Åtgärda WV-33899-2

Det gick inte att ansluta till PlayStation™Network.

Konsolen kan inte ansluta till PSN™.

  1. PSN-tjänsten kan vara otillgänglig för tillfället. Kontrollera status för PSN här.
  2. Om PSN är tillgängligt bör du utföra ett test av internetanslutningen genom att gå till Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning och kontrollera att du kan ansluta till internet.
  3. Uppdatera routerns fasta programvara. Kontakta routertillverkaren eller internetleverantören (ISP) om du behöver hjälp. Stäng av andra enheter som är anslutna till nätverket. Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på att PSN har tillfälligt hög belastning.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter