NW–31246–6

DNS-inställningarna är ogiltiga.

  1. Starta om PlayStation 4-systemet så att nätverksanslutningen uppdateras.
  2. Gå till Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning
  3. Om du valde Manuella under Inställningar för IP-adress eller DNS-inställningar när du konfigurerade Internetanslutningen för PlayStation 4 bör du kontrollera att Primär DNS och Sekundär DNS har angetts korrekt.
I annat fall kanske systemet inte erhåller någon IP-adress, eller så kan DNS-inställningarna ha ändrats. Kontakta din Internetleverantör om du behöver mer hjälp.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter