Konfigurera 2-stegsverifiering för PSN

Konfigurera 2-stegsverifiering för PlayStation Network

Läs om hur du konfigurerar och avaktiverar 2-stegsverifiering och var reservkoderna för 2-stegsverifiering finns.

Vad är 2-stegsverifiering?

När du loggar in på PlayStation™Network (PSN) på en PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsol via 2-stegsverifiering ombeds du utföra följande steg:

 1. Ange ditt kontolösenord och inloggnings-ID (e-postadress).

 2. Ange verifieringskoden från autentiseringsappen eller det sms som skickades till ditt registrerade mobilnummer*.

*Verifieringskoden är giltig i 10 minuter efter inloggningsförsöket. Om koden har upphört att gälla väljer du Skicka kod igen på inloggningsskärmen så skickas en ny.

När 2-stegsverifiering är aktiverad* och du loggar in på en PS3-konsol eller PS Vita/tv-system för första gången ombes du att: 

 1. ange ditt kontoinloggnings-ID (din e-postadress) 
 2. ange lösenordet för enhetskonfiguration i stället för ditt vanliga kontolösenord.

När 2-stegsverifiering används

Konton fortsätter normalt sett att vara inloggade, men det skickas en verifieringskod till dig när:

 • du loggar in för första gången efter att 2SV har aktiverats

 • du loggar ut manuellt från PlayStation Network och vill logga in igen

 • du återställer kontolösenordet

 • du ändrar inloggnings-ID (e-postadress) eller online-ID.

Konfigurera 2-stegsverifiering och anteckna reservkoder

Välj den enhet nedan som du vill konfigurera 2-stegsverifiering för.

 1. Logga in på Kontohantering på en ansluten enhet och välj Säkerhet.
 2. Välj Redigera Aktivera Fortsätt bredvid 2-stegsverifieringsstatus.
 3. Välj hur du vill ta emot verifieringskoden: Autentiseringsapp eller Sms:

  Autentiseringsapp
  Öppna en autentiseringsapp på din mobila enhet och skanna QR-koden. Om QR-koden inte fungerar kopierar du och klistrar in den alfanumeriska koden. En verifieringskod visas i appen.

  Sms
  Ange ett mobilnummer eller välj ett befintligt nummer. En verifieringskod skickas till dig.

 4. Ange verifieringskoden. 
 5. Anteckna dina reservkoder.
 1. Gå till Inställningar > Användare och konton > Säkerhet > 2-stegsverifiering
 2. Slå på 2SV genom att välja  Aktivera 
 3. Välj hur du vill få verifieringskoden: Autentiseringsapp eller sms:

  Autentiseringsapp
  Öppna en autentiseringsapp på din mobila enhet och skanna QR-koden. Om QR-koden inte fungerar kopierar du och klistrar in den alfanumeriska koden. En verifieringskod visas i appen.

  Sms
  Ange ett mobilnummer eller välj ett befintligt nummer. En verifieringskod skickas till dig. 

 4. Ange verifieringskoden. 
 5. Skriv upp dina reservkoder.
 1. Gå till Inställningar > Kontohantering > Kontoinformation > Säkerhet > 2-stegsverifiering
 2. Slå på 2SV genom att välja  Aktivera . 
 3. Välj hur du vill få verifieringskoden: Autentiseringsapp eller sms:

  Autentiseringsapp
  Öppna en autentiseringsapp på din mobila enhet och skanna QR-koden. Om QR-koden inte fungerar kopierar du och klistrar in den alfanumeriska koden. En verifieringskod visas i appen.

  Sms
  Ange ett mobilnummer eller välj ett befintligt nummer. En verifieringskod skickas till dig. 

 4. Ange verifieringskoden. 
 5. Skriv upp dina reservkoder.

Du kan inte aktivera 2-stegsverifiering på din PS3-konsol eller PS Vita/tv-system. Du måste aktivera det i Kontohantering, på en PS5-konsol eller på en PS4-konsol med hjälp av guiderna ovan.

 1. När du har aktiverat 2-stegsverifiering loggar du in på Kontohantering och väljer Säkerhet.
 2. Kontrollera att 2-stegsverifiering är aktiverat och välj Lösenord för enhetskonfiguration > Skapa nytt lösenord
 3. På din PS3-konsol eller PS/tv-system: ange ditt inloggnings-ID (e-postadress) och lösenord för enhetskonfiguration. Enheten verifieras.
 4. Markera rutan för att aktivera automatisk inloggning. Om du inte aktiverar automatisk inloggning måste du ange lösenordet för enhetskonfiguration varje gång du loggar in.
 5. Välj Klar och upprepa på alla enheter*

* Om du autentiserar samma enhet två gånger länkas den till två lösenord i listan med lösenord för enhetskonfiguration men du kan återkalla och generera nya lösenord när du vill.

Har du problem med 2-stegsverifiering?

Om du har problem med att logga in med 2-stegsverifiering kan du läsa i guiden nedan.

Leta rätt på dina reservkoder för 2-stegsverifiering

Om du förlorar åtkomsten till ditt mobilnummer för 2-stegsverifieringen kan du få åtkomst till ditt konto med en reservkod. Om du inte har en sådan kod måste du verifiera din identitet för att kunna återställa ditt konto.

 1. Gå till Kontohantering på en ansluten enhet och välj fliken Säkerhet.

 2. Välj Reservkoder. Spara reservkoderna på en säker plats.

Avaktivera 2-stegsverifiering

Välj den enhet nedan som du vill avaktivera 2-stegsverifiering för.

 1. Logga in på Kontohantering på en ansluten enhet och välj Säkerhet.
 2. Välj Redigera Avaktivera intill 2-stegsverifieringsstatus.
 • Gå till Inställningar > Användare och konton > Säkerhet > 2-stegsverifiering > Status – Inaktiv.
 • Gå till Inställningar > Kontohantering > Kontoinformation > Säkerhet > 2-stegsverifiering > Status – Inaktiv.

Du kan ta bort lösenord för enhetskonfiguration för autentiserade enheter i Kontohantering. 

 1. Logga in på Kontohantering och välj Säkerhet > Lösenord för enhetskonfiguration
 2. Välj Återkalla bredvid det lösenord för enhetskonfiguration du vill ta bort från enheten. 

Om du vill återkalla ett lösenord för enhetskonfiguration när 2SV är aktiverat måste du skapa ett nytt lösenord för enhetskonfiguration om du vill logga in på enheten igen.

Byta till verifiering med hjälp av autentiseringsappen

 1. Avaktivera 2-stegsverifiering.

 2. Aktivera 2-stegsverifiering igen och välj önskad verifieringsmetod.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter