Utökat USB-lagringsutrymme på PlayStation®5-konsoler

Utökat USB-lagringsutrymme på PlayStation®5-konsoler

Ta reda på hur du formaterar en USB-enhet som utökat USB-lagringsutrymme, vilka USB-enheter som kan användas som utökat USB-lagringsutrymme och vad som kan lagras i utökat USB-lagringsutrymme.

Vad du kan göra med ett formaterat utökat USB-lagringsutrymme

 • Du kan lagra PS5-spel och PS4-spel.
 • Du kan spela PS4-spel direkt från utökat USB-lagringsutrymme, vilket gör att du får mer plats i PS5-konsollagringen för PS5-spel. 
 • Om du vill spela PS5-spel behöver du kopiera speldata från din enhet för utökat USB-lagringsutrymme tillbaka till din PS5-konsols interna SSD-lagring. Det går mycket snabbare att kopiera ett PS5-spel från utökat USB-lagringsutrymme än att hämta det igen.

Om du vill använda ett utökat USB-lagringsutrymme som du tidigare använt med din PS4-konsol ansluter du den bara till PS5-konsolen. Du får åtkomst till alla PS4-spel på enheten.

Krav för utökat USB-lagringsutrymme på PS5-konsoler

 • SuperSpeed USB 5 Gbit/s eller senare.
 • Kapacitet på minst 250 GB och högst 8 TB.
 • Alla enheter garanteras inte fungera med PS5-konsolen.
 • Det går inte att ansluta enheten via en USB-hubb.
 • Det går inte att ansluta två eller flera enheter för utökat USB-lagringsutrymme samtidigt. Du kan ansluta flera USB-enheter till konsolen, men du kan bara använda en i taget.

Följande SuperSpeed USB-anslutningar stöds på PS5-konsoler:

 • SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1) 
 • SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2*) 
 • SuperSpeed USB 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen2x2**). 

* USB 3.2 Gen1x2-enheter stöds, men som USB3.2 x1-anslutningar med ett fält (5 Gbit/s). 

** USB 3.2 Gen2x2-enheter stöds, men som USB3.2 x1-anslutningar med ett fält (10 Gbit/s).

Viktig anslutningsinformation

Om USB-enheten inte kopplas från på rätt sätt kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan konsolen eller USB-enheten skadas. Säker borttagning av en USB-enhet.

Så här formaterar du en USB-enhet som utökat USB-lagringsutrymme

När du formaterar en USB-enhet raderas alla data du sparat på enheten. Data som raderas på det här sättet kan inte återställas, så var försiktig och kontrollera så att du inte råkar radera viktiga data.

USB-enheter som du använde som utökat USB-lagringsutrymme på PS4-konsolen behöver inte formateras om.

När du först börjar använda en USB-enhet med en PS5-konsol formaterar du enheten som utökat USB-lagringsutrymme genom att följa dessa anvisningar: 

 1. Anslut USB-enheten till en USB-port på PS5-konsolens baksida.

 2. Gå in på Inställningar > Lagring.

 3. Välj Utökat USB-lagringsutrymme > Formatera som utökat USB-lagringsutrymme.

  När flera USB-enheter är anslutna kan du ändra vilken USB-enhet du ska formatera genom att välja Välj en annan USB-enhet.

Slå inte av strömmen eller dra ur USB-enheten medan den formateras. Om du gör det kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan PS5-konsolen eller USB-enheten skadas.

Flytta spel mellan utökat USB-lagringsutrymme och PS5-konsollagring

 1. Gå in på ditt Spelbibliotek och välj spelet du vill flytta.
 2. Tryck på alternativknapp och välj Flytta till utökat USB-lagringsutrymme, Flytta till konsollagring (PS4-spel) eller Kopiera (PS5-spel).

Om du vill spela PS5-spel som finns i utökat USB-lagringsutrymme måste du gå till ditt spelbibliotek och kopiera spelet till konsollagringen från alternativmenyn. Det går snabbare att kopiera spel än att hämta dem igen. Det går också snabbare än att installera om dem från skivan om spelet på utökat USB-lagringsutrymme har tillägg eller har uppdaterats.

Du kan spela PS4-spel direkt från enheten för utökat USB-lagringsutrymme.

Hämta PS4-spel automatiskt till utökat USB-lagringsutrymme

Så här gör du enheten för utökat USB-lagringsutrymme till standardplats för lagring av nya PS4-spel du hämtar till PS5-konsolen:

 1. Gå in på Inställningar > Lagring > Utökat lagringsutrymme
 2. Aktivera Installera PS4-spel i utökat USB-lagringsutrymme.

Radera data på enheten för utökat USB-lagringsutrymme

 1. Gå in på Inställningar > Lagring.
 2. Välj Utökat USB-lagringsutrymme > Spel och appar.
 3. Välj fliken Radera innehåll.
 4. Välj de data du vill ta bort och välj Radera.

Säker borttagning av en enhet för utökat USB-lagringsutrymme

Om du tillfälligt vill sluta använda din enhet för utökat USB-lagringsutrymme eller om du vill använda enheten på en annan PS5- eller PS4-konsol ska du kontrollera att konsolens strömindikator har slocknat helt innan du kopplar bort enheten för utökat USB-lagringsutrymme från konsolen.

Om du vill koppla från en enhet för utökat USB-lagringsutrymme medan konsolen är påslagen följer du de här anvisningarna:

 1. Gå in på Inställningar > Lagring.
 2. Välj Utökat USB-lagringsutrymme > Säker borttagning från PS5.
 3. Koppla från enheten för utökat USB-lagringsutrymme från PS5-konsolen.

När du vill använda USB-enheten igen ansluter du den till en USB-port på PS5-konsolens baksida.

 • Innan du drar ur kabeln väljer du Inställningar > Enheter > USB-lagringsenheter > Stoppa.

Så här formaterar du (raderar eller rensar) utökat USB-lagringsutrymme på en PS5-konsol

Du kan formatera en enhet när du inte längre vill använda den som en enhet för utökat USB-lagringsutrymme för PS5-konsolen. När du formaterar enheten för utökat USB-lagringsutrymme raderas alla speldata som är sparade på enheten.

 1. Gå in på Inställningar > Lagring > Utökat USB-lagringsutrymme.

 2. Välj ... (Mer) Formatera som exFAT.

Slå inte av strömmen eller dra ur USB-enheten medan den formateras. Om du gör det kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan PS5-konsolen eller USB-enheten skadas.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter