NP-36006-5

Dina trophy-data kan vara skadade.

  1. Använd en USB-enhet till att säkerhetskopiera dina data. 
  2. Ta bort det lokala användarkontot.
  3. Skapa en ny lokal användare och logga in på ditt konto för PSN.
  4. Om felet fortfarande visas försöker du med att starta om systemet i alternativ 6 för felsäkert läge.
  5. Om alternativ 6 inte fungerar försöker du med alternativ 7 för felsäkert läge.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter