Utökad USB-lagring på PS5-konsoler

Utökad USB-lagring på PS5-konsoler

Ta reda på hur du formaterar en USB-enhet som utökat USB-lagringsutrymme, vilka USB-enheter som kan användas som utökat USB-lagringsutrymme och vad som kan lagras i utökat USB-lagringsutrymme.

Vad du kan göra med ett formaterat utökat USB-lagringsutrymme

Formatera en vanlig USB-enhet och använd den som utökat lagringsutrymme för att spara spel- och appdata. Utökat USB-lagringsutrymme är också användbart när du till exempel vill frigöra plats i konsollagringen eller när konsollagringen är full.

 • PS5-spel
  Flytta spel du redan har klarat eller spel som du inte spelat på ett tag till det utökade USB-lagringsutrymmet. Det går inte att spela PlayStation®5-spel direkt från ett utökat USB-lagringsutrymme. Därför måste du se till att kopiera PS5®-speldata tillbaka till konsollagringen när du vill spela spelet igen.
 • PS4-spel
  Du kan ange utökat USB-lagringsutrymme som installationsplats för dina PS4-spel. Du kan spela PS4-spel direkt från det utökade USB-lagringsutrymmet.

Om du vill använda ett utökat USB-lagringsutrymme som du tidigare använde med din PlayStation®4-konsol eller en annan PS5-konsol ansluter du det bara till PS5-konsolen. 

Krav för utökat USB-lagringsutrymme på PS5-konsoler

 • SuperSpeed USB 5 Gbit/s eller senare.
 • Kapacitet på minst 250 GB och högst 8 TB.
 • Alla enheter garanteras inte fungera med PS5-konsolen.
 • Det går inte att ansluta enheten via en USB-hubb.
 • Det går inte att ansluta två eller flera enheter för utökat USB-lagringsutrymme samtidigt. Du kan ansluta flera USB-enheter till konsolen, men du kan bara använda en i taget.

Följande SuperSpeed USB-anslutningar stöds på PS5-konsoler:

 • SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1) 
 • SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2*) 
 • SuperSpeed USB 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen2x2**). 

* USB 3.2 Gen1x2-enheter stöds, men som USB3.2 x1-anslutningar med ett fält (5 Gbit/s). 

** USB 3.2 Gen2x2-enheter stöds, men som USB3.2 x1-anslutningar med ett fält (10 Gbit/s).

Viktig anslutningsinformation

Om USB-enheten inte kopplas från på rätt sätt kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan konsolen eller USB-enheten skadas. Säker borttagning av en USB-enhet.

Så här formaterar du en USB-enhet som utökat USB-lagringsutrymme

När du formaterar en USB-enhet raderas alla data du sparat på enheten. Data som raderas på det här sättet kan inte återställas, så var försiktig och kontrollera så att du inte råkar radera viktiga data.

USB-enheter som du har använt som utökat USB-lagringsutrymme på PS4-konsolen eller en annan PS5-konsol behöver inte formateras om.

När du först börjar använda en USB-enhet med en PS5-konsol formaterar du enheten som utökat USB-lagringsutrymme genom att följa dessa anvisningar: 

 1. Anslut USB-enheten till en USB Type-C-port (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) eller USB Type-A-port (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) på PS5-konsolen.

 1. Gå till Inställningar Lagring.

 2. Välj Utökat USB-lagringsutrymme > Formatera som utökat USB-lagringsutrymme.
  När flera USB-enheter är anslutna kan du ändra vilken USB-enhet du ska formatera genom att välja Välj en annan USB-enhet.

Slå inte av strömmen eller dra ur USB-enheten medan den formateras. Om du gör det kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan PS5-konsolen eller USB-enheten skadas.

Så här flyttar du spel mellan utökat USB-lagringsutrymme och PS5-konsollagring

 1. Gå till ditt spelbibliotek, markera de data du vill flytta, tryck på alternativknappen och välj sedan Flytta spel och appar.
  Om du använder både M.2 SSD-lagring och utökat USB-lagringsutrymme går du till fliken Kan flyttas till utökat USB-lagringsutrymme
 2. Välj Flytta
 • Om du vill spela dina PS5-spel behöver du kopiera speldata från ditt utökade USB-lagringsutrymme tillbaka till PS5-konsollagringen. Gå till Hem för spel och välj Spelbibliotek för att göra detta. På fliken Installerat hittar du de spel som finns sparade på ditt utökade USB-lagringsutrymme. Markera spelet du vill kopiera tillbaka, tryck på alternativknappen och välj Kopiera för att spara det på konsollagringen.
 • Du kan spela PS4-spel direkt från det utökade USB-lagringsutrymmet.

Så här hämtar du PS4-spel automatiskt till utökat USB-lagringsutrymme

Du kan ställa in så att PS4-spel installeras direkt på ditt utökade USB-lagringsutrymme.

 1. Gå till Inställningar.
 2. Välj Installationsplats.

Radera data på det utökade USB-lagringsutrymmet

 1. Gå till Inställningar Lagring.
 2. Välj Utökat USB-lagringsutrymme Spel och appar.
 3. Välj fliken Ta bort innehåll
 4. Välj de data du vill ta bort och välj Ta bort.

Säker borttagning av utökat USB-lagringsutrymme

Om du tillfälligt vill sluta använda ditt utökade USB-lagringsutrymme eller om du vill använda enheten på en annan PS5- eller PS4-konsol ska du kontrollera att konsolens strömindikator har slocknat helt innan du kopplar bort det utökade USB-lagringsutrymmet från konsolen.

Om du vill koppla från det utökade USB-lagringsutrymmet medan konsolen är påslagen följer du de här anvisningarna:

 1. Gå till Inställningar > Lagring.
 2. Välj Utökat USB-lagringsutrymme > Säker borttagning från PS5.
 3. Koppla från det utökade USB-lagringsutrymmet från PS5-konsolen.

När du vill använda USB-enheten igen ansluter du den till USB Type-C-porten (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) eller USB Type-A-porten (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) på PS5-konsolen.

 1. Gå till Inställningar > Enheter > USB-lagringsenheter 
 2. Välj Stoppa.

Så här formaterar du om (raderar eller rensar) utökat USB-lagringsutrymme som en USB-enhet

Du kan formatera en enhet när du inte längre vill använda den som utökat USB-lagringsutrymme för PS5-konsolen. När du formaterar det utökade USB-lagringsutrymmet raderas alla speldata som är sparade på enheten.

 1. Gå till Inställningar Lagring Utökat USB-lagringsutrymme.

 2. Välj  … (Mer) Formatera som exFAT.

Slå inte av strömmen eller dra ur USB-enheten medan den formateras. Om du gör det kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan PS5-konsolen eller USB-enheten skadas.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter