Så här säkerhetskopierar du och återställer PS5-konsoldata

Du kan skydda dina viktiga data genom att regelbundet säkerhetskopiera dem. Du kan använda en USB-lagringsenhet till att säkerhetskopiera sparade data från din PlayStation®5-konsol.

Viktig information

 • Stäng inte av PS5®-konsolen när du säkerhetskopierar eller återställer data.
  Om du gör det kan du förlora data och data kan skadas och dessutom kan din PS5-konsol och USB-enhet skadas.
 • När du återställer data raderas alla sparade data på PS5-konsolen.
  Se till att du inte raderar viktiga data av misstag. Det går inte att återställa raderade data.
 • Säkerhetskopierade data är länkade till ditt konto för PlayStation™Network.
  Om du aldrig har loggat in på PSN kan du bara återställa data till samma konsol som du har säkerhetskopierat. Om du vill återställa sparade data till en annan konsol måste du logga in på det konto du använde när du säkerhetskopierade dem.
 • Spel och appar som du har sparat på ett utökat USB-lagringsutrymme eller på en M.2 SSD-enhet säkerhetskopieras inte.
  Du kan fortsätta att använda dina lagringsenheter som de är genom att ansluta dem till ett utökat USB-lagringsutrymme eller installera din M.2 SSD-enhet till den PS5-konsol som du vill återställa.
 • Trophies ingår inte i säkerhetskopierade data.
  Uppdatera din spelstatus innan du säkerhetskopierar dina data.

Du kan säkerhetskopiera följande data:

 • Spel och appar
 • Sparade data
 • Skärmbilder och videoklipp
 • Inställningar

Alla användardata som sparats på din PS5-konsol ingår i säkerhetskopierade data. När du återställer dina säkerhetskopierade data återställs alla användardata.

Om du vill spara data utan att återställa konsolen kan du använda andra lagringsplatser på PS5-konsolen.

Säkerhetskopiera PS5-konsoldata till en USB-enhet

 1. Anslut USB-enheten till PS5-konsolen.
  Det finns stöd för USB-enheter med FAT32- eller exFAT-formatering*.
 2. Gå till Inställningar > System.
 3. Välj Systemprogramvara > Säkerhetskopiera och återställ > Säkerhetskopiera ditt PS5-system.
  Om det finns flera anslutna USB-enheter väljer du den USB-enhet du vill spara dina säkerhetskopierade data på.
 1. Välj den typ av data du vill säkerhetskopiera och välj Nästa.
  Filnamnet och filstorleken visas. Ange en beskrivning av säkerhetskopierade data vid behov.
 1. Välj Säkerhetskopiera.
  Konsolen startas om och säkerhetskopieringen startas.
 2. När skärmen Säkerhetskopieringen är klar. PS5-konsolen startar om visas väljer du OK.
  Konsolen startas om igen och du kommer tillbaka till hemskärmen.

* Det är inte alla enheter som kan användas med konsolen. Det utökade USB-lagringsutrymme du använder för att spara speldata har ett annat format och kan inte användas för att spara säkerhetskopierade data.

Återställa PS5-konsoldata från en USB-enhet

När du återställer PS5-konsolen från en säkerhetskopia måste den aktuella versionen av systemprogramvaran vara densamma eller senare än den version PS5-konsolen hade när du utförde säkerhetskopieringen.

 1. Anslut USB-enheten till PS5-konsolen.
 2. Gå till Inställningar > System.
 3. Välj Systemprogramvara > Säkerhetskopiera och återställ > Återställ PS5-systemet.
  Om det finns flera anslutna USB-enheter väljer du din USB-enhet och sedan väljer du de data du vill återställa.
 1. Välj Återställ > Ja.
  Konsolen startas om och återställningen påbörjas. När återställningen har slutförts startas konsolen om igen.

När du återställer PS5-konsolen avaktiveras inställningen Konsoldelning och offlinespel. Aktivera inställningen igen för att undvika att förlora åtkomsten till dina abonnemang och ditt innehåll.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter