Åtgärda NP-31739-3

Nedladdning av den senaste uppdateringsfilen pågår fortfarande. Du måste installera den här uppdateringsfilen om du vill använda funktionen.

 1. Vänta tills nedladdningen har slutförts. Du kan kontrollera förloppet under Aviseringar > Nedladdning
 2. Stäng programmet och installera uppdateringsfilen.

  Tips för att uppdatera program:
 • Du kan hämta programuppdateringar automatiskt om du har ett PlayStation®Plus-abonnemang och aktiverar båda följande inställningar:
  1. Inställningar > Justera energisparinställningarna > Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge > Fortsätt vara ansluten till Internet
  2. Inställningar > System > Automatiska nedladdningar och uppladdningar > Sparade data och uppdateringsfil
 • Du kan också söka manuellt efter en uppdateringsfil och börja ladda ned den.
  1. Välj programmets ikon på hemskärmen.
  2. Tryck på OPTIONS-knappen på handkontrollen och välj Sök efter uppdateringar

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter