Uppdatering av PS4-systemprogramvaran

Så här uppdaterar du systemprogramvaran på en PS4-konsol

För bästa möjliga PlayStation-upplevelse bör du se till att systemprogramvaran för PlayStation®4 alltid är uppdaterad till den senaste versionen.

Senaste uppdateringen av systemprogramvaran för PS4-konsoler

En uppdatering av systemprogramvaran för PS4™-konsoler släpptes 2021-12-01. 

Version 9.03 

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Version 9.00 

Viktiga funktioner i uppdateringen av systemprogramvaran: 

 • Nu kan du visa trophies för PS5-spel på PS4-konsoler. 
  • Under Trophies kan du nu visa PS5-trophies i din trophy-lista. 
  • Du kan även visa PS5-trophies i trophy-listan på profilskärmen under fliken [Spel]. 
 • Under Meddelanden har vi uppdaterat följande: 
  • Nu kan du radera en grupp du är värd för. Om du vill ta bort en grupp öppnar du alternativmenyn och väljer sedan [Radera grupp]. Om du raderar en grupp tas den bort för alla medlemmar.
  • När du blockerar någon kan du nu välja att samtidigt lämna en grupp som bara du och personen är med i. Du kommer inte att lämna grupper där andra spelare ingår. 

Andra uppdaterade funktioner: 

 • Nu kan du använda PS Remote Play-appen på en Android- eller iOS-/iPadOS-enhet för att komma åt din PS4 via mobildata. 
 • Vi har gjort följande förbättringar av Föräldrakontroller: 
  • När ett barn begär att få använda kommunikationsfunktioner för ett spel får föräldern eller vårdnadshavaren nu en avisering på PS4-konsolen och i PlayStation-appen.
  • Barnet får också en avisering när föräldern eller vårdnadshavaren godkänner, nekar eller slutar låta barnet använda kommunikationsfunktioner för ett spel. 
 • Nu kan du välja om du vill få aviseringar på din PS4 eller via e-post om nya produkter och specialerbjudanden. Gå till [Inställningar] > [Kontohantering] > > [Kontoinformation] > [Inställningar för kommunikation].

Så här uppdaterar du systemprogramvaran för PS4-konsolen

Om uppdateringen av systemprogramvaran på PS4-konsolen har fastnat kan du starta om uppdateringen. Om det misslyckas hämtar du uppdateringsfilen nedan till en USB-enhet och följer instruktionerna nedan. 

 1. Använd datorn och skapa en mapp med namnet ”PS4” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32-format. I den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.

 2. Ladda ned uppdateringsfilen (knapp nedan) och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS4UPDATE.PUP”.

 3. Anslut USB-enheten som filen finns på till PS4-konsolen.

 4. Starta PS4-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.

 5. Välj alternativ 3 i felsäkert läge: Uppdatera systemprogramvaran.

 6. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Om uppdateringsfilen inte känns igen av PS4-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Högerklicka på filen och välj ”Spara som” för att ladda ned.

Så här installerar du om systemprogramvaran för PS4-konsolen

Om du installerar om systemprogramvaran på PS4-konsolen tas alla data bort från PS4-konsolen. Detta brukar kallas fabriksåterställning eller maskinvaruåterställning.

 1. Använd datorn och skapa en mapp med namnet ”PS4” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32-format. I den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.

 2. Ladda ned ominstallationsfilen (knapp nedan) och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS4UPDATE.PUP”.

 3. Anslut USB-enheten som installationsfilen finns på till PS4-konsolen.

 4. Starta PS4-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.

 5. Välj alternativ 7 i felsäkert läge: Installera om systemprogramvara.

 6. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Om uppdateringsfilen inte känns igen av PS4-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Högerklicka på filen och välj ”Spara som” för att ladda ned.

Starta om nedladdningen av systemprogramvaran till PS4-konsolen

Om nedladdningen av PS4-systemprogramvaran har fastnat tar du bort uppdateringen och börjar om:

 1. Välj Aviseringar i PS4-konsolens funktionsområde, markera uppdateringsfilen och tryck på OPTIONS-knappen > Radera.
 2. Välj sedan  Inställningar > Uppdatering av systemprogramvara

Om nedladdningen misslyckas flera gånger kan du uppdatera PS4-systemprogramvaran med hjälp av ett USB-minne.

Felsökningsverktyget Fix & Replace

Om du har problem med att uppdatera systemprogramvaran till din PS4 kan du använda felsökningsverktyget Fix & Replace för att få mer hjälp och ordna med reparation.

Funktioner i version 8.52 av systemprogramvaran till PS4 

 • Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Funktioner i version 8.50 av systemprogramvaran till PS4 

 • Nu finns Share Play i party för spelare på PS5-konsoler.

 • Nu kan du aktivera eller inaktivera aviseringar för de grupper du är med i via Meddelanden. Öppna alternativmenyn på gruppskärmen och välj Inaktivera aviseringar.

Andra uppdaterade funktioner

 • Du kan be sessionsledaren om att få delta i spelsessionen med knappen Begär att gå med på skärmen med information om spelsessionen. Då kan sessionsledaren skicka en inbjudan till dig att delta i spelsessionen.

 • När du spelar ett spel du har dolt kan andra spelare inte längre att se att du spelar det spelet just då.

 • Vi har uppdaterat filformatet för utökat lagringsutrymme.

  • Filformatet uppdateras när du ansluter en enhet för utökad lagring.

  • Efter det kan du inte längre använda enheten på en PS4-konsol med en tidigare version av systemprogramvaran.

 • Funktionen Mötesplatser är inte längre tillgänglig.

Meddelanden

 • Hämta och installera aldrig andra uppdateringar än de officiella uppdateringsfiler som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment online. Hämta eller installera inte uppdateringar med någon annan metod än de som beskrivs i systemdokumentationen eller på den här webbplatsen. Om du hämtar eller installerar uppdateringar från en annan källa, med en annan metod eller på ett system som har ändrats eller justerats på något sätt finns det risk för att systemet slutar fungera som det ska. Då kanske det inte heller går att installera den officiella uppdateringen. Om du utför något av detta kan det leda till att systemets garanti upphör att gälla, samt påverka dina möjligheter att få garantiservice och reparationsservice från Sony Interactive Entertainment.
 • Installera inte systemprogramvara strax före eller efter ett strömavbrott.
 • Stäng inte av systemet under installationen. Om installationen avbryts kan systemet skadas.
 • Vissa program och visst material kan eventuellt inte användas förrän du har uppdaterat systemprogramvaran.

Systemprogramvara

Genom att använda eller öppna systemprogramvaran samtycker du till att omfattas av alla befintliga villkor i avtalet. Om du vill läsa en aktuell kopia av det här avtalet som kan skrivas ut går du till http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra villkoren i detta avtal, inklusive alla villkor i PS4-systemets dokumentation eller handbok, eller på http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Kontrollera den här webbplatsen regelbundet för att se eventuella ändringar i avtalet.