Utökat USB-lagringsutrymme på PS4-konsoler

Utökat USB-lagringsutrymme på PS4-konsoler

Om din PlayStation®4-konsol inte har tillräckligt med utrymme för att installera ett spel kan du använda en enhet för utökad lagring för att lägga till mer lagringsutrymme.

Det här behöver du för att komma igång

När du formaterar en USB-lagringsenhet för användning som utökat lagringsutrymme kan du använda den för att installera dina program. Du kan även flytta program från PS4™-konsolen till det utökade lagringsutrymmet.

 • PS4-konsol med version 4.50 eller senare av systemprogramvaran.
 • Extern hårddiskenhet (HDD)*.
  SuperSpeed USB 5 Gbit/s eller senare.
  Kapacitet på minst 250 GB och högst 8 TB.

* Det finns ingen garanti för att alla modeller av externa hårddiskar fungerar.

Följande SuperSpeed USB stöds på PS4-konsoler:

 • SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1)
 • SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2)
 • SuperSpeed USB 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen2x2).

Vad du kan lagra i utökat USB-lagringsutrymme 

 • Du kan bara installera program och tillägg i det utökade lagringsutrymmet.
 • Du kan ladda ned tillägg till det utökade lagringsutrymmet, även om det relaterade programmet är installerat i PS4-konsolens lagringsminne.
 • Uppdateringar laddas ned till den plats där motsvarande program är installerade.
 • Det går inte att lagra sparade data i programmet, teman eller skärmbilder/videoklipp i det utökade lagringsutrymmet.
 • Program som är installerade i det utökade lagringsutrymmet visas som vanligt i innehållsområdet.
 • Program som är installerade på utökat lagringsutrymme försvinner inte från innehållsområdet när du kopplar bort enheten för utökad lagring.

Ett felmeddelande visas om du startar ett program som är installerat på utökat lagringsutrymme när enheten för utökad lagring är frånkopplad.

 • Du kan endast använda en enhet för utökad lagring åt gången. Även om du har anslutit två enheter som formaterats för att användas som utökat lagringsutrymme kan endast en vara aktiv som utökat lagringsutrymme.
 • Anslutning via en USB-hubb stöds inte. Anslut det utökade lagringsutrymmet direkt till PS4-konsolen.
 • Se till att du inte kopplar från enheten under avstängning eller när du ställer PS4-konsolen i viloläge.

Så här formaterar du en USB-lagringsenhet som utökat lagringsutrymme

 1. Gå till Inställningar > Enheter > USB-lagringsenheter.
 2. Välj den USB-lagringsenhet som du vill formatera och välj Formatera som utökat lagringsutrymme.

 

Om du vill koppla från en enhet för utökad lagring medan PS4-konsolen är på använder du någon av följande metoder för att säkerställa att enheten tas bort på ett säkert sätt.

 • Välj Ljud/enheter > Sluta använda utökat lagringsutrymme på snabbmenyn.
 • Gå till Inställningar > Enheter > USB-lagringsenheter och välj sedan Sluta använda denna enhet för utökad lagring.

Så här ändrar du installationsplatsen på PS4-konsoler

 1.  Välj Inställningar > Lagring och tryck på OPTIONS-knappen.
 2. Välj Installationsplats för programmet > Utökat lagringsutrymme.
 1. Programmen är nu inställda för installation i det utökade lagringsutrymmet.
 • Du kan inte ändra installationsplatsen för programmet under en nedladdning.

Så här flyttar du program till det utökade lagringsutrymmet på PS4-konsoler

Du kan flytta program mellan PS4-konsolens lagringsutrymme och det utökade lagringsutrymmet.

Om ett program förekommer både i lagringsminnet och det utökade lagringsutrymmet måste du radera det från antingen lagringsminnet eller det utökade lagringsutrymmet för att använda enheten för utökad lagring. 

 1. Välj  Inställningar > Lagring.
 2. Välj det lagringsutrymme där programmet du vill flytta finns och välj Program.
 3. Tryck på OPTIONS-knappen och välj Flytta till utökat lagringsutrymme eller Flytta till lagringsminne
 1. Markera de program du vill flytta och välj Flytta.

Har du några problem?

 • Jag upplever problem med Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutningen när enheten för utökad lagring är ansluten till min PS4-konsol.

Försök att placera enheten för utökad lagring längre bort från PS4-konsolen.

 • Jag får ett meddelande om att mitt utökade lagringsutrymme måste repareras? 

Det kan hända om enheten inte togs bort på rätt sätt. Se till att du kopplar bort enheten på ett säkert sätt när du kopplar bort det utökade lagringsutrymmet.

 • Jag får felmeddelandet: ”Dataöverföringshastigheten på den här enheten kanske inte är tillräckligt snabb för att den ska kunna användas som utökat lagringsutrymme.” Är du säker på att du vill formatera den här enheten?”

Om du får det här felmeddelandet rekommenderar vi att du använder en annan enhet för utökad lagring.

 • Jag får felmeddelandet ”Följande program finns tillgängliga både på utökat lagringsutrymme och lagringsminne. Om du vill använda det utökade lagringsutrymmet måste du radera ett av programmen.”

Om samma spel installeras i både det utökade lagringsutrymmet och lagringsminnet måste ett av dem tas bort för att hårddisken ska kunna användas.

PS4: felkoder för utökat lagringsutrymme

Använd en extern USB-lagringsenhet som uppfyller följande krav:

 • Kapacitet på minst 250 GB, högst 8 TB

Använd en extern USB-lagringsenhet som uppfyller följande krav:

 • USB 3.0 eller senare
 • Om hårddisken definitivt är USB 3.0 kan det hända att det här felmeddelandet visas om du ansluter den för långsamt. Anslut den externa USB-lagringsenheten snabbt och bestämt, men försiktigt.
 • Anslut den externa USB-lagringsenheten direkt till PS4-konsolen.
 • Försök att formatera hårddisken igen.
 1. Formatera hårddisken igen.
 2. Om felet kvarstår startar du om PS4-konsolen och provar sedan att formatera.
 1. Återanslut hårddisken och reparera filsystemet enligt följande anvisningar.
 2. Formatera hårddisken igen.
 3. Om felet kvarstår kan du behöva använda en annan hårddisk.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter