Våra produkter

Så här har vi minskat våra produkters miljöpåverkan:

Energieffektivitet

Koldioxidavtryck

Effektiv resursanvändning

Farliga ämnen

Hur mycket energi förbrukar min konsol?

Energieffektivitet

Uppskattningarna är baserade på EU:s/Storbritanniens modeller och med antagandet >tre användningstimmar om dagen.

PS4*

CUH-10xx

CUH-11xx

CUH-12xx

CUH-20xx

CUH-21xx

CUH-22xx

151–160 kWh/år

136–144 kWh/år

104–110 kWh/år

89–95 kWh/år

82–88 kWh/år

81–85 kWh/år

PS4 Pro**

CUH-70xx

CUH-71xx

CUH-72xx

133–138 kWh/år

131–136 kWh/år

131–134 kWh/år

PS5***

CFI-1016A

CFI-1016B

134–135 kWh/år

133–134 kWh/år

*Baserat på spel i HD-upplösning
**Baserat på spel i UHD-upplösning
***Baserat på en blandning av 25 % PS4-spel (i UHD-upplösning) och 75 % PS5-spel (i UHD-upplösning)

Hur kan jag minska konsolens energiförbrukning?

Aktivera automatisk avstängning

Om du vill ställa in din konsol så att den förbrukar så lite energi som möjligt ska du aktivera automatisk avstängning. Om du gör det stängs konsolen av efter en bestämd tids inaktivitet. Standardinställningen för automatisk avstängning är fyra timmar för medieuppspelning och 20 minuter (i Europa) eller en timme (resten av världen) för alla andra lägen. Du kan behålla de inställningarna eller välja en tid som passar dig.

Anvisningar för hur du ställer in inställningarna för strömhantering finns här:

Välj de inställningar för viloläge som passar dig 

Det finns olika funktioner i viloläget med vilka du kan spara energi utifrån vad du föredrar. Utgå ifrån de här frågorna när du ska optimera din konsol:

Anvisningar för hur du ställer in funktioner i viloläget finns under: 

Koldioxidavtryck

Vilket koldioxidavtryck ger spelande?

Koldioxidavtrycket från spelandet beror på fler olika faktorer, bland annat vilket land du bor i och vilken konsolmodell du har. Två av de viktigaste faktorerna är hur stort spelet är och hur länge du spelar det totalt sett (under spelets livstid). Vi har analyserat dessa olika faktorer för att identifiera de bästa sätten att spela på när det gäller koldioxidutsläpp per speltimme. 

Digitalt kontra fysiskt:

I dagsläget uppskattar vi att hämtade spel ger lägst koldioxidutsläpp jämfört med strömmade spel och spel på skiva (i genomsnitt 0,05 kg koldioxidekvivalenter/speltimme med det senaste PS4-systemet). Det är relativt lågt jämfört med en genomsnittlig speldator (som förbrukar uppskattningsvis ca 0,09 kg koldioxidekvivalenter/h). 

Spel är i allmänhet en aktivitet med låga koldioxidutsläpp jämfört med andra fritidsaktiviteter, speciellt när det gäller sådana som innefattar transport (som ett biobesök vilket uppskattas till 2,4 kg koldioxidekvivalenter/h) Druckman et al. (2012)*. 

Speltidens längd:

Hur länge du spelar ett spel totalt (under dess livstid) påverkar koldioxidavtrycket. Vi uppskattar till exempel att strömning via PS Now i genomsnitt ger lägst koldioxidutsläpp för upp till fyra eller fem timmars total speltid jämfört med hämtning, eller upp till 20 timmar jämfört med en PlayStation-skiva. 

Storleken på spelfilen:

På samma sätt är spelfilens storlek viktig. För mindre spel, på upp till 5 GB, uppskattar vi att hämtning ger lägst koldioxidutsläpp jämfört med strömning av spel och spel på skiva.

För större spel uppskattar vi att strömning via PS Now ger lägst koldioxidutsläpp om du bara spelar det under några timmar, medan hämtning ger lägst utsläpp om du vill spela lägre tid*.

På PS Now kan du testa hundratals spel snabbt, och du kan minska koldioxidavtrycket från din använding av konsolen om du streamar ett spel i under 4–5 timmar jämfört med om du laddar ner och spelar en kortare tid.

* Hämtning av spel med en filstorlek som är högre än 10 GB ger lägst koldioxidutsläpp om de spelas i totalt mer än 3,5 timmar. När det gäller filstorlekar på 10 GB och mer ger spel på skiva och spel som hämtas ungefär samma koldioxidutsläpp när de spelas i mer än 200 timmar.

I beräkningen ingår koldioxidutsläpp från när du spelar på konsolen, samt från tillverkningen av konsoler och skivor, transporter till återförsäljare, leverans eller avhämtning i butik, och hur produkterna hanteras i slutet av deras livstid (dvs. återvinns eller kastas).  

I beräkningen ingår också koldioxidutsläppen från digital aktivitet och nätverksaktivitet. I det ingår allt från utvecklingen av spelen och produktionen av programvaran, till dataöverföring via internet och energin som förbrukas av servrarna som används till att driva PS Network och PS Now. 

Dessa uppskattningar bygger på en studie i vilken europeiska genomsnittsdata användes, men de är representativa för molnströmning i andra regioner där PS Now finns för tillfället.

Dessa uppskattningar kommer sannolikt att förändras i framtiden i och med att prestanda och effektivitet för datorbearbetning och Internet förbättras med tiden. Till exempel uppskattar man att den energi som används till att sända data via Internet har halverats vartannat år sedan 2000 (Aslan, et al. 2018). Vidare är PlayStation Now fortfarande en relativt ny tjänst, och vi kommer att fortsätta att granska koldioxidavtrycket och -effektiviteten för spel.

* Studien av Druckman et al. (2012) omfattar koldioxidutsläppsintensiteten för transport och inbäddade utsläpp från underhållning och kulturaktiviteter (som att gå på bio eller teater) och utomhusidrott.    

Vad har vi gjort för att minska koldioxidutsläppen från våra produkter och tjänster?

PS4

Sedan lanseringen av PS4 har vi vidtagit betydande åtgärder för att minska elförbrukningen hos våra konsoler genom att använda energieffektiv teknik som:

 • Systemchip: kombinera flera komponenter, som processorn och grafikprocessorn, på ett kretskort.
 • Mindre chip: göra komponenterna i en processor mindre och effektivare.
 • Effektskalning: När konsolens processor effektivt ökar eller minskar sin energiförbrukning beroende på spelets eller programmets prestanda.
 • Effektiv strömförsörjning
 • Energibesparande vilolägen som Pausa, i vilket konsolen kan stängas av medan ett spel eller program är i viloläge.

PS5

PS5-prestandan är ca 100 gånger snabbare än PS4 (jämförelsen görs mellan läshastigheten på PS5-konsolens SSD och PS4-konsolens HDD), och precis som vid tidigare generationer kan strömförbrukningen vara större vid lansering, särskilt när spel spelas. 

För att hålla strömförbrukningen så låg som möjligt och maximera effektiviteten innehåller PS5 ny energieffektiv teknik, som kretsuppsättningen AMD Zen2 & RDNA2, effektiv strömförsörjning och lågströmslägen. Därmed är det här den första generationen där strömmen minskat jämfört med tidigare generationsmodeller, särskilt jämfört med PS4 Pro:

 • För att illustrera den reducerade strömförbrukningen hos PS5: Vid lanseringen förbrukade PS5-konsolerna betydligt mindre i media- och hemskärmlägena än vad PS4- och PS4 Pro-konsolerna gjorde vid lansering.
 • Eftersom PS4 och PS4 Pro blivit mer energieffektiva med tiden drar PS5 i genomsnitt 20 % mindre ström när hemskärmen visas och när media spelas upp än vad nuvarande PS4 Pro-konsoler gör, men ungefär 8–19 % mer än nuvarande PS4-konsoler eftersom prestandan är så mycket högre (beroende på modell).1

För att ge ett fingervisning om strömnivåerna har vi tagit ett antal europeiska konsoler direkt från Sony Materials Science Labs testlager i Stuttgart. Vi följer de officiella standardiserade strömtestprocedurerna för konsoler godkända av Europeiska kommissionen för att säkerställa exaktheten. Det här tog sammanlagt ca 300 timmar!2

Värdena är baserade på faktiska provmätningar av konsoler i EU/Storbritannien: resultaten kan variera beroende på provet och det uppmätta innehållet. Testerna följer de officiella standardiserade strömtestprocedurerna för konsoler godkända av Europeiska kommissionen. Strömförbrukningssinformationen är baserad på ca fem konsolprover per modell. Mediamätningar: Blu-ray: Avatar, HD-streaming: CUH-1016/CUH-7016: 24, säsong 1, avsnitt 1 (med mediaspelaren Video Unlimited), CUH-2216/CUH-7216: Vänner, säsong 1, avsnitt 1 (med mediaspelaren Video Unlimited), CFI-1016A/CFI-1016B: Spider-Man: Homecoming (via PlayStation™Video)

Strömförbrukningen vid spel gör det tydligt att prestandan ökat. Strömförbrukningen vid spel varierar betydligt beroende på konsolen, regionen den spelas i och till och med mellan olika speltillfällen. Strömförbrukningen vid spel på PS5 varierar stort, till exempel mellan 100 W och 200 W för mätningarna som syns nedan (nästagenerationsspelen på PS5 placerar sig i regel i den högre änden). Det råder inga tvivel om PS5-konsolens förbättrade effektivitet: PS4-spel som spelas på PS5 kan dra upp till en tredjedel mindre ström än när de spelas på en PS4 Pro.

1Baserat på fem EU-SKU:er med PS5-skivor (CFI-1016A: BD 2K; fem EU-SKU:er med PS5-skivor (CFI-1016B: hemskärm 2K och 4K)
2https://www.playstation.com/legal/ecodesign/

Värdena är baserade på faktiska provmätningar av konsoler i EU/Storbritannien: resultaten kan variera beroende på provet och det uppmätta innehållet. Testerna följer de officiella standardiserade strömtestprocedurerna för konsoler godkända av Europeiska kommissionen.

Viloläget är specifikt designat att minimera PS5-konsolens strömanvändning generellt; det används som standard vid automatisk nedstängning och gör det möjligt för konsolen att fortsätta driva funktioner med låg ström. Strömförbrukningen har minskat rejält för viloläget på PS5 jämfört med både PS4 och PS4 Pro – en mycket viktig förbättring med tanke på de många timmar som konsolen inte används.

 • PS5 använder ungefär 80 % mindre ström i viloläge än PS4 och PS4 Pro (0,5 W eller mindre). Om bara en miljon användare aktiverar den här funktionen skulle det spara motsvarande den genomsnittliga elanvändningen per år för 1 000 hushåll i USA.
 • PS5 använder ungefär 28–39 % mindre ström vid USB-laddning med internetanslutning (vilandes) än nuvarande PS4- och PS4 Pro-modeller.3
 • Pausa är det vanliga viloläget för PS5-konsoler i EU, Storbritannien, Ryssland och Australien/Nya Zeeland medan USB-laddning med internetanslutning används av alla andra modeller (olika regioner har olika rättsliga krav). Inställningarna kan anpassas vid behov för att optimera de tillgängliga funktionerna och PS5-konsolens strömförbrukning.
Värdena är baserade på faktiska provmätningar av konsoler i EU/Storbritannien: resultaten kan variera beroende på provet och det uppmätta innehållet. Strömförbrukningssinformationen är baserad på ca fem konsolprover per modell där det är möjligt. Testerna följer de officiella standardiserade strömtestprocedurerna för konsoler godkända av Europeiska kommissionen.

För mer information om konsolers strömförbrukning hänvisar vi till diagrammet ovan och informationen som finns på https://www.playstation.com/en-gb/legal/ecodesign/.

Anmärkningsvärt nog uppskattade vi att PS5-konsolen, trots den förbättrade prestandan, använder 11–17 % mindre energi än PS4-konsolens lanseringsmodeller 2013 (energieffektiviteten ökade vanligtvis i takt med att konsolen blev äldre på den tiden). Läs ”Energieffektivitet”-avsnittet ovan för mer information.

Vad gäller koldioxidutsläpp: Om dessa energisparåtgärder inte hade gjorts skulle PS4 och PS5 med all säkerhet ha använt betydligt mer ström. Vi uppskattar att de koldioxidutsläpp vi har undvikit från PS4 fram till slutet av 2020 uppgår till närmare 19 miljoner ton, vilket kommer att stiga till uppskattningsvis 30 miljoner ton år 2030* (vilket motsvarar hela Danmarks koldioxidutsläpp år 2017). Dessutom uppskattar vi att vi undvikit mellan 32,3 och 39 ton koldioxidutsläpp varje år för varje miljon PS5-konsoler som sålts.

*Cirka 1,8 ton koldioxidekvivalenter av detta kan tillskrivas efterlevnad av kraven för standbyläge och nätverksanslutet standbyläge i EU-direktivet om elförbrukning i standbyläge (ändringen av EG 1275/2008 från EU 801/2013) i EU-länder.

Ett antal åtgärder för energieffektivitet används också i våra servrar för molnbaserat spelande för att minska energiförbrukningen. De omfattar:

 • effektiv strömförsörjning
 • effektiv delad och hanterad kylning
 • effektiva vilolägen
 • hantering av serverström

effektiv resursanvändning

Material som använts:

 • Vi har minskat PS4-konsolens volym med mer än 30 % sedan lanseringen och även minskat storleken på kretskorten. Förutom att förbruka mindre material ger en mindre konsol effektivare transporter och det minskar vårt koldioxidavtryck ytterligare. 
 • PS5 är märkbart större än PS4, men vi har implementerat olika förbättringar – bland annat en stor fläkt och en uppgraderad kylfläns – för att kunna göra chassit till PS5 så litet som möjligt.
 • Vi har påbörjat en provperiod där vi använder upp till 10 % återvunnet postindustriellt plastavfall i våra spelfodral för de europeiska marknaderna.
Återvinningsbarhet

För att säkerställa återvinningsbarheten hos PlayStation 4- och PlayStation 5-konsolerna ser vi till att:

 • Chassin och höljen består av återvinningsbara komponenter i ABS-plast och polykarbonat.
 • Plastdelar i våra konsoler som väger mer än 100 g kan tas loss med verktyg som är kommersiellt tillgängliga för återvinnare.
 • När det är möjligt* märker vi plastkomponenter som väger mer än 20 g med aktuell sammansättning så att olika typer av plast lättare kan identifieras vid återvinningen. Vi märker plastkomponenter som väger mer än 20 g när flamskyddsmedlet uppgår till minst 0,1 % (per massa).
 • Vi garanterar att de halogenerade flamskyddsmedel som används i externa plastdelar som väger mindre än 25 g är mindre än 0,1 % (per massa).
*Med undantag för:
 • Om den yta som kan förses med märkning är mindre än 1 cm².
 • Om den aktuella delens prestanda eller funktion skulle påverkas negativt, till exempel knappar med beröringskänslig yta, plastlinser eller skärmar.
 • Genomskinliga utvändiga delar.
 • Om märkning inte är möjlig på grund av plastdelens specifika produktionsmetod, till exempel strängsprutning.

Reparation och kassering 

Vi tillhandahåller reparationstjänster för våra konsoler, både för sådana som omfattas av garanti och för sådana som inte omfattas av garanti. För att kunna tillhandahålla den tjänsten tillhandahåller vi auktoriserade reparationscenter med tekniska dokument och ser till att de har tillgång till reservdelar. De centrala komponenterna i våra konsoler är också utformade att kunna plockas isär utan att gå sönder.

Förpackningar

Vi ser löpande över våra förpackningar för att se till att vi inte använder mer än exakt det material som krävs för att kunna leverera produkterna säkert till kunderna.

PlayStation®4-förpackningsframsteg:

 • 2018 minskade vi kartongförpackningen (inlägg, låda och fodral) till chassit på PS4 CUH-20xx med 13 %, jämfört med förpackningen till chassit på PS4 CUH-12xx. Samma år minskade vi vikten på plastinlägget i förpackningen till stereoheadset med cirka 44 %.
 • I syfte att öka återvinningsgraden på våra förpackningar använder vi kartongbaserade förpackningar till PlayStation 4 istället för polystyren.
 • När vi har tillgång till återvinningsbara material inom våra nord- och sydamerikanska och europeiska regioner är ungefär 70 % av förpackningsdelarna i polyetentereftalat som används till DUALSHOCK®4 tillverkade av återvunnet material.

* Modellernas tillgänglighet kan variera mellan olika regioner och länder

PlayStation®5-förpackningsframsteg:

 

När vi lanserade PlayStation®5 implementerade vi nya resurseffektiva riktlinjer gällande förpackningen och utvecklade nya globala förpackningsdesigner som är 93–99 % plastfria (per enhet och vikt, beroende på produkten):

 • Kartongbaserat stötdämpningsmaterial används istället för polystyren eller plast
 • Kabelband i plast har ersatts med pappersversioner
 • Plastskyddspåsar för kablar och instruktionsböcker har tagits bort där så är möjligt
 • Plastfönster har ersatts med stängda kartonger för PS5-tillbehör
 • Hängflikar viks istället för att den yttre förpackningen limmas
 • Vi undviker användningen av oxo-nedbrytbar plast

Farliga ämnen

Sony strävar efter att fasa ut ämnen som omfattas av miljölagstiftning ur sina produkter. Vi upprätthåller en förteckning över ämnen som omfattas av begränsningar i enlighet med våra egna globala standarder för hantering av miljö- och hälsoriskerna med kemikalier inom vår verksamhet och våra leveranskedjor.     

Alla batterier och skärmar som används i våra produkter (till exempel DualShock4 och PlayStation®VR) är fria från kvicksilver. Kvicksilver är ett vanligt ämne i batterier och skärmar, men om dessa produkter kasseras på fel sätt kan det emellertid orsaka miljöföroreningar.

Vi använder inte klor- och brombaserade flamskyddsmedel i våra externa plasthöljen. Vidare tillhandahåller vi information om hur viktiga komponenter tas bort för återanvändning, återvinning och hantering när produkten ska kasseras.

Produktåtervinning

Europa

Vi har bidragit till att instifta ett antal återvinningsprogram (som efterlever reglerna för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och förpackningar) runtom i Europa för att se till att uttjänta produkter, batterier och förpackningar samlas in, återvinns och hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Vi finansierar den här verksamheten med omkring 1,5 miljoner euro varje år.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning:

Sony Interactive Entertainment efterlever EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Produkterna är märkta enligt bilaga IX och enligt specificeringen i den europeiska standarden EN 50419 enligt nedan:

Den här märkningen anger att produkten inte ska slängas i hushållssoporna. Den ska kasseras på en ändamålsenlig anläggning för att möjliggöra återvinning.

Batterier:

Batterier som används i PlayStation-produkter efterlever EU-direktivet 2006/66/EG om batterier. 

Förpackningar:

På samma sätt som för batterier och avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning har vi anslutit oss till ett program för efterlevnad av regler för förpackningar i alla länder där vi som tillverkare är skyldiga att göra det. Inom dessa efterlevnadsprogram finansierar vi sophämtares och återvinningsaktörers aktiviteter för att säkerställa att förpackningarna till våra produkter, när det är möjligt, återanvänds eller återvinns utan kostnad för våra konsumenter. 

Nordamerika

I USA erbjuder vi med vårt återvinningsprogram Take Back, nationstäckande ansvarsfull återvinning av produkter och förpackningar. Genom partnerskap med certifierade återvinnare kan oönskad elektronik plockas isär till återvinnbara material och minska behovet av framtida materialutvinning. 

Certifieringsprogram säkerställer också att arbetarnas säkerhet och skydd av lokala samhällen är av högsta prioritet under återvinningen. Mer information finns på sony.com/ecotrade.

I resten av världen efterlever vi alla lokala lagstadgade krav för kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning, batterier och förpackningar på alla platser där våra produkter säljs.