Säkerhetskopiera och återställa PS4-konsoldata

Så här säkerhetskopierar du och återställer PS4-konsoldata

Använd alternativet Säkerhetskopiera och återställ för att enkelt säkerhetskopiera alla PlayStation®4-konsoldata, inklusive sparade data och data för användarprofiler.

PS4™-konsoldata som du kan säkerhetskopiera

Du kan skydda dina viktiga data genom att regelbundet säkerhetskopiera dem. Du kan säkerhetskopiera följande typer av data som sparats på en USB-enhet.

 • Spel och appar
 • Sparade data
 • Skärmbilder och videoklipp
 • Inställningar

Alla användardata som sparats på din PS4-konsol ingår i säkerhetskopierade data. När du återställer dina säkerhetskopierade data återställs din PS4-konsol och alla data som sparats på konsolen raderas.

Om du vill återställa data utan att återställa konsolen använder du utökat USB-lagringsutrymme eller molnlagring. 

Så här säkerhetskopierar du PS4-konsoldata

När du ska säkerhetskopiera data behöver du en FAT32- eller exFAT-formaterad USB-enhet med minst dubbelt så mycket lagringsutrymme som PS4-säkerhetskopieringsfilen. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att säkerhetskopiera allt på enheten kan du välja att inte säkerhetskopiera programdata.

 1. Du måste synkronisera dina trophies först eftersom de inte inkluderas i säkerhetskopieringen. Gå till Trophies, tryck på OPTIONS-knappen och välj Synkronisera trophies med PSN

 2. Sätt i USB-enheten i PS4-konsolen.

 3. Gå till Inställningar > System > Säkerhetskopiera och återställ.

 4. Välj Säkerhetskopiera

 5. Bekräfta vilka data du vill säkerhetskopiera. Det är viktigt att du säkerhetskopierar sparade data så att du inte förlorar några spelframsteg. 

 6. Välj namn på säkerhetskopieringsfilen och välj Säkerhetskopiera.

 7. Ta ut USB-enheten.

Så här återställer du PS4-konsoldata

När du återställer data raderas alla data på PS4-konsolen. Det går inte att ångra det, även om du avbryter återställningen. Se till att du inte raderar några viktiga data av misstag. Raderade data kan inte återställas. 

 1. Gå till Inställningar > System > Säkerhetskopiera och återställ
 2. Sätt i USB-enheten som säkerhetskopian finns på i PS4-konsolen. 
 3. Välj Återställ PS4-systemet
 4. Välj den säkerhetskopieringsfil du vill återställa.
 5. Välj Ja för att återställa.
Användare som aldrig har loggat in på PlayStation™Network (PSN) kan endast återställa sparade data till den ursprungliga PS4-konsolen som säkerhetskopierades. Om du vill återställa sparade data till en annan PS4-konsol måste du logga in på PSN innan du säkerhetskopierar data.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter