Åtgärda CE-37857-0

PlayStation®4-konsolen känner inte igen USB-lagringsenheten.

  1. Anslut USB-lagringsenheten.
  2. Om lagringsenheten är ansluten och du upplever det här felet kan du koppla från den och ansluta den igen.
  3. Välj Ljud/enheter > Sluta använda utökat lagringsutrymme på snabbmenyn och anslut sedan enheten igen. Se till att du ansluter den ordentligt.
  4. Se till att lagringsenheten är i FAT- eller exFAT-format.
  5. Om problemet kvarstår kan du läsa artikeln ”PS4®-konsol: Stöd för extern hårddisk” för mer hjälp.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter