Installera om PS5™- och PS4™-systemprogramvara med hjälp av felsäkert läge

Installera om PS5™- och PS4™-systemprogramvara med hjälp av felsäkert läge

Ta reda på hur du utför en fabriksåterställning av PlayStation®-konsolen med hjälp av alternativ 6 och 7 i felsäkert läge. Med dessa steg tas alla användardata bort och PlayStation-systemets fasta programvara installeras om.

Viktigt!

Med alternativ 7 i felsäkert läge (Installera om systemprogramvara) tas alla data bort från PlayStation-konsolen och systemprogramvaran byts ut. Det alternativet bör betraktas som det sista steget vid felsökning.

Har du provat med de här stegen innan du gör en återställning?

Installera om PS5- och PS4-systemprogramvara

 1. Använd datorn och skapa en mapp med namnet ”PS5” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32-format. I den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.

 2. Gå till sidan för uppdatering av PS5-systemprogramvara och välj avsnittet ”Installera om systemprogramvara”. Ladda ned installationsfilen och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS5UPDATE.PUP”.

 3. Anslut USB-enheten som filen finns på till PS5-systemet.

 4. Starta PS5-konsolen i felsäkert läge genom att trycka ned strömknappen och släppa den efter det andra pipet.

 5. Välj alternativ 7 i felsäkert läge: Installera om systemprogramvara.

 6. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Om uppdateringsfilen inte registreras av PS5-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

 1. Använd datorn och skapa en mapp med namnet ”PS4” på en USB-enhet som är formaterad i FAT32-format. I den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.

 2. Gå till sidan för uppdatering av PS4-systemprogramvara och välj avsnittet ”Installera om systemprogramvara”. Ladda ned installationsfilen och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS4UPDATE.PUP”.

 3. Anslut USB-enheten som installationsfilen finns på till PS4-konsolen.

 4. Starta PS4-konsolen i felsäkert läge: Tryck och håll ned strömknappen och släpp den efter det andra pipet.

 5. Välj alternativ 7 i felsäkert läge: Initiera PS4-systemet (installera om systemprogramvara).

 6. Välj Uppdatera från USB-lagringsenhet > OK.

Om uppdateringsfilen inte registreras i PS4-konsolen kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver.

Har du fortfarande problem?

Om det här inte fungerar kan du behöva skicka in PlayStation-konsolen på reparation. Kontakta oss för att ordna med en reparation.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter