Åtgärda CE-37704-1

Nedladdningen har avbrutits eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme på hårddisken.

  1. Testa med att ta bort program från hemskärmen genom att trycka på OPTIONS-knappen på handkontrollen och välja Radera. Du kan hämta tillbaka materialet från Biblioteket när som helst.
  2. Om felet kvarstår när du hämtar en programuppdateringsfil kan du försöka med att ta bort spelprogrammet först och sedan ladda in det från Biblioteket på nytt.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter