NW-31453-6

Fördröjd serverrespons.

  1. Testa anslutningsstatus under Inställningar > Nätverk > Testa internetanslutning. Kontrollera att internetstatus är ok.
  2. Kontrollera status för PlayStation Network.|

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter