Konfigurera 2-stegsverifiering för inloggning på PlayStation™Network

Konfigurera 2-stegsverifiering för inloggning på PlayStation™Network

Ta reda på hur du ställer in eller avaktiverar 2-stegsverifiering (2SV), var du hittar 2SV-reservkoder och hur du återskapar ett konto om du har förlorat ett 2SV-mobilnummer.

Vad är 2-stegsverifiering?

När du loggar in på en PlayStation®5- eller  PlayStation®4-konsol och har aktiverat 2SV får du följa flera steg:

 1. Ange ditt kontolösenord och inloggnings-ID (e-postadress).

 2. Ange verifieringskoden från autentiseringsappen eller det sms som skickades till ditt registrerade mobilnummer*.

*Verifieringskoden är giltig i 10 minuter efter inloggningsförsöket. Om koden har upphört att gälla väljer du Skicka kod igen på inloggningsskärmen så skickas en ny.

När det är bra att använda 2SV

Konton fortsätter normalt sett att vara inloggade, men det skickas en verifieringskod till dig när:

 • du loggar in för första gången efter att 2SV har aktiverats

 • du loggar ut manuellt från PlayStation Network och vill logga in igen

 • du återställer kontolösenordet

 • du ändrar inloggnings-ID (e-postadress).

Återfå borttappade verifieringsuppgifter

Om du har tappat bort ditt telefonnummer eller dina reservkoder för 2-stegsverifiering kan du läsa i guiden nedan om hur du återställer kontot.

Hur konfigurerar jag 2-stegsverifiering?

Välj en enhet nedan och konfigurera 2-stegsverifiering.

Webbläsare: 2SV

 1. Gå in på Kontohantering på en ansluten enhet.
 2. Bredvid 2-stegsverifiering väljer du Redigera > Aktivera > Fortsätt.
 3. Välj hur du vill få verifieringskoden: Autentiseringsapp eller sms:

  Autentiseringsapp
  Öppna en autentiseringsapp på din mobila enhet och skanna QR-koden. Om QR-koden inte fungerar kopierar du och klistrar in den alfanumeriska koden. En verifieringskod visas i appen.

  Sms
  Ange ett mobilnummer eller välj ett befintligt nummer. En verifieringskod skickas till dig.

 4. Ange verifieringskoden. 
 5. Skriv upp dina reservkoder.

 

 1. Gå till Inställningar > Användare och konton > Säkerhet > 2-stegsverifiering
 2. Slå på 2SV genom att välja  Aktivera 
 3. Välj hur du vill få verifieringskoden: Autentiseringsapp eller sms:

  Autentiseringsapp
  Öppna en autentiseringsapp på din mobila enhet och skanna QR-koden. Om QR-koden inte fungerar kopierar du och klistrar in den alfanumeriska koden. En verifieringskod visas i appen.

  Sms
  Ange ett mobilnummer eller välj ett befintligt nummer. En verifieringskod skickas till dig. 

 4. Ange verifieringskoden. 
 5. Skriv upp dina reservkoder.
 1. Gå till Inställningar > Kontohantering > Kontoinformation > Säkerhet > 2-stegsverifiering
 2. Slå på 2SV genom att välja  Aktivera . 
 3. Välj hur du vill få verifieringskoden: Autentiseringsapp eller sms:

  Autentiseringsapp
  Öppna en autentiseringsapp på din mobila enhet och skanna QR-koden. Om QR-koden inte fungerar kopierar du och klistrar in den alfanumeriska koden. En verifieringskod visas i appen.

  Sms
  Ange ett mobilnummer eller välj ett befintligt nummer. En verifieringskod skickas till dig. 

 4. Ange verifieringskoden. 
 5. Skriv upp dina reservkoder.

Stänga av 2-stegsverifiering

Välj en enhet nedan för avstängning av 2-stegsverifiering.

Webbläsare

 • Logga in på Kontohantering och välj Säkerhet > Redigera bredvid 2-stegsverifiering  > Avaktivera.
 • Gå till Inställningar > Användare och konton > Säkerhet > 2-stegsverifiering > Status – Inaktiv.
 • Gå till Inställningar > Kontohantering > Kontoinformation > Säkerhet > 2-stegsverifiering > Status – Inaktiv.

Byta verifieringstyp från sms till verifiering med autentiseringsapp

 1. Avaktivera 2-stegsverifiering.

 2. Aktivera 2-stegsverifiering igen och välj önskad verifieringsmetod.

Leta reda på dina 2SV-reservkoder

Om du förlorar åtkomsten till ditt 2SV-mobilnummer kan du få åtkomst till ditt konto med en reservkod. Om du inte har en sådan kod måste du verifiera din identitet för att kunna återställa ditt konto.

 1. Gå till Kontohantering från en ansluten enhet och välj fliken Säkerhet.

 2. Välj Reservkoder. Spara reservkoderna på en säker plats.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter