Felsäkert läge på PlayStation®5 och PlayStation®4

Felsäkert läge på PlayStation®5 och PlayStation®4

Läs om hur och när du aktiverar felsäkert läge, ett felsökningsverktyg som har utformats för att åtgärda data- och skärmproblem på PS5™- och PS4™-konsoler.

När du startar PlayStation-konsolen i felsäkert läge aktiveras bara de mest grundläggande funktionerna. Alternativen i felsäkert läge är till för att hjälpa dig lösa problem genom att återuppbygga konsollagringens databas, ändra systemets upplösning eller återställa systemet till fabriksinställningarna.

Vissa av alternativen i felsäkert läge leder till att data går förlorade. Innan du väljer något av de här alternativen ska du säkerhetskopiera data till en USB-enhet eller till molnlagring

Hur startar jag min PlayStation i felsäkert läge?

 1. Stäng av konsolen genom att hålla strömknappen intryckt i tre sekunder. Strömindikatorn blinkar i några ögonblick innan systemet stängs av.
 2. När systemet är avstängt trycker du på strömknappen igen och håller den intryckt. Släpp inte knappen förrän du hör två pip: det första pipet hörs när du trycker in knappen och det andra hörs sju sekunder senare.
 3. Anslut handkontrollen via en USB-kabel och tryck på handkontrollens PS-knapp.

Hur uppdaterar jag systemprogramvaran i felsäkert läge?

Om konsolen har varit offline under en längre period eller om anslutningen till Internet har brutits under en uppdatering av systemprogramvaran kan du behöva uppdatera systemprogramvaran manuellt. En manuell uppdatering kan hämtas direkt till din PlayStation eller till en USB-enhet. Följ guiden nedan.

Jag kan inte starta min PlayStation i felsäkert läge

Om du inte kan starta konsolen i felsäkert läge genom att följa anvisningarna ovan kan du behöva stänga av och sätta på konsolen igen eller kontrollera kablarna. I guiden nedan får du veta vad du bör göra innan du begär en reparation.

Vilka är alternativen i felsäkert läge?

Välj ett av alternativen nedan om du vill veta mer om de olika funktionerna.

 1. Starta om PS5
  Avsluta felsäkert läge och starta om PS5-konsolen.
 2. Ändra videoutdata
  Ändra skärmupplösningen. Det här alternativet är användbart vid felsökning av problem med att skärmen är tom. 
 3. Uppdatera systemprogramvaran
  Uppdatera PS5-systemprogramvaran via direkthämtning eller USB-lagringsenhet.
 4. Återställ standardinställningarna
  Återställ PS5-konsolen till standardinställningarna. När du återställer till standardinställningarna tas inga sparade data bort från hårddisken. 
 5. Bygg om databas
  Sök igenom hårddisken och skapa en ny databas med allt innehåll som finns i systemet. Välj det här alternativet om spelet hänger sig eller om uppdateringsfrekvensen försämras.
 6. Återställ PS5
  Ta bort alla användardata och återställ PS5-systemet till det ursprungliga läget.
 7. Återställ PS5 (installera om systemprogramvaran)
  Ta bort alla användardata och PS5-systemprogramvaran.
 1. Starta om systemet
  Avsluta felsäkert läge och starta om PS4-konsolen.
 2. Ändra upplösning
  Ändra skärmupplösningen till 480p när PS4-konsolen startas om. Det här alternativet är användbart vid felsökning av problem med att skärmen är tom. 
 3. Uppdatera systemprogramvaran
  Uppdatera PS4-systemprogramvaran via direkthämtning, USB-lagringsenhet eller skiva. 
 4. Återställ standardinställningarna
  Återställ PS4-systemet till standardinställningarna. När du återställer till standardinställningarna tas inga sparade data bort från hårddisken. 
 5. Bygg om databas
  Sök igenom hårddisken och skapa en ny databas med allt innehåll som finns i systemet. Välj det här alternativet om spelet hänger sig eller om uppdateringsfrekvensen försämras. 
 6. Initiera PS4-systemet
  Ta bort alla användardata och återställ PS4-systemet till det ursprungliga läget. 
 7. Initiera PS4-systemet (installera om systemprogramvaran)
  Ta bort alla användardata och PS4-systemets fasta programvara. 
 8. Ställ in HDCP-läge (endast PS4 Pro)
  Om PS4 Pro är ansluten till en 4K-tv som saknar stöd för HDCP 2.2 (mer information finns i handboken till tv:n) är det inte säkert att det visas någon bild när du spelar 4K-spel eller strömmar video i 4K. För att bilden ska visas måste du välja den här inställningen och sedan välja [2. Endast HDCP 1.40] i nästa steg*. 
* Det kan begränsa videoupplösningen till 1080p. Den sänkta upplösningen beror på att samtliga anslutna enheter, som visningsenheter, HDMI-kablar, A/V-förstärkare och hemmabiosystem, måste ha stöd för HDCP 2.2 för att det ska gå att visa 4K-bild.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter