Så här uppdaterar du systemprogramvaran på en PS4-konsol

Så här uppdaterar du systemprogramvaran på en PS4-konsol

För bästa möjliga PlayStation-upplevelse bör du se till att systemprogramvaran för PlayStation®4-konsolen alltid är uppdaterad till den senaste versionen.

Senaste uppdateringen av systemprogramvaran för PS4-konsoler

Läs mer om funktionerna som finns i uppdateringen nedan. 

 • Dessutom kan du se användarhandboken online i menyn Inställningar på PS4-konsolen.

Så här uppdaterar du systemprogramvaran för PS4-konsolen

Konfigurera automatiska uppdateringar eller uppdatera systemprogramvaran manuellt genom att följa stegen nedan.

 1. Gå till Inställningar.
 2. Välj Uppdatering av systemprogramvara.
  Om det finns en uppdateringsfil med en nyare version hämtas den automatiskt.

Om uppdateringen av systemprogramvaran fastnar kan du börja om med nedladdningen genom att följa stegen nedan. 

 1. Välj Aviseringar i PS4-konsolens funktionsområde, markera uppdateringsfilen och tryck på OPTIONS-knappen > Radera.
 2. Välj sedan Inställningar > Uppdatering av systemprogramvara

Om nedladdningen misslyckas flera gånger kan du uppdatera PS4-systemprogramvaran med hjälp av en PC eller Mac.

Om det inte fungerar att starta om nedladdningen av systemprogramvaran följer du instruktionerna nedan.

 1. Använd en PC eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS4” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32- eller exFAT-format. Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.

 2. Ladda ned uppdateringsfilen (knapp nedan) och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS4UPDATE.PUP”.

 3. Anslut USB-enheten som filen finns på till PS4-konsolen.

 4. Starta PS4-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.

 5. Välj Uppdatera systemprogramvaran.

 6. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Om uppdateringsfilen inte känns igen av PS4-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Så här installerar du om systemprogramvaran för PS4-konsolen

Om du installerar om systemprogramvaran på PS4-konsolen tas alla data bort från PS4-konsolen. Detta brukar kallas fabriksåterställning eller maskinvaruåterställning.

 1. Använd en PC eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS4” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32- eller exFAT-format. Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.

 2. Ladda ned ominstallationsfilen (knapp nedan) och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS4UPDATE.PUP”.

 3. Anslut USB-enheten som installationsfilen finns på till PS4-konsolen.

 4. Starta PS4-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.

 5. Välj Initiera PS4-systemet (installera om systemprogramvara).

Om uppdateringsfilen inte känns igen av PS4-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Behöver du hjälp?

Se guiden nedan om du har problem med uppdateringen av systemprogramvaran för PS4.

Meddelanden

 • Hämta och installera aldrig andra uppdateringar än de officiella uppdateringsfiler som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment online. Hämta eller installera inte uppdateringar med någon annan metod än de som beskrivs i systemdokumentationen eller på den här webbplatsen. Om du hämtar eller installerar uppdateringar från en annan källa, med en annan metod eller på ett system som har ändrats eller justerats på något sätt finns det risk för att systemet slutar fungera som det ska. Då kanske det inte heller går att installera den officiella uppdateringen. Om du utför något av detta kan det leda till att systemets garanti upphör att gälla, samt påverka dina möjligheter att få garantiservice och reparationsservice från Sony Interactive Entertainment.
 • Installera inte systemprogramvara strax före eller efter ett strömavbrott.
 • Stäng inte av systemet under installationen. Om installationen avbryts kan systemet skadas.
 • Vissa program och visst material kan eventuellt inte användas förrän du har uppdaterat systemprogramvaran.

Systemprogramvara

Genom att använda eller öppna systemprogramvaran samtycker du till att omfattas av alla befintliga villkor i avtalet. Om du vill läsa en aktuell kopia av det här avtalet som kan skrivas ut går du till http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Sony Interactive Entertainment kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra villkoren i detta avtal, inklusive alla villkor i PS4-systemets dokumentation eller handbok, eller på http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Kontrollera den här webbplatsen regelbundet för att se eventuella ändringar i avtalet.

Uppdateringar av systemprogramvaran, inklusive säkerhetsuppdateringar, släpps till PS4-konsolen då och då. Uppdateringarna är nödvändiga för att konsolen ska fungera som den ska. 

Du får ett meddelande om nya uppdateringar av systemprogramvaran om konsolen är ansluten till internet eller när du sätter i en spelskiva som kräver en senare version av systemprogramvaran. Dessutom kan du alltid gå tillbaka till den här sidan för att se de senaste tillgängliga uppdateringarna. 

SIE rekommenderar att du alltid installerar den senaste uppdateringen så snart som möjligt efter att uppdateringen har släppts. Om du inte gör det kan konsolen utsättas för säkerhetsrisker och eventuellt sluta fungera som den ska.