Uppdatera PS5™-och PS4™-systemprogramvaran med hjälp av felsäkert läge

Uppdatera PS5™-och PS4™-systemprogramvaran med hjälp av felsäkert läge

Om PlayStation-systemet inte har varit anslutet till PlayStation™Network (PSN) på länge eller om en uppdatering av systemprogramvaran har misslyckats kan du behöva uppdatera PlayStation-systemets fasta programvara manuellt.

Vid anslutningsproblem under en uppdatering eller om du har en äldre version av systemprogramvaran kan du behöva uppdatera konsolen manuellt för att den ska starta.

Hämta en uppdatering av systemprogramvaran till konsolen

Om du kommer åt hemskärmen, men uppdateringen av systemprogramvaran har misslyckats ansluter du PlayStation-konsolen till routern via en nätverkskabel och följer anvisningarna nedan:

 1. Gå in på Inställningar > System > Systemprogramvara > Uppdatering av systemprogramvara.

 2. Välj Uppdatera systemprogramvaran.

 1. Gå in på Meddelanden och ta bort befintliga uppdateringsfiler genom att trycka på alternativknappen > Ta bort

 2. Välj Inställningar > Uppdatering av systemprogramvara.

Om du är ansluten till PlayStation™Network men inte kan öppna hemskärmen startar du konsolen i felsäkert läge och väljer alternativ 3: Uppdatera systemprogramvaran. Om uppdateringen misslyckas följer du anvisningarna nedan.

Uppdatera Playstation-systemprogramvaran manuellt med hjälp av en USB-enhet

Det här behöver du för att kunna uppdatera manuellt

 • En trådlös DualSense-handkontroll (PS5) eller en trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll (PS5/PS4) och en USB-kabel

 • En dator som är ansluten till internet

 • En USB-lagringsenhet med FAT 32-formatering, till exempel ett USB-minne, med cirka 460 MB ledigt utrymme.

 1. Använd datorn och skapa en mapp med namnet ”PS5” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32-format. I den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.

 2. Gå till sidan för uppdatering av PS5-systemprogramvara och välj avsnittet ”Uppdatera systemprogramvara”. Hämta uppdateringsfilen och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen med namnet ”PS5UPDATE.PUP”.

 3. Anslut USB-enheten som filen finns på till PS5-konsolen.

 4. Starta PS5-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.

 5. Välj alternativ 3 i felsäkert läge: Uppdatera systemprogramvaran.

 6. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Om uppdateringsfilen inte registreras i PS5-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

 1. Använd datorn och skapa en mapp på det FAT32-formaterade USB-minnet med namnet ”PS4”. I den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 2. Gå till sidan för uppdatering av PS4-systemprogramvara och välj avsnittet ”Uppdatera systemprogramvara”. Hämta uppdateringsfilen och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS4UPDATE.PUP”.
 3. Anslut USB-enheten som systemuppdateringsfilen finns på till PS4-konsolen.
 4. Om du får felet "SU-41350-3", har datorn döpt om PUP-filen eftersom samma fil hämtats flera gånger. Kontrollera platsen dit filer hämtas på datorn, och ta bort alla tidigare versioner. Kontrollera att den aktuella filen heter: PS4UPDATE.PUP
 5. Starta PS4-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.
 6. Välj alternativ 3 i felsäkert läge: Uppdatera systemprogramvaran.
 7. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Jag kunde inte uppdatera min PlayStations systemprogramvara manuellt. Vad ska jag göra?

Om uppdateringsfilen inte registreras i konsolen kontrollerar du att USB-enheten har FAT32-formatering och att du har skrivit rätt mapp- och filnamn. Ange mapp- och filnamnet med stora bokstäver, utan specialtecken.

Om det inte fungerar kan du behöva installera om systemprogramvaran. Det här går till på samma sätt som en fabriksåterställning och återställer konsolen till det ursprungliga läget. Säkerhetskopiera om möjligt dina systemdata med hjälp av guiden nedan.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter