Installera om systemprogramvaran för PS5- eller PS4-konsolen med hjälp av Felsäkert läge

Installera om systemprogramvaran för PS5- eller PS4-konsolen med hjälp av Felsäkert läge

Läs om hur du utför en fabriksåterställning av PlayStation®-konsolen med hjälp av alternativen i Felsäkert läge. Med dessa steg tas alla användardata bort och PlayStation-systemets fasta programvara installeras om.

Viktigt!

Om du installerar om systemprogramvaran för konsolen tas alla data på den bort. Du bör endast välja det alternativet som sista steg vid felsökning.

Försök med följande innan du återställer:

Installera om systemprogramvaran

 1. Stäng av PS5-konsolen.
  Tryck på och håll ned strömknappen tills konsolen piper.
 2. Använd en PC eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS5” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32- eller exFAT-format. Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 3. Gå till sidan för uppdatering av PS5-systemprogramvara och välj avsnittet ”Installera om systemprogramvara”. Ladda ned ominstallationsfilen och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS5UPDATE.PUP”.
 4. Anslut USB-enheten som filen finns på till PS5-konsolen.
 5. Starta PS5-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.
 6. Välj Återställ PS5-systemet (installera om systemprogramvaran).

Om uppdateringsfilen inte registreras av PS5-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

 1. Stäng av PS4-konsolen.
  Håll in strömknappen i minst sju sekunder (tills konsolen piper två gånger).
 2. Använd en PC eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS5” på en USB-enhet som är formaterad med FAT32- eller exFAT-format. Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 3. Gå till sidan för uppdatering av PS4-systemprogramvara och välj avsnittet ”Installera om systemprogramvara”. Ladda ned installationsfilen och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS4UPDATE.PUP”.
 4. Anslut den USB-enhet installationsfilen finns på till PS4-konsolen.
 5. Starta PS4-konsolen i Felsäkert läge genom att hålla in strömknappen och släppa den när konsolen har pipit två gånger.
 6. Välj Initiera PS4-systemet (installera om systemprogramvara).

Om uppdateringsfilen inte registreras i PS4-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Har du fortfarande problem?

Om det här inte fungerar kan du behöva skicka in PlayStation-konsolen på reparation. Kontakta oss för att ordna med en reparation.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter