Säkerhetskopiera och återställa PS5™-konsoldata 

Säkerhetskopiera och återställa PS5™-konsoldata

Du kan skydda dina viktiga data genom att regelbundet säkerhetskopiera dem. Du kan säkerhetskopiera data i konsollagringen till USB-lagringsenheter.

Viktig information 

Stäng inte av PS5-konsolen när du säkerhetskopierar eller återställer data. Om du gör det kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan PS5-konsolen eller USB-enheten skadas. 

När du återställer data raderas alla data på PS5-konsolen. Det går inte att ångra det, även om du avbryter återställningen. Se till att du inte raderar några viktiga data av misstag. Det går inte att återställa raderade data.

Trophies ingår inte de säkerhetskopierade data. Så här uppdaterar du din spelstatus innan du säkerhetskopierar dina data:

 • Gå till Trophies, tryck på knappen Options och välj Synkronisera med PlayStation™Network.

Användare som aldrig har loggat in kan endast återställa sparade data till den ursprungliga PS5-konsolen som säkerhetskopierades. Om du vill återställa sparade data på en annan konsol måste du logga in på den konsolen.

PS5-data som du kan säkerhetskopiera

Du kan säkerhetskopiera följande data:

 • Spel och appar
 • Sparade data
 • Skärmbilder och videoklipp
 • Inställningar

Alla användardata på din PS5-konsol (förutom trophies) inkluderas i de säkerhetskopierade data. När du återställer dina säkerhetskopierade data återställs din PS5-konsol och alla data som sparats på konsolen raderas.

Om du vill lagra dina data och sedan återställa dem utan att återställa konsolen lagrar du dem någon annanstans:

Säkerhetskopiera PS5-konsoldata till en USB-enhet 

 1. Anslut USB-enheten till PS5-konsolen. 
 2. Gå till hemskärmen och välj Inställningar > System
 3. Välj Systemprogramvara > Säkerhetskopiera och återställ > Säkerhetskopiera din PS5.
  Om det finns flera anslutna USB-enheter väljer du din USB-enhet. 
 4. Välj den typ av data du vill säkerhetskopiera och välj Nästa.
  Filnamnet och filstorleken visas. Ange en beskrivning av säkerhetskopierade data vid behov. 
 5. Välj Säkerhetskopiera.
  Konsolen startas om och säkerhetskopieringen påbörjas. 
 6. När skärmen Säkerhetskopieringen är klar visas startas din PS5-konsol om. Välj OK.
  Konsolen startas om igen.

Återställa PS5-konsoldata från en USB-enhet 

När du återställer en PS5-konsol från en säkerhetskopia måste den aktuella versionen av systemprogramvaran vara samma eller senare än versionen på PS5-konsolen när du utförde säkerhetskopieringen. 

 1. Anslut USB-enheten till PS5-konsolen. 
 2. Välj Inställningar > System
 3. Välj Systemprogramvara > Säkerhetskopiera och återställ > Återställ din PS5.
  När flera USB-enheter är anslutna väljer du din USB-enhet. 
 4. Välj de data du vill återställa. 
 5. Välj Återställ > Ja.
  Konsolen startas om och återställningen påbörjas. När återställningen har slutförts startas konsolen om igen. 

När du återställer din PS5-konsol avaktiveras konsoldelning och offlinespel. Konfigurera inställningen igen för att undvika att förlora åtkomst till dina abonnemang och ditt innehåll.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter