Åtgärda NP-31866-4

Det uppstod ett problem med sparade data i onlinelagringsutrymmet.

  1. Logga in på PlayStation Store, välj din avatar, öppna Hantering av abonnemang och kontrollera att du prenumererar på PlayStation Plus.
    Du måste prenumerera på PlayStation Plus för att kunna använda onlinelagringsutrymmet.
  2. Starta om konsolen.
  3. Se till att dina onlinelagringsdata inte överstiger 100 GB.
  4. Se till att antal sparade datafiler i onlinelagringsutrymmet inte överstiger 1 000.
  5. Gå till Inställningar > Kontohantering och logga ut från PlayStation™Network. Logga sedan in igen.
  6. Gå till Inställningar > Kontohantering och välj Aktivera som ditt primära PS4-system.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter