Konfigurera 2-stegsverifiering för PSN

Konfigurera 2-stegsverifiering för PlayStation Network

Läs om hur du konfigurerar och avaktiverar 2-stegsverifiering och var reservkoderna för 2-stegsverifiering finns.

Konfigurera 2-stegsverifiering och anteckna reservkoder

Välj den enhet nedan som du vill konfigurera 2-stegsverifiering för.

 1. Logga in på Kontohantering på en ansluten enhet och välj Säkerhet.
 2. Välj Redigera Aktivera Fortsätt bredvid 2-stegsverifieringsstatus.
 3. Välj hur du vill ta emot verifieringskoden: Autentiseringsapp eller Sms

Autentiseringsapp
Kontrollera att du har en autentiseringsapp (till exempel Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator) nedladdad och konfigurerad på din mobilenhet. Öppna autentiseringsappen och skanna QR-koden. Om QR-koden inte fungerar kopierar du och klistrar in den alfanumeriska koden.
Du får en verifieringskod i autentiseringsappen. 

Sms
Ange ett mobilnummer eller välj ett befintligt.
Du får en verifieringskod via sms.

 1. Ange verifieringskoden. 
 2. Anteckna dina reservkoder.
 1. Gå till Inställningar > Användare och konton > Säkerhet > 2-stegsverifiering
 2. Slå på 2SV genom att välja  Aktivera 
 3. Välj hur du vill få verifieringskoden: Autentiseringsapp eller sms:

Autentiseringsapp
Kontrollera att du har en autentiseringsapp (till exempel Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator) nedladdad och konfigurerad på din mobilenhet. Öppna autentiseringsappen och skanna QR-koden. Om QR-koden inte fungerar kopierar du och klistrar in den alfanumeriska koden.
Du får en verifieringskod i autentiseringsappen. 

Sms
Ange ett mobilnummer eller välj ett befintligt.
Du får en verifieringskod via sms.

 1. Ange verifieringskoden. 
 2. Anteckna dina reservkoder.
 1. Gå till Inställningar > Kontohantering > Kontoinformation > Säkerhet > 2-stegsverifiering
 2. Slå på 2SV genom att välja  Aktivera . 
 3. Välj hur du vill få verifieringskoden: Autentiseringsapp eller sms:

Autentiseringsapp
Kontrollera att du har en autentiseringsapp (till exempel Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator) nedladdad och konfigurerad på din mobilenhet. Öppna autentiseringsappen och skanna QR-koden. Om QR-koden inte fungerar kopierar du och klistrar in den alfanumeriska koden.
Du får en verifieringskod i autentiseringsappen. 

Sms
Ange ett mobilnummer eller välj ett befintligt.
Du får en verifieringskod via sms.

 1. Ange verifieringskoden. 
 2. Anteckna dina reservkoder.

Så här loggar du in med 2-stegsverifiering

När du loggar in på PlayStation™Network (PSN) på en PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsol via 2-stegsverifiering ombeds du utföra följande steg:

 1. Ange ditt kontolösenord och inloggnings-ID (e-postadress).

 2. Ange verifieringskoden från autentiseringsappen eller det sms som skickades till ditt registrerade mobilnummer*.

*Verifieringskoden är giltig i 10 minuter efter inloggningsförsöket. Om koden har upphört att gälla väljer du Skicka kod igen på inloggningsskärmen så skickas en ny.

När används 2-stegsverifiering

Konton fortsätter normalt sett att vara inloggade, men det skickas en verifieringskod till dig när:

 • du loggar in för första gången efter att 2SV har aktiverats

 • du loggar ut manuellt från PlayStation Network och vill logga in igen

 • du återställer kontolösenordet

 • du ändrar inloggnings-ID (e-postadress) eller online-ID

Har du problem med 2-stegsverifiering?

Om du har problem med att logga in med 2-stegsverifiering kan du läsa i guiden nedan.

Leta rätt på dina reservkoder för 2-stegsverifiering

Om du förlorar åtkomsten till ditt mobilnummer för 2-stegsverifieringen kan du få åtkomst till ditt konto med en reservkod. Om du inte har en sådan kod måste du verifiera din identitet för att kunna återställa ditt konto.

 1. Gå till Kontohantering på en ansluten enhet och välj fliken Säkerhet.

 2. Välj Reservkoder. Spara reservkoderna på en säker plats.

Avaktivera 2-stegsverifiering

Välj den enhet nedan som du vill avaktivera 2-stegsverifiering för.

 1. Logga in på Kontohantering på en ansluten enhet och välj Säkerhet.
 2. Välj Redigera Avaktivera intill 2-stegsverifieringsstatus.
 1. Gå till Inställningar > Användare och konton > Säkerhet.
 2. Välj 2-stegsverifiering och ställ in statusen som Inaktiv.
 1. Gå till Inställningar > Kontohantering > Kontoinformation > Säkerhet. 
 2. Välj 2-stegsverifiering > Status – Inaktiv.

Byta till verifiering med hjälp av autentiseringsappen

 1. Avaktivera 2-stegsverifiering.

 2. Aktivera 2-stegsverifiering igen och välj önskad verifieringsmetod.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter