Uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®4

Uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®4

Få den senaste uppdateringen

PS4-systemprogramvara, version 8.03

En uppdatering av PlayStation 4-systemprogramvaran släpptes 2020-09-12. Med den kan du uppdatera systemprogramvaran till version 8.03.

Du bör alltid uppdatera PS4-systemet till den senaste versionen av systemprogramvaran. Genom att uppdatera får du tillgång till ytterligare funktioner, bättre användbarhet och bättre säkerhet.

Version 8.03

PS4 VSH 8.03 är en valfri uppdatering där följande ändring införs:

 • Avaktivera ljud för spelchatt har lagts till under Ljud/enheter på snabbmenyn. Om du aktiverar den här inställningen avaktiveras ljudet för spelchatten. Din röst hörs inte och du hör inte andra spelares röster. Den här inställningen gäller inte för ljud från gruppchatt.

Version 8.01

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 8.00

Viktiga funktioner i uppdateringen av systemprogramvaran

Följande ändringar har gjorts i Party och Meddelanden.

 • När du startar ett party kan du nu välja att skapa en ny grupp eller välja en befintlig grupp. När du skapar en grupp finns den kvar också efter det att partyt har tagit slut. Du kan starta ett nytt party med samma medlemmar genom att välja gruppen du skapade tidigare.
 • Nu kan du använda dina grupper i Party och Meddelanden. Du kan skicka meddelanden till en grupp du skapat i ett party, eller starta ett party med en grupp du skickat meddelanden till.
 • I grupper som har tre eller fler medlemmar kan gruppägaren nu ta bort medlemmar från gruppen. Gruppägaren är den spelare som skapat gruppen.
 • För grupper som bara består av dig och en spelare till går det inte längre att byta namn eller bild för gruppen. Det är bara den andra spelarens namn och bild som visas.
 • Meddelanden har lagts till på skärmen under partyn. När du väljer Meddelanden visas de meddelanden som skickats mellan medlemmar i gruppen.
 • Inställningen offentlig/privat för partyn har tagits bort. Det är bara medlemmar i gruppen som kan gå med i partyt.
 • Nu kan du ändra partyinställningarna på alternativmenyn som visas på skärmen när du väljer Party. Du kan också hantera inställningarna för partyanslutning när du väljer Anslutning för partyröstchatt, som har lagts till bland partyinställningarna.
 • Nu kan medlemmar i ditt party se när din mikrofon är avstängd.
 • Nu kan du gå med i partyn även om det finns medlemmar i dem som du har blockerat. Du får ett meddelande när du går med i ett party med en blockerad medlem eller om en blockerad medlem går med i ett party du är med i. Under partyt hör ni inte varandra och spelet du spelar och din Share Play-status visas inte. Dessutom meddelas inte den blockerade medlemmen om att du har blockerat honom/henne.
 • Det går inte längre att starta Spela tillsammans-sessioner under ett party. I onlinespel för flera spelare kan du starta en spelsession inifrån spelet.

Trophynivåerna är nya.

 • Din trophynivå är en rankning som bestäms av det totala antalet trophies du fått. När du uppdaterar systemprogramvaran ser du din nya trophynivå som baseras på de trophies du förtjänat så här långt. Din nya trophynivå visas också när du loggar in på PlayStation App, PlayStation Vita-system och på My PlayStation online.
 • Ingenting har förändrats när det gäller de trophies du redan har förtjänat eller trophyinformation, t.ex. vad som krävs för att låsa upp dem.

Nu kan du använda dig av 2-stegsverifiering med hjälp av autentiseringsappar.

 • När du har angett dina inloggningsuppgifter på PS4 kan du slutföra inloggningen genom att ge appen åtkomst.
 • Du kan hämta autentiseringsappar från App Store och Google Play™. Vi garanterar inte funktionen för alla autentiseringsappar.

Följande ändringar har gjorts av föräldrakontrollerna.

 • Kommunicera med andra spelare och Visa innehåll som skapats av andra spelare har kombinerats till alternativet Kommunikation och användarskapat innehåll. Om du har valt Tillåts inte för någon inställning finns den inställningen kvar efter uppdateringen.
 • Nu kan funktionen för kommunikation i spelet användas för bestämda spel som familjeöverhuvudet eller föräldern/vårdnadshavaren har tillåtit även när Kommunikation och användarskapat innehåll är inställt på Tillåts inte. När ett barn skickar en förfrågan under spelet får familjeöverhuvudet eller föräldern/vårdnadshavaren ett e-postmeddelande. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet för hur du tillåter eller begränsar användningen av funktioner för kommunikation i spel.
 
Andra uppdaterade funktioner

Stäng av ljud på alla mikrofoner har lagts till på snabbmenyn under Ljud/enheter.

 • Med den inställningen stängs ljudet av på alla mikrofoner som är anslutna till PS4-systemet.

Följande ändringar har gjorts av Fjärrspel på mobila enheter och datorer.

 • Du måste uppdatera PS Remote Play till den senaste versionen på din enhet.
 • Knapptilldelningarna du gjort på din handkontroll för PS4 återspeglas nu när du använder Fjärrspel.
 • Skärmarnas utseende har förändrats.
 • Stödet för Android™5 och 6 har tagits bort.
 • Stödet för Windows 8.1 har tagits bort.

Under Inställningar > Kontohantering > Sekretessinställningar har följande ändringar gjorts.

 • Under Spel | Media har Trophies och Spel kombinerats och ersatts med alternativet Spelhistorik. Du kan begränsa vem som kan se de spel du spelat och de trophies du fått.
 • Under Spel | Media har Onlinestatus och Spelas nu lagts till. Du kan ange begränsningar för vem som kan se din onlinestatus och spelet du spelar för tillfället.
 • Vilket innehåll du kan begränsa i Meddelanden under Personlig information | Meddelanden har ändrats. Du kan begränsa vem som kan bjuda in dig till partyn och lägga till dig i grupper. Inställningen Bara vänner visade tidigare bara meddelanden från dina vänner, men nu kan du se meddelanden från andra spelare också om de är i din grupp.
 • Under Personlig information | Meddelanden har Mobiltillgänglighet tagits bort.

Följande ändringar har gjorts i Mötesplatser.

 • När du skapar en ny mötesplats kan du inte längre använda Endast på begäran till att begränsa vilka medlemmar som kan gå med. Om du har en befintlig mötesplats som är inställd på Alla kan du inte längre ändra den inställningen till Endast på begäran.
 • Du kan inte längre skapa partyn på skärmen Mötesplats. Du måste skapa grupper under Party.

Du kan inte längre skapa en ny händelse under Händelser.

 • De händelser som skapats före uppdateringen finns kvar och evenemang och turneringar som skapas av spelutvecklare kommer att fortsätta äga rum.

För vissa funktioner har skärmdesignen och innehållet som visas på skärmen ändrats.

App Store, iPad, iPhone och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Google Play, Google Play-logotypen och Android är varumärken som tillhör Google LLC.

Hämta uppdateringsfilen för PS4

Om din PS4 inte kan uppdateras automatiskt kan du testa att hämta filen igen . Om det inte fungerar överför du filen nedan till ett USB-minne och installerar den på PS4-konsolen.

Hämta ominstallationsfilen för PS4

När du installerar om PS4-systemprogramvaran tas alla data som finns i PS4-systemets lagringsminne bort. Det kallas ofta för fabriksåterställning eller maskinvaruåterställning. 

Starta om hämtning av PS4-systemprogramvaran till PS4

Om den automatiska hämtningen av PS4-systemprogramvaran har fastnat tar du bort uppdateringen och börjar om:

 1. Välj  Aviseringar i PS4-funktionsområdet, markera uppdateringsfilen och tryck på OPTIONS-knappen > Radera.
 2. Välj sedan  Inställningar > Uppdatering av systemprogramvara
 3. Om du hämtningen misslyckas flera gånger uppdaterar du PS4-systemprogramvaran med hjälp av ett USB-minne.

Felsökningsverktyget Fix & Replace

Om du har problem med att uppdatera PS4-systemets fasta programvara kan du gå till felsökningsverktyget Fix & Replace för att få mer hjälp och ordna med reparation.

Version 7.55

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 7.51

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 7.50

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 7.02

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 7.01

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 7.00

Viktiga funktioner i uppdateringen av systemprogramvaran

 • Följande ändringar har gjorts i (Party).

  Det högsta antalet personer som kan delta i ett party har höjts från 8 till 16.

  Chattranskribering har lagts till och tillgängligheten har förbättrats. När du är i ett party kan du använda (PS4 Second Screen) *1 på en smarttelefon eller annan mobil enhet till att konvertera röstchatten i partyt till text, eller för att skriva text som ska läsas upp för andra medlemmar i partyt.

  Den här funktionen fungerar bara på engelska och är endast tillgänglig på PS4-system som säljs i vissa regioner.

  Nätverksanslutningen har förbättrats.

  Röstchattens ljudkvalitet har förbättrats.

 • Fjärrspel kan nu användas på fler enheter.

  Förutom Xperia TM-enheter kan Fjärrspel nu användas på andra smarttelefoner och surfplattor med Android™ 5.0 eller senare*2. Hämta PS4-fjärrspel från Google Play™ för att använda den här funktionen.

  På mobila enheter med Android 10 kan du nu dessutom ansluta en trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll via Bluetooth® för fjärrspel*2*3.

*1 Hämta den senaste versionen av PS4 Second Screen som finns på Google Play™ eller App Store.

*2 Fjärrspel kan vara inkompatibelt med vissa enheter.

*3 Beroende på enhet kanske vissa funktioner som styrplattan och vibrationsfunktionen inte är tillgängliga.

 

Andra uppdaterade funktioner

 • När du använder Fjärrspel på en iPhone eller iPad kan du nu göra följande. Välj [Inställningar] på skärmen Fjärrspel för att växla till dessa inställningar.

  iPhone och iPad: Nu kan handkontrollen visas hela tiden. iPhone: Nu kan du låsa skärmorienteringen.

 • Nu kan du använda en trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll via Bluetooth för fjärrspel på en iPhone, iPad eller Mac*.

  Uppdatera till följande operativsystem om du vill använda den här funktionen.
  iOS 13
  iPadOS 13
  macOS Catalina

*Vissa funktioner, som styrplattan och vibrationsfunktionen, kanske inte är tillgängliga på iPhone och iPad.

”Xperia” är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Sony Mobile Communications AB.

App Store, iPad, iPhone, Mac, iPadOS och MacOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana logotyper av Sony Interactive Entertainment Inc. sker under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

Google Play, Google Play-logotypen och Android är varumärken som tillhör Google LLC. iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och som används under licens.

Meddelanden

 • Hämta och installera aldrig andra uppdateringar än de officiella uppdateringsfiler som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment online. Hämta eller installera inte uppdateringar med någon annan metod än de som beskrivs i systemdokumentationen eller på den här webbplatsen. Om du hämtar eller installerar uppdateringar från en annan källa, med en annan metod eller på ett system som har ändrats eller justerats på något sätt finns det risk för att systemet slutar fungera som det ska. Då kanske det inte heller går att installera den officiella uppdateringen. Om du utför något av detta kan det leda till att systemets garanti upphör att gälla, samt påverka dina möjligheter att få garantiservice och reparationsservice från Sony Interactive Entertainment.
 • Installera inte systemprogramvara strax före eller efter ett strömavbrott.
 • Stäng inte av systemet under installationen. Om installationen avbryts kan systemet skadas.
 • Vissa program och visst material kan eventuellt inte användas förrän du har uppdaterat systemprogramvaran.

Systemprogramvara

Genom att använda eller öppna systemprogramvaran samtycker du till att omfattas av alla befintliga villkor i avtalet. Om du vill läsa en aktuell kopia av det här avtalet som kan skrivas ut går du till http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra villkoren i detta avtal, inklusive alla villkor i PS4-systemets dokumentation eller handbok, eller på http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Kontrollera den här webbplatsen regelbundet för att se eventuella ändringar i avtalet.