sexistiska, homofobiska eller funkofobiska.
  • Att ge sig på någon annan på grund av deras könsidentitet eller könsuttryck.
  • Att ge sig på eller förnedra kvinnor med kvinnohatande språkbruk.
  • Att förolämpa eller kalla någon öknamn baserade på verklig eller upplevd mental, kognitiv eller fysisk förmåga.
  • Att främja hatgrupper och deras ideologier genom att lägga upp hatsymboler/-bilder.
  • Att dela memes som negativt avbildar en persons eller grupps skyddade egenskaper.
  • Att förhärliga eller tolerera våld, brutalitet eller dödshot mot en person eller grupp.
  • Att använda en persons personliga egenskaper för att förolämpa dem eller negativt beskriva deras spelande.

Så här anmäler du hatpropaganda

Vi förlitar oss på medlemmarna på vår mötesplats för att hålla nätverket säkert från alla typer av negativt spelarbeteende, inklusive hatpropaganda. Om du stöter på innehåll eller beteende som du tror bryter mot vår uppförandekod kan du rapportera det till PlayStations säkerhetsteam så att våra moderatorer kan granska om några åtgärder behöver tas till för att upprätthålla reglerna.

Vad händer om jag blir anmäld för hatpropaganda?

PlayStations säkerhetsteam vidtar åtgärder mot alla typer av anmält innehåll som vi verifierar som hatpropaganda. Om ditt brott bedöms som hatpropaganda kommer ditt konto att stängas av från PlayStation Network.

PlayStations säkerhetsteam tillämpar uppförandereglerna strikt genom moderering, vilket innebär att spelare kan rapportera hatpropaganda eller annat olämpligt innehåll så att en mänsklig medarbetare kan granska det. Vårt moderatorsteam består av riktiga människor, som är kultur- och språkexperter från hela världen, som arbetar dygnet runt för att bearbeta rapporter. Om en spelare befinns ha brutit mot uppförandereglerna under modereringsprocessen kommer de att få konsekvenser för detta. Vissa brott anses vara allvarligare än andra. Längden på en avstängning beror på brottet i fråga och om du har brutit mot uppförandekoden tidigare.

Vid upprepade fall eller vid allvarliga överträdelser kan en spelare bli permanent avstängd från sina konton eller få sin PlayStation-konsol avstängd från mötesplatsen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter