Säkerhetskopiera och återställa PS5-konsoldata 

Så här säkerhetskopierar du och återställer PS5-konsoldata

Du kan skydda dina viktiga data genom att regelbundet säkerhetskopiera dem. Du kan säkerhetskopiera data från lagringsutrymmet på PlayStation®5-konsolen på USB-lagringsenheter.

Viktig information 

Stäng inte av PS5™-konsolen när du säkerhetskopierar eller återställer data. Om du gör det kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan PS5-konsolen eller USB-enheten skadas. 

 • När du återställer data raderas alla data på PS5-konsolen. Det går inte att ångra det, även om du avbryter återställningen. Se till att du inte raderar några viktiga data av misstag. Det går inte att återställa raderade data. 
 • Användare som aldrig har loggat in på PSN kan bara återställa sparade data till den ursprungliga PS5-konsol som säkerhetskopierades. Om du vill återställa sparade data till en annan konsol måste du logga in på den konsolen. 
 • Spel och appar som sparats på en M.2 SSD-lagring omfattas inte i säkerhetskopieringen. Du kan fortsätta att använda M.2 SSD-lagringsenheten som vanligt på den PS5-konsol som du återställer. 
 • Trophies ingår inte de säkerhetskopierade data. Om du vill uppdatera din spelstatus innan du säkerhetskopierar data går du till Trophies, trycker på alternativknappen och väljer Synkronisera med PlayStation™Network.

PS5-data som du kan säkerhetskopiera

Du kan säkerhetskopiera följande data:

 • Spel och appar
 • Sparade data
 • Skärmbilder och videoklipp
 • Inställningar

Alla användardata på din PS5-konsol (förutom trophies) inkluderas i de säkerhetskopierade data. När du återställer dina säkerhetskopierade data återställs din PS5-konsol och alla data som sparats på konsolen raderas.

Om du vill lagra dina data och sedan återställa dem utan att återställa konsolen lagrar du dem någon annanstans:

Så här säkerhetskopierar du PS5-konsoldata till en USB-enhet 

 1. Anslut USB-enheten till PS5-konsolen. 
 2. Gå till hemskärmen och välj Inställningar > System
 3. Välj Systemprogramvara > Säkerhetskopiera och återställ > Säkerhetskopiera din PS5.
  Om det finns flera USB-enheter anslutna väljer du din USB-enhet.
 4. Välj vilken typ av data du vill säkerhetskopiera och välj Nästa.
  Filnamnet och filstorleken visas. Ange en beskrivning av säkerhetskopierade data vid behov. 
 5. Välj Säkerhetskopiera.
  Konsolen startas om och säkerhetskopieringen startas. 
 6. När skärmen Säkerhetskopieringen är klar visas startas PS5-konsolen om.
  Välj OK.
  Konsolen startas om igen.

Så här återställer du PS5-konsoldata från en USB-enhet 

När du återställer en PS5-konsol från en säkerhetskopia måste den aktuella versionen av systemprogramvaran vara samma eller senare än versionen på PS5-konsolen när du utförde säkerhetskopieringen. 

 1. Anslut USB-enheten till PS5-konsolen. 
 2. Välj Inställningar > System
 3. Välj Systemprogramvara > Säkerhetskopiera och återställ > Återställ din PS5.
  När flera USB-enheter är anslutna väljer du din USB-enhet. 
 4. Välj de data du vill återställa. 
 5. Välj Återställ > Ja.
  Konsolen startas om och återställningen påbörjas. Konsolen startas om igen och du återgår till hemskärmen.

När du återställer din PS5-konsol avaktiveras konsoldelning och offlinespel. Konfigurera inställningen igen för att undvika att förlora åtkomst till dina abonnemang och ditt innehåll.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter