Uppdatering av PS4-systemprogramvaran 

Så här uppdaterar du systemprogramvaran på en PS4-konsol

För bästa möjliga PlayStation-upplevelse bör du se till att systemprogramvaran för PlayStation®4-konsolen alltid är uppdaterad till den senaste versionen.

Senaste uppdateringen av systemprogramvaran för PS4-konsoler

En uppdatering av systemprogramvaran för PS4™-konsoler släpptes 2022-09-21. 

Version 10.01

 • Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 10.0

 • När du använder webbläsaren kan du nu välja mellan två typer av zoomfunktioner.
  Med ”Zooma” kan du öka storleken på sakerna på sidan samtidigt som layouten justeras så att allt passar utan att du behöver bläddra åt vänster och höger.
  ”Förstora” ökar storleken på allt på sidan utan layoutjusteringar.
  Maximal zoom/förstoringsgrad är nu 500 %.
 • Vi har uppdaterat följande för fjärrspel:
  Nu är det enklare att använda tangentbordet på din PC eller Mac när du använder PS Remote Play.
  Vi har tagit bort textinmatningsrutan så att du kan använda tangentbordet för att skriva direkt på PS5-konsolen eller PS4-konsolen.
  Förutom att skriva kan du nu även använda tangentbordet för att styra spel som har stöd för det.

Så här uppdaterar du systemprogramvaran för PS4-konsolen

Om uppdateringen av systemprogramvaran på PS4-konsolen har fastnat kan du starta om uppdateringen. Om det misslyckas hämtar du uppdateringsfilen nedan till en USB-enhet och följer instruktionerna nedan. 

 1. Använd datorn och skapa en mapp med namnet ”PS4” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32-format. I den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.

 2. Ladda ned uppdateringsfilen (knapp nedan) och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS4UPDATE.PUP”.

 3. Anslut USB-enheten som filen finns på till PS4-konsolen.

 4. Starta PS4-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.

 5. Välj alternativ 3 i felsäkert läge: Uppdatera systemprogramvaran.

 6. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Om uppdateringsfilen inte känns igen av PS4-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Så här installerar du om systemprogramvaran för PS4-konsolen

Om du installerar om systemprogramvaran på PS4-konsolen tas alla data bort från PS4-konsolen. Detta brukar kallas fabriksåterställning eller maskinvaruåterställning.

 1. Använd datorn och skapa en mapp med namnet ”PS4” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32-format. I den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.

 2. Ladda ned ominstallationsfilen (knapp nedan) och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS4UPDATE.PUP”.

 3. Anslut USB-enheten som installationsfilen finns på till PS4-konsolen.

 4. Starta PS4-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.

 5. Välj alternativ 7 i felsäkert läge: Installera om systemprogramvara.

 6. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Om uppdateringsfilen inte känns igen av PS4-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Starta om nedladdningen av systemprogramvaran till PS4-konsolen

Om nedladdningen av PS4-systemprogramvaran har fastnat tar du bort uppdateringen och börjar om:

 1. Välj Aviseringar i PS4-konsolens funktionsområde, markera uppdateringsfilen och tryck på OPTIONS-knappen > Radera.
 2. Välj sedan  Inställningar > Uppdatering av systemprogramvara

Om nedladdningen misslyckas flera gånger kan du uppdatera PS4-systemprogramvaran med hjälp av ett USB-minne.

Behöver du hjälp?

Se guiden nedan om du har problem med uppdateringen av systemprogramvaran för PS4.

Version 9.60

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 9.51

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 9.50

I Party har vi uppdaterat följande:

 • När du startar ett party kan du välja antingen ett öppet party eller ett slutet party.
  • Med ett öppet party kan dina vänner ansluta utan inbjudan. Vänner till partymedlemmar kan också ansluta.
  • Ett slutet party är endast avsett för spelare du bjuder in.
 • Nu kan du justera röstchattvolymen för varje spelare individuellt i ett party.
 • Vi har lagt till stöd för ukrainska.

Version 9.04 

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 9.03 

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 9.00 

Viktiga funktioner i uppdateringen av systemprogramvaran: 

 • Nu kan du visa trophies för PS5-spel på PS4-konsoler. 
  • Under Trophies kan du nu visa PS5-trophies i din trophy-lista. 
  • Du kan även visa PS5-trophies i trophy-listan på profilskärmen under fliken [Spel]. 
 • Under Meddelanden har vi uppdaterat följande: 
  • Nu kan du radera en grupp du är värd för. Om du vill ta bort en grupp öppnar du alternativmenyn och väljer sedan [Radera grupp]. Om du raderar en grupp tas den bort för alla medlemmar.
  • När du blockerar någon kan du nu välja att samtidigt lämna en grupp som bara du och personen är med i. Du kommer inte att lämna grupper där andra spelare ingår. 

Andra uppdaterade funktioner: 

 • Nu kan du använda PS Remote Play-appen på en Android- eller iOS-/iPadOS-enhet för att komma åt din PS4 via mobildata. 
 • Vi har gjort följande förbättringar av Föräldrakontroller: 
  • När ett barn begär att få använda kommunikationsfunktioner för ett spel får föräldern eller vårdnadshavaren nu en avisering på PS4-konsolen och i PlayStation-appen.
  • Barnet får också en avisering när föräldern eller vårdnadshavaren godkänner, nekar eller slutar låta barnet använda kommunikationsfunktioner för ett spel. 
 • Nu kan du välja om du vill få aviseringar på din PS4 eller via e-post om nya produkter och specialerbjudanden. Gå till [Inställningar] > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Inställningar för kommunikation].

Meddelanden

 • Hämta och installera aldrig andra uppdateringar än de officiella uppdateringsfiler som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment online. Hämta eller installera inte uppdateringar med någon annan metod än de som beskrivs i systemdokumentationen eller på den här webbplatsen. Om du hämtar eller installerar uppdateringar från en annan källa, med en annan metod eller på ett system som har ändrats eller justerats på något sätt finns det risk för att systemet slutar fungera som det ska. Då kanske det inte heller går att installera den officiella uppdateringen. Om du utför något av detta kan det leda till att systemets garanti upphör att gälla, samt påverka dina möjligheter att få garantiservice och reparationsservice från Sony Interactive Entertainment.
 • Installera inte systemprogramvara strax före eller efter ett strömavbrott.
 • Stäng inte av systemet under installationen. Om installationen avbryts kan systemet skadas.
 • Vissa program och visst material kan eventuellt inte användas förrän du har uppdaterat systemprogramvaran.

Systemprogramvara

Genom att använda eller öppna systemprogramvaran samtycker du till att omfattas av alla befintliga villkor i avtalet. Om du vill läsa en aktuell kopia av det här avtalet som kan skrivas ut går du till http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra villkoren i detta avtal, inklusive alla villkor i PS4-systemets dokumentation eller handbok, eller på http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Kontrollera den här webbplatsen regelbundet för att se eventuella ändringar i avtalet.

Uppdateringar av systemprogramvaran, inklusive säkerhetsuppdateringar, släpps till PS4-konsolen då och då. Uppdateringarna är nödvändiga för att konsolen ska fungera som den ska. 

Du får ett meddelande om nya uppdateringar av systemprogramvaran om konsolen är ansluten till internet eller när du sätter i en spelskiva som kräver en senare version av systemprogramvaran. Dessutom kan du alltid gå tillbaka till den här sidan för att se de senaste tillgängliga uppdateringarna. 

SIE rekommenderar att du alltid installerar den senaste uppdateringen så snart som möjligt efter att uppdateringen har släppts. Om du inte gör det kan konsolen utsättas för säkerhetsrisker och eventuellt sluta fungera som den ska.