E-8200002E

Det registrerade kreditkortet är inte giltigt.

De registrerade uppgifterna om kredit- eller betalkort för ditt konto är ogiltiga. Följ stegen nedan:

  • Kontrollera att kreditkortsuppgifterna stämmer.
  • Kontrollera att adressinformationen för ditt konto är exakt samma som uppgifterna från kreditkortsutfärdaren. 
  • Om det här inte löser problemet ber vi dig läsa artikeln om att korrigera fel med fakturering.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter