Våra produkter

Så här har vi minskat våra produkters miljöpåverkan:

Energieffektivitet

Koldioxidavtryck

Effektiv resursanvändning

Farliga ämnen

Energieffektivitet

Hur mycket energi förbrukar min konsol?

Om du vill ta reda på din konsols energiförbrukning tittar du i tabellen nedan*:

CUH-10xx         148–155 kWh/år

CUH-11xx         133–140 kWh/år

CUH-12xx         109–111 kWh/år

CUH-20xx         84–89 kWh/år

CUH-21xx         82–86 kWh/år

CUH-22xx         81–85 kWh/år

CUH-70xx         121–123 kWh/år

CUH-71xx         125–127 kWh/år

CUH-72xx         124–125 kWh/år

* Obs! Dessa data baseras på strömmätningar från konsoler i Storbritannien och utgår ifrån en genomsnittsanvändning på cirka 3 timmar per dag (NRDC, 2014). Som en jämförelse förbrukar ett genomsnittligt amerikanskt hushåll cirka 10 972 kWh/år (US Energy Information Administration, 2019). Information om hur du hittar din konsolmodell finns på https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/system---hardware/general-information/where-to-find-ps4-serial-model-number/).

Hur kan jag minska konsolens energiförbrukning?

Aktivera automatisk avstängning

Om du vill ställa in din konsol så att den förbrukar så lite energi som möjligt ska du aktivera automatisk avstängning. Om du gör det stängs konsolen av efter en bestämd tids inaktivitet. Standardinställningen för automatisk avstängning är fyra timmar för medieuppspelning och 20 minuter (i Europa) eller en timme (resten av världen) för alla andra lägen. Du kan behålla de inställningarna eller välja en tid som passar dig. 

Anvisningar för hur du ställer in inställningarna för strömhantering finns i användarhandboken till PS4 under Inställningar > Ställ in tiden tills PS4-systemet stängs av.

Välj de inställningar för viloläge som passar dig 

Det finns olika funktioner i viloläget med vilka du kan minska energiförbrukningen utifrån vad du föredrar. Utgå ifrån de här frågorna när du ska optimera din konsol:

Välj de inställningar för viloläge som passar dig 

Det finns olika funktioner i viloläget med vilka du kan spara energi   utifrån vad du föredrar. Utgå ifrån de här frågorna när du ska optimera din konsol:

Anvisningar för hur du ställer in funktioner i viloläget finns under Inställningar > Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge i användarhandboken till PS4

Anvisningar för hur du ställer in funktioner i viloläget finns under Inställningar > Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge i användarhandboken till PS4

Koldioxidavtryck

Vilket koldioxidavtryck ger spelande?

Koldioxidavtrycket från spelandet beror på fler olika faktorer, bland annat vilket land du bor i och vilken konsolmodell du har. Två av de viktigaste faktorerna är hur stort spelet är och hur länge du spelar det totalt sett (under spelets livstid). Vi har analyserat dessa olika faktorer för att identifiera de bästa sätten att spela på när det gäller koldioxidutsläpp per speltimme. 

Digitalt kontra fysiskt:

I dagsläget uppskattar vi att hämtade spel ger lägst koldioxidutsläpp jämfört med strömmade spel och spel på skiva (i genomsnitt 0,05 kg koldioxidekvivalenter/speltimme med det senaste PS4-systemet). Det är relativt lågt jämfört med en genomsnittlig speldator (som förbrukar uppskattningsvis ca 0,09 kg koldioxidekvivalenter/h). 

Spel är i allmänhet en aktivitet med låga koldioxidutsläpp jämfört med andra fritidsaktiviteter, speciellt när det gäller sådana som innefattar transport (som ett biobesök vilket uppskattas till 2,4 kg koldioxidekvivalenter/h) Druckman et al. (2012)*. 

Speltidens längd:

Hur länge du spelar ett spel totalt (under dess livstid) påverkar koldioxidavtrycket. Vi uppskattar till exempel att strömning via PS Now i genomsnitt ger lägst koldioxidutsläpp för upp till fyra eller fem timmars total speltid jämfört med hämtning, eller upp till 20 timmar jämfört med en PlayStation-skiva. 

Storleken på spelfilen:

På samma sätt är spelfilens storlek viktig. För mindre spel, på upp till 5 GB, uppskattar vi att hämtning ger lägst koldioxidutsläpp jämfört med strömning av spel och spel på skiva.

För större spel uppskattar vi att strömning via PS Now ger lägst koldioxidutsläpp om du bara spelar det under några timmar, medan hämtning ger lägst utsläpp om du vill spela lägre tid*.

På PS Now kan du testa hundratals spel i stort sett omedelbart, och du kan minska koldioxidavtrycket från din användning av konsolen om du hyr spel eller provar dem innan du köper dem (via hämtning).

* Hämtning av spel med en filstorlek som är högre än 10 GB ger lägst koldioxidutsläpp om de spelas i totalt mer än 3,5 timmar. När det gäller filstorlekar på 10 GB och mer ger spel på skiva och spel som hämtas ungefär samma koldioxidutsläpp när de spelas i mer än 200 timmar.

I beräkningen ingår koldioxidutsläpp från när du spelar på konsolen, samt från tillverkningen av konsoler och skivor, transporter till återförsäljare, leverans eller avhämtning i butik, och hur produkterna hanteras i slutet av deras livstid (dvs. återvinns eller kastas).  

I beräkningen ingår också koldioxidutsläppen från digital aktivitet och nätverksaktivitet. I det ingår allt från utvecklingen av spelen och produktionen av programvaran, till dataöverföring via internet och energin som förbrukas av servrarna som används till att driva PS Network och PS Now. 

Dessa uppskattningar bygger på en studie i vilken europeiska genomsnittsdata användes, men de är representativa för molnströmning i andra regioner där PS Now finns för tillfället.

Dessa uppskattningar kommer sannolikt att förändras i framtiden i och med att prestanda och effektivitet för datorbearbetning och Internet förbättras med tiden. Till exempel uppskattar man att den energi som används till att sända data via Internet har halverats vartannat år sedan 2000 (Aslan, et al. 2018). Vidare är PlayStation Now fortfarande en relativt ny tjänst, och vi kommer att fortsätta att granska koldioxidavtrycket och -effektiviteten för spel.

* Studien av Druckman et al. (2012) omfattar koldioxidutsläppsintensiteten för transport och inbäddade utsläpp från underhållning och kulturaktiviteter (som att gå på bio eller teater) och utomhusidrott.    

Vad har vi gjort för att minska koldioxidutsläppen från våra produkter och tjänster?

Vi har vidtagit betydande åtgärder för att minska elförbrukningen för PS4-konsolen genom att använda energieffektiv teknik som:

 • System-on-a-Chip (SoC): kombinera flera komponenter, som processorn och grafikprocessorn, på ett kretskort.
 • Mindre chipp: göra komponenterna i en processor mindre och effektivare.
 • Effektskalning: När konsolens processor effektivt ökar eller minskar sin energiförbrukning beroende på spelets eller programmets prestanda.
 • Effektiv strömförsörjning.  
 • Energibesparande vilolägen som Pausa till RAM, i vilket konsolen kan stängas av medan ett spel eller program är i viloläge.

Vi uppskattar att de koldioxidutsläpp vi har undvikit fram till idag uppgår till närmare 16 miljoner ton, vilket kommer att öka till uppskattningsvis 30 miljoner ton år 2030* (vilket motsvarar hela Danmarks koldioxidutsläpp år 2017).    

Dessutom kommer vår nästa generations konsol, PlayStation®5, att ha möjligheten att försätta spel i viloläge med mycket lägre energiförbrukning än PS4 (vilket vi uppskattar kan åstadkommas med en förbrukning av cirka 0,5 W). Om bara en miljon användare aktiverar den här funktionen skulle det spara motsvarande den genomsnittliga elanvändningen per år för 1 000 hem i USA.

*Cirka 1,8 ton koldioxidekvivalenter av detta kan tillskrivas efterlevnad av kraven för standbyläge och nätverksanslutet standbyläge i EU-direktivet om elförbrukning i standbyläge (ändringen av EG 1275/2008 i och med EU 801/2013) i EU-länder.

Ett antal åtgärder för energieffektivitet används också i våra servrar för molnbaserat spelande för att minska energiförbrukningen. De omfattar:

 • effektiv strömförsörjning
 • effektiv delad och hanterad kylning
 • effektiva vilolägen
 • hantering av serverström

effektiv resursanvändning

optimering av våra produkter

 • Sedan lanseringen 2013 har vi minskat vikten på PlayStation 4 med 23 % jämfört med den föregående konsolen. 
 • Under samma tid har vi också minskat volymen på PlayStation 4 med mer än 30 % tack vare förbättringar av energieffektiviteten, vilket gör att mindre värme produceras av enheten. I och med att mindre värme genereras har storleken på de interna delar som krävs för kylning av enheten minskats. 
 • En mindre konsol ger effektivare transporter och det minskar vårt koldioxidavtryck ytterligare.  
 • Chassin och höljen till PlayStation 4 består av återvinningsbara komponenter i ABS-plast och polykarbonat. 
 • Plastdelar i våra konsoler som väger mer än 100 g kan tas loss med verktyg som är kommersiellt tillgängliga för återvinnare.
 • När det är möjligt* märker vi plastkomponenter som väger mer än 20 g med aktuell sammansättning så att olika typer av plast lättare kan identifieras vid återvinningen. Vi märker plastkomponenter som innehåller flamskyddsmedel och väger mer än 20 g när det uppgår till 1 % (per massa) eller mer. 

* Med undantag för:

 • om den yta som kan förses med märkning är mindre än 1 cm2
 • om den aktuella delens prestanda eller funktion skulle påverkas negativt, till exempel knappar med beröringskänslig yta, plastlinser eller skärmar
 • genomskinliga utvändiga delar
 • om märkning inte är möjlig på grund av plastdelens specifika produktionsmetod, till exempel strängsprutning. 

Reparation och kassering 

Vi tillhandahåller reparationstjänster för våra konsoler, både för sådana som omfattas av garanti och för sådana som inte omfattas av garanti. För att kunna tillhandahålla den tjänsten tillhandahåller vi auktoriserade reparationscenter med tekniska dokument och ser till att de har tillgång till reservdelar. De centrala komponenterna i våra konsoler är också utformade att kunna plockas isär utan att gå sönder.

Förpackningar

Vi ser löpande över våra förpackningar för att se till att vi inte använder mer än exakt det material som krävs för att kunna leverera produkterna säkert till kunderna. 

 • 2018 minskade vi kartongförpackningen (inlägg, låda och fodral) till chassit på PS4 CUH-20xx med 13 %, jämfört med förpackningen till chassit på PS4 CUH-12xx. Samma år minskade vi vikten på plastinlägget i förpackningen till stereoheadset med cirka 44 %. 
 • I syfte att öka återvinningsgraden på våra förpackningar använder vi kartongbaserade förpackningar till PlayStation 4 istället för polystyren.
 • I det amerikanska försäljningsområdet började vi 2013 tillverka förpackningsmaterial för tillbehör av återvunna av PET-flaskor – istället för att enbart förlita oss på plastrester från tillverkning. Kvaliteten har hållit samma nivå samtidigt som vi minskat avfallet från engångsplast genom att övergå till att använda vattenflaskor som annars hade kunnat hamna på soptippen. 
 • Ett liknande exempel från det europeiska området är att 50–55 % av förpackningsdelarna i polyetentereftalat som används för DualShock®4 är tillverkade av återvunnet material.    

* Modellernas tillgänglighet kan variera mellan olika regioner och länder

Farliga ämnen

Sony strävar efter att fasa ut ämnen som omfattas av miljölagstiftning ur sina produkter. Vi upprätthåller en förteckning över ämnen som omfattas av begränsningar i enlighet med våra egna globala standarder för hantering av miljö- och hälsoriskerna med kemikalier inom vår verksamhet och våra leveranskedjor.     

Alla batterier och skärmar som används i våra produkter (till exempel DualShock4 och PlayStation®VR) är fria från kvicksilver. Kvicksilver är ett vanligt ämne i batterier och skärmar, men om dessa produkter kasseras på fel sätt kan det emellertid orsaka miljöföroreningar.

Vi använder inte klor- och brombaserade flamskyddsmedel i våra externa plasthöljen. Vidare tillhandahåller vi information om hur viktiga komponenter tas bort för återanvändning, återvinning och hantering när produkten ska kasseras.

Produktåtervinning

Europa

Vi har bidragit till att instifta ett antal återvinningsprogram (som efterlever reglerna för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och förpackningar) runtom i Europa för att se till att uttjänta produkter, batterier och förpackningar samlas in, återvinns och hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Vi finansierar den här verksamheten med omkring 1,5 miljoner euro varje år.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning:

Sony Interactive Entertainment efterlever EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Produkterna är märkta enligt bilaga IX och enligt specificeringen i den europeiska standarden EN 50419 enligt nedan:

Den här märkningen anger att produkten inte ska slängas i hushållssoporna. Den ska kasseras på en ändamålsenlig anläggning för att möjliggöra återvinning.

Batterier:

Batterier som används i PlayStation-produkter efterlever EU-direktivet 2006/66/EG om batterier. 

Förpackningar:

På samma sätt som för batterier och avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning har vi anslutit oss till ett program för efterlevnad av regler för förpackningar i alla länder där vi som tillverkare är skyldiga att göra det. Inom dessa efterlevnadsprogram finansierar vi sophämtares och återvinningsaktörers aktiviteter för att säkerställa att förpackningarna till våra produkter, när det är möjligt, återanvänds eller återvinns utan kostnad för våra konsumenter. 

Nordamerika

I USA erbjuder vi med vårt återvinningsprogram Take Back, nationstäckande ansvarsfull återvinning av produkter och förpackningar. Genom partnerskap med certifierade återvinnare kan oönskad elektronik plockas isär till återvinnbara material och minska behovet av framtida materialutvinning. 

Certifieringsprogram säkerställer också att arbetarnas säkerhet och skydd av lokala samhällen är av högsta prioritet under återvinningen. Mer information finns på sony.com/ecotrade.

I resten av världen efterlever vi alla lokala lagstadgade krav för kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning, batterier och förpackningar på alla platser där våra produkter säljs.