Samhället

Samhällsaktiviteter

Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på samhället. Våra medarbetare deltar en i mängd olika aktiviteter i lokala och regionala samhällen, bland annat:

  • deltagande i miljö- och naturvårdsprogram organiserade av företaget 
  • volontärarbete inom erkända välgörenhetsfinansierade projekt eller program 
  • utbildning och tjänster i allmänhetens tjänst.

Vi har ett flertal initiativ som pågår runt om i världen, och flera tusen av våra medarbetare har deltagit i dem. Några av dem är följande: 

Europa

Vi har genomfört en rad aktiviteter i samarbete med allt från naturreservat och djurparker till koloniträdgårdar och välgörenhetsinitiativ till stöd för barn. Vissa av dessa organisationer har vi samarbetat med i över tio års tid. 

Enligt vår företagspolicy tilldelas medarbetarna också varje år dagar för volontärarbete för att stödja relevanta ändamål i deras lokala samhällen. 

Under de senaste tolv åren har vi också deltagit i Race for Life, ett välgörenhetslopp som anordnas på flera ställen i Storbritannien för att samla in pengar till brittisk cancerforskning. Dessa evenemang är välbesökta av våra medarbetare, och vi har hittills samlat in mer än 40 000 GBP.  

Nordamerika

I november 2019 inledde vi ett samarbete med miljöföreningen Climate Reality Project som en del av deras projekt ”24 Hours of Reality: Truth in Action”, vars syfte är att starta ett globalt samtal om klimatkrisen. Under loppet av 24 timmar arrangerade vi elva evenemang runt om på våra anläggningar under vilka representanter för Climate Reality delade med sig av sina kunskaper med våra medarbetare, och berättade om hur klimatförändringarna påverkar våra liv och vad vi kan göra för att lösa problemet.

Asien

Vi har deltagit i många aktiviteter. Några av dem är Hong Kong & Kowloon Walk for Millions, program för klädåtervinning och Global Game Jam – ett globalt evenemang som vi sponsrade år 2013 för att ge spelutvecklare runt om i världen möjlighet att utveckla spel samtidigt och i samarbete med varandra. 

I Japan har vi tagit fram kurser om tv-spelsbranschen för grundskole- och gymnasieelever, och de är tillgängliga ideellt runt om i landet.