PS4-felkoder

PlayStation®4-felkoder

PlayStation-support

Sök efter felkoden eller bläddra bland de vanligaste PS4™-felkoderna nedan.

CE-34878-0 Ett fel har inträffat i programmet.

CE-30005-8 Ett fel inträffade vid åtkomst till hårddiskenheten (HDD) eller Blu-ray-/DVD-enheten.

CE-36329-3 Ett fel har inträffat med systemprogramvaran.

NP-34957-8 Serverkommunikationsfel.

SU-30746-0 Uppdatering av systemprogramvaran misslyckades.

CE-32894-6 Anslutningen till servern har brutits.

WS-43709-3 Kontrollera kreditkortets giltighetstid.

NP-36006-5 Dina trophy-data kan vara skadade.

SU-41350-3 Det går inte att identifiera uppdateringsfilen.

WS-37469-9 Det gick inte att ansluta till servern.

CE-37732-2 Den nedladdade filen installerades inte ordentligt i systemet.

CE-34335-8 Ingen hårddiskenhet hittades i PS4-systemet.

CE-34788-0 Den här uppdateringsfilen kan inte användas.

SU-42481-9 Uppdatering av systemprogramvaran misslyckades.

CE-32930-7 Hämtade data på hårddisken är sannolikt skadade.

WC-40343-4 Uppgifterna om kredit- eller betalkort som är registrerade för ditt konto är ogiltiga.

E-8200012C Kredit- eller betalkortsinformationen är ogiltig.

NW-31253-4 Ett nätverksfel inträffade. Svaret från DNS-servern är försenat eller instabilt.

CE-33992-6 Fel vid test av internetanslutning.

NW-31297-2 Det går inte att ansluta till det trådlösa nätverket.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter