|PS4: Stöd för extern hårddisk

PS4: Stöd för extern hårddisk

Om din PS4 inte har tillräckligt med hårddiskutrymme för att installera ett spel kan du använda en enhet för utökad lagring för att lägga till mer lagringsutrymme.

Det här behöver du för att komma igång

När du formaterar en lagringsenhet för att använda som utökat lagringsutrymme kan du använda den för att installera dina program. Du kan även flytta program från PS4™-systemlagring till utökat lagringsutrymme.

 1. PS4-system med version 4.50 eller senare av systemprogramvaran
 2. Extern hårddiskenhet (HDD)*.
 • SuperSpeed USB 5 Gbit/s eller senare.
 • Kapacitet på minst 250 GB, högst 8 TB.

*Det finns ingen garanti att alla modeller av externa hårddiskar fungerar korrekt.

Följande SuperSpeed USB stöds på PS4-konsoler:

 • SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1)
 • SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2)
 • SuperSpeed USB 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen2x2).

Vad du kan lagra i en formaterad enhet för utökad lagring

 • Du kan endast installera program och tillägg på utökat lagringsutrymme.
 • Du kan hämta tilläggsprogram till utökat lagringsutrymme, även om det relaterade programmet är installerat i lagringsminnet.
 • Uppdateringar hämtas till den plats där motsvarande program är installerade.
 • Du kan inte spara sparade data i programmet, teman eller skärmbilder/videoklipp i utökat lagringsutrymme.
 • Program som är installerade på utökat lagringsutrymme visas som vanligt i innehållsområdet.
 • Program som är installerade på utökat lagringsutrymme försvinner inte från innehållsområdet när du kopplar bort enheten för utökad lagring.

Ett felmeddelande visas om du startar ett program som är installerat på utökat lagringsutrymme när enheten för utökad lagring är frånkopplad.

 • Du kan endast använda en enhet för utökad lagring åt gången. Även om du har anslutit två enheter som formaterats för att användas som utökat lagringsutrymme kan endast en vara aktiv som utökat lagringsutrymme.
 • Du kan ansluta en andra hårddisk för användning med Mediaspelaren, men du kan inte ansluta två hårddiskar för spel, appar och tillägg.
 • Anslutning via en USB-hubb stöds inte. Du måste ansluta enheten för utökad lagring direkt till ditt PS4™-system.
 • Se till att du inte kopplar från under avstängningen eller när du ställer PS4™ i viloläge.

Så här formaterar du en hårddisk till att fungera som utökat lagringsutrymme på PS4

 1. Gå till Inställningar > Enheter > USB-lagringsenheter.
 2. Välj den USB-lagringsenhet som du vill formatera och välj Formatera som utökat lagringsutrymme.

 

Om du vill ändra installationsplats för dina program måste du välja var du vill spara dem. Du kan inte ändra installationsplatsen för programmet under en hämtning.

 1. Välj Inställningar > Lagring och tryck sedan på OPTIONS-knappen.
 1. Välj Installationsplats för programmet > Utökat lagringsutrymme.
 1. Programmen kommer nu att ställas in för installation på utökat lagringsutrymme.

Du kan flytta sparade program mellan PS4™-systemets lagringsutrymme och det utökade lagringsutrymmet.

Påminnelser: Om ett program hittas både i lagringsminnet och på utökat lagringsutrymme måste du radera det från antingen lagringsminnet eller det utökade lagringsutrymmet för att använda enheten för utökad lagring. Du kan installera tillägg på utökat lagringsutrymme, även om det relaterade programmet är installerat i lagringsminnet.

 1. Välj  Inställningar > Lagring.
 2. Välj det lagringsutrymme där programmet du vill flytta finns och välj sedan Program.
 1. Tryck på OPTIONS-knappen och välj Flytta till utökat lagringsutrymme  eller Flytta till lagringsminne
 1. Markera de program du vill flytta och välj Flytta.

Om du vill koppla från en enhet för utökad lagring medan PS4™-systemet är på använder du någon av följande metoder för att säkerställa att enheten tas bort på ett säkert sätt.

Påminnelse: Om du kopplar från enheten för utökad lagring utan att följa stegen nedan kan det leda till att data skadas eller går förlorade när du återansluter lagringsenheten.

 1. Välj Ljud/enheter > Sluta använda utökat lagringsutrymme på snabbmenyn.
 1. Välj den enhet för utökad lagring som du vill koppla från i Inställningar > Enheter > USB-lagringsenheter och välj sedan Sluta använda denna enhet för utökad lagring.

Har du några problem?

 • Jag upplever problem med Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutningen när den externa lagringsenheten är ansluten till min PS4™.

Vi rekommenderar att du placerar enheten för utökad lagring längre bort från PS4™ om du har anslutningsproblem.

 • Jag får ett meddelande om att mitt utökade lagringsutrymme måste repareras? 

Det kan hända om enheten inte togs bort på rätt sätt. Se till att du använder rätt metod för att koppla från det utökade lagringsutrymmet.

 • Jag får felmeddelandet ”Dataöverföringshastigheten på den här enheten kanske inte är tillräckligt snabb för att den ska kunna användas som utökat lagringsutrymme. Är du säker på att du vill formatera den här enheten?”

Om du får det här felmeddelandet rekommenderar vi att du använder en annan enhet för utökad lagring.

 • Jag får felmeddelandet ”Följande program finns tillgängliga både på utökat lagringsutrymme och lagringsminne. Om du vill använda det utökade lagringsutrymmet måste du radera ett av programmen.”

Om samma spel installeras på både utökat lagringsutrymme och lagringsminne måste ett av dem tas bort för att hårddisken ska kunna användas.

PS4 Felkoder för utökat lagringsutrymme

Använd en extern USB-lagringsenhet som uppfyller följande krav:

 • Kapacitet på minst 250 GB, högst 8 TB

Använd en extern USB-lagringsenhet som uppfyller följande krav:

 • USB 3.0 eller senare
 • Om hårddisken definitivt är USB 3.0 kan det hända att det här felmeddelandet visas om du ansluter den för långsamt. Anslut den externa USB-lagringsenheten snabbt och bestämt, men försiktigt.
 • Anslut den externa USB-lagringsenheten direkt till PS4.
 • Försök att formatera hårddisken igen.
 1. Formatera hårddisken igen.
 2. Om felet kvarstår startar du om PS4 och provar sedan att formatera.
 1. Återanslut hårddisken och reparera filsystemet enligt följande anvisningar.
 2. Formatera hårddisken igen.
 3. Om felet kvarstår kan du behöva använda en annan hårddisk.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter