Så här ändrar du e-postadress för ditt inloggnings-ID för PlayStation

Så här ändrar du e-postadress för ditt inloggnings-ID för PlayStation

Du kan ändra och återställa e-postadressen för ditt inloggnings-ID på PlayStation™Network.

Vad är ett inloggnings-ID?

Alla konton har ett unikt inloggnings-ID, vilket motsvarar en giltig e-postadress. E-post är det primära kommunikationssättet mellan PlayStation och kontoinnehavare och används till att:

 • verifiera ditt konto 
 • se till att dina uppgifter är skyddade 

 • hålla dig uppdaterad om viktig kontoinformation.

Vi rekommenderar att du använder en uppdaterad e-postadress som du kommer åt.

Ändra inloggnings-ID

Du blir utloggad från alla enheter när du ändrar e-postadress för ditt inloggnings-ID, och sedan behöver du logga in igen med ditt nya inloggnings-ID.

Webbläsare: ändra inloggnings-ID

 1. Logga in på Kontohantering via en webbläsare. 
 2. Välj Säkerhet i sidofältet. 
 3. Klicka på Redigera bredvid Inloggnings-ID (e-postadress)
 4. Ange din nya e-postadress och klicka på Spara
 5. Du kan behöva ange lösenordet igen av säkerhetsskäl. 
 6. Du får ett e-postmeddelande till din nya e-postadress där du ombeds att bekräfta ditt nya inloggnings-ID. Klicka på knappen Bekräfta nu i meddelandet. Du får även ett e-postmeddelande till din gamla e-postadress som informerar om ändringen.
 1. Gå till Inställningar > Användare och konton > Konto

 2. Välj Inloggnings-ID (e-postadress). Ange din nya e-postadress och klicka på Spara. Du kan behöva ange lösenordet på nytt.

 3. Du får ett e-postmeddelande till din nya e-postadress där du ombeds att bekräfta ditt nya inloggnings-ID. Klicka på knappen Bekräfta nu i meddelandet. Du får även ett e-postmeddelande till din gamla e-postadress som informerar om ändringen.

 1. Gå till Inställningar > Kontohanteringar > Kontoinformation > Inloggnings-ID och ange ditt lösenord.
 2. Ange ditt nya inloggnings-ID (e-postadress) och välj Bekräfta.
 3. Du får ett e-postmeddelande till din nya e-postadress där du ombeds att bekräfta ditt nya inloggnings-ID. Klicka på knappen Bekräfta nu i meddelandet. Du får även ett e-postmeddelande till din gamla e-postadress som informerar om ändringen.

Har du problem med att ändra ditt inloggnings-ID?

Det kan bero på anslutningsproblem eller underhåll på PlayStation Network. Kontrollera din internetanslutning och gå in på PSN-statussidan.

Om du inte kommer åt ditt inloggnings-ID (din e-postadress) behöver du kontakta oss.

 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter