Utökat lagringsutrymme för PlayStation®5-konsoler

Utökat lagringsutrymme för PlayStation®5-konsoler

Ta reda på hur du formaterar en USB-enhet till att fungera som utökat lagringsutrymme för din PS5™-konsol, vilka USB-enheter du kan använda som utökat lagringsutrymme och vilka spel du kan lagra i utökat lagringsutrymme för PS5. 

Vad du kan lagra i en formaterad enhet för utökad lagring för PS5

Du kan hämta PS4-spel och tillägg från PlayStation™Store direkt till det utökade lagringsutrymmet och flytta spel från PlayStation®4-systemets lagringsutrymme till det utökade lagringsutrymmet.

Du kan spela PS4-spel direkt från en enhet för utökad lagring. Det gör att du får mer plats i PS5-systemets lagringsutrymme för PS5-spel. Om du vill använda en enhet för utökad lagring som du tidigare använt på en PS4-konsol ansluter du den bara till PS5-konsolen för att komma åt dina PS4-spel.

Krav för utökat lagringsutrymme för PS5

 • SuperSpeed USB 5 Gbit/s eller senare.

 • Kapacitet på minst 250 GB, högst 8 TB.

 • Alla enheter garanteras inte fungera med PS5-konsolen.

 • En enhet för utökad lagring kan inte användas via en USB-hubb. 

 • Du kan inte ansluta två eller flera enheter för utökad lagring samtidigt.

Följande SuperSpeed USB-anslutningar stöds på PS5 konsoler:

 • SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1)
 • SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2)
 • SuperSpeed USB 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen2x2).

Viktig anslutningsinformation

Om USB-enheten inte kopplas från på rätt sätt kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan konsolen eller USB-enheten skadas. Säker borttagning av en USB-enhet.

Så här formaterar du en USB-enhet till att fungera som utökat lagringsutrymme

När du formaterar en USB-enhet raderas alla data du sparat på enheten. Data som raderas på det här sättet kan inte återställas, så var försiktig och kontrollera så att du inte råkar radera viktiga data.

När du först börjar använda en USB-enhet med en PS5-konsol formaterar du enheten till att fungera som utökat lagringsutrymme genom att följa dessa anvisningar: 

 1. Anslut USB-enheten till en USB-port på PS5-konsolens baksida.

 2. Gå in på Inställningar > Lagring.

 3. Välj Utökat lagringsutrymme > Formatera som utökat lagringsutrymme.
  Om flera USB-enheter är anslutna väljer du Välj USB-enhet och  väljer den USB-enhet som du vill formatera.

USB-enheter som använts som utökat lagringsutrymme på PS4-konsolen behöver inte formateras.

Slå inte av strömmen eller dra ur USB-enheten medan den formateras. Om du gör det kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan PS5-konsolen eller USB-enheten skadas.

Flytta PS4-spel till det utökade lagringsutrymmet för PS5

 1. Gå in på Inställningar > Lagring > Konsollagring > Spel och appar > Föremål som kan flyttas
 2. Välj de data du vill lagra och välj Flytta.

Hämta PS4-spel automatiskt till det utökade lagringsutrymmet för PS5

Så här gör du enheten för utökad lagring till standardplatsen för nya PS4-spel du hämtar till PS5-konsolen:

 1. Gå in på Inställningar > Lagring > Utökat lagringsutrymme.
 2. Slå på Installera alltid PS4-spel i utökat lagringsutrymme.

Ta bort data på enheten för utökad lagring på en PS5

 1. Gå in på Inställningar > Lagring.

 2. Välj Utökat lagringsutrymme > Spel och appar > Föremål som kan tas bort.

 3. Välj Radera.

 4. Välj de data du vill ta bort och välj Radera.

Säker borttagning av en enhet för utökad lagring

Om du vill sluta använda din enhet för utökad lagring eller om du vill använda den på en annan PS5- eller PS4-konsol ska du kontrollera att konsolens strömindikator har slocknat helt innan du kopplar från enheten för utökad lagring från konsolen.

Om du vill koppla från en enhet för utökad lagring medan konsolen är påslagen följer du de här anvisningarna:

 1. Gå till hemskärmen och välj Inställningar > Lagring.
 2. Välj Utökat lagringsutrymme > Säker borttagning från PS5.
 3. Koppla från enheten för utökad lagring från PS5-konsolen.

När du vill använda USB-enheten igen ansluter du den till en USB-port på PS5-konsolens baksida.

 • Innan du drar ur kabeln väljer du Inställningar > Enheter > USB-lagringsenheter > Stoppa.

Så här rensar du det utökade lagringsutrymme för PS5

Du kan formatera en enhet när du inte vill använda den som en enhet för utökad lagring för PS5-konsolen längre. När du formaterar enheten för utökad lagring raderas alla speldata som är sparade på enheten.

 1. Gå in på Inställningar > Lagring > Utökat lagringsutrymme.

 2. Välj ... Formatera som exFAT.

Slå inte av strömmen eller dra ur USB-enheten medan den formateras. Om du gör det kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan PS5-konsolen eller USB-enheten skadas.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter