Åtgärda NW-31247-7

Tidsgränsen för nätverksanslutningen har överskridits.

Nätverksanslutningen är sannolikt instabil eller inte tillräckligt stark.

  1. Om du använder Wi-Fi-anslutning placerar du PlayStation®4-konsolen och routern närmare varandra och ser till att det inte finns några hinder mellan dem.
  2. Andra enheter i nätverket kan använda en stor del av bandbredden. Vänta tills de inte används.
  3. Kontrollera status för PS4®-konsolens anslutning under Inställningar > Nätverk > Testa Internet-anslutning.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter