PS4-felkoder

PlayStation®4-felkoder

PlayStation-support

Sök efter felkoden eller bläddra bland de vanligaste PS4™-felkoderna nedan.

CE–34878–0 Ett fel har inträffat i programmet. 

CE-33984-7 Tidsgränsen överskreds för anslutningstestet när IP-adressen skulle hämtas. 

CE–35451–8 Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

CE-35239-2 PlayStation®4-konsolens systemprogramvara måste uppdateras för att nätverksfunktionerna ska kunna användas. 

NW-31250-1 Internt serverfel. Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

NP-31730-4 Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network. 

NW–31205–1 Nätverksanslutningen är instabil eller för svag för att nå PlayStation™Network-servern. 

CE-36329-3 Ett fel har inträffat med systemprogramvaran. 

NP-31928-3 Det gick inte att ansluta till nätverket. 

NP-39225-1 Ett problem uppstod med internetanslutningen på PlayStation®4-konsolen. 

WS-37501-6 Internt serverfel. Ett fel inträffade vid anslutning till servern. 

WV-33917-3 An error occurred due to too many redirects. 

NP-31739-3 Nedladdning av den senaste uppdateringsfilen pågår fortfarande. Du måste installera den här uppdateringsfilen om du vill använda funktionen. 

CE-33937-5 Det går inte att använda innehållet. Om du vill använda innehållet måste du köpa det från PlayStation™Store. 

CE-32883-4 Ett internt fel inträffade. 

CE-30005-8 Ett fel inträffade vid åtkomst till hårddiskenheten (HDD) eller Blu-ray-/DVD-enheten. 

NW-31194-8 Ett problem uppstod med internetanslutningen på PlayStation®4-konsolen. 

CE-33950-0 Det gick inte att ansluta till servern för att verifiera licensen. 

CE-38706-4 Det går inte att ansluta till servern. 

NW–31294–9 Tidsgränsen för anslutningen överskreds på grund av instabilitet i den trådlösa anslutningen. 

NW-31297-2 Det går inte att ansluta till det trådlösa nätverket. 

NW-31247-7 Tidsgränsen för nätverksanslutningen har överskridits. 

NP-31980-1 Sessionen är full. 

NP-34924-2 Det går inte att söka efter uppdateringar för det här programmet. Nätverksanslutningen kan vara instabil. 

CE-39984-3 En IP-adress hämtades på PlayStation®4-konsolen men det gick inte att ansluta till internet. 

E-8200012C Kredit- eller betalkortsinformationen är ogiltig. 

CE-37704-1 Nedladdningen har avbrutits eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme på hårddisken. 

SU-30645-8 PlayStation®4-konsolen kände inte igen uppdateringsfilen för systemprogramvaran. 

WV–33907–2 Det gick inte att ansluta till servern inom tidsgränsen. Anslutningen kan vara upptagen eller tillfälligt instabil. 

NW–31456–9 Anslutningsfel. 

NW–31253–4 Ett nätverksfel har inträffat. Svaret från DNS-servern är försenat eller instabilt. 

NW-31201-7 Det gick inte att ansluta till nätverket. 

CE–34305–5 Det gick inte att läsa information från hårddiskenheten 

CE–32869–8 Det gick inte att starta programmet eftersom informationen var ogiltig. Databasen är sannolikt delvis skadad. 

CE-32894-6 Anslutningen till servern har brutits. Det kan ha inträffat ett problem vid anslutningen till nätverket eller så kan PlayStation™Network eller tjänsteleverantörens server vara upptagen för tillfället. 

CE–37700–7 Nedladdningen har avbrutits eftersom materialet inte är tillgängligt på PlayStation Store. 

NP-36006-5 Dina trophy-data kan vara skadade. 

E-8200002E Det registrerade kreditkortet är inte giltigt 

NW-31374-8 Tidsgränsen överskreds för anslutningen 

E-82000113 Det går inte att lösa in kampanjkoden 

CE–34861–2 Ett nätverksfel har inträffat. 

E-82000134 Produkten eller materialet finns inte för landet eller regionen för ditt konto. 

WC-40360-3 Problem med PlayStation™Store. 

WC-40371-5 Den kupongkod du angav är inte giltig. 

E-82000171 Det registrerade kreditkortet är ogiltigt 

NP-37667-9 Anslutningen till Share Play bröts på grund av instabil nätverksanslutning. 

CE-33992-6 Fel vid test av internetanslutning. 

NW-31295-0 Det går inte att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. Styrkan på Wi-Fi-signalen kan vara för svag. 

E-82021088 Kreditkortet du försökte registrera är redan kopplat till ditt konto. 

NP–31736–0 Programmet försöker ansluta till en användare som har loggat ut. 

E-82000133 Den kupongkod som du har angett har redan upphört eller är inte tillgänglig än. 

NP–34994–9 Ett fel uppstod i programmet Party. 

E–82000054 Kreditkortet du angav är inte giltigt. 

E–82021054 Kreditkortet du angav är inte giltigt. 

E-8200012F The voucher code you entered is not valid. 

CE–36275–3 Det gick inte att lägga upp en kommentar om en sändning. 

CE–38612–0 Programdata på hårddiskenheten är sannolikt delvis skadade. 

E-82000000 Undefined application error. 

NP–34957–8 Serverkommunikationsfel. 

NP–37637–6 Installera den senaste systemprogramvaran. 

NP-34993-8 Det går inte att ansluta till servern. 

CE–37732–2 Den nedladdade filen installerades inte ordentligt i systemet. Data har troligen skadats under nedladdningen. 

NP-31801-3 An error occurred while using PSN functions. 

CE–38604–1 Det går inte att ladda ned applikationen eftersom en skivversion av samma titel finns installerad. 

CE-36485-6 Känner inte igen USB-lagringsenheten. 

WC–40365–8 Kan inte lägga till artikeln i kundvagnen. Det sammanlagda värdet på artiklarna i kundvagnen uppnår maxgränsen. 

CE–36249–4 Det gick inte att hämta materialet. Nedladdningsdatumet har inte infallit än. 

CE–32930–7 Hämtade data på hårddisken är sannolikt skadade. 

CE–35413–6 PIN-koden för Fjärrspel är felaktig. 

NP-35000-8 PSN genomgår underhåll. 

NW–31254–5 Ett nätverksfel har inträffat. Svaret från DNS-servern är försenat eller instabilt. 

NP–37680–4 Det registrerade kreditkortet är ogiltigt. 

CE–33126–5 Det går inte att fortsätta sändningen. Text eller inställningar kopplade till den här kanalen är eventuellt inte giltiga. 

E–82000002 Det går inte att ansluta till PSN-servern. 

CE–32921–7 Systemet kan inte läsa skivan. 

CE–32951–0 Ett nätverksanslutningsfel inträffade. 

CE–32937–4 Det gick inte att hämta data. 

CE-34867-8 En annan skiva sitter i. 

NP–31735–9 Materialet kan inte spelas upp på grund av åldersbegränsningar. 

CE–38702–0 Det gick inte att hämta information från servern. Du kan ha nätverks- eller Internetanslutningsproblem. 

WC–40378–2 Du har försökt med den här åtgärden för många gånger under kort tid. 

E–820001F7 Det gick inte att ansluta till servern (HTTP 503-fel). 

NP-33318-8 Anslutningen till Share Play bröts på grund av instabil nätverksanslutning. 

WC-40330-0 Timeout error. 

WC–40343–4 Uppgifterna om kredit- eller betalkort som är registrerade för ditt konto är ogiltiga. 

WC-40375-9 Kupongkoden du angett är antingen ogiltig eller inte aktiverad än. 

WC–40349–0 Det registrerade kreditkortet är inte giltigt. 

WC–40377–1 Det gick inte att lägga till pengar i plånboken med en kupongkod eller ett PlayStation™Network Card. 

WC–40355–7 Problem med att lägga till pengar på ett barnkonto. 

WC-40382-7 Det registrerade kreditkortet är ogiltigt. 

E–80558337 PlayStation 4 kan inte identifiera materialet. Registreringsinformationen för materialet stämmer eventuellt inte. 

WS–36782–6 Det går inte att skicka vänförfrågan. 

E-82000130 The voucher code you have entered is invalid or has not become available yet. 

E–82000003 Ett fel har inträffat.  

CE-33319-9 Det går inte att ladda upp videon/skärmdumpen eftersom du har uppnått gränsen för tjänsten. 

CE-37857-0 PlayStation®4-konsolen känner inte igen USB-lagringsenheten. 

WC-40372-6 Den kupongkod som du har angett är ogiltig eller inte tillgänglig än. 

WS-37504-9 PlayStation™Network-tjänsten genomgår underhåll. 

WV-33899-2 Det gick inte att ansluta till PlayStation™Network. 

WS-37505-0 Anslutningen mellan PlayStation®4-konsolen och servern misslyckades. 

WC-41705-7 Ett betalningssätt krävs för att slutföra transaktionen. 

CE-33986-9 Fel vid test av internetanslutning. 

CE-32899-1 Det går inte att ansluta till servern. 

WC-34731-8 Ogiltiga kreditkortsuppgifter. 

CE-41521-3 Den här Bluetooth-enheten kan inte registreras. 

SU-42481-9 Uppdatering av systemprogramvaran misslyckades. 

SU-30746-0 Uppdatering av systemprogramvaran misslyckades. 

WS-37469-9 Det gick inte att ansluta till servern. 

E-82000102 Problem med att lägga till pengar på ett barnkonto 

NP–31952–0 Tidsgränsen för nätverksanslutningen har överskridits. 

CE–30774–1 Det går inte att uppdatera 

NP-38551-2 You may have activated a primary PS4 console too many times in a short period. 

WS-43709-3 Kontrollera kreditkortets giltighetstid. 

NP-37602-8 Ett fel inträffade när konton skulle kopplas. 

E-8210604A Ett fel inträffade med betalningen. 

WS-43689-0 Ett fel inträffade med betalningen. 

NP-32224-3 Det gick inte att ansluta till PSN. 

NW-31473-8 Det gick inte att ansluta till servern. 

NP-32470-6 Det gick inte att ansluta till PSN. 

NW-31175-7 Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

NW-31204-0 Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

NW-31251-2 Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

NW-31308-5 Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

NW-34345-9 Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

SU-30625-6 Det gick inte att uppdatera systemprogramvaran. 

NW-31172-4 Internetanslutningen har brutits. 

SU-34914-1 Det gick inte att uppdatera. 

CE-30785-3 USB-lagringsenheten kan inte identifieras i felsäkert läge. 

CE-30035-1 Please try again after a while. 

CE-30022-7 Ett internt fel inträffade. 

SU-30627-8 Det gick inte att komma åt datafilen. 

CE-30008-1 Ett fel inträffade när innehållet skulle startas. 

CE-32809-2 An error occurred while launching the game. 

CE-30002-5 Programdata kan vara skadade.  

CE-30006-9 Ett fel inträffade med att komma åt data. 

CE-30028-3 Ett fel inträffade vid inläsning av lagringsminne eller sparade data. 

CE-34568-6 Ett fel har inträffat i systemet. 

CE-34224-5 Ett systemfel har inträffat. 

SU-30638-0 Det gick inte att starta systemprogramvaran. 

NP-31971-1 Det gick inte att ansluta till PSN. 

NP-31975-5 Det gick inte att ansluta till Playstation™ Network. 

CE-32958-7 Dina data kan vara skadade. 

NW-31229-7 Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

CE-33383-0 Ett fel inträffade vid anslutningen till nätverket. 

NP-37665-7 Programfel. 

NP-32167-9 Ett fel inträffade vid anslutningen till servern. 

CE-30905-7 Anslutningsprocessen med Bluetooth-enheten kan inte startas. 

CE-30012-6 Ett internt fel inträffade. 

NP–32370–5 Den här användaren är redan registrerad. 

CE-30003-6 Ett fel inträffade med nätverksanslutningen.  

CE-30088-9 Ett fel uppstod när spelet skulle startas.  

CE-30993-4 Ett fel inträffade under Bluetooth-anslutningen. 

CE-32539-2 Det gick inte att läsa data.  

CE-33415-6 Ett fel har inträffat. 

CE-33678-7 Du har inte rätt till extramaterialet. 

WS–37397–9 Det gick inte att ansluta till servern. 

NP-40833-8 Ett fel inträffade vid anslutningen till servern. 

SU-41350-3 Det går inte att identifiera uppdateringsfilen. 

WC-36551-0 Ett serverkommunikationsfel har inträffat. 

CE-32928-4 Nedladdningen avbröts. 

NP-34388-6 Det gick inte att registrera ett konto. 

CE-33108-5 Ett fel inträffade vid läsning av data. 

CE-30001-4 Ett fel har inträffat. 

CE–35486–6 PS4™-konsolen kan inte läsa skivan. Skivformatet kanske inte kan användas eller så kan skivan vara skadad. 

CE–30784–2 PlayStation®4-konsol kunde inte identifiera USB-enheten 

CE-33096-1 Det här felet kan inträffa när det uppstår problem vid uppladdning av data. 

CE-33103-0 Det går inte att dela med tjänster för socialt nätverkande. 

CE-33384-1 Ett fel inträffade med nätverksanslutningen.  

NP-32062-3 Data på konsolen kan vara skadade. 

CE-32889-0 Ett fel har inträffat i spelet eller programmet. 

CE–34788–0 Det går inte att använda den här uppdateringsfilen. 

E–82000028 Uppgifterna om kredit- eller betalkort som är registrerade för ditt konto är ogiltiga. 

CE–34335–8 Ingen hårddiskenhet hittades i PlayStation®4-konsolen. 

CE-33116-4 Ett fel har inträffat i systemet. 

CE-33676-5 Objektet är skadat eller kan inte identifieras av systemet.  

WC–40383–8 Det gick inte att ansluta till servern (HTTP 503-fel). 

CE-33945-4 Anslutningen till servern misslyckades. 

CE–35489–9 Ogiltig region 

CE–35406–8 Det gick inte att länka PlayStation®Vita till PlayStation®4-konsolen för Fjärrspel eftersom kontona i systemen inte överensstämmer. 

CE-33991-5 Det gick inte att ansluta till nätverket 

CE–35287–5 Det går inte att ansluta till servern 

SU–35931–1 Uppdateringsdata för systemprogramvara är delvis skadade. 

NP-38496-0 Det går inte att starta Share Play eftersom uppladdningshastigheten är lägre än 2 Mbit/s.  

CE–36244–9 Nedladdningen har stoppats. Det hämtade materialet är sannolikt skadat. 

SU-30696-4 Det gick inte att uppdatera systemprogramvaran. Uppdateringsfilen kan vara skadad. 

WS–37337–3 Ditt konto har tillfälligt stängts av. 

WS-37368-7 Ditt konto har stängts av. 

CE–35340–5 Tjänsten kanske genomgår underhåll. Vänta en liten stund innan du försöker komma åt tjänsten igen. 

WS-37313-7 Ett fel inträffade när ditt YouTube-konto skulle länkas till PlayStation™Network. 

NP-37668-0 Share Play är inte tillgängligt på grund av kvaliteten på nätverksanslutningen. 

CE–35327–0 Det går inte att ansluta till servern. 

NP–38497–1 Det har uppstått nätverksproblem för Share Play. Det beror eventuellt på din nätverkshastighet.  

WS–36812–0 Det går inte att ansluta till partyt. 

E–82000168 Det går inte att ansluta till PlayStation™Network. 

CE–34544–0 Informationen som krävs för att starta programmet hittades inte. 

CE–34632–8 Materialet är inte tillgängligt 

E–82000050 Den registrerade adressen kan vara ogiltig, eller så inträffade ett oväntat serverfel. 

E-8200002A Kredit- eller betalkortsinformationen är ogiltig 

WC–40345–6 Kredit- eller betalkortsinformationen är ogiltig 

E-82000138 Det gick inte att lägga till pengar i plånboken med en kupongkod eller ett PlayStation™Network Card. 

CE-33191-7 Sätt in rätt skiva i PlayStation®4-konsolen. 

SU-42118-6 Det uppstod ett problem när du uppdaterade systemprogramvaran för PlayStation®4-konsolen. 

WS-43701-5 Det finns inte tillräckligt med pengar i din plånbok för köpet. 

WC-34737-4 Kontrollera informationen för ditt registrerade betalningssätt. 

WS-45479-9 Den här kupongkoden har redan blivit inlöst. 

CE-41902-6 Den anslutna USB-lagringsenheten är inte kompatibel med PlayStation®4-konsolen.  

SU-41333-4 Det uppstod ett problem när du uppdaterade systemprogramvaran för PlayStation®4-konsolen. 

WS–37338–4 Det uppstod ett problem vid åtkomst till PlayStation™Network (PSN). 

NP-31866-4 Det uppstod ett problem med sparade data i onlinelagringsutrymmet. 

WS-44949-0 Den här åtgärden har tillfälligt begränsats. 

WS-44369-6 Det kan vara så att PlayStation™Network ligger nere för underhåll. 

CE-42288-4 Ett fel inträffade vid anslutning till PlayStation™Network (PSN). 

NP-41772-1 Ett fel inträffade vid aktivering av en primär PlayStation®4-konsol. 

NP-46042-6 En del av den angivna informationen var felaktig. 

CE-36420-5 Ett fel inträffade vid Bluetooth-anslutningen till PS4-konsolen. 

WS-45487-8 Den här kupongkoden har redan blivit inlöst. 

CE-46062-8 Det uppstod ett fel i programmet. 

CE-38605-2 Det gick inte att ladda ned innehåll till PlayStation®4-konsolen. 

WC-34736-3 Kontrollera informationen för ditt registrerade betalningssätt. 

SU-30677-3 Uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®4-konsolen misslyckades. 

NP-37521-8 Ett fel inträffade vid anslutning till servern på PlayStation®4-konsolen. 

CE-36418-2 Den här Bluetooth-enheten stöds inte. 

WS-45480-1 Kupongkoden du angav är inte giltig eftersom landet/regionen i PlayStation™Network inte stämmer överens med landet/regionen för koden. 

E-8222D405 Det går inte att skicka en vänförfrågan. 

WS-46332-8 Ditt PlayStation®Plus-innehåll laddas inte ned. 

NP-34958-9 PlayStation®4-konsolspelet du försöker spela är låst. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter