Säkerhetskopiera och återställa PS5-konsoldata 

Så här säkerhetskopierar du och återställer PS5-konsoldata

Du kan skydda dina viktiga data genom att regelbundet säkerhetskopiera dem. Du kan säkerhetskopiera data från lagringsutrymmet på PlayStation®5-konsolen på USB-lagringsenheter.

Viktig information 

 • Stäng inte av PS5™-konsolen när du säkerhetskopierar eller återställer data. Om du gör det kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan PS5-konsolen eller USB-enheten skadas. 
 • När du återställer data raderar PS5-konsolen alla data som finns sparade på konsolen. Se till att du inte råkar radera viktiga data. Det går inte att återställa raderade data. 
 • Användare som aldrig har loggat in på PSN kan bara återställa sparade data till den ursprungliga PS5-konsol som säkerhetskopierades. Om du vill återställa sparade data till en annan konsol måste du logga in på den konsolen. 
 • Spel och appar som har sparats på ett utökat USB-lagringsutrymme eller ett M.2 SSD-lagringsutrymme säkerhetskopieras inte. 
  Du kan fortsätta att använda dina lagringsenheter som de är genom att ansluta dem till ett utökat USB-lagringsutrymme eller installera din M.2 SSD-enhet till den PS5-konsol som du vill återställa.
 • Trophies ingår inte i säkerhetskopierade data. Så här uppdaterar du din spelstatus innan du säkerhetskopierar dina data.

Du kan säkerhetskopiera följande data:

 • Spel och appar
 • Sparade data
 • Skärmbilder och videoklipp
 • Inställningar

Alla användardata som sparats på din PS5-konsol ingår i säkerhetskopierade data. När du återställer dina säkerhetskopierade data återställs alla användardata.

Om du vill spara data utan att återställa konsolen kan du använda andra lagringsplatser på PS5-konsolen.

Så här säkerhetskopierar du PS5-konsoldata till en USB-enhet 

 1. Anslut USB-enheten till PS5-konsolen. 
  FAT- och exFAT-formaterade USB-enheter stöds.*
 2.  Gå till hemskärmen och välj Inställningar > System
 3. Välj Systemprogramvara > Säkerhetskopiera och återställ > Säkerhetskopiera ditt PS5-system.
  När flera USB-enheter är anslutna väljer du den USB-enhet där du vill spara dina säkerhetskopierade data.
 4. Välj vilken typ av data du vill säkerhetskopiera och välj Nästa.
  Filnamnet och filstorleken visas. Ange en beskrivning av säkerhetskopierade data vid behov. 
 5. Välj Säkerhetskopiera.
  Konsolen startas om och säkerhetskopieringen startas. 
 6. När du ser en skärm som visar Säkerhetskopieringen är klar. PS5-konsolen startar om. Välj OK.
  Konsolen startas om igen och du kommer tillbaka till hemskärmen.

* Det är inte alla enheter som kan användas med konsolen. Det utökade USB-lagringsutrymmet du använder för att spara speldata har ett annat format och kan inte användas för att spara säkerhetskopierade data.

Så här återställer du PS5-konsoldata från en USB-enhet 

När du återställer en PS5-konsol från en säkerhetskopia måste den aktuella versionen av systemprogramvaran vara samma eller senare än versionen på PS5-konsolen när du utförde säkerhetskopieringen. 

 1. Anslut USB-enheten till PS5-konsolen. 
 2. Välj Inställningar > System
 3. Välj Systemprogramvara > Säkerhetskopiera och återställ > Återställ din PS5.
  När flera USB-enheter är anslutna väljer du din USB-enhet. 
 4. Välj de data du vill återställa. 
 5. Välj Återställ > Ja.
  Konsolen startas om och återställningen påbörjas. När återställningen har slutförts startas konsolen om igen.

När du återställer din PS5-konsol avaktiveras konsoldelning och offlinespel. Konfigurera inställningen igen för att undvika att förlora åtkomst till dina abonnemang och ditt innehåll.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter