Uppdatera systemprogramvaran i felsäkert läge

Så här uppdaterar du systemprogramvaran för PS5- och PS4-konsolen i felsäkert läge

Om PlayStation-konsolen har varit offline under en längre tid eller om en uppdatering av systemprogramvaran har misslyckats kan du behöva uppdatera PlayStations fasta programvara manuellt.

Vid anslutningsproblem under en uppdatering eller om du har en äldre version av systemprogramvaran kan du behöva uppdatera konsolen manuellt för att den ska starta.

Så här hämtar du en uppdatering av systemprogramvaran till konsolen

Om du kommer åt hemskärmen, men uppdateringen av systemprogramvaran har misslyckats, ansluter du PlayStation-konsolen till routern via en LAN-kabel och följer anvisningarna nedan:

 1. Gå in på  Inställningar  > System > Systemprogramvara > Uppdatering av systemprogramvara.

 2. Välj Uppdatera systemprogramvaran.

 1. Gå in på Meddelanden och ta bort befintliga uppdateringsfiler genom att trycka på OPTIONS-knappen > Ta bort

 2. Välj Inställningar > Uppdatering av systemprogramvara.

Om du är ansluten till PlayStation™Network men inte har åtkomst till hemskärmen följer du anvisningarna nedan: 

 1. Stäng av konsolen.
 2. Tryck och håll ned strömknappen och släpp efter det andra pipet.
  Konsolen startar i Felsäkert läge
 3. Välj alternativ 3: Uppdatera systemprogramvaran.
  Konsolen hämtar uppdateringsfilen och systemprogramvaran uppdateras. 
Om uppdateringen misslyckas försöker du med manuell uppdatering.

Så här uppdaterar du systemprogramvaran manuellt med en USB-enhet

Krav för manuell uppdatering

 • Trådlös DualSense™-handkontroll eller trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll och en USB-kabel
 • En PC eller Mac som är ansluten till internet
 • FAT32 USB-lagringsenhet, exempelvis ett USB-minne.
 1. Använd en dator eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS5” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32-format . I den mappen skapar du en ytterligare mapp med namnet ”UPDATE”.
  Använd versaler när du namnger mappar.
 2. Gå till sidan för uppdatering av PS5-konsolens systemprogramvara och välj avsnittet ”Uppdatera systemprogramvara”. 
 3. Ladda ned uppdateringsfilen och spara den i mappen ”UPDATE”.
  Spara filen som ”PS5UPDATE.PUP”.
 4. Sätt i USB-enheten som systemuppdateringsfilen finns på i PS5-konsolen.
 5. Stäng av konsolen
 6. Tryck och håll ned strömknappen och släpp efter det andra pipet.
  Konsolen startar i Felsäkert läge
 7. Välj alternativ 3 i Felsäkert läge: Uppdatera systemprogramvaran.
 8. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.
Om uppdateringsfilen inte registreras i PS5-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.
 1. Använd datorn och skapa en mapp på det FAT32-formaterade USB-minnet med namnet ”PS4”. I den mappen skapar du en ytterligare mapp med namnet ”UPDATE”.
 2. Gå till sidan för uppdatering av PS4-systemprogramvara  och välj avsnittet ”Uppdatera systemprogramvara”.
 3. Ladda ned uppdateringsfilen och spara den i mappen ”UPDATE”.
  Spara filen som ”PS4UPDATE.PUP”.
 4. Sätt i USB-enheten som systemuppdateringsfilen finns på i PS4-konsolen.
  Om du får felet "SU-41350-3", har datorn döpt om PUP-filen eftersom samma fil hämtats flera gånger. Kontrollera platsen dit filer hämtas på datorn, och ta bort alla tidigare versioner.
  Kontrollera att den aktuella filen heter: PS4UPDATE.PUP.
 5. Tryck och håll ned strömknappen och släpp efter det andra pipet.
  Konsolen startar i Felsäkert läge.
 6. Välj alternativ 3 i Felsäkert läge: Uppdatera systemprogramvaran.
 7. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Jag kunde inte uppdatera min PlayStations systemprogramvara manuellt. Vad ska jag göra?

Om uppdateringsfilen inte registreras i konsolen kontrollerar du att USB-enheten har FAT32-formatering och att du har skrivit rätt mapp- och filnamn. Ange mapp- och filnamnet med stora bokstäver, utan specialtecken.

Om det inte fungerar kan du behöva installera om systemprogramvaran. Det här går till på samma sätt som en fabriksåterställning och återställer konsolen till det ursprungliga läget. Säkerhetskopiera om möjligt dina systemdata med hjälp av guiden nedan.

Har du fortfarande problem?

Konsolen kan behöva repareras. Gå till felsökningsverktyget PlayStation-reparationer genom att välja ditt problem nedan.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter